סגני ראש עיר. נקש ועידו (צילום: יח"צ)
סגני ראש עיר. נקש ועידו (צילום: יח"צ)

חשיפה: אלו המינויים אותם מבקשת מועצת השינוי לבצע במועצה ובועדות

מסתמן: מועצת השינוי תבקש עוד היום כינוס ישיבה שלא מן המניין למינוי סגנים ושינוי הרכבי ועדות. נקש, עידו והאן ימונו לסגני ראש עיר; עוד יבקשו - שלילת שכרם של ממלאי מקומה - צוק ואלפר. נקש תמונה ליו"ר ועדת הכספים במקום עציוני; לאופר - מ"מ יו"ר ועדת החינוך במקום סיגל ציוני; ועדת השמות, השילוט ויקירי העיר תפוצל לשניים

פורסם בתאריך: 28.7.21 06:06

על פי המסתמן, ואם הכל יתנהל כמתוכנן, מועצת השינוי צפויה להגיש היום לראש העיר עינת קליש רותם בקשה לקיום ישיבה שלא מן המניין במסגרתה תעלה הצעה לסדר לאישור סגני ראש עיר ללא שכר; בנוסף תבקש מועצת השינוי לערוך שינויים בהרכב הוועדות העירוניות שבמסגרתם תופסק כהונתם של יושבי הראש המכהנים ובמקומם ימונו יושבי ראש מטעם מועצת השינוי. בנוסף יערכו שינויים פרסונליים במסגרתם ימונו או יודחו חברי ועדות בהתאם לדרישת מועצת השינוי.

מועצת השינוי תבקש למנות לתפקיד סגני ראש העיר ללא שכר את נציגי שלוש המפלגות הגדולות שמרכיבות את מועצת השינוי: סופי נקש מ"סיעת יונה יהב וצעירי חיפה", שמשון עידו מסיעת "הליכוד" ואביהו האן מסיעת "הירוקים של חיפה". כזכור, מועצת השינוי כינסה ביום ראשון שעבר ישיבה מיוחדת שבה ביקשו להדיח מתפקידם את סגני ראש העיר בשכר לזר קפלון, שהירה שלבי ודוד עציוני (שהתפטר מתפקידו עוד בטרם כינוס הועדה המיוחדת ומשום כך התפטרותו נכנסה לתוקף בטרם כינוסה) ובכך הפכה למועצה לעומתית לראש העיר. נקש, עידו והאן מתוכננים להתמנות במקומם. עוד תבקש מועצת השינוי לשלול את שכרם של ממלאי מקומה של קליש, נחשון צוק ומיכי אלפר.

מאחר ומועצת העיר, שהפכה למועצה לעומתית לקליש, מונה רוב – צפוי כי ההצעה לסדר אותה יבקשו חברי מועצת השינוי להביא לאישור המועצה תעבור. בכך יוכלו חברי מועצת השינוי להכתיב את מדיניותם במסגרת השינויים בוועדות השונות שבהן הם ישלטו מתוקף מינויים לראשי הועדות, ולהקשות על ביצוע מדיניותה של קליש ואף לשנותה במקרים מסוימים.

סגנית ראש העיר. סופי נקש

סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים. סופי נקש

כאמור, בנוסף למינוי שלושה סגנים, מבקשת מועצת השינוי להרכיב את הועדות העירוניות, הן ועדות החובה והן ועדות הרשות, כדלקמן:

ועדת כספים:
מועצת השינוי תבקש לסיים את כהונתו של דוד עציוני כיו"ר הועדה ומינויה של סופי נקש תחתיו; להדיח את הרב אורי אוזן מסיעת "ש"ס" כחבר בוועדה ומינויו של תבור להט מסיעת "מרצ" במקומו. שרית גולן-שטיינברג מסיעת "חיפה בשבילנו", שכבר חברה בוועדה, תמונה כממלאת מקום ליו"ר הועדה וסגניתה של נקש במקום חברי המועצה אריה בליטנטל וסיגל ציוני; כהונת אביהו האן מסיעת "הירוקים של חיפה" בתפקיד חבר ועדה תסתיים ומוטי בליצבלאו מסיעתו של האן ימונה במקומו. כמו כן תבקש מועצת השינוי מינוי ממלאי מקום: חדווה אלמוג – כממלאת מקום לנקש (שתיהן מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה") ועידו כממלא מקום לאלי בן דיין (גם הם שניהם מאותה סיעה – סיעת "הליכוד").

ועדת החינוך:
מועצת השינוי תבקש לשנות את הרכב הועדה כך שסיגל ציוני, שנמנית על סיעתה של ראש העיר, תסיים את מינויה כחברה ומ"מ יו"ר הועדה, ולתפקיד מ"מ היו"ר תמונה הילה לאופר מסיעת "הירוקים של חיפה" (שתיכנס כחברה בועדה במקומה של חברתה לסיעה – יעל שנער); ואילו בן דיין מסיעת "הליכוד" ימונה גם הוא כחבר ועדה במקומה של ציוני; גם כהונתו של דובי חיון מסיעת מר"צ כחבר בוועדה תופסק (שכזכור פרש מהמועצה בסוף חודש מאי) ואת מקומו תתפוס ד"ר אור ברק מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה". עוד תבקש מועצת השינוי את סיום כהונתה של נציגת הציבור בוועדה טלי משולם איטח (הנחשבת מקורבת לקליש) כחברה בוועדה, ומינויה של שני רוט קפון במקומה.

 

סגן ראש עיר. אביהו האן (צילום: מירב שדה)

סגן ראש עיר. אביהו האן (צילום: מירב שדה)

ועדת שמות ושילוט היסטורי וקביעת יקירי חיפה:
כאן תבקש מועצת השינוי את פיצולה של הועדה לשתיים – לוועדת שמות ושילוט ולוועדה לקביעת יקירי העיר.
בוועדת השמות תבקש מועצת השינוי לסיים את כהונתה של קליש כחברה ויו"ר הועדה ומינויה של עו"ד שרית גולן-שטיינברג מסיעת "חיפה בשבילנו" כחברה ויו"ר הועדה במקומה; את סיום כהונתה של סיגל ציוני כחברה בוועדה ומינויה של ברק מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה" כחברה ומ"מ יו"ר הועדה במקומה; ואת מינויים של שהירה שלבי מסיעת "חד"ש" ואוזן מסיעת "ש"ס" כחברים בוועדה.
ואילו בוועדה לבחירת יקירי העיר חיפה תבקש מועצת השינוי, גם כאן, את סיום כהונתה של קליש כחברה ויו"ר הועדה ומינויו של של עידו מסיעת "הליכוד" כחבר ויו"ר הועדה במקומה; כמו כן יתבקש סיום כהונתה של ציוני כחברה בוועדה ומינויה של אלמוג כחברה ומ"מ יו"ר הועדה במקומה; ואת מינויים של לנדאו מסיעת "שדולת הגימלאים", רג'א זעאתרה מסיעת "חד"ש" ובליטנטל מ"אגודת ישראל" כחברים בוועדה.

 

יו"ר ועדת יקירי העיר במקום קליש. עידו וקליש (צילום: בועז כהן; ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

יו"ר ועדת יקירי העיר במקום קליש. עידו וקליש (צילום: בועז כהן; ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

ועדת המכרזים:

מועצת השינוי תבקש למנות את יעקב פיינגולד כממלא מקומה של יו"ר הועדה תמי ברק, ובמקביל לסיים את כהונתו של יואב רמתי מסיעת "הבית היהודי" כחבר ועדה ולמנות במקומו את נחשון צוק.

ועדת ביטחון:
בלס מסיעת 'הליכוד', המכהן כחבר ועדה, ימונה ליו"ר הועדה במקום לנדאו מסיעת "הגימלאים" (שימשיך לכהן כחבר בוועדה).

ועדת ביקורת:
כהונתה של נעמה לזימי מסיעתה של ראש העיר "חיים בחיפה" (שכזכור מונתה לחברת כנסת) – תסתיים, במקומה ימונה בליטנטל מ"אגודת ישראל" לחבר בוועדה. כמו כן יתבקש סיום כהונתו של מנחם קפלן מסיעת "דגל לתושב" כחבר הועדה ומינויו של דוד עציוני במקומו.

הועדה למיגור אלימות:
כהונתה של גולן-שטיינברג כחברת ועדה תסתיים, ובמקומה ימונה עציוני כחבר ועדה.

ועדת הנחות בארנונה הרכב א':
כהונתו של זעאתרה מסיעת "חד"ש" יו"ר וחבר ועדה תסתיים, ובמקומו ימונה צביקה ברבי מסיעת "איכפת לי מתושבי חיפה" כחבר ויו"ר הועדה. בנוסף, מועצת השינוי תסיים את כהונתו של לזר קפלון מסיעת "חיפה ביתנו" כחבר בוועדה ויעל שנער מסיעת הירוקים תמונה כחברה ומ"מ יו"ר במקומו. כמו כן יבקשו את סיום כהונתו של בלס מסיעת "הליכוד" שמשמש בה כחבר ומינויו של נחשון צוק כחבר בה במקומו.

 

חבר בועדת הנחות בארנונה א' במקום בלס. נחשון צוק (צילום: בועז כהן)

חבר בוועדת הנחות בארנונה א' במקום בלס. נחשון צוק (צילום: בועז כהן)

ועדת הנחות בארנונה הרכב ב':
מוטי בליצבלאו מסיעת "הירוקים" ימונה ליו"ר הועדה במקומו של בליטנטל מ"אגודת ישראל", אולם בליטנטל יישאר בה כחבר בלבד במקומו של קפלון מסיעת "חיפה ביתנו" שחברותו בה תסתיים; גם כהונתו של אוזן מסיעת "ש"ס" כחבר הועדה תסתיים ובמקומו ימונה עידו מסיעת "הליכוד" הן כחבר במקומו של אוזן, ובן כמ"מ יו"ר הועדה.

ועדת לאיכות הסביבה וקיימות:
פעילת הסביבה, רוית שטוסל, מקהילת "מנקים את מפרץ חיפה", תמונה כנציגת ציבור.

הועדה למאבק בנגע הסמים:
כהונתו של גרי קורן מסיעת "חיפה ביתנו" כחבר ויו"ר הועדה תסתיים, וברבי מסיעת "איכפת לי מתושבי חיפה" ימונה תחתיו.

ועדת קידום מעמד הילד והנוער:
כהונתה של סיגל ציוני כיו"ר וחברת הועדה תסתיים, וד"ר אור ברק מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה" תמונה תחתיה; כמו כן גם כהונתה של שלבי מסיעת חד"ש, שמשמשת כחברה בוועדה, תסתיים ובמקומה תמונה לאופר מ"סיעת הירוקים".

ועדה קליטה עליה:
כהונתו של גרי קורן מסיעת "חיפה ביתנו" כיו"ר הועדה תסתיים (אולם הוא ימשיך להישאר כחבר בה), ובליצבלאו מסיעת "הירוקים" ימונה ליו"ר הועדה.

ועדת תמיכות:
בליטנטל מסיעת "אגודת ישראל" יסיים את תפקידו כיו"ר הועדה ובליצבלאו מ"הירוקים" ימונה ליו"ר שלה, כשבנוסף הוא גם ימונה כחבר בוועדה; בליטנטל ימשיך לשמש כחבר בוועדה. עוד יתבקש סיום כהונתם של קפלן מסיעת "דגל לתושב" ודובי חיון מסיעת "מר"צ" כחברי הועדה (חיון, אגב, התפטר מהמועצה ובמקומו נכנס תבור להט), ואילו גולן שטינברג מסיעת "חיפה בשבילנו" תמונה כחברה בה.

ועדת תרבות:
כהונתו של דובי חיון מסיעת "מרצ" כיו"ר וחבר הועדה תגיע לסיומה, ותבור להט ימונה כחבר ויו"ר הועדה. כמו כן יתבקש סיום כהונתו של פיינגולד מסיעת "מהפך בחיפה" כחבר הועדה ומינויה של שנער מסיעת "הירוקים" כחברה ומ"מ יו"ר הועדה. גם כהונתה של תמי ברק מסיעת "מהפך בחיפה" כחברת הועדה תסתיים ודר' אור ברק מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה" תמונה כחברה בה במקומה.

ועדת רווחה:
סיום כהונתו של דובי חיון מסיעת "מרצ" כחבר הועדה ומינויו של ניר שובר מסיעת "חיים בחיפה" כחבר בה.

ועדת ספורט:
כהונתו של לזר קפלון מ"חיפה ביתנו" כיו"ר הועדה תגיע לסופה (אך הוא יישאר בה כחבר) ועידו מסיעת "הליכוד" יחליף אותו כיו"ר הועדה; עידו אגב יכנס לוועדה כחבר בעקבות בקשת מועצת השינוי לסיים את תפקידו של נחשון צוק כחבר בוועדה. בנוסף – פיינגולד מסיעת "מהפך בחיפה" ואלפר מסיעת "דגל לתושב" ימונו כחברים בוועדה, ואילו כהונתה של נציגת הציבור ענבל שרביט איפרגן (הנחשבת מקורבת לקליש) תסתיים ובמקומה ימונה מנכ"ל מכבי חיפה כדורסל, רועי שווץ.

ועדה לצעירים:
מועצת השינוי תבקש לסיים את תפקידו של עציוני מסיעת "חיפה מתחדשת" כחבר ויו"ר הועדה ומינוי של יוסי שלום מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה" כחבר ויו"ר הועדה. כמו כן יתבקש סיום כהונתה של שלבי מסיעת "חד"ש" כחברה בוועדה ומינויו של להט מסיעת "מרצ" כחבר ומ"מ יו"ר הועדה תחתיה. בנוסף יתבקש סיום כהונתו של בן דיין מסיעת "הליכוד" כחבר בה ומינוי של קפלן מסיעת "דגל לתושב" תחתיו. שנער מסיעת "הירוקים" תמונה גם היא לחברה בוועדה.

ועדת תרבות תורנית:
סיום כהונתו של קפלן מסיעת "דגל לתושב" כחבר ויו"ר הועדה ומינוי של יואב רמתי מסיעת "הבית היהודי" כחבר ויו"ר הועדה במקומו. כמו כן יתבקש מינויים של בליטנטל מסיעת "אגודת ישראל" ושל ברבי מסיעת "איכפת לי מתושבי חיפה" כחברים בוועדה.

 

יו"ר ועדת תרבות תורנית. יואב רמתי (צילום: בועז כהן)

יו"ר ועדת תרבות תורנית. יואב רמתי (צילום: בועז כהן)

ועדת בריאות:
ניר שובר מסיעת "חיים בחיפה" ועציוני ימונו לחברים בועדה.

ועדה לשוויון מגדרי:
כהונתה של נעמה לזימי מסיעת "חיים בחיפה" כחברה ויו"ר הועדה תגיע לסיומה, ותמי ברק מסיעת "מהפך בחיפה" תמונה במקומה ליו"ר הועדה. עוד יתבקש סיום כהונתם של דובי חיון מסיעת "מרצ" וסיגל ציוני מסיעת "חיים בחיפה" כחברים בוועדה, קפלון מ"חיפה ביתנו" ימונה לחבר בה ושנער מ"סיעת הירוקים" תמונה למ"מ יו"ר הועדה.

ועדה לתעסוקת נשים:
סיום כהונתה של לזימי מסיעת "חיים בחיפה" כחברה בוועדה ומינויה של סיגל ציוני מסיעת "חיים בחיפה" תחתיה; סיום כהונתה של גולן-שטיינברג מסיעת "חיפה בשבילנו" כחברה בוועדה ומינויה של לאופר מסיעת "הירוקים" תחתיה. כמו כן יתבקש סיום כהונתה של נקש מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה" כחברה בוועדה ומינויו של אוזן מסיעת "ש"ס" כחבר תחתיה.

יו"ר צעירים ויו"ר תרבות. שלום ולהט (צילום: בועז כהן)

יו"ר צעירים ויו"ר תרבות. שלום ולהט (צילום: בועז כהן)

 

 

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

7 תגובות
 1. אבי קו-ישר

  מקווה שקליש תניח את המפתחות או לפחות תודיע על נבצרות לפני שהמצב המדודר יתרדר עוד יותר ותמונה לנו, לא עלינו, ועדה קרואה.

 2. גיא לוי

  מועצת השינויי תתחילו להירגע אתם לא נבחרתם פה לשום דבר תנו לצוות לסיים בכבוד הגזמתם דייי זה יתחיל לגרום להפגנות ולבלאגן

 3. אבירם

  ראשת עיר שביזבזה 3 שנים כספי ציבור
  חירבה כל דבר טוב בעיר
  ועדת חקירה ! לא ייתכן שחזרנו אחורה במקום להתקדם. חוסר אחריות חובבניות כישלון.
  צריך חדש חדש
  כל המושחתים הללו באופוזיציה לא מיצגים את העיר

 4. אילנה א'

  נראה שהושקע ה מ ו ן זמן להחליט על ה ה ח ל פ ו ת , על שינוי המקומות על הלוח. האם באמת השינויים הללו נעשו כדי לשפר משהו בעיר? מקווה שכן, שאם לא כן, חבל על האנרגיה והזמן שהיה יכול להיות מושקע בהחלטות למעשים בפועל.

 5. עופרה

  3 סגני ראש העיר ללא שכר, יפה מאד. יחסכו המון כסף לקופת העיר. כל הכבוד לנקש, עידו והאן על הוויתור המלא על השכר.

 6. רק בחירות חדשות

  מה שצריך זה מיידית בחירות לראשות העיר ולמועצת העיר כמו בכנסת כשיש הצבעת אי אמון, מתפזרים והולכים לבחירות מהירות.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר