בית הספר הפתוח (צילום: חגית הורנשטיין)
בית הספר הפתוח (צילום: חגית הורנשטיין)

ועד ההורים של בית הספר הפתוח במכתב לשרת החינוך: "די עם כיבוי שריפות ופתרונות טלאי על טלאי"

במכתבו מלין הוועד, בין היתר, על תשתית אינטרנט לקויה, שאינה מאפשרת למידה היברידית, ודורש להוציא את שיח החיסונים, בעד ונגד, אל מחוץ לכותלי בית הספר. "להכניס את השיח הזה גם לבית הספר ולהטיל עול זה גם על הילדים, זו פשוט דרישה אכזרית ובלתי חינוכית", נכתב במכתב

פורסם בתאריך: 22.2.22 17:30

ועד ההורים המרכזי בבית הספר הפתוח מתלונן שמשרד החינוך מעכב את התפתחות בית הספר, גורם עוול למורים ולהנהלת בית הספר, פוגע בילדים רגשית ומעדיף את שיקולי המשק על צורכי הילדים. מכתב ברוח הזו, הנושא את הכותרת "גילוי דעת", העביר הוועד לשרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון ולראש עיריית חיפה עינת קליש-רותם. יצוין, כי למרות השהעתק מהמכתב נשלח גם לעיריית חיפה, בתי הספר הממלכתיים הם בבעלותו ובאחריותו של משרד החינוך ולא של הרשויות המקומיות.

בפנייה מקדימה להורי התלמידים בבית הספר כתבו חברי הוועד: "בתקופה האחרונה עבדנו בוועד ההורים על מכתב גילוי דעת בעניין מדיניות הרשויות בנוגע לחינוך בתקופת הקורונה. המכתב נכתב על ידי הצוות המוביל, נדון בישיבת הוועד ותוקן בהתאם להערות שעלו, ולאחר מכן עמד להצבעה בוועד והוחלט לאשרו ברוב גדול. מובן שתוכנו של המכתב לא יכול להתאים ב-100 אחוז לכל אחד ואחד בקהילה, אך אנו מאמינים שהוא כן מייצג את המכנה המשותף הרחב ביותר בינינו, בחמשת הנושאים שהוא עוסק בהם, והם כולם מהותיים מאד בתקופה זו. אנו מודים לחברי הוועד על התהליך הערכי, הדיוני והדמוקרטי".

בתחילת מכתבם מביעים חברי הוועד תקווה שמקבלי המכתב במשרד החינוך ובעירייה, יקדישו להם ולילדיהם "כמה דקות של קריאה ומחשבה, בשל המצוקה בה אנו וילדינו מצויים".

כותבים חברי הוועד: "תקופת הקורונה נמשכת כבר כמעט שנתיים תמימות, והסוף לא נראה באופק. במצב דברים זה, אנו מוצאים שדברים שורשיים צריכים להשתנות, ולא רק במתווים ובנהלים אלא בתפיסת המצב. אי אפשר להמשיך לכבות שריפות, 'למשוך', לתפור פתרונות טלאי על טלאי ולהניח ש'יהיה בסדר'. ילדותם של ילדינו חולפת לה בזמן הזה, והיא לא תשוב. הגיע הזמן לחשוב על צורכיהם בצורה אחרת".

התלונה הראשונה במכתבו של הוועד עוסקת בתשתית האינטרנט הלא מתאימה בבית הספר. לאור ההנחיות של משרד החינוך מהחודש שעבר, שלפיהן התבקשו בתי הספר להיערך ללמידה היברידית (למידה משולבת בכיתה ובבית בצורה מקוונת – ש"מ), כותבים ההורים: "לא ייתכן שתלמיד שהתמזל מזלו ללמוד בבית ספר חדש יזכה ללמוד בלמידה היברידית בשעה שהוא בבידוד, בעוד תלמיד אחר שבבית ספרו אין תשתית כזו, יישב בבית ללא יכולת להשתתף בלימודים הנמשכים בכיתה. מנגד, הפעלת המערכת לא יכולה ליפול גם היא על כתפיהם הצרות והעמוסות גם כך של המורים. בתי הספר זקוקים לתשתיות ולאנשי צוות טכני לשם כך".

הנושא השני במכתב עוסק בחיסונים ובתו הירוק. "אנו מבקשים להוציא לחלוטין את נושא החיסונים אל מחוץ לשיח בבתי הספר", כותב ועד ההורים, "כולנו יודעים ומרגישים את המתח הרב והמחלוקת הקיימים בחברה בנושא זה. בינינו הורים התומכים בחיסונים ובמתווה התו הירוק והורים המתנגדים להם, ואנו עושים כל מאמץ כדי להצליח לראות מעבר לחלוקה הזו ולהמשיך להיות קהילה. זה לא תמיד קל. להכניס את השיח הזה גם לבית הספר ולהטיל עול זה גם על הילדים, זו פשוט דרישה אכזרית ובלתי חינוכית".

מוסיף הוועד וכותב: "ילדים אינם אמצעי לחץ על הוריהם. הם בני אדם בפני עצמם. יש להם צרכים וזכויות, וביניהם הזכות לחינוך. עם זאת, אין להם שליטה על ההחלטות הרפואיות אשר ההורים שלהם מקבלים בעניינם. ייתכן כי יש הצדקה בקידום ההתחסנות בקרב ילדים וייתכן שאין, איננו נכנסים לכך, אבל מניעת חינוך לזמן ארוך יותר מילדים, איננה הדרך לעשות זאת. הכשרת הקרקע לקרעים בין הילדים בכיתות, איננה הדרך לעשות זאת. על מתווי ההתנהלות של משרד החינוך לקחת בחשבון את תחושת האפליה הנוצרת כאשר מבדילים בין ילדים מחוסנים/מחלימים ושאינם כאלו ואת המתח הנוצר עקב כך ולזכור גם את 'היום שאחרי' ואת המסרים החינוכיים הנובעים מהאבחנות ומהפגיעה בתחושת השוויון ובמעמדו כערך בחברה דמוקרטית וליברלית".

הנושא השלישי בגילוי הדעת עוסק ביחס הקשה לצוות ההוראה בבית הספר. "אנו עדים לאחרונה למצב קשה מנשוא שבו צוות ההוראה מתבקש לשאת מספר תפקידים חדשים שאין שום סיבה שיוטלו עליו. מורים הם אינם שוטרים ואינם טכנאי מחשבים, הם מורים ומחנכים. להטיל עליהם ללמד בכיתה, ובמקביל את הילדים שבבית, כאילו זה עניין של מה בכך, לדרוש מהם לעקוב אחר הסטטוס הרפואי של תלמידיהם ולמנוע כניסה לכיתה של תלמידים, אלו דרישות לא הוגנות המעידות על הערכה נמוכה למקצוע ההוראה וחוסר הבנה של הקשיים והאתגרים הטמונים בו גם בשגרה ובוודאי כעת".

עוד כותבים ההורים: "אנו חשים כי די בדרישות הגבוהות אשר נולדו עם המגפה. כך למשל נדרשים המורים כיום להתאים את השיעורים ומערכת הלימודים לשינויים התכופים במתווים, בהנחיות ובמקדם ההדבקה, ללמד מתוך ביתם תוך פגיעה בפרטיותם, ללמד גם כאשר הם בעצמם (או ילדיהם) נדבקו בנגיף או מבודדים, ללמד בכיתה במצבת צוות חסרה ולחפות על מחסור עמיתיהם, לתת מענה למצבם הרגשי המורכב של הילדים בתקופה הזו, לקחת סיכונים רפואיים על עצמם ועל משפחתם בכל פעם שהם נכנסים לכיתה הצפופה, ועוד דרישות שעד לפני שנתיים איש לא העלה על דעתו ולא קיבל אותן על עצמו כשבחר להיות מורה. די באלו, אין צורך להוסיף על כך משימות שניתן בנקל (בתקצוב מתאים כמובן) להטיל על אנשי צוות אחרים שיש להכניס לבתי הספר כגון טכנאי לימוד מרחוק.

"בנוסף יש לתגבר את שעות הייעוץ והליווי שמקבלים המחנכים והמחנכות ולתת להם תמיכה נרחבת על מנת שיוכלו לעמוד במצבור המשימות הנ"ל. יש גם לתת מקום משמעותי לחשיבה על שמירת ביטחונם הרפואי של המורים ונקיטת כל אמצעי לשם כך".

הנושא הרביעי עוסק בהעברת סמכויות להנהלת בית הספר. כותבים חברי הוועד: "בתקופות השיא של התחלואה, התפרצויות מקומיות או גלים, קצב התגובה וההחלטה הנדרש מהיר מאוד. פעמים רבות, כפי שחווינו בכמה כיתות אצלנו, נדרשת החלטה מהירה על סגירת הכיתה ומעבר ללמידה מלאה מרחוק. לפעמים, גם יציאה ממצב זה דורשת החלטה מהירה או כזו הניזונה ממידע מהשטח בכל שעה. על פי רוב, מערכות מורכבות אינן מהירות מטבען. מי ש'חי את השטח' מכיר את הנסיבות המיוחדות לכל כיתה ויכול להגיב בזמן זו רק הנהלת בית הספר. לשיטתנו, יש להעביר לה את הסמכות להכריע תוך עדכון הפיקוח, כמובן, אשר יוכל לבחון את הנתונים וההחלטה בזמני העבודה המערכתיים. גמישות ניהולית תוכל למנוע הדבקה ולתת לילדים ולצוות סדר וודאות שכל כך דרושים בימים כאלו".

הדרישה החמישית והאחרונה בגילוי הדעת עוסקת במספר התלמידים, שאינו תואם את גודל הכיתה וגורם לצפיפות ולמקדם הדבקה גבוה בבית הספר. "מעבר לעובדה שמחקרים רבים הוכיחו כי למידה בכיתות בהן מספר התלמידים קטן טובה יותר, יש להתאים את תקן התפוסה המרבית בכיתות כך שיאפשר ריווח בין התלמידים גם בשל גורם ההדבקה. בבית ספרנו הכיתות קטנות ועמוסות (יחס תלמיד למטר הגבוה ביותר המותר על פי התקן בחלק הכיתות) ואין זה פלא שדווקא בכיתות הצפופות ביותר חלו התפרצויות והדבקות יותר מאשר בכיתות האחרות".

בסיכום מכתבם כותבי חברי הוועד: "שנתיים לתוך המגפה הזו, כשסופה אינו באופק הנראה לעין, אנו קוראים למשרד החינוך לשנות את צורת החשיבה ולבנות מערכת חינוך חדשה המותאמת לגלי התחלואה הבאים, אשר ברור כי יגיעו, ולדרישות החדשות. מעל לכל, יש לחשוב על צורכיהם של הילדים ולא רק על צורכי של המשק".

 

 

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "התקופה האחרונה מזמנת לנו אתגרים לא פשוטים ברמת הפרט והכלל. אנו מודעים לקשיים, ומנגד אנו מחויבים לצו הבריאות החל על כלל מוסדות החינוך. אנו סומכים על הנהלת בית הספר שתקיים שגרת למידה תוך התייחסות לאפיוני המוסד החינוכי וראיית כלל צורכי תלמיד בית הספר.

"באשר לפנייה, נציין כי כל נושא חיסוני הקורונה הם באישור ובהחלטת הורי התלמיד בלבד ואין מחויבות לחייב ואף לא לקיים מסע שכנועים בנושא. בנוסף, התו הירוק מחייב כניסת עובד מוסד חינוכי לשטח המוסד. הורה לא מחוסן ולא מחלים, החל מה-7 בפברואר 2022 רשאי להיכנס לשטח בית הספר על פי נוהלי המוסד גם אם אינו בעל תו ירוק.

"עוד נדגיש, כי את בית הספר הפתוח, כמו יתר בתי הספר היסודיים, מלווה נאמן הקורונה הבית ספרי. תפקיד הנאמן לסייע לצוות בית הספר לממש את אחריותם ב'שגרת קורונה', קיום הנחיות הבריאות ומניעת התפשטות התחלואה בבית הספר.

"כל נושא הלמידה מרחוק הוא בשיתוף עם המפקח הישיר של בית הספר. בכל סוגיה בנושא יופעל שיקול דעת מותאם למצב ולאפיון בית הספר".

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר