חזית הים העירונית (הדמיה: משרד אמיר מן-עמי שנער אדריכלים)
חזית הים העירונית (הדמיה: משרד אמיר מן-עמי שנער אדריכלים)

פרוטוקול הוועדה המחוזית נחשף: מכה קשה לחיפה

לפי פרוטוקול ההחלטה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאשר את התוכנית המפורטת לנמל המפרץ, הוועדה דחתה את הדרישות להתנות את הפעלת הנמל החדש בביצוע שני מיזמי עוגן שחיפה משוועת למימושם - חזית הים העירונית ופארק מורד נחל הקישון

פורסם בתאריך: 25.12.18 13:05

בהחלטתה לאשר את התוכנית המפורטת לנמל המפרץ שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ"י) דחתה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – חיפה במינהל התכנון של משרד האוצר את הדרישות שהוצגו בהתנגדויות להתנות את אישור התוכנית בביצוע שני פרויקטי העוגן שחיפה משוועת למימושם – פרויקט חזית הים העירונית במערב הנמל ופרויקט פיתוח פארק מורד נחל הקישון בשתי גדותיו. אתמול (שני) הופץ פרוטוקול ההחלטה וניתוחה מלמד כי היא מהווה מכה קשה לחיפה מכיוון ששני הפרויקטים שנקלעו למבוי סתום אמורים ליצור איזון בין האינטרס הנמלי לאינטרס העירוני במרחב החיפאי.

יצוין כי החלטת הוועדה התקבלה פה אחד על ידי ארבעה מחבריה – היו"ר איתמר בן דוד, מתכננת המחוז ליאת פלד, נציגת המשרד להגנת הסביבה נורית שטורך ונציג משרד המשפטים יובל וסרקורג.

נמל המפרץ נמצא אמנם בשלבי בנייה מתקדמים, בהסתמך על תוכנית לייבוש שטחי ים שאושרה בפברואר 2014, אך לא ניתן היה להפעילו ללא אישור התוכנית המפורטת שקובעת את השימושים המדויקים בנמל.

את הדרישה לקשור בין התוכנית המפורטת לפרויקט חזית הים העירונית הציג בהתנגדותו חבר מועצת העיר לשעבר זאב סילס, שדרש להתנות את אישור התוכנית בפינוי מערב נמל חיפה מפעילות נמלית ובביצוע פרויקט חזית הים העירונית בשטחו.

תוכנית חזית הים העירונית אושרה לפני כשנה וארבעה חודשים, ובמסגרתה מוצעים פינויו של מערב הנמל מפעילות נמלית, למעט נמל הנוסעים, ופתיחת רציפיו לפעילות עירונית ותיירותית. התוכנית שיזם מינהל התכנון מציעה טיילת חוף רחבה ושימושי מסחר, בילוי, תעסוקה, תיירות ותרבות על השטח שבין רחוב חיל הים בבת גלים לבית המכס בעיר התחתית. אלא שלמרות אישורה של התוכנית, הוראותיה לא מאפשרות לממשה בשלמותה באופן מיידי, וקיים ספק רב באשר ליישום חלקה המרכזי, וזאת לנוכח שלבי הביצוע שנקבעו בה למקטעים שונים במערב הנמל. באשר למקטע שבין רחוב שער פלמר לבית המכס נקבע כי "תוך שלוש שנים מיום אישור התוכנית יופסקו השימושים הנמליים בשטח זה", ובאשר למקטע המרכזי בין רחוב חיל הים לתחנת הרכבת חיפה מרכז השמונה מאפשרות הוראות התוכנית למעשה המשך פעילות נמלית ללא הגבלת זמן. נקבע בהן כי שטחים אלה, הכוללים את הרציפים התפעוליים הסמוכים לשדרות בן גוריון, שהם למעשה ליבת התוכנית, יפונו תוך חמש שנים מיום אישור התוכנית, אך המועצה הארצית רשאית להאריך את התקופה.

"קבלת בקשתי תמנע להערכתי שימוש באפשרות המדאיגה שנכללת בתוכנית חזית הים העירונית להאריך מעבר לחמש שנים מיום אישורה את מועד פינוי הרציפים התפעוליים הסמוכים לשדרות בן גוריון", כתב סילס בהתנגדותו. אלא שלמרות שמימוש פרויקט חזית הים העירונית מוטל בספק רב, ועדת המשנה להתנגדויות לא השתכנעה וציינה בהחלטתה לדחות את ההתנגדות: "יישום תוכנית חזית הים העירונית מוסדר בהסכמים ובהבנות שנחתמו בין גורמים רבים, לרבות עיריית חיפה ומשרדי ממשלה. אין לקשור בין מיזמים שונים שאין ביניהם זיקה תכנונית בביצועם או בפעילותם".

על רקע העובדה שהתוכנית המפורטת מאפשרת שינוע של כל סוגי מכולות החומרים המסוכנים, הן במכולות והן באיזוטנקים, ביקש סילס בהתנגדותו לקבוע תנאי נוסף לאישור התוכנית – מתן מענה לשאלה אם מימוש התוכנית יתגבר את פעילותם של מפעלי התעשייה המזהמים במפרץ חיפה. בחלק של החלטתה העוסק במענה להתנגדות של סילס לא השיבה הוועדה ישירות לבקשה, אך בחלק הכללי של המענה להתנגדויות צוין בקשר להשפעתה של התוכנית על הסביבה כי אין זה מתפקידה של התוכנית לתת מענה לפליטות מזהמי האוויר "שמקורן אינו פועל יוצא של הפעילות בנמל החדש".

בדיון בוועדה בהתנגדותו של סילס אמרה סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בחנ"י מיכל טוכלר אהרוני כי "התפקיד של חנ"י הוא לייצר את התשתיות הנמליות ולתחזק אותן" וכי החומרים המסוכנים שמיובאים דרך נמל חיפה "לא בהכרח מגיעים למפרץ חיפה, ובטח אין לחנ"י רגולציה בנושא הזה".

 

 

בשתי התנגדויות נוספות הוצגה על ידי רשות נחל הקישון והקואליציה לבריאות הציבור דרישה לחייב את חנ"י לסייע בפיתוח פארק מורד נחל הקישון ובתחזוקתו, וזאת כתנאי לאישור התוכנית המפורטת.

בהתנגדותה של הרשות צוין כי במסגרת הקמת נמל המפרץ יובש שטח ים רחב ידיים שבנסיבות אחרות יכול היה לשמש את הציבור הרחב, ולכן יש לחייב את חנ"י בסיוע לפיתוח סביבתי לצורך איזון בין האינטרסים במרחב החיפאי. מנכ"לית הרשות שרון נסים כתבה בהתנגדות: "יובש שטח ים שהיה יכול לשמש את הציבור בשטח של כ-1,000 דונם, ולפיכך יש להשית על חנ"י פיתוח סביבתי משלים אשר יכלול סיוע בפיתוח פארק מורד נחל הקישון ויצירת קישורים ירוקים בין השטחים הפתוחים במרחב המפרץ לעיר. אנו סבורים כי יש לעדכן את הוראות התוכנית כמפורט לעיל. על התוכנית לוודא כי לציבור הרחב יתאפשר ליהנות מפארק מורד נחל הקישון ללא הפרעה מפעילות הנמל וסביבתו ולהשית על יזם התוכנית פיצוי סביבתי משלים לטובת הקמת ותחזוקת הפארק".

בדומה לרשות, גם הקואליציה לבריאות הציבור חיברה בין המטלה לפארק המורד ודרשה לחייב בביצועו את חנ"י כפיצוי על כך שלצורך הקמת הנמל יובש הים בשטח של כ-1,000 דונם שבנסיבות אחרות יכול היה לשמש את הציבור הרחב. חברת הוועד המנהל של הקואליציה לבריאות הציבור רוית שטוסל כתבה בהתנגדות: "לנוכח פגיעה בזכות הציבור הרחב ליהנות משטחים פתוחים ורציפים, אנו סבורים כי יש להשית על יזם התוכנית פיתוח סביבתי משלים לטובת הקמת פארק מורד נחל הקישון. ההיבט הציבורי הרחב מחייב החלטה כזו".

אלא שגם בנושא פארק הקישון הוועדה לא השתכנעה וציינה בהחלטתה לדחות את ההתנגדויות כי ייבוש הים נעשה בהתאם לתוכנית שאושרה בפברואר 2014, והתוכנית הנוכחית המפורטת אינה יכולה לגרוע או להוסיף תנאים והנחיות הקשורות לטיפול בתוצאותיו של ייבוש הים.

 

פארק מורד נחל הקישון (הדמיה: משרד יעד אדריכלים ומתכנני ערים)

פארק מורד נחל הקישון (הדמיה: משרד יעד אדריכלים ומתכנני ערים)

 

חשוב לציין כי אין זו הפעם הראשונה שבה דוחים מוסדות התכנון בקשות להתנות את מימוש מיזם נמל המפרץ בפינוי מערב הנמל לצורך ביצוע פרויקט חזית הים העירונית ובהבטחת ביצועו של פרויקט מורד נחל הקישון. הפעם הקודמת היתה לפני כחמש שנים בעת אישור התוכנית לייבוש הים, שגם אותה יזמה חנ"י, ואת הדרישות להתניות הציגו כבר אז סילס ורשות נחל הקישון. התוכנית אושרה אז על ידי המועצה הארצית והממשלה, ובמסגרת הליך האישור נדחתה דרישתו של סילס להתנות את ייבוש הים בפינוי הפעילות הנמלית ממערב הנמל בטענה שלפיה "לא רצוי לקשור" בין שני המהלכים, ודרישת הרשות לחייב את חנ"י במימון הקמת הפארק נדחתה בטענה שלפיה התוכנית "אינה עוסקת בהקמת מיזם מחוץ לתחומה".

בינתיים חמש שנים חלפו ולעיר אין חזית ים עירונית פתוחה במערב הנמל ופארק משתי גדות הנחל, אבל רציפי נמל תפעוליים יש בה למכביר.

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

13 תגובות
 1. שקשוקת התעשייה המזהמת

  הממשלות דרך ועדות התכנון אומרות לציבור החיפאי אותו דבר ורק הוא מסרב להפנים ולהבין:
  גורל חיפה נחרץ להיות פח הזבל הלאומי לתשתיות מזהמות וחומרים מסוכנים ומסרטנים, ושינוע שלהם.
  עוד לא הבנתם שהעסק גמור?

 2. אריה

  העיקר שיהב הדרעק הזה הבטיח שאם הוא יבחר שוב תוך שנתיים חזית הים מוכן כבר …הוא ידע מראש שזה לא יקרה אבל מה אכפת היה להבטיח הבטחות חסרות שחר..זה מה שנקרא בנאדם זבל וחמור בדיוק כמו ראש המששלה שלנו

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מה שהכי הזוי ומפחיד זה שעדיין יש הרבה חיפאים שתומכים בליכוד. אלו יביאו עלינו את המכות האלה. מאז רצח רבין השמאל השתתק והגיע זמן שיתעורר. ויש את אלו שטועים לחשוב שהשמאל זה המפא״י של פעם. חייבים להלחם בבורות.

 4. דרור

  תושבי חיפה והסביבה חייבים להילחם על הבית – – כמעט כל האמצעים כשרים.
  בעלי המפעלים המזהמים יכולים להקים את העסקים שלהם בבתיהם, לא ליד הבתים שלנו.

 5. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מה קורה כאן ???

  זה נמל שיש לו עיר ??
  או עיר שיש לה נמל??

  כי מה שכאן מתגלגל לכיוון הביצוע … שיושבים אנשים אינטרסנטים ללא הבנה בהתפתחות של אזור אורבני ויוצרים נזק ללא תקנה.

 6. אבנר בן נר

  ואולי עינת קליש יודעת להילחם בהם טוב יותר…..ולהשיג את מה שטוב לעיר ולבריאות תושבי המפרץ וחיפה.. זהו המבחן האמיתי.
  עיזבו הארכת מסלול שדה התעופה. זה שולי מול הזיהום וגם מול פתיחת חזית הים העירונית…
  לא ברור לי למה קליש דווקא שמה את הארכת מסלול שדה התעופה.. תיירים יבואו לחיפה אם יהיה בה אוויר נקי וחזית ים שוקקת חיים.

 7. מעדיפים את חיפה הישנה..

  חיפה יפה בלי נמל מפואר ובלי תיירים..
  בלי שכר דירה גבוה ובלי מנות גורמה יקרות במסעדות..
  עיר של פועלים שמרוויחים קצת יותר ממינומום
  ולא עיר של מסעדנים,מלונאים מולטימיליונרים שמעסיקים פועלים במשכורת מינומום..
  רוצים את חיפה הישנה והיפה ומי שמחפש רעש,קידום וזוהמה שייסע למרכז.

 8. לשלול אזרחות חיפאית מכחלון

  מפזר מילים יפות על אישור חזית הים, אבל כעומד בראש היררכיית התכנון קובר את העיר סופית! גר בחיפה, אבל בעיני לא אזרח כאן.
  העיר שהתחילה כפח הזבל של טריטוריה בריטית והמשיכה כפח הזבל של המדינה הופכת להיות פח הזבל של המזרח התיכון, בהנהלה סינית.

 9. אשכרה מדינת ליצנים

  האם הסינים היו מאפשרים לישראל לייבש נמל בשטח סין ועוד להפעיל אותו 25 שנה איך שירצו ועוד משלמת לישראל על כך 4 מליארד שקל?
  הם היו זורקים אותנו בצחוק פרוע. אבל אצלנו זה נחשב הישג כלכלי.. מדינה זרה תתחרה בשטחנו עם נמלי ישראל.. איזו מדינה הזויה נהיינו

 10. שלמה קרול

  ביבי עושה מה בא לו, מצד אחד מעביר חוק הלאום , ומצד שני רוצה להעביר את התעשיה להודו , את הנמל לסינים , הוא אמר פעם לכתבים – אני בסוף משיג את מה שאני רוצה !

 11. מציאותי

  חזית ים? בחיפה העיר המתה הזו? הצחקתם אותי. מי יפתח פה חזית ים?? העיקר שם קוד חזית ים? מי ישקיע בה? עיר מתה, שתמות בשקט.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר