אזור "מתחם 95 דונם" לאחר מימוש תוכנית המתחם הלוגיסטי (הדמיה: TRIDIGO, עבור רשות נחל הקישון)
אזור "מתחם 95 דונם" לאחר מימוש תוכנית המתחם הלוגיסטי (הדמיה: TRIDIGO, עבור רשות נחל הקישון)

נמחקו העתירות שהוגשו בנושא המתחם הלוגיסטי של נמלי ישראל

בית המשפט הורה על מחיקת העתירות, לאחר שהתברר כי טרם הסתיים הדיון בתוכנית וכי היא הוחזרה לדיון משלים בוועדה המחוזית. אביהו האן: "שוב אנו רואים מדוע חשוב לפנות לבית המשפט נגד גופים חזקים במדינה כדוגמת חברת הנמלים שחושבים שיוכלו לקדם את האינטרסים הכלכליים שלהם ללא תסקיר סביבה"

פורסם בתאריך: 13.10.21 12:04

בית המשפט המחוזי בחיפה הורה על מחיקת העתירות שהגישו רשות נחל הקישון וחברת נמלי ישראל (חנ"י) נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית ועוד. את העתירות, שעניינן אישור תוכנית המתחם הלוגיסטי של נמלי ישראל, הגישו השתיים בנפרד, אולם הוחלט לאחדן בשל העניין המשותף בהן.

ביולי בשנה שעברה אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה את התוכנית, שמטרתה העיקרית – הקמת מתחם לוגיסטי עורפי של מרחב נמל חיפה לצורך פיתוח שטחים איכותיים לטובת חיזוק הכלכלה הלאומית והמקומית. התוכנית משתרעת על שטח של 1400 דונם וממוקמת בלב מפרץ חיפה, מדרום לשדה התעופה ובסמוך לשפך נחל הקישון.

לתוכנית הוגשו שישה עררים: על ידי הפורום הישראלי לשמירה על החופים, שמואל גלבהרט, רשות נחל הקישון, חברי מועצת העיר חיפה אביהו האן ומוטי בליצבלאו, אלה נווה ועמותת צלול. ב-8 באפריל האחרון דחתה ועדת המשנה לעררים, בראשות עו"ד שמרית גולן, פה אחד, את רוב הטענות שהוגשו נגד התוכנית. הוועדה קבעה בהחלטתה, כי התוכנית לא תחזור לדיון חוזר בוועדה המחוזית, וכי מספר שינויים שכן התבקשו, לא יעכבו את המשך קידומה של התוכנית. בעקבות כך, הגישה רשות נחל הקישון את עתירתה, שבה היא טוענת, כי החלטת ועדת המשנה היא בלתי סבירה ומוטעית, ועל כן היא מבקשת לדחותה על הסף ולבטלה.

רשות נחל הקישון טענה בעתירתה, כי תוכנית המתחם הלוגיסטי הופכת בפועל את מרחב הקישון לאזור של מחסני ענק ומשטחי אספלט לאחסון מכולות, במקום שבו היה ראוי להקים פארק רחב ידיים לטובת תושבי מטרופולין חיפה. עוד טענה הרשות, כי התוכנית סתמה למעשה את הגולל על הרחבתו העתידית של הפארק וכי מדובר בתוכנית הרסנית לטבע ולסביבה, הפוגעת בזכות הציבור לאיכות חיים וכי בהליכי אישורה נפלו פגמים רבים, ולכן על ועדת הערר היה לדחותה.

בפסק הדין שניתן השבוע כתב השופט דניאל פיש: "ב-4 באוקטובר 2021 הוגשה בקשה מאת המשיבות מטעם המדינה למחיקת העתירות. פורט שלאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים התברר, כי טרם הסתיים הדיון בתוכנית. תואר שהתוכנית הוחזרה לוועדה המחוזית על מנת שיתקיים בה דיון משלים בהתאם לאמור בסעיף 396 להחלטת ועדת הערר, זאת על פי הנדרש בהתאם לסעיף 12 לתמ"א 13, המחייב את מוסד התכנון המוסמך להכריע בשאלה אם לפטור את התוכנית נשוא העתירה מעריכת תסקיר סביבתי. נטען שבכוונת הוועדה המחוזית לקיים דיון בסוגיה. כמו כן, פורט שבעקבות טענה שפורטה בעתירת חנ"י התברר שההחלטה אודות התוכנית מכילה נתון עובדתי לא רלוונטי בסעיף 452 להחלטת ועדת הערר שעניינו תנאי השלביות. נטען שנתון זה יש בו כדי להשליך באופן מהותי על קביעתה האופרטיבית של ועדת הערר בקשר לתנאי השלביות וללא הבהרתו והעמדת דברים על דיוקם, תתקשה הוועדה לתקן הוראות התוכנית כפי שנדרש ממנה בהחלטת ועדת הערר.

"בנסיבות העניין, תואר שבדעת הוועדה המחוזית לקיים בהקדם האפשרי דיון בסוגיית ההיתכנות של מתן פטור מהכנת תסקיר סביבתי לתוכנית, במסגרתו יישמעו טענות הצדדים ולאחר מכן תתקבל החלטה חדשה הנוגעת לסוגיה תכנונית זו בלבד. במקביל, בכוונת ועדת הערר לפעול לשם תיקון והבהרת תנאי השלביות שנקבע על ידה בתוכנית. תואר שוועדת הערר תזמין את הצדדים להשלים טענותיהם בעניין זה בכתב ותינתן החלטה מתוקנת במידת הצורך. כן נטען, שבשתי סוגיות תכנוניות לפחות, טרם הסתיים הדיון בתוכנית. על בסיס זה התבקשה מחיקת העתירות, תוך שמירה הדדית על טענות הצדדים, על מנת לאפשר למוסדות התכנון להשלים את ההליכים שתוארו. פורט שלאחר מתן ההחלטות המשלימות תוכלנה העותרות, במידה וירצו, להגיש עתירות חדשות.

"רשות נחל הקישון הגיבה שיש לדחות את בקשת המשיבות למחיקת העתירה ולחילופין להשית עליהן הוצאות בגין הצורך בהגשת העתירה ובגין תשובת רשות נחל הקישון לעתירה המקבילה. נטען שבהחלטת ועדת המשנה לעררים אין רמז לכך שלא מדובר בהחלטה סופית או שצפויים להיערך עוד דיונים. נטען שבין לבין הגישה רשות נחל הקישון תשובתה לעתירת חנ"י ב-30 בספטמבר 2021, ורק ביום 4.10.21 הגישו המשיבות את בקשתן למחיקת העתירות. נטען שאין מקום למחיקת העתירה אלא יש להותירה על כנה ובמידת הצורך ייערכו בה תיקונים, לאחר המשך הדיון במוסדות התכנון. לחילופין נטען, כי במידה ובית המשפט יראה לנכון למחוק את העתירה, יש להשית על המשיבות הוצאות. רשות נמלי ישראל לא הגישה תגובה לבקשת המדינה".

 

 

בסיפא של פסק הדין קבע השופט פיש: "במצב שנוצר, אין מנוס ממחיקת העתירות כיוון שהתברר ששלבים משמעותיים בהליך התכנון טרם הסתיימו. הטרחה המיותרת שנגרמה לצדדים תילקח בחשבון בהוצאות שייפסקו בסיום ההליך, במידה ויוגשו עתירות חדשות. אשר על כן העתירות נמחקות, בשלב זה ללא צו להוצאות".

מרשות נחל הקישון נמסר בתגובה: "הפרקליטות המייצגת את ועדות התכנון והבנייה הבינה שהיא הולכת להפסיד בבית המשפט, עקב העתירות שהגשנו, אנחנו וארגוני הסביבה, וזאת לאור טענותינו על פגמים משמעותיים שנפלו בהליך קבלת ההחלטות, ובראשם אי עריכת תסקיר השפעה על הסביבה. משכך, החליטה המדינה למשוך את עתירתה בטענה שהוועדות עדיין לא סיימו את ההליך, למרות שבפועל הוועדות כבר סיימו מזמן את הדיונים והודיעו על החלטתם השגויה.
אנו שמחים שהתרענו על ההליך הפגום והכושל של ועדות התכנון וקוראים להם כעת לתקן את ההחלטה ולדחות את התוכנית ההרסנית של חברת נמלי ישראל שפוגעת בציבור כולו. מדובר בתוכנית רעה לסביבה. מחסנים ומכולות לא צריכים להיות בקרבת הנחל. יש לכך חלופות מיקום אחרות. רשות הנחל תמשיך להיאבק על השטחים הפתוחים לטובת הטבע והציבור גם יחד, כדי שתושבי המטרופולין יזכו לפארק רחב, ירוק ופתוח ולא ל"פארק" תעשייתי של מכולות ומחסנים לוגיסטיים עם חומרים מסוכנים".

סגן ראש העירייה, יו"ר סיעת הירוקים אביהו האן, אמר לאור פסק הדין: "העתירות נמחקו והדיון חוזר לוועדה המחוזית להשלמת היבטי תכנון. שוב אנו רואים מדוע חשוב לפנות לבית המשפט נגד גופים חזקים במדינה כדוגמת חברת הנמלים שחושבים שיוכלו לקדם את האינטרסים הכלכליים שלהם ללא תסקיר סביבה ובחינה של הסיכונים וההשפעות הסביבתיות של פיתוח המערך הלוגיסטי של הנמל. אנו, הירוקים של חיפה, נמשיך לפעול ולהיות שומרי הסף נגד קיצורי דרך מסוכנים של הגופים החזקים במדינה, שטובת התושבים אינה לנגד עיניהם. שאפו לרשות נחל הקישון שנלחמת על השטחים האיכותיים שבקרבת הנחל למען הטבע והסביבה".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר