הבית ברחוב טוביה דוניה 10 (צילום: גילה לבני-זמיר)
הבית ברחוב טוביה דוניה 10 (צילום: גילה לבני-זמיר)

העירייה מבקשת להקצות נכס לאמנים, מכתב מעורך דין מתריע בפניה לא לעשות כן

התביעה בדרך? מכתב שהתקבל לאחרונה בלשכת ראש העירייה מסב את תשומת ליבה של קליש רותם, כי הנכס ברחוב טוביה דוניה 10 נתרם לעירייה אך ורק לצורך ייעודו כמגורים עבור הצוות הרפואי של המרכז הרפואי בני ציון, וכל ייעוד אחר יהיה בניגוד לרצונה של התורמת המנוחה. "ככל שלא תתקבל תגובה חיובית למימוש רצון המנוחה כפי ההסכם, יהווה מכתב זה התראה בטרם פנייה להליכים משפטיים", נכתב בסיפא של המכתב

פורסם בתאריך: 15.8.21 07:57

ב"קול קורא" שפרסמה עיריית חיפה לפני כשלושה חודשים, היא מזמינה אמנים ויוצרים מקומיים להגיש מועמדות לקבלת חללים בנכסים עירוניים שישמשו עבורם מרחבי יצירה. אחד הנכסים, אותו מציעה העירייה לאמנים, בניין בן שלוש קומות ברחוב טוביה דוניה 10 בהדר, נמצא בימים אלה במוקד מחלוקת, כפי שעולה ממכתב שהתקבל לאחרונה בלשכת ראש העירייה עינת קליש רותם.

במכתב, החתום על ידי עו"ד יהושע שווירץ, נכתב: "בהתאם לפרסום מתאריך 10 מאי 2021 עולה, כי העירייה מעוניינת להקצאת שטחים עירוניים לאמנים מכל התחומים בעיר. במסגרת הפרסום תחת כותרת 'קול קורא' מתחייב כל זוכה לחתום על הסכם בר רשות בין העירייה מצד א' לבין האמן מצד ב'. אחד הנכסים המוצעים לקהילת האמנים הוא הנכס ברחוב אהבת ציון 10 (טוביה דוניה 10), אשר הוקדש על ידי המנוחה גב' דבורה גלוגובסקי בייעוד ספציפי אך ורק עבור צורכי בית החולים… הסכם נחתם בין הצדדים, כשהתורמת חתומה מצד א' וגזבר העירייה וראש העיר חתומים מצד ב'. אין כל אפשרות לשנות את הייעוד לאחר קבלת התרומה. בין הצדדים התקיים הסכם מחייב אשר התקיים לפי כל כללי חוק החוזים. אין ספק, כי המנוחה בטחה בכל ליבה בנבחרי הציבור, כי יקיימו את ההסכם לכל פרטיו ודקדוקיו. ככל הנראה הממונים מטעמך על ההקצאות העירוניות הטעו את גברתי ראש העיר, ולא הביאו לידיעתה כי נכס זה אינו יכול להיות מוקצה לאמנים… כראש עיר שמעוניינת לשנות את פני העיר, מן הראוי כי התרומה תשמש לייעודה ותפרסמי בהקדם 'קול קורא' מתקן על נכס זה לטובת שימוש כפי שייעדה התורמת…".

בסיום מכתבו לקליש רותם, כותב שווירץ: "ככל שלא תתקבל תגובה חיובית למימוש רצון המנוחה כפי ההסכם, יהווה מכתב זה התראה בטרם פנייה להליכים משפטיים… לא תישלח התראה נוספת".

סגנית היועצת המשפטית לדין מנהלי בעירייה, עו"ד דגנית קורן, השיבה לשווירץ במכתב: "אכן נחתם בשנת 1972 הסכם בין הבעלים דאז לעיריית חיפה, לפיו הבניין ברחוב אהבת ציון (טוביה דוניה 10), נתרם לעירייה על מנת שזו תשתמש בו לשכון רופאים ו/או אחיות מבית החולים רוטשילד (בני ציון כיום – ב"כ). הסכם זה כלל, בין היתר, התחייבות של עיריית חיפה, לשאת בתשלומים שונים לטובת התורמת בקשר עם הבניין הנדון ולהנציח את התורמים באמצעות שילוט מתאים, כאשר הוא נרשם בשנת 1974 על שם עיריית חיפה. בהתאם למידע שנתקבל מאגף נכסים, לאורך השנים נערכו הסכמים עם אחיות/רופאים העובדים בבני ציון להסדרת מגוריהם בבניין הנדון, כאשר מאז 2004 הנכס עומד פנוי ובמצב תחזוקתי ירוד, ומבוצעים בו מפעם לפעם עבודות תחזוקה. לכך יש להוסיף, כי מדובר ברחוב ללא גישה לרכב, כאשר גם הגישה הרגלית נעשית דרך מדרגות דוניה".

 

טוביה דוניה 10 (צילום: גילה לבני-זמיר)

טוביה דוניה 10 (צילום: גילה לבני-זמיר)

 

 

מוסיפה וכותבת קורן: "נכון להיום, אין אפשרות סבירה לקיום ההסכם כלשונו, שכן המבנה הנדון אינו ערוך להשכרה לרופאים/אחיות מבני ציון, עקב מגבלות הנגישות לבניין ומצבו הפיזי, שעם השנים הפכו להיות יותר משמעותיים, כאשר יש צורך בהשקעות של מיליונים לצורך שיפוץ והכשרת המבנה לשימוש זה, ולא ברור כלל שיש ביקוש לכך מצד הסגל של בית החולים רוטשילד. לאור האמור לעיל, הכללת הבניין הנדון בפרויקט הנוכחי, בו יועמדו הדירות הפנויות בבניין לטובת אמנים לתקופה קצובה, אשר ידאגו לשפץ את הדירות שיוקצו להם, יכולה רק לקדם את מימוש מטרת ההסכם, שכן היא תביא לשיפור במצבו התחזוקתי של הנכס, תמנע את המשך הידרדרותו של הנכס, שכיום אינו מאוכלס ואינו ראוי להשכרה, כאשר ניתן יהיה לשלב הנצחה של התורמים במסגרת הדרישות שיוצגו לאמנים שיבקשו לעשות שימוש בבניין הנדון".

אלא שבכך הסאגה לא באה על סיומה, כאשר שווירץ השיב לקורן: "לאחר קבלת התגובה מתחדדת התחושה, כי מדובר בעוול כפול ומכופל למנוחים ובמינהל שאינו תקין בלשון המעטה של מקבלי ההחלטות בלשכת ראש העיר… הינך מאשרת את העוול בכך, שלמרות כי יש שטר הקדש למטרה ספציפית, הינכם יוצרים מחדש ומעצבים לפי אינטרסים שלכם את רצון המנוחה ואת שטר ההקדש בניגוד לחוק הנאמנות ובניגוד לאינטרס על בפסיקה שהינו כיבוד רצון המת…".

מוסיף עו"ד שווירץ: "יתרה מזאת, ככל ותגובתך קולעת למציאות הכאובה שבתיאורייך עולה חשש ממשי של הטעיה מכוונת לקהילת האמנים, חשש מניסיון לשחד את התושבים ליוזמות ברוכות של ראש העיר למען התושבים… בעיתון 'כלבו – חיפה והקריות' מיום 10 מאי 2021, כתבה של העיתונאית חגית הורנשטיין, מציגה את המיזם הנפלא שיוזמת הרשות העירונית למען האמנים בעיר חיפה כדלהלן: 'במסגרת הפרויקט, אותו מנהל סגן ראש העיר נחשון צוק, אותרו מבנים עירוניים….. וכעת נוקו והוכשרו ברמה בסיסת למרחבי יצירה… בתמונות ב'קול קורא' נראה הבניין של הקדש גלוגובסקי מתוחזק בצורה נאה, בניגוד לתיאורייך הקודרים בתגובתך לח"מ".

מוסיף שווירץ: "נזכיר, כי מדובר בנכס שבו שבע יחידות דיור והוא אינו נכס של מה בכך. העוול הנורא למקדישים הוא עצום ללא כל יכולת של הכלה או מחילה… המבנה לא ערוך לרופאים/אחיות מבני ציון, מדוע? מה השתנתה שנת 2021 מהשנים שלפני 2004?… האם כל הסגל הרפואי של בית החולים בני ציון חייב הנגשה? האם מדובר בסגל רפואי בעל מוגבלות?… כולי תקווה, כי העירייה תפעל במהירות לתחזק את ההקדש ולאפשר בו שימוש למטרות ההקדש ו/או למטרה בקירוב שהיא אך ורק לענייני רפואה".

עיריית חיפה בחרה לא להגיב.

טוביה דוניה 10 (צילום: גילה לבני-זמיר)

טוביה דוניה 10 (צילום: גילה לבני-זמיר)

 

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

5 תגובות
 1. יש משהו שיהב לא הזניח בעיר?

  לפי מצב המרפסת המלאה רטיבות ורעועה ועלולה לקרוס על דלת הכניסה וליצור אסון הבניין בכלל לא ראוי למגורים.
  עיריית חיפה מודה שהזניחה את המבנה, במצב כזה אפילו אסור היה להכליל אותו כמבנים ראויים למסירה.
  אולי קיוותה שאמנים צעירים ישקיעו מכספם לשפץ עבורה? לאיזה אמן יש יכולת כזו?
  והנה שוב:
  שיטת "הזנחה של כל מה שרחוק מעין הציבור" של יונה יהב ועיריית חיפה שוב ושוב נגלית לנו מכל עבר: מבני חינוך שהזניח, מבני תרבות שהזניח, מבני תרומות והקדשים שהזניח, אתרי תיירות שהזניח, ואדיות שהזניח. תודה יהב!!!

 2. יה

  העיריה קיבלה נכס עם התנייה לשימוש יעודי אבל הזניחה אותו במשך שנים רבות ולא קיימה את ההתנייה.
  ועכשיו אומרת העיריה הנכס מוזנח אז נשפץ וננצל אותו למטרה אחרת.
  אסור לה

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר