מועדון "שיט חיפה" בחוף השקט (צילום: בועז כהן)
מועדון "שיט חיפה" בחוף השקט (צילום: בועז כהן)

העירייה דורשת מעמותת "שיט חיפה" להתפנות בתוך חודש מהחוף השקט

בעמותה נדהמו לקבל את מכתב הדרישה, שכן היא נמצאת בעיצומו של משא ומתן עם העירייה בדבר המשך פעילותה בחוף. בעירייה טוענים שהעמותה "מושכת זמן" ושאין לה כל כוונה לחתום על ההסכם שיסדיר את פעילותה. "שיט חיפה" בתגובה: "המכתב יצא במהלך משא ומתן שנכון לעכשיו, לטעמנו, אינו מתבצע בתום לב. אנחנו שוקלים את המשך צעדינו"

פורסם בתאריך: 11.4.22 01:29

בעמותת "שיט חיפה" זועמים על העירייה. אתמול (ראשון) התקבל אצל עורך הדין המייצג את העמותה, אסף אורן, מכתב מהעירייה, שבו היא דורשת מהעמותה לפנות את הנכס שמשמש אותה בחוף השקט לא יאוחר מ-10 במאי, בעוד חודש בדיוק. בעמותה קיבלו את המכתב בתדהמה, שכן בין הצדדים מתנהל משא ומתן בסוגיית המשך פעילותה במקום.

במכתב, עליו חתומה היועצת המשפטית לרשות הים בעירייה, עו"ד טופז קלר, נכתב: "עמותת 'שיט חיפה', מפעילה זה זמן רב, חוגי ספורט ימי במרכז השיט והספורט העירוני בחוף השקט (להלן: 'הנכס'), וזאת מבלי שחתמה עם עיריית חיפה על הסכם בר-רשות להסדרת מעמדה בנכס. להווי ידוע לך, כי זה תקופה ארוכה רשות הים והייעוץ המשפטי בעירייה פועלים ללא לאות להסדרת מעמדה החוקי והחוזי של 'שיט חיפה' בנכס, כאשר פגישה אחרונה (מני רבות) התקיימה ב-15 בפברואר 2022, וטיוטת חוזה מתוקנת ברוח ההבנות, אליהן הגענו בפגישה הנ"ל, נשלחה למשרדך עוד ב-15 במארס. מאז ועד היום טרם התקבלה כל התייחסות עניינית להסכם, למעט מייל מ-15 במארס, שבו ציינת, כי הטיוטה 'אינה רלוונטית' כדבריך, וזאת חרף הסיכומים אשר הושגו בינינו עובר לשליחתה ואף לאחריה.

"בנסיבות אלה התבקשת להבהיר במייל חוזר, באופן סופי, האם ישנה נכונות מצד 'שיט חיפה' להגיע להבנות על בסיס טיוטת ההסכם שנשלחה על ידי העירייה ואשר כללה את הסעיפים ש'שיט חיפה' ביקשה כי יתווספו להסכם, כאשר לפנים משורת הדין אף ציינתי בפניך, כי ככל שברצון 'שיט חיפה' לדון על סעיף כזה או אחר בהסכם, אשמח לעשות כן, ואולם התייחסותך היחידה הייתה במייל מ-4 באפריל, בו ציינת כי אתה מבקש לתאם פגישה נוספת ומעבר לכך לא התקבלה עד היום כל התייחסות עניינית לחוזה עצמו.

"מיותר לציין, כי בשלב זה של התהליך לאחר אינספור פגישות, שיחות, התכתבויות ודיונים ולאחר שהגענו לשלב בו התבקשתם להבהיר באופן סופי את נכונותכם לחתימה לאחר עבודה משותפת מאומצת וכוללת על הטיוטה, אשר נענתה בהיעדר תגובה עניינית מצידכם, בקשה לפגישה נוספת ו/או בחינה חוזרת של סעיפי ההסכם היא בגדר משיכת זמן והפניית עורף לכלל המאמצים שנעשו מצדנו, אשר לה לא נוכל לתת עוד יד.

"לאור התנהלות 'שיט חיפה' אל מול העירייה במהלך השנה שחלפה בעניין ההסכם (וכן נושאים נוספים) וכן בשים לב למאמצים הרבים והשעות הרבות אשר הושקעו לשווא על מנת לנסות ולהגיע לנוסח מוסכם של הסכם בר-רשות בין העירייה ל'שיט חיפה', נראה בבירור, כי לעמותת 'שיט חיפה' אין כל כוונה לחתום על הסכם בר-רשות עם העירייה וכל אשר נעשה מצד העמותה הוא בגדר מצג שווא לשם 'משיכת זמן'. יצוין, כי ב-7 בפברואר במכתבי אליך התרעתי בפניכם, כי ככל שלא ייחתם הסכם, אשר מסדיר את היחסים בין העירייה ל'שיט חיפה' עד 6 באפריל, עיריית חיפה שומרת על זכותה לשוב ולבחון את המשך פעילותה של 'שיט חיפה' בנכס והשימוש ברכוש העירייה, על כל המשתמע מכך".

את מכתבה מסיימת עו"ד קלר: "לאור האמור ובנסיבות אלה, בהיעדר הסכם בר-רשות חתום ותקף, הרינו להודיעך, כי עמותת 'שיט חיפה' פועלת בנכס ללא הסכמה מעיריית חיפה, ללא חוזה וללא הרשאה כדין, תוך חשש ממשי להפקת רווחים והתעשרות שלא כדין, על חשבון הקופה הציבורית. אשר על כן וטרם נקיטת הליכים משפטיים, עמותת 'שיט חיפה' נדרשת לפנות את הנכס לאלתר, וזאת לא יאוחר מ-10 במאי 2022 ולהחזירו לחזקת העירייה כשהוא ריק ופנוי מכל חי וחפץ. יובהר, כי העירייה שומרת על זכותה לתבוע, בין היתר, דמי שימוש ראויים בעד כל התקופה בה עשתה עמותת 'שיט חיפה' שימוש בנכס ללא הסכם וללא הרשאה לרבות השתתפות בעלויות החזקה שוטפת של הנכס בכל התקופה וכן בגין תקופות בהן התעשרה העמותה ממסירת השימוש בנכס לצדדי ג' אחרים, ככל שהדבר נעשה".

 

 

תזכורת: עוד בתחילת השנה עלתה פעילות העמותה בחוף השקט לכותרות, לאחר שלטענת גורמים בעמותה, הם התבקשו לחתום על הסכם חדש, ובו סעיף שמאפשר לעירייה לפנות אותם מהשטח בתוך 30 יום מרגע קבלת ההודעה, והם סירבו לכך. אז טענו אותם גורמים, כי נאסר עליהם להשתמש בארבע סירות שבבעלות העירייה, וכמו כן נאסר עליהם להפעיל את הטרקטור שנושא את הסירות מהים אל החוף, צעדים שפוגעים בפעילות העמותה. בעקבות הפרסומים בתקשורת, כתבה ראש העירייה עינת קליש-רותם פוסט בפייסבוק רצוף האשמות, שבעקבותיו שלחה לה העמותה מכתב התראה לפני תביעה משפטית, ובו דרישה לתשלום פיצוי של 50 אלף שקל והתנצלות. בכל אותה העת ניסו בעמותה להגיע להבנות עם העירייה בנוגע לסעיף המאפשר לפנותם. עתה, לטענת גורמים בעמותה, דווקא בעיצומו של המשא ומתן שעדיין מתנהל, נחת עליהם במפתיע מכתבה של העירייה.

מעמותת 'שיט חיפה' נמסר: "מהמכתב והתנהלותה של עו"ד טופז קלר עולה לכאורה חשש כבד להתערבות פוליטית פסולה בעבודת הייעוץ המשפטי של העיריה. המכתב יצא במהלך משא ומתן שנכון לעכשיו, לטעמנו, אינו מתבצע בתום לב. אנחנו שוקלים את המשך צעדינו".

חברת מועצת העיר, שרית גולן-שטיינברג, המסייעת לעמותה בניסיון להגיע עם העירייה להבנות, אמרה ל"כלבו – חיפה והקריות": "צר לי שלמרות החלטת מועצת העיר, המורה להנהלת העירייה לנהל משא ומתן בתום לב עם מועדון השיט, כדי להסדיר בהסכם את השהייה בחוף השקט, בחרה ראש העירייה לפוצץ את הכל ולהוציא למועדון השיט, הפועל זה שנים רבות בחוף, מכתב פינוי. מועצת השינוי עומדת מאחורי החלטתה לעשות הכל, כדי שמועדון זה ימשיך לפעול בחוף השקט, וכדאי מאוד שהעירייה תתעשת על עצמה. מעולם לא הייתה הנהלה שעסוקה בכל כך הרבה סכסוכים משפטיים כמו בקדנציה הזו".

מעיריית חיפה נמסר: "עיריית חיפה רואה חשיבות רבה בפעילות עמותת השייט ועל כן פועלת מזה כשנה בניסיון לחתום עם העמותה על הסכם בר רשות אשר יסדיר את מעמדה ופעילותה בחוף השקט, כפי שמתחייב על פי כללי המנהל התקין, הערות מבקר העירייה וכפי שנעשה עם גופים אחרים הפועלים בחוף. לצערנו למרות כל הניסיונות הרבים והכנים שנעשו ע"י העירייה להגיע לידי הבנות סירבה העמותה לחתום עד היום על כל הטיוטות שהועברו אליה ואשר גובשו יחד עמה בהסכמה לאחר שעות רבות של דיונים ומשא ומתן. לאור חשיבות הנושא העירייה קוראת לעמותה גם עתה לחתום על ההסכם ולהסדיר את פעילותה בחוף".

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר