טיילת אריה גוראל (צילום: בועז כהן)

הדיירים עתרו לבית המשפט נגד הכוונה להציב משאיות מזון מתחת לאפם

הדיירים ברחוב יוברט המפרי 15 הגישו לבית המשפט המחוזי עתירה מינהלית וכן בקשה לצו ביניים שיאסור על העירייה לבנות את מפרצוני החנייה למשאיות המזון בטיילת אריה גוראל. הדבר, לטענתם, יפגע קשות הן בתכנון האדריכלי המוקפד של הטיילת והן באיכות חייהם. "הצבת המשאיות ברחוב המפרי יוברט 15 מסכנת חיי אדם, מסכנת את המטיילים בטיילת, את הרצים ואת רוכבי האופניים וכל זאת בניגוד לכל הליך מינהלי תקין", נכתב בבקשה

פורסם בתאריך: 28.4.21 14:38

בניית המפרצונים למשאיות הפוד-טראק בטיילת אריה גוראל הגיעה לבית המשפט. נציגת ועד הבית ברחוב יוברט המפרי 15 בבת גלים, עליזה גרטס, הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר, בשם בעלי הדירות בבניין, עתירה מינהלית וכן בקשה למתן צו ביניים, האוסר על עיריית חיפה לבצע שורה של פעולות לצורך בניית המפרצונים. בין הפעולות, אותן מבקשים הדיירים לאסור על העירייה לבצע: להרוס את שביל האופניים בשני מקטעים בטיילת, להסיר את מעקות הבטיחות, שחצצו בין הכביש לשבילי האופניים, להכין תשתיות בתוך המפרצים לביוב, חשמל ומים עבור המשאיות, להרוס את שביל רוכבי האופניים, לעקור את הדשא, לבצע עבודות בנייה ותשתיות, להציב משאיות מזון, לתת היתר רוכלות להצבת משאיות מזון ולתת היתר לחניית לילה של משאיות מזון במפרצונים, וכל אלה בסמוך לרחוב יוברט המפרי 15. "ככל שלא ייעתר בית המשפט הנכבד לבקשה זו במעמד צד אחד, מתבקש בית המשפט ליתן את צו הביניים המבוקש לעיל ולצוות שיעמוד בתוקפו עד לקיומו של דיון בבקשה במעמד הצדדים", נכתב בבקשה.

העתירה לבית המשפט הוגשה לאחר שבשבוע שעבר, כחלק מהסדרת נושא משאיות המזון, החלה עיריית חיפה לבנות מפרצונים למשאיות הפרושות לאורך טיילת אריה גוראל, במקטע שבין מחלף בת גלים למכון לחקר הימים והאגמים, ולאחר שהתברר לדיירי הבניין, כי שתי משאיות פוד-טראק הועתקו מספר מטרים ממיקומן הקודם, קרוב יותר לבניין המגורים שלהם, ולשם כך אף הוכנה תשתית, שכללה אבן שפה היורדת לכביש, וזאת כדי שיוכלו לשנע את המשאית בלילה וכן תשתית לחשמל ומים. עוד בדצמבר פרסם "כלבו – חיפה והקריות", כי בעירייה החליטו לאכוף את ההנחיות שניתנו עם רישיון העסק, ביניהן, פינוי המשאיות מדי לילה. ההחלטה התקבלה במורת רוח אצל כמה בעלי המשאיות בטענה, כי היא תקשה על המשך התנהלותם המקצועית.

"פגיעה אנושה בטבע"

בא כוחם של הדיירים, עו"ד ד"ר יניב אלקסלסי, כותב בעתירה: "בתחילת חודש מאי 2020 פרסמה העירייה קול קורא להפעלת משאיות מזון – שתי תחנות ברחוב יוברט המפרי 11 ושתי תחנות בצמוד לחקר הימים. במכרז זכו שני בעלי משאיות המזון, שהועמדו ברחוב יוברט המפרי 11. לאחר הפעלת משאיות המזון התברר, כי בעלי משאיות המזון לא מילאו אחר ההנחיות שנקבעו להפעלתן, לפיהן על בעלי משאיות המזון לפנותן ולהזיזן מדי ערב ולא להשאירן במקומן בלילה ברחוב יוברט המפרי 11. נוסף על כך, בעלי משאיות המזון הציבו מקררים והתקינו חיבורים לחשמל מחוץ למשאיות וזאת בניגוד להנחיות… המשיבה (העירייה –ב"כ) רק עכשיו סיימה לבנות טיילת מקסימה, שאדריכלים מעולים עשו אותה והושקעו בה כספי ציבור רבים, וכבר מי מטעם המשיבה מעוניינים לשנות את התכנון האדריכלי של הטיילת, וזאת בניגוד לתכנון המקורי ובלי כל תכנון אדריכלי, ובנוסף קיימת פגיעה אנושה בטבע, בציבור הרחב ובחיי הדיירים המתגוררים במרחק מטרים ספורים מהמפרצונים המתוכננים, שבנייתם והפעלתם ייצרו מטרד חמור של חנייה המסכנת חיי אדם ומטרד של ריחות כריח שמן מדוכן הפלאפל המחליף את ריח הים".

מוסיף עו"ד אלקסלסי בשם הדיירים: "משאיות המזון מוכרות אלכוהול שלא כדין, בעלי המשאיות מוציאים מחוץ למשאיות רמקולים ומפריעים את מנוחת הדיירים 24 שעות ביממה, ובנוסף הלקוחות חונים על המדרכות שלא כדין ויוצרים פקקים ומשמיעים צופרים צפצופים, דבר המונע את הפעילות שלשמה הוקמה הטיילת בהשקעה של מאות מיליונים".

"דיירי הבניין לא יודעו"

עוד טוענים הדיירים: "הגיעו משאיות ודחפורים מהשעה 05:30 בבוקר והחלו להרוס את שביל האופניים ולהרוס מקטעים מהדשא בסמוך לרחוב יוברט המפרי 15. כמו כן, הפועלים מטעם העירייה הורידו מעקות בטיחות שהגנו על רוכבי האופניים בשני מקטעים בסמוך לרחוב יוברט המפרי 15, דבר המסכן חיי אדם. כמו כן עובדי העירייה הכינו תשתיות בתוך המפרצים של ביוב, חשמל ומים וזאת לצורך חניית והפעלת משאיות המזון. לשאלת נציגת הוועד המתגוררת בבניין, עליזה גרטס, לפשר הנעשה נאמר לה על ידי הפועלים במקום, כי יש כוונה להעביר את משאיות המזון מרחוב יוברט המפרי 11 לרחוב יוברט המפרי 15 לחניית לילה. לשאלתה מדוע נבנות תשתיות של ביוב, חשמל ומים, התשובה של הפועלים במקום הייתה, כי זה לצורך הפעלת משאיות המזון במקום".

הבית ברחוב יוברט המפרי 15 (צילום: בועז כהן)

הבית ברחוב יוברט המפרי 15 (צילום: בועז כהן)

מוסיפים הדיירים: "כל זאת נעשה מבלי שתוכניות המשיבה פורסמו ברבים ומבלי ליידע את דיירי הבניין ומבלי שהמבקשים (הדיירים – ב"כ) קיבלו התראה מוקדמת מעיריית חיפה על הכוונה לבנות מפרצונים ולהחנות משאיות מזון במרחק של פחות מעשרה מטר מדירותיהם… הצבת המשאיות ברחוב המפרי יוברט 15 לא רק שאינה סבירה, אלא שהיא מסכנת חיי אדם, מסכנת את המטיילים בטיילת, את הרצים ואת רוכבי האופניים וכל זאת בניגוד לכל הליך מינהלי תקין… המשיבה לא הפעילה שיקול דעת בקבלת ההחלטה, לא התייעצה עם מנהל מחלקת הדרכים ולא עם מנהל אגף תכנון עיר… לא ניתן להפריז בחשיבותה של חובת ההגינות המוטלת על הרשות המינהלית, וחובה זו הופרה ומופרת ביתר שאת על ידי המשיבה: הן על ידי הצגת תוכנית שונה במכרז ובקול הקורא שפורסם מזו שהמשיבה מתכוונת ליישם בפועל, הן בהסתרת עובדות מהותיות וקריטיות מבחינת המבקשים, כגון הריסת הטיילת שנבנתה בהשקעה גדולה, יצירת מקום חנייה למשאיות מזון בסמוך לבתיהם של המבקשים ועוד… זכות הטיעון כלל לא ניתנה למבקשים ביחס לתוכנית החדשה והמפתיעה האמורה להיכנס לתוקפה מהיום להיום – איש לא טרח ליידע את המבקשים מראש ולשמוע את עמדתם בעניין זה… המשיבה הסתירה את כוונותיה ושלפה אותן ממש ברגע האחרון, שהרי הודעה אודות התוכנית הזו לא נשלחה באופן מסודר לעותרים ולא פורסמה לציבור, ורק ביום 21 באפריל, לאחר תחילת העבודות, התברר למבקשים חלק קטן מתוכנית המשיבה".

 

 

"חניית לילה מהווה מטרד"

בסיום בקשתם כותבים הדיירים: "אם כבר הוחלט לאפשר הפעלת משאיות מזון ברחוב יוברט המפרי 11, משמע ישנו מקום, שבו משאיות המזון רשאיות לפעול לפי הנהלים ורישיון הרוכלות הקיים. בנוסף, אפשר להורות למשאיות המזון על חניית לילה מתחת לגשר אלנבי, שם יש מקום מוסדר לעשרות משאיות והוא נמצא במרחק 20 מטר מרחוב יוברט המפרי 11 ולא ברחוב יוברט המפרי 15, שחניית לילה במקום תהווה מטרד למבקשים. הפסקת העבודות תגן על הטיילת מכל פגיעה אנושה בתכנון האדריכלי המקורי שתוכנן לנוחיות הציבור ולבטיחותו. הרשות המינהלית אינה אמורה לשרת את מטרתו של גורם כלכלי מסוים של בעלי משאיות המזון בלבד, תוך פגיעה אנושה באיכות חיים של המבקשים ובסיכון חיי אדם העושים שימוש בטיילת". על כן, מסיימים העותרים, "מן הצדק להיעתר לבקשה למתן צו מניעה".

מהעירייה נמסר בתגובה: "נגיב, כמקובל, בבית המשפט".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

13 תגובות
 1. ניר

  חיפאים ממורמרים. מונעים כל אפשרות לשידרוג העיר אחרי שנות הזוועה של יהב. המשאיות יוצבו על אפכם ועל חמתכם.

 2. רני

  יתחרפנו שם !!!!!.מה נסגר איתכם עירית חיפה.חשבתי שיש שם ראשת עיר שפועלת בשקיפות !!!!.לא בצורה כזו!!!!.למה ככה לזרוע הרס בטיילת כזו יפה

 3. עדנה, כרמל

  אלה אותם טיפוסים שהיו גם נגד סלילת הטיילת מתחת לבית שלהם…לא עזר להם אז ולא יעזור להם כעת.

 4. הזוי יש פה עסק עם אנשים משוגעים בעיריה הזאת

  משאית שעולה ויורדת דרך שביל אופניים והגישה אליה על שביל אופניים??
  פרסום לשכנים היה ומועד להתנגדויות?
  הוא שכח חוקי תכנון ובניה בסיסיים??

 5. נשמע כמו נקמה של מישהו בעיריה בדיירי הבניין הזה

  לא מבין םמה לא להציב משאיןת מזון בחניון ליד יטבתה? מה הסיפור לשים את זה דןוקא שם??

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  יהרוס לגמרי את שביל האופניים. כבר עכשיו יש שם מלא רצים.

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  עכשיו אני מבין למה חיפה בחיים לא תיהיה עיר בינלאומיות כמו תל אביב וכדומה …עם כאלו תושבים חיפה בדרך ליהות עזה !!! לא יאמן פשוט איזה אנשים קשים הם תושבי חיפה

 8. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  ה"משאיות" האלו לא נוסעות בכלל. זה שיש להן גלגלים הכל טוב ויפה אבל מהרגע שהן חונות הן לא זזות יותר לשום מקום ומתנחלות. ראו את כל משאיות האוכל כביכול שקיימות

 9. יונתן תושב השכונה

  עשיתי ריצת ספורט כהרגלי על הטיילת וכשעברתי ליד דוכני האוכל ריח הג'אנק פוד העלה לי בחילה, לא מבין את העירייה בעיר הזאת!

 10. דין דין

  למה לא הציבו משאית מזון ברחבת העיריה מבלי להרוס שביל אופניים?

 11. ורד אשכנזי

  מריח מסריח.חופשי נקמה בבנין!!!!.טיילת ענקית .ולתקוע שני משאיות בחזית של הבניין!!!!.מה הקטע .לא מצליח להבין.וגם לסכן אנשים שעושים ספורט.מוזר.חופשי היתנכלות אישית

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר