שדה התעופה בחיפה (צילום: Oyoyoy, Wikipedia CC-BY-SA-3.0)
שדה התעופה בחיפה (צילום: Oyoyoy, Wikipedia CC-BY-SA-3.0)

איגוד ערים להגנת הסביבה נגד הפיכת שדה התעופה בחיפה לשדה משלים לנתב"ג

האיגוד ניסח מסמך עמדה שבו הוא מביע התנגדות נחרצת להפיכת השדה בחיפה לשדה משלים לנתב"ג. באשר לתוכנית תת"ל 80/א, שמטרתה להרחיב את השימוש בשדה לטיסות ליעדים בינלאומיים והגדלת קיבולת הנוסעים, נכתב במסמך, כי תוכנית זו נשענת על תסקיר השפעה על הסביבה שאינו מקובל על האיגוד

פורסם בתאריך: 28.6.22 03:08

איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה ניסח מסמך עמדה בנוגע לשדה התעופה בחיפה, שבו הוא מתייחס לשלושה נושאים, העומדים על הפרק בימים אלה: הפיכת שדה התעופה לשדה משלים לנתב"ג, השינויים המתוכננים ע"פ תוכנית התשתיות הלאומיות, תת"ל 80/א, וביניהם (אך לא רק) הגדלת קיבולת הנוסעים לכ-700 אלף נוסעים בשנה והמשמעויות הנגזרות מכך והגדלת הקיבולת ל-4-3 מיליון נוסעים בשנה במצב עתידי.

מסמך העמדה מגיע טרם הגשת המלצות ועדת ההיגוי הבין משרדית שהוקמה בהתאם להחלטת ממשלה 547 באוקטובר 2021. החלטת הממשלה קבעה כי על שרת התחבורה להקים צוות היגוי בהובלת משרדה שבי יהיו חברים נציגים ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד ראש הממשלה והמועצה הלאומית לכלכלה, משרד האוצר, משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל. על פי ההחלטה, "הצוות יבחן את החלופות להרחבת קיבולת התנועה האווירית הבין-לאומית מישראל ואליה, תוך התייחסות לעבודה המקיפה שנעשתה עד כה בעניין זה, לצד בחינות היתכנות מחודשות, ובכלל זאת את ההיתכנות לתכנון וההקמה של שדה תעופה אזרחי לטיסות בין-לאומיות כשדה משלים לנתב"ג… ופיתרונות נוספים להתמודדות עם הגידול הצפוי בתנועה האווירית". צוות ההיגוי נדרש להגיש את המלצותיו 9 חודשים מיום הקמתו, כך שהמלצותיו צפויות עד אוגוסט.

בפתח המסמך נכתב: "האיגוד מברך על קידום תכנון לשדה התעופה בחיפה מתוך הכרה בחשיבות חיפה כמרכז מטרופוליני עם מרקם עירוני שוקק ופעיל, אך עם זאת, ייאמר כבר עתה שלדעת האיגוד נפל פגם מהותי בתכנון תת"ל 80/א, שלא התייחסה למכלול השיקולים הרלוונטיים בהיבטים הסביבתיים. במסמך זה מפורטים בקצרה כשלים אלו והאמצעים המוצעים על ידי האיגוד להמשך התכנון".

באשר להפיכת השדה לשדה משלים לנתב"ג נכתב במסמך: "שדה התעופה בנתב"ג הגיע לגבול הקיבולת. בעוד שמגבלת הקיבולת ה'טכנית' של נתב"ג מבחינת תשתיות המסלולים עדיין רחוקה, בנתב"ג יש כידוע 'עוצר' המראות (סמלי, כ-4.5 שעות) בלילה, ומכאן – ה"שדה המשלים" צריך לתת מענה לא רק לקיבולת נתב"ג בכלל בעוד 15-10 שנה, אלא להסטת הנחיתות הליליות אליו בטווח הזמן המיידי".
עמדת האיגוד בנושא זה היא: "בהתאם לכך ש'שדה משלים' לנתב"ג צריך לפתור את בעיית נחיתות הלילה של הנתב"ג, עמדת איגוד ערים מפרץ חיפה בנוגע להתאמת השדה בחיפה למטרה זו, היא התנגדות נחרצת".

האיגוד מפרט סיבות נוספות להתנגדותו להפיכת השדה בחיפה למשלים לנתב"ג, בהן מגבלות תפעוליות הנובעות מנמל המפרץ, העובדה, כי רכס הכרמל מהווה מגבלה ומחייב תהליכי טיסה ייחודיים עד כדי 'נכות' של השדה לפעול בתנאי מזג אוויר מסוימים ודי שכיחים, משטר רוחות שלא מאפשר תמיד לנחות מצפון (מהים) ולהמריא צפונה (לים) – עובדה שתהפוך אוכלוסייה רבה לחשופה לערכי רעש גבוהים.

 

בנוגע לתת"ל 80/א – תוכנית תשתיות לאומית שמטרתה תכנון שדה התעופה על מנת להסדיר ולהרחיב את השימוש בו לטיסות ליעדים בינלאומיים ופנים-ארציים, הן לתעופה מסחרית והן כללית, נכתב במסמך העמדה: "תוכנית זו מסדירה את השדה הקיים תוך קיצור אורך המסלול בין היתר עקב דרישות רשות התעופה האזרחית (רת"א). כמו כן התוכנית מציעה קיבולת אפשרית של כ-700 אלף נוסעים בשנה. תוכנית זו נשענת על בסיס תכנוני של תסקיר השפעה על הסביבה שאינו מקובל עלינו כלל ועיקר, בין אם בהנחות היסוד שאינן קיימות, רמת הבחינה שנעשתה או מסקנות התסקיר". יצוין, כי בדצמבר האחרון, הוועדה לתשתיות לאומית במינהל התכנון (ות"ל) אישרה להפקיד להתנגדויות את תת"ל/80א', המסדירה את הפעילות התעופתית בנמל התעופה בחיפה.

באשר להגדלת הקיבולת העתידית של נוסעים, באיגוד מבקשים שהמלצות הוועדה הבין-משרדית יועברו לעיון הציבור. כמו כן הם מבקשים, כי כל המלצה תבוסס על תוכנית שתכלול תסקיר השפעה על הסביבה ושבוועדת עורכים/דיונים יהיו שותפים נציגי ציבור, נציגי הרשויות המקומיות ואיגוד ערים לאיכות הסביבה. את ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה, לבקשת האיגוד, יש להטיל על מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה ולא יועצי הוות"ל.

עוד נכתב במסמך העמדה: "את עדכון מפת הרעש, השינויים שנדרשים מתפעול שדה תעופה וכו', תנהל ועדה (כפי שקיים בנתב"ג) שיושב הראש שלה יהיה יו"ר איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה. בוועדה יהיו חברים גם נציגי ציבור (זאת בנוסף לנציגים הקבועים של רת"א/חברת הניהול/משרד התחבורה וכו')".

סיכום הדברים על פי עמדת האיגוד: "ההחלטה על שדה תעופה בסדר גודל שונה מהקיים צריכה להיות תחת התנאים הבאים (כפי שחוק הטיס קובע): יש לקבוע שעות פעילות, יש לקבוע סיפי רעש, יש לקבוע נתיבי תעופה מובחנים. כל הנ"ל יש לבצע טרם התכנון כהנחות יסוד לתסקיר השפעה על הסביבה שיבחן את שדה תעופה חיפה כאמצעי להעלאת קיבולת הנוסעים והטיסות מכל סוג".

עוד נכתב: "יש לציין שבשלב זה לא ברור על סמך אילו הנחות יסוד נערכו הבדיקות לגבי הגדלת הקיבולת בשדה תעופה חיפה כ'משלים נתב"ג', 'שדה אזורי', 'שדה ים-תיכוני' וכו'. לא תת"ל 80 או תת"ל 80/א התייחסו למכלול השיקולים הרלוונטיים, אנו לא נעמוד מנגד וניתן 'לדחות את הקץ', כפי שהיה נהוג עד כה, נוהג שבו מתכננים, מקימים ומתחילים לטוס, ולאחר מכן פועלים בלי סיפי רעש, נתיבי תעופה מובחנים ושעות פעילות כפי שנדרש בחוק".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. לאמור את האמת

  לנוכח המנופים הגבוהים בנמל החדש לא תתכן הארכת המסלול לכיוון הים/מערב כי המסלול לא יעמוד בדרישות הבטיחות. גם לא תתכן הארכת המסלול לכיוון מזרח/בתי הזיקוק. לכן כל ההתנגדויות מיותרות.

 2. ניר

  עינת קליש רוצה את טובת התושבים ולכן נאבקת למען שדה תעופה בחיפה שהוא נחוץ והכרחי. כל חיפה איתך, עינת.

 3. אברהם תותח

  דוקא מתאים חיפה. שדה ליד הים יש שטח פנוי. .ובאזור. תעשייה לא מגורים .אז די לטימטום

 4. בושה וחרפה

  הרגתם כלכלית את כל אזור הצפון משאירים 3 מליון תושבים בלי שדה בינלאומי נגיש, פקקים כבישי 2-4 לנתב"ג וחזרה
  פקקים ברכבות שגם מתבטלות כל הזמן
  הרסתם את כלכלת הצפון ואת התיירות לצפון ללא שדה תעופה. זו המשמעות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר