ניר שובר ומוטי בליצבלאו (צילום: בועז כהן)
ניר שובר ומוטי בליצבלאו (צילום: בועז כהן)

מהומה בעפת"ח לקראת ישיבת ההנהלה הערב: שובר דורש להשתתף בה כחבר, בליצבלאו – מתנגד

מספר שעות טרם התכנסות ועד המנהל השל העמותה, ביקשה יועמ"ש העירייה, ימית קליין, לבחון את כינוסה לאור חוות דעתו של הממונה על התאגידים כי אין מניעה למנות את שובר כחבר. יו"ר הועד המנהל, מוטי בליצבלאו, מתנגד משום שמינויו לא עבר בהצבעת המועצה. שובר מאיים להגיע למרות הכל. בליצבלאו: "אם הוא נכנס – אני מעיף אותו החוצה"

פורסם בתאריך: 10.11.21 15:40

היום בערב צפויה הנהלת העמותה העירונית עפת"ח – עמותת פיתוח תיירות חיפה – להתכנס ומאחורי הקלעים מהומה סביב הצטרפותו של חבר המועצה ניר שובר כחבר בה.

עם הקמת המועצה הלעומתית לקליש ערכה 'קואליציית השינוי' שינויים בהרכבי הועדות והתאגידים העירוניים באופן כזה שהשליטה תהיה בידי חבריה. אחד מהשינויים שביקשו לבצע היה הדחתו של ממלא מקום ראש העיר נחשון צוק כיו"ר הנהלת עפת"ח ומינויו של חבר המועצה מסיעת הירוקים, מוטי בליצבלאו, במקומו. שינוי נוסף שביקשו לערוך בהרכב הנהלת עפת"ח היה מינויו של ניר שובר כחבר בה במקומה של חברת המועצה מסיעת הירוקים – יעל שנער. אלא שבישיבת המועצה שהתקיימה בחודש שעבר במהלכה התקיימה הצבעה על השינויים בתאגידים, הדגישה חברת המועצה שרית גולן כי המועצה לא תצביע על מינויו של ניר שובר עד לבדיקת סוגיית "ניגוד עניינים".
בישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה שבוע שעבר, עלה שוב נושא מינויו והתעוררה מהומה לאחר שמועצת העיר הצביעה נגד מינויו. קליין פנתה לחברי קואליציית השינוי ואמרה כי "לגבי ניר שובר, מי שהגיש אותו זה אתם בישיבה הקודמת. אמרתם שזה כפוף לבחינת לניגודי עניינים שלנו. אנחנו סיימנו את הבדיקה והעניין שלו עלה שוב". חברת קואליציית השינוי, שרית גולן, אמרה כי לאור מידע שהגיע לידיהם הם בוחנים את העניין שוב עם היועץ המשפטי שלהם וציינה כי "מטעמים של צנעת הפרט לא נפרט". קליין סיכמה וביקשה "שירשם בפרוטוקול – אני רוצה לבדוק אחרי שהסתיימה ההצבעה… אנחנו נבקש לבדוק את מינוי שובר כחבר בעפת"ח מאחר והוא התבקש בישיבה הקודמת להתמנות כפוף לבחינה של היעוץ המשפטי. מאחר ואנחנו בדקנו ומצאנו שאין מניעה – אני אבדוק מול שרית גולן מה המניעה כרגע. זה יבחן על ידינו ואנחנו ניתן את ההתייחסות שלנו לפרוטוקול לישיבה הבאה".
אתמול, שלח שובר פניה ליועצת המשפטית של העירייה, עו"ד ימית קליין, שבו הוא דורש שלא לקיים את ישיבת ההנהלה שצפויה להתכנס היום עד למינויו באופן רשמי כחבר בדירקטוריון. בהודעתו לקליין כתב שובר: "אבקש לדחות את הדירקטוריון בעמותה לתיירות שמתוכנן להתכנס למחר (היום. ב"כ), לאור זה שעשו עלי סיבוב ורק רצו להביך אותי במועצה ללא סיבה חוקית, ולאחר הייעוץ המשפטי שקיבלתי, בתחילת החודש נשלחה אלי בקשה ממועצת אופוזיציית השינוי להתמנות כחבר דירקטוריון בעפת״ח במקום יעל שנער (נכתב בפרוש מי שלא רוצה, שיודיע תוך 48 שעות), במועצת העיר ב-05.10 דובר על זה שיש לי ניגוד עניינים לכאורה. כמו שכבר אושר לי במשפטי, אין לי שום ניגוד עניינים עם העמותה לתיירות או כל ניגוד עניינים אחר שמפריע לי להיות חבר (ברור שאין). נושא זה נבדק גם ע״י השרות המשפטי, במידה ואופוזיציית השינוי היו רוצים באמת לאשר אותי, הם מראש היו בודקים ולא מנסים לפסול במהלך המועצה, במידה והם רוצים להוציא אותי מהדירקטוריון הם יכולים לבקש להוציא אותי במועצה הבאה, מעבר לזה אין שום יחס בין חברי קואליציה לאופוזיציה בתוך העמותה ובכלל אני לא חבר בשום דירקטוריון מלבד היותי חבר תכנון ובניה. הסתמכתי על זה שבמועצה הבאה אני יאושר בוודאות, בגלל כל הדברים אלה, לא מקובל עלי, במיוחד לאור זה שאין שום ניגוד עניינים, גם לא כשעבדתי כעוזר ראש העיר. לאור זאת מבקש לא לקיים את הישיבה מחר עד לסיום הסאגה המביכה הלא מקצועית של אופוזיציית השינוי".

 

 

בעקבות הדברים, פנתה קליין לממונה על התאגידים בעירייה, ישראל בן שלום, וביקשה לבחון את כינוס ישיבת ההנהלה היום: "בהמשך למייל מטה ולטענות ניר שובר בדבר הסתמכותו על הבקשה למנותו כחבר דירקטוריון ואי הבהירות החלה כעת ביחס למינוי כחבר דירקטוריון, ובנוסף – אישור ישראל בן שלום כי אין מניעה למינוי ניר שובר כחבר דירקטוריון לחברת עפת"ח, אבקש כי תבחנו את קיום הישיבה מחר מול רונית עקיבא ( סמנכ"ל העמותה. ב"כ) ומוטי בליצבלאו והשתתפותו של ניר בישיבה זו".
לאור ההתנהלות והתכתובות, שלח בליצבלאו תגובה קשה לקליין שבו הודיע כי הישיבה תתקיים ומבחינתו שובר אינו חלק מהנהלת העמותה: "אני מוחה בתוקף כיו"ר העמותה, לא הובא לידיעתי דרישה ממאן דהוא לדחיית ישיבת ועד המנהל של עפת"ח. בעניין חבר המועצה ניר שובר: בישיבת מועצה שלא מין המניין ביום 5/10/2021 לא אישרה המועצה את מיניו של ניר שובר כחבר ועד המנהל של עפת"ח, ראי בתמלול הישיבה; לקראת ישיבת המועצה מין המניין ליום 2/11/2021 , בסדר היום בסעיף 9 הובא לדיון על ידי ראש העיר שינויים בתאגידים כולל בקשה למינוי ניר שובר לועד המנהל של עפת"ח. גם בישיבה זו דחתה המועצה את הדיון בבקשה ובכול סעיף זה. לפיכך, מי שמאשר מינוי חבר מועצה לתאגיד עירוני או לעמותה היא מועצת העיר, והיות והמועצה לא אשרה את ניר שובר אין הוא יכול לבוא בדרישות או להתערב בענייני העמותה, וכמובן אין הוא יכול לדרוש דחיית ישיבת ועד המנהל. למען הסר ספק – אין מר שובר ניר חבר ועד המנהל של עפת"ח. אשר על כן, ישיבת ועד המנהל של עפת"ח תתקיים במועד שנקבע לה מראש".

בהמשך לפנייתה של קליין, כתב לה היועץ המשפטי של עפת"ח, עו"ד זהר ניסים: "מסב את תשומת ליבך למייל שנתקבל הבוקר מיו"ר ועד המנהל מוטי בליצבלאו, על פיו מינויו של מר ניר שובר לא קיבל את אישור מועצת העיר בישיבה מיום 5.10.21. לפיכך מר שובר לא אושר כחבר ועד המנהל מן המניין בתאגיד כמתחייב על פי התקנות. מר שובר יוכל להשתתף בישיבות ועד המנהל רק לאחר אישור מועצת העיר בדבר מינויו".

לאור כל זאת, אומר שובר ל"כלבו חיפה והצפון" כי מבחינתו, למרות הכל, הוא מתכוון להתייצב לישיבת ההנהלה ולהשתתף בה כחבר מן המניין. שובר: " היום אגיע לישיבה כחבר דירקטוריון, כשיש לי חוות דעת משפטית שאין שום מניע. חבל שהיו״ר בליצבלאו מתעסק איך לא לקדם את התיירות בחיפה. מציע לו שיתעסק בקידום התיירות ופחות בלריב. כנראה הירוקים כהרגלם יודעים רק לתקוע ולא באמת לקדם או לעזור לעיר".

בליצבלאו: "לא יקום ולא יהיה. אם הוא נכנס אני מעיף אותו החוצה. שניר שובר יפנה למועצת העיר, היא בעלת הסמכות למנות נציגים לתאגידים ולעמותות העירוניות. שלא יאשים את הירוקים – שיאשים את המועצה. בנוסף לכך, ב-3 לאוקטובר המועצה לא אישרה אותו כחבר הנהלת עפת"ח, אותו כנ"ל בישיבה האחרונה בתחילת החודש, שגם המועצה לא אישרה את מינויו. אז אין לו שום נפקות משפטית על היותו חבר ההנהלה".

 


 

 


 

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
 1. ליאת רפפורט

  זה הרעיון של מועצה לעמותית – שהקואליציה לא שם. מה לא ברור ?
  להקדים את הבחירות כי עוד תהיה כאן ועדה קרואה שתעיף את קליש. חבל על הזמן הזה, חבל.

 2. רמי חן

  כל הכבוד ליו"ר מוטי ב. ולירוקים בכלל אשר שומרים על נוהלי ציבור תקינים מתוך דאגה ואיכפתיות למוסדות העיר ולעיר בכלל.
  יישר כוח!!!

 3. זה נס שבכלל באים תיירים לחיפה

  עמותה שצריך לסגור
  לא מקדמת תיירות, להיפך התיירות לחיפה הלכה אחורה עשרות אחוזים ומי שבמקומה נהנות זה נצרת טבריה ונהריה.
  באים אליהן יותר תיירים מלחיפה. בפחות תקציבים ועמותות מיותרות.
  תשקיעו את הכסף בקידום תרבות, טיילות, ירידים שתהיה בכלל סיבה לבחור חיפה.
  אנטליה בכלל שמה את הכל פה בכיס הקטן ובשליש מחיר.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר