ורד אטס (צילום מתוך הסרטון "תאט. תרבות" בערוץ היוטיוב של "מה הולך?")
ורד אטס (צילום מתוך הסרטון "תאט. תרבות" בערוץ היוטיוב של "מה הולך?")

אטס מבקשת צו שיאסור על העירייה להמשיך בהליך פיטוריה

מעקב "כלבו - חיפה והצפון": מנהלת המחלקה לקהילה באגף התרבות של עיריית חיפה ורד אטס, שהציגה עצמה כדוקטור לחינוך מטעם אוניברסיטת חיפה למרות שאינה מחזיקה בתואר כזה, זומנה לדיון בפני ועדת הפיטורים. בפנייתה לבית הדין לעבודה היא מבקשת סעד כדי להעמידה בפני הליך משמעתי ולא מינהלי

פורסם בתאריך: 17.9.19 17:15

מנהלת המחלקה לקהילה באגף התרבות בעיריית חיפה ורד אטס פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה דחופה למתן צו מניעה זמני וצו הצהרתי נגד העירייה. אטס, באמצעות משרד עורכי הדין ענת רוזנר, מבקשת מבית הדין להוציא צו מניעה נגד ההחלטה לזמן אותה לדיון בפני ועדת הפיטורים של העירייה, צו מניעה נגד החלטת העירייה להמשיך בהליך הפיטורים שלה מחמת אי התאמה, צו מניעה לכינוס ועדת הפיטורים של העירייה בעניינה, וצו הצהרתי שיקבע כי הסיבה לכוונה להביאה בפני ועדת הפיטורים היא עבירות משמעת ולכן אין לנקוט נגדה הליך מינהלי אלא הליך משמעתי, ולחייב את העירייה לשאת בהוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין.

בחודש ינואר נחשף ב"כלבו – חיפה והצפון" כי ממידע אנונימי שהגיע לבכירי העירייה עולה כי אטס, שהציגה עצמה כדוקטור לחינוך מטעם אוניברסיטת חיפה, כלל אינה מחזיקה בתואר כזה. הגורם האנונימי שסיפק את המידע לבכירי העירייה צירף גם מסמך שהוא לכאורה אישור זכאות לתואר דוקטור לפילוסופיה משנת 2013 בציון משוקלל של 92 נקודות מטעם הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. על המסמך נכתב בכתב יד: "יש לשלם שכר לפי תואר שלישי מ-2 במרץ 2013".

בדיקת "כלבו – חיפה והצפון" הצביעה על כך ששמה של אטס אינו מופיע במאגר השמות של האוניברסיטה כמי שזכאית לקבל תואר שלישי מטעמה. גורם באוניברסיטה טען כי המסמך לא הונפק על ידי האוניברסיטה וציין כי יש בו טעות כתיב מביכה שלא יכולה להתקיים במסמך מהסוג הזה מטעם המוסד. במסמך נכתב "במחלקה לניהול מערכות חיוך" במקום "מערכות חינוך".

מאוניברסיטת חיפה נמסר אז בתגובה לשאלות "כלבו – חיפה והצפון": "בעל/ת תעודת הזהות ששלחתם אינו בעל תואר דוקטור של אוניברסיטת חיפה. המסמך ששלחתם אינו של האוניברסיטה".

 

אישור הזכאות לתואר שהציגה ורד אטס

אישור הזכאות לתואר שהציגה ורד אטס

 

לפי המתואר בכתב הבקשה שהוגש לבית הדין לעבודה, ב-10 ביוני קיבלה אטס מהעירייה זימון לשימוע שאמור היה להתקיים בפני מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהלת תכנון משאבי אנוש בשל הכוונה להביאה בפני ועדת פיטורים. "הטעמים בבסיס הכוונה לנקוט הליך לסיום עבודתה של המבקשת (אטס; ב"כ) הם 'אי התאמה לשמש כעובדת המשיבה בתפקיד ניהולי בכיר במערך הקהילה בעיר שבו את מועסקת בחוזה בכירים ואובדן אמון. זאת על רקע הגילויים שלפיהם אינך בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת חיפה ומועד זכאותך לתואר שני מאוניברסיטת חיפה הוא 2 במרץ 2010 ולא 1 בינואר 2009'".

לאחר חילופי תכתובות בין העירייה לבאי כוחה של אטס נדחה השימוע והתקיים ב-22 ביולי בפני היועצת המשפטית ימית קליין וסגניתה עו"ד מיכל שטיינברג. לפי כתב הבקשה, במעמד השימוע "הכחישה המבקשת מכל וכל את ההאשמות נגדה" וטענה כי "הסיבה שבגינה שוקלת העירייה לפטר אותה היא מחמת עבירות משמעת לכאורה ולא מחמת חוסר התאמה, ולכן מרכז הכובד של ההתנהגות הפסולה המיוחסת למבקשת הוא במישור המשמעתי".

 

 

ב-1 בספטמבר נמסרה לבאת כוחה של אטס החלטתה של היועצת המשפטית של העירייה בדבר הכוונה להביאה בפני ועדת הפיטורים, ובהחלטתה, כך לפי כתב הבקשה, היא סבורה שאטס "לא שכנעה כי אין סמכות או אין מקום לפעול לסיום העסקתה מחמת אי התאמה וכי המשיבה (עיריית חיפה; ב"כ) רשאית לסווג את עניינה של העובדת כ'אי התאמה' ולנקוט הליך פיטורים בפני ועדת הפיטורים. היא נימקה זאת בכך שבבסיס הכוונה לסיים את העסקתה של המבקשת עומדים הגילויים בעניין השכלתה, כפי שהוצגה גם על ידי המבקשת ובידיעתה ובאופן שלא תאם את השכלתה בפועל, והשפעת הגילויים על התאמתה לתפקיד ניהול בכיר, ובהתחשב בתחומי תפקידה שהם בעלי היבטים חינוכיים וחברתיים ובעלי זיקה ציבורית, ומכאן נובע איבוד אמון בעל סממנים של אי התאמה, הגוברים על עבירת משמעת".

לפי כתב הבקשה, היועצת המשפטית של העירייה הוסיפה כי "עובד עירייה המועסק בחוזה בכירים נדרש לסטנדרט התנהגות גבוה ולדוגמה אישית, וכי במעשיה ובהתנהלותה של אטס, ובהתייחסותה שוות הנפש לרישומים, יש דופי ערכי-מוסרי מובנה הממקם את המבקשת בתחום 'אי התאמה' ולא בתחום 'עבריינות משמעתית'".

"בהחלטה היו גם סילופים ואי דיוקים עובדתיים", נכתב בבקשה, "אך הואיל וזוהי ההחלטה תוכיח המבקשת את טענותיה אחת לאחת בפני הפורום שיקבע בית הדין כפורום המתאים לדון בעניינה". עוד עולה מהבקשה כי מחר (רביעי), אמורה היתה אטס להתייצב בפני ועדת הפיטורים של העירייה.

בהמשך הבקשה עוברת באת כוחה של אטס לטיעונים המשפטיים: "הסיבה האמיתית שבגינה החליטה המשיבה להזמין את המבקשת לוועדת הפיטורים היא העובדה כי נמצא בתיקה האישי מסמך המאשר שהיא בעלת תואר דוקטור למרות שאיננה דוקטור, ומסמך נוסף לעניין מועד מוקדם של קבלת התואר השני מהמועד שבו היא קיבלה את התואר. שני מסמכים אלה מצביעים על עבירת משמעת לכאורה לפי חוק הרשויות המקומיות ולא על אי התאמה כנטען במכתב הזימון לשימוע, ועל כן, לפי סעיף 171 א' לפקודת העיריות, אין לוועדת הפיטורים הסמכות לדון בפיטוריה".

לאחר סימוכין שונים לביסוס טענה זו נכתב כי "מדובר בשני מסמכים שנמצאו בתיקה האישי של המבקשת בעירייה והסתבר שהם מזויפים, ואלה עמדו ביסוד השימוע וביסוד ההחלטה להעביר את עניינה להחלטת ועדת הפיטורים. כעולה מהפרוטוקול, בישיבת השימוע כלל לא הועלתה נגד המבקשת כל טענה על ליקויים בתפקודה כמנהלת המחלקה לקהילה, והיא אף לא התבקשה להשיב על הטענה שטוענת המשיבה בהחלטתה כי אין היא מתאימה להמשיך למלא את תפקידה לנוכח 'מעמדה כמנהלת, מתכונת העסקתה בחוזה בכירים ותחומי תפקידה, בעלי היבטים חינוכיים וחברתיים ובעלי זיקה ציבורית וממשק ציבורי רחב'. אילו סברו הן (קליין ושטיינברג; ב"כ) כי המבקשת איננה מתאימה לתפקידה הן היו מציינות זאת במעמד השימוע. לעומת זאת, כן התבקשה המבקשת במעמד השימוע להשיב על הטענות לעניין המסמכים המזויפים שהן טענות בתחום המשמעתי. לכן, בעניין המבקשת מדובר בשני אירועים משמעתיים מובהקים ולא בשום אירוע אחר שבגינו נשקלים פיטוריה".

עורכת דינה של אטס ציינה ש"אין ספק כי אם יתקיים הליך משמעתי תוכל המבקשת להוכיח את חפותה ואת גרסתה בבית הדין למשמעת בדרך של העדת עדים ובדרך של ניטור ההודעות שנשלחו ממחשבה בעבודה על ידי עד מומחה. לעומת זאת, לוועדת השימוע, המורכבת מיועצת משפטית (שלא טרחה בשימוע המוקדם לבדוק את הראיות בצורה יסודית), גזבר העירייה והמנכ"ל, לא יהיו הזמן, המומחיות והמיומנות לשמוע עדים ולבדוק ראיות. אם יוחלט בוועדת הפיטורים לפטר את המבקשת מבלי שיתאפשר לה להביא את כל ראיותיה בפני מי שמוסמך לדון בעבירות משמעת, אזי 'לא יהיה לה יומה' בפני ועדת הפיטורים והיא לא תוכל להוכיח את חפותה".

עוד טענה עורכת הדין כי "הפגיעה שתיגרם למבקשת אם המשיבה תפעל לפי ההחלטה ותביא עת עניין פיטוריה לוועדת הפיטורים היא מיידית, קריטית ועלולה להיות בלתי הפיכה. ועדת הפיטורים לא תשמע עדים ואין לה המיומנות לכך, כך שבסופו של יום למבקשת 'לא יהיה יומה' והיא עלולה למצוא את עצמה מחוץ למערכת העירונית, וזאת לאחר כ-11 שנות עבודה מסורות ונאמנות. אם בית הדין לא ייענה לבקשה למתן הסעד הזמני המבוקש, ירוקן פסק הדין מתוכן אם תתקבל התביעה העיקרית, ולמבקשת ייגרם עינוי דין. המבקשת תטען כי לנוכח הפגמים החמורים שנפלו בהחלטה, מאזן הנוחות מטה את הכף לטובת העברת הדיון בעניינה להכרעה בהליך משמעתי".

לסיכום הדברים טוענת באת כוחה של אטס כי "ההתנהלות הפסולה של המבקשת, אם תוכח, היא עבירת משמעת מובהקת, ולכן לנוכח הוראות סעיף 171 א' (2) לפקודת העיריות וסעיף 68 לחוק המשמעת, על פניו ועדת הפיטורים של העירייה איננה מוסמכת מלכתחילה לדון בפיטורי המבקשת בשל עילה זו, ואין היא מוסמכת לקבל החלטה על פיטורי המבקשת בהליך של פיטורים מינהליים בשל עילה זו. הנכון הוא כי בנסיבות אלו, אם בכלל, על העירייה למצות את הדין עם המבקשת בשל עילה זו, עליה לנקוט הליכים משמעתיים כהגדרתם בחוק המשמעת. אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות כמבוקש בראש הבקשה (מתן צווי מניעה; ב"כ) ולחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו, כולל שכר טרחת עורך דין ומע"מ".

הדיון בבקשה יתקיים מחר (רביעי) בבית הדין לעבודה.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

13 תגובות
 1. הבוס

  רק מזכיר שליגאל זאבי יש הרשעה פלילית מימי מצנע על מחיקת סכום חיוב מחשבון חשמל בטיפקס כדי להתחמק מתשלום ארנונה. והוא מנכ״ל אתו״ס

 2. ועציוני לא מביך?

  עיריית חרפה לא הספיק מנכ"ל עירייה שזייף תואר בטכניון
  הם לא למדו כלום עכשיו זייפנית תארים מהאוניברסיטה
  והכי חמור בקרב סגני ראש העיר יש עורך דין שטוען שלא יודע אנגלית וצריך שיעורי עזר על חשבוננו
  אז איך עבר פסיכומטרי והתקבל ללימודי משפטים במכללת הדמיקולו???

 3. פזית

  על מה פה כל הדיון ?!?! מסמכים מזוייפים , מינוי מעוות. הביתה !!! זה עסק ציבורי. לא משרד פרטי של משהו…
  @$&$^ נחשון !! ×@[email protected]@ תחזיר את האמון. אמרת שלטון חדש ,נקי מקומבינות.

 4. ראש העיר עצמה עבריינית מורשעת שמעולם לא לקחה אחריות על מעשיה הקלוקלים

  עציוני רוצה ללמוד אנגלית – לא ברור למה. במרכז הליכוד אליו הוא מכוון מדברים עברית למיטב ידיעתי.
  ולגבי גברת אטס – אם אכן זייפה את התואר לא רק שצריך לפטר אותה אלא גם לתבוע החזרי שכר על מצג שווא של תואר.

  אחח איזו עירייה נהדרת בחסות צוקליש!

 5. הצדק ינצח

  נקווה שהפעם עיריית חיפה תעמוד מאחורי הצדק ותדאג שגברת אטס תחזיר את כל התגמולים שקיבלה בגין היותה ד"ר מפוברק. אלה אנשים שלא ראויים להיות במעמד והשפעה בתפקידים ציבוריים. הצדק ינצח! אטס קחי אחריות על מעשייך ולכי הביתה.

 6. לירז

  קליש היקרה – בחרנו בך במיוחד בשביל זה – לעשות סדר בעיר ובעובדי העירייה – במידה והגב' אטס זייפה מסמך יש להעיף אותה הביתה כמה שיותר מהר

 7. משה

  אין גבול לחוצפה
  קבלת דבר במרמה ועשיית עושר שלא במשפט ועורכי הדין שלה עוד מעיזים לטעון על הפרוצדורה.

  לא מבין מה רוצים מקאליש זאת דווקא נקודה לזכותה.

  ודבר אחרון- אם אוניברסיטת חיפה היתה באמת מוסד מכובד היא הייתה תובעת את עלבונה ושוללת לה גם את הזכאות לתואר השני

 8. בתיה

  דב חיון – לראשונה נבחר אדם בעל ערכים חזקים של צדק ומוסר המחזיק בתיק התרבות – אנא בדוק את הנושא ובמידה ואכן נעשה זיוף מסמכים נקה את אגף התרבות מכל המושחתים

 9. פרקליטות

  מישהו צריך ללכת להגיש תלונה בפרקליטות זו תביעה של המדינה ושעיריית חיפה לא תתחמק מפיטורים וקנסות. האישה הזו צריכה להחזיר כספים למשלמי הארנונה וללכת הביתה. לפרקליטות הידד!

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר