המעון בקרית אליעזר
המעון בקרית אליעזר

"אפליה גזענית נגד אוכלוסייה מוחלשת בקרית אליעזר"

עו"ד אביעד ויסולי, המייצג תושבים בקרית אליעזר ואת חברת אדם חינוך בע"מ, שלח מכתב לראש העיר עינת קליש רותם בדרישה לא לסגור את המעון לגילאי 3-0 ברחוב צה"ל בשכונה, ומאיים בעתירה לבית המשפט

פורסם בתאריך: 9.8.19 07:59

פרשת סגירת המעון ברחוב צה"ל 14 עולה שלב. עו"ד אביעד ויסולי שלח לראש העיר עינת קליש רותם מכתב שכותרתו היא "פנייה דחופה ביותר לביטול סגירת המעון לפעוטות בקרית אליעזר", ובו הוא דורש ממנה ומשאר המכותבים – סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה איתן שטיאסני והיועצת המשפטית לעירייה עו"ד ימית קליין – "לתת הוראה מפורשת ומיידית לעובדי העירייה ולמנהליה לא לגעת במעון ולא לשנות או להרוס בו דבר עד לקיום כל ההליכים החוקיים הנדרשים כחוק, ולהודיע על כך לא יאוחר מ-8 באוגוסט (אתמול; ב"כ). אם לא תתקבל הודעה כאמור במועד זה מתכוונים מרשי לעתור לבית המשפט לקבלת צו מניעה שיפוטי ללא כל התראה נוספת".

כפי שפורסם ב"כלבו – חיפה והצפון" לפני כשבועיים, הורים מקרית אליעזר מבקשים להקים מעון לפעוטות בגילאים 3-0 בתמיכתו של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אך העירייה מתנגדת לכך. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הפעיל עד סוף שנת הלימודים החולפת את המעון, אך זה נסגר והמבנה הוחזר לאגף נכסים ושמאות במינהל ההנדסה בעירייה. כעת מבקשים ההורים להמשיך את הפעילות במעון, ולצורך הקמתו הם ייסדו את החברה אדם חינוך בע"מ שפנתה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקבלת סמל מעון. החברה קיבלה סמל מעון זמני ואישור להפעיל מעון במבנה לשנתיים – מ-1 בספטמבר 2019 עד 31 באוגוסט 2021. החברה העבירה את האישור לעירייה, אך זו מסרבת לאפשר להורים לפתוח שם מעון.

לטענתה של העירייה, היא מברכת על כל יוזמה שיש בה כדי לתת פתרון מוסדר לילדים בגילאים השונים, אך עם זאת, "המעון שבו מדובר הופעל כמסגרת פרטית תחת פיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונסגר בשל מיעוט נרשמים ללא כל קשר לעירייה. המתחם ששימש את המעון מוכשר בימים אלה לפתיחת גני ילדים עירוניים חדשים על מנת לתת מענה לכל ילדי השכונה בגילאים 3 ומעלה שזכאים לגנים במסגרת חוק חינוך חינם. על אף כל ניסיונותינו והרצון לסייע גם להורי הילדים הצעירים יותר, שאינם נכללים במסגרות חוק חינוך חובה חינם, לא נמצא בשכונה נכס עירוני פנוי שמתאים לשמש כפעוטון. העירייה תבצע מיפוי צרכים מקצועי לפי הפרופיל של השכונה, כולל בדיקת פוטנציאל נרשמים מקרב ילדי השכונה בראייה כוללת ובהלימה לכל הפרמטרים הקהילתיים הקיימים והאכלוס הצפוי של מתחם האיצטדיון. ככל שיימצא מבנה ויהיו מספיק נרשמים, תפרסם העירייה מכרז לפי הנהלים הנדרשים לאיתור מפעיל למעון".

 

המעון ברחוב צה"ל 14 בקרית אליעזר

המעון בקרית אליעזר

 

 

במכתבו לראש העיר ציין ויסולי כי הוא מייצג תושבים רבים ואת אדם חינוך בע"מ שביקשו ממנו לייצג אותם "בכל הנוגע לאפליה פסולה, מקוממת ויש יאמרו גזענית, ולהתנהלות משפילה מצד עיריית חיפה כלפי תושבי קרית אליעזר. קרית אליעזר היא שכונת מצוקה בחיפה שנמצאת תחת טיפול אינטנסיבי של משרד הרווחה ומחלקת הרווחה בעירייה. המעון ברחוב צה"ל הוא המעון היחיד לפעוטות בגיל 3-0 אשר מאושר על ידי משרד הכלכלה ומציע סבסוד של המשרד לאמהות עובדות. בשנים האחרונות החליטה קבוצה של בוגרי הטכניון, יוצאי שכונת נוה שאנן, חברי הציונות הדתית לקבל על עצמם לעזוב את בתיהם הנוחים בנוה שאנן ולעבור לגור בשכונה במטרה ליצור מרחב קהילתי עירוני שיחזק אותה מבחינה חברתית, חינוכית וערכית. כל עיר במדינת ישראל שהיתה מקבלת קהילה איכותית שכזו, העוברת כולה לגור בשכונת מצוקה, היתה מתברכת בה, מחבקת אותה, עוזרת לה ומסייעת בכל דרך אפשרית. יש להצטער כי עיריית חיפה מתייחסת לקהילה ולתושבי השכונה ההיפך הגמור מכך".

ויסולי טוען במכתבו כי "בהתאם לנתונים שקיבלנו ממחלקת הנכסים בעירייה, עיריית חיפה מצאה לנכון למקם בשכונה 11 גנים לחינוך מיוחד לעומת תשעה גנים רגילים. לשם השוואה, בכל ציר רכס הכרמל – משדרות הנשיא, דרך מרכז הכרמל, שדרות מוריה, אחוזה, שמבור, רמת בגין, רמת אלמוגי, רמת גולדה ודניה, ועד סביוני דניה – אין ולו גן חינוך מיוחד אחד. ואף גרוע מכך, עיריית חיפה החליטה לסגור את המעון המסובסד היחיד בשכונה לגילאי 3-0, הפועל יותר מ-30 שנה, כדי להפכו לגן לחינוך מיוחד נוסף".

לדבריו, "סגירת המעון המסובסד היחיד בשכונה כדי להוסיף עוד גני חינוך מיוחד הגדישה את הסאה. האופן שבו הדבר נעשה נוגד באופן מוחלט כל נורמה של התנהלות חוקית וחוקתית של רשות מקומית ומוסד ציבורי כעיריית חיפה. יש לציין כי מלוא התפוסה המאושרת – 54 ילדים – כבר נרשמה למעון לשנת הלימודים תש"פ. לנוכח תחזית אכלוס הבניינים החדשים שנבנים עתה בשכונה לאמצע 2020, ברור כי המעון לא יספיק לכל הפעוטות הנזקקים לו כבר באמצע השנה. ואולם, לאחר קבלת סמל המעון, רישום הילדים והגשת בקשה להקצאת המעון, הודיעה לפתע ראש תחום נכסים ציבוריים בעירייה כי 'הנכס דרוש לצרכיה הציבוריים של העירייה' ללא כל הנמקה. בירור שנערך בעירייה העלה כי לדעתה של העירייה המפעיל המיועד של המעון הוא 'דתי מדי' לטעמה. מדובר בנימוק מפלה, פסול, גזעני ובלתי חוקי בעליל. עיריית חיפה היא מוסד ציבורי שאמור לפעול בשוויוניות, בהגינות, בסבירות ובהתאם לחוק. נימוק כי ציבור מסוים הוא 'דתי מדי' הוא נימוק פוליטי פסול, מקומם, בלתי חוקי ובלתי חוקתי בעליל".

עוד טוען ויסולי כי "כדי לסכל התערבות משפטית למניעת סגירת המעון מתכוונת העירייה להרוס את המעון מיד ביום האחרון להפעלתו. ההחלטה על סגירת המעון התקבלה, למיטב ידיעתנו, שלא על ידי מועצת העיר, ללא הליך שימוע מסודר ובלי לתת לתושבי השכונה הנפגעים ממנה, לחברי הגרעין שייפגעו ממנה ולמפעיל את זכות השימוע. לפיכך, מדובר בהחלטה שרירותית ובלתי חוקית בעליל, שיש לבטלה עד לקיום שימוע וכלל ההליכים הנדרשים לכך לפי דין".

ויסולי סיים את מכתבו בכך ש"ככל שההחלטה על סגירת המעון לא תבוטל, מתכוונים מרשי לעתור לבית המשפט לקבלת צו שיפוטי בעניין זה. הריסת המעון לפני קבלת החלטה על ביטולו כדין, על מנת לקבוע עובדות בלתי הפיכות בשטח, היא לקיחת החוק לידיים וצעד בלתי חוקי בעליל. ככל שיינקטו צעדים שרירותיים ובלתי חוקיים בעליל כאלה, עלול כל עובד או חבר מועצה האחראי לכך להיות מחויב על ידי הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים בכל נזק אשר ייגרם לקופת העירייה עקב פעולה בניגוד לחוק. אתם נדרשים לקיים שימוע כדין לכל הנפגעים מההחלטה על סגירת המעון בשכונה לפני קבלתה על ידי הגורם המוסמך לכך בעירייה. כמו כן, אם תתקבל החלטה מנומקת וחוקית, לאחר שימוע כדין, לסגור את המעון היחיד בשכונה, אתם נדרשים לאפשר למרשי זמן סביר לפנייה לבית המשפט כדי לקבל צו שיפוטי בנושא זה".

ויסולי מסר בתגובה ל"כלבו – חיפה והצפון": "אנחנו מגישים עתירה מינהלית בימים הקרובים. נפנה לבית המשפט, כאשר הטענה העיקרית שהשיקולים לסגירת המעון היא אפליה גזענית נגד אוכלוסייה מוחלשת בקרית אליעזר ונגד הקהילה שהתיישבה שם, שלדעת העירייה היא דתית מדי בשבילה. אנו מבקשים מראש העיר להתערב בנושא זה ולמגר את כל תופעות הגזענות כביכול בעירייה".

מהעירייה לא התקבלה תגובה.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

18 תגובות
 1. אלי גרץ

  כל עוד צויין שאלו תינוקות וקטנטנים לא היה ספק אולם מרגע שהבנתי שזה הגרעין הלאומי הדתי אני סומך את ידיי על החלטת העירייה. האנשים האלה נכנסים לשכונות מוחלשות ומקדמים את המיסיון הגזעני שלהם. בחוצפתם הם רוצים מבני חינם על חשבון הציבור. התנחלויות לא בחיפה

 2. אבי

  תחזרו לחור שממנו באתם אינכם רצויים בחיפה ובכלל "מוצצי דם" לכו לעבוד חצופים

 3. אסי

  אני מחזק את עיריית חיפה, צריך לתבוע אתכם כי כיניתם את השכונה "מצוקה" פרזיטים מאיפה היה לכם כסף לעו"ד?

 4. טליה

  צר לי לשבור לאבי, אסי ואלי את התאוריה, אבל… כל חברי הגרעין הם או עובדים או לומדים. רובם גם מהנדסים, ואנשי צבא שסיימו בהצטיינות.

  כל פעילות שנעשתה על ידי הגרעין עד כה, הייתה בחינם ובהיתנדבות מלאה !!! ולהגיד "מיסיונית" זה ממש מצחיק.

  אז שהציבור יחליט מי פה הפרזיטים.

 5. יגאל

  לכו חפשו מישהןא אחר להתעלק עליו. העירייה צודקת! תנו גז ותתעופפו מפה.

 6. יתירה מוצדרת מאין כמוה

  יונה יהב הפך את קרית חיים ואת קרית אליעזר לשכונות מצוקה שקלטו את כל החינוך המיוחד ככה סגרו גם את בית ספר נתיבים בקרית חיים להפוך אותו לחינוך מיוחד ועשרות עמותות קנו דירות להפוך אותן לדיור לצרכים מיוחדים של חוסים ופשוט הפכו אותנו לשכונות שבהן אפשר למקם את כל החוסעם והחינוך המיוחד.

 7. בלה

  אתם לא קולטים ?????
  משפחות צעירות עוזבות את השכונה !!!!!
  אין מקום במשפחתון של טובה המקסימה.
  אם המעון יהרס, השכונה תתרוקן.

 8. אודליה

  רק שיהיה ברור, הכוונה באוכלוסיה מוחלשת זה לא לאנשים מסכנים וקשיי יום.
  הכוונה לאנשים צעירים, שעובדים מהבוקר עד הלילה ושאין בכוחם להתחיל להילחם עם משהו שעל פניו נראה כמו קיר.
  זה נכון, שבאופן טבעי המעון מכיל לא מעט משפחות שחיי היום יום שלהם מאתגרים יותר… אבל הרוב המוחלט זה משפחות צעירות ועובדות.

 9. הראל

  המגיבים כולם צבועים
  כשמדובר בדתיים או בחרדים, אז פתאום כל הנאורות נעלמת
  אין יותר זכויות אדם, אין יותר זכויות בכלל
  מותר לכנות את האזרחים האלה בכינויי גנאי ואפילו באמירות שמזכירות אנטישמיות
  כמובן שלא הייתם מכנים שום "קבוצה" אחרת בתארים דומים
  או מאשימים אותם בהאשמות כאלה.
  כי אתם צבועים, כמו רוב השמאל הפרוגרסיבי בארץ ובעולם
  יפי נפש בתחפושת, אוהבי אדם רק כשזה אדם שדומה לכם, העיקר שתצאו נאורים
  בעיני חבריכם הנאומים גם הם…
  ואז תשבו לכם מדושני עונג, בבית הקפה החביב עליכם במעלה העיר
  ותשתו לכם בנחת את משקאות הקפה עם הסויה בעודכם מתרברבים בפני הנוכחים הנפוחים והמדושני עונג
  עד כמה אתם נאורים ואוהבי אדם באשר הוא אדם.

  במילה אחת: איכסה

 10. שלמה

  בגלל הטיפוסים האלה והכתבה התת רמה הזו הצעירים "הבריאים בנפשם" לא יגיעו וכל דיור למשתכן ירד לטמיון, מי הצדדים במעון אנשים שלא גרים בשכונה, אך רוצים להתפרנס מהשכונה די שבענו מכם אינכם רצויים פה ….

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מזל ששבת היום הגרעין התורני שומר שבת…. ולא מגיב

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  למגיבה אודליה מה הכוונה לאוכלוסיה מוחלשת? מי קבע? "הגרעין התורני"? אם אלו יגיעו לשכונה הלך עלינו נהיה בהדרדרות מואצת

 13. שימו לב, שימו לב

  אסי, אבי, יגאל, שלמה וירחמיאל הוא אותו יוזר שנשלח לזרוע שנאה ופילוג. מפתיע שהאתר מאשר לו את תגובותיו החשוכות והמופרעות. פשוט להקיא

 14. שיפרה אבן חן

  די לסחטנות של גרעינים תורניים! תקימו לעתמכם מעון. ותפסיקו להתעלק על תקציבי עירייה

 15. טליה

  שיפרה יקרה,
  לא יודעת מי אמר לך את השטות הזו, האמת היא שרשת המתנסים החליטה להפסיק להפעיל את המעון כי זה לא רווחי לה מתחת ל… 80!!! תינוקות ?!?!!!
  אז אנחנו ההורים חיפשנו פתרון ומצאנו אשה מקסימה שבמקרה גם דתיה ( אויי ואייי איזה אסון, כי רק הדתיים האלה הם היחידים שלא חושבים על כסף אלא חושבים על איך לעזור לאחרים !!! גם במחיר של הפסד – היא היתה מוכנה לפתוח לנו את המעון אפילו עם 20!!! תינוקות רק שהאמהות לא ימצאו את עצמן ללא פרנסה).
  ומי אלה הגרעין התורני ??!?!
  הדתיים היחידים שהגיעו לכאן זה החבריה מהטכניון !!!!

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר