עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)
עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

בלעדי: סוף עידן קליש? ראש העירייה איבדה את הרוב במועצה

רעידת אדמה פוליטית: אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון מועצת העיר חיפה תהפוך היום (ראשון) למועצה לעומתית, כאשר 17 חברי מועצה (12 מהאופוזיציה וחמישה מהקואליציה) יגישו בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין, שבה ידיחו שלושה סגני ראש עירייה בשכר

פורסם בתאריך: 11.7.21 07:45

17 חברים במועצת העיר יגישו היום (ראשון) בקשה לכינוס ישיבה מיוחדת שלא מן המניין, שבה הם דורשים לפטר את שלושת סגני ראש העירייה: דוד עציוני, לזר קפלון ושהירה שלבי וכן לחדול מלשלם להם שכר. את שני הסגנים הנוספים, נחשון צוק ומיכי אלפר, לא ניתן לפטר שכן הם משמשים גם ממלאי מקום. על פי חוק הרשויות המקומיות, סגן ראש עירייה, המשמש ממלא מקום, יכול לחדול מכהונתו אם "ראש הרשות, באישור המועצה ברוב חבריה, העביר אותו מכהונתו".

ל"כלבו – חיפה והקריות" נודע, כי על הבקשה חתומים 12 חברי האופוזיציה – סופי נקש, חדוה אלמוג, יוסי שלום ואור ברק מסיעת "יונה יהב וצעירי חיפה", אביהו האן, מוטי בליצבלאו, יעל שנער והילה לאופר מ"הירוקים", שמשון עידו, איציק בלס ואלי בן דיין מהליכוד ותבור להט ממרצ. חמשת חברי הקואליציה החתומים על הבקשה הם יעקב פיינגולד, תמי ברק, יואב רמתי, צביקה ברבי ושרית גולן שטיינברג.

 

 

בכך, למעשה, הופכת מועצת העיר חיפה, לראשונה בתולדותיה, למועצה לעומתית, מועצה שבה לראש העירייה אין רוב ומספר חברי האופוזיציה גדול בה ממספר חברי הקואליציה. המשמעות היא שקליש רותם תתקשה להעביר מעתה החלטות וליישם את מדיניותה. מנגד, חברי המועצה, המהווים רוב, יוכלו למנות סגני ראש עיר ולשנות את הרכבי התאגידים והוועדות העירוניות. אולם, כדי להימנע ממינויה של ועדה קרואה על ידי שר הפנים, תצטרך המועצה הלעומתית להעביר את התקציב השנתי שקליש תגיש לאישור, אך יחד עם זאת, הם יוכלו לשנות את סעיפי התקציב כרצונם בועדת הכספים ולאשר את השינוי במועצת העיר. תרחיש, לפיו קליש עשויה להתפטר – שסיכויו קלושים – רק יכול לסייע למועצה הלעומתית, שכן במקרה כזה ראש העירייה ייבחר על ידי חברי המועצה הנוכחית.

ההערכה כעת היא שהמהלך הבא שתבקש המועצה הלעומתית להעביר יהיה מינוים של סגנים חדשים. ככל הנראה, יהיו אלה נציגי הסיעות הגדולות באופוזיציה – האן מהירוקים, עידו מהליכוד ונקש מסיעת יונה יהב.

הבוקר (ראשון) בשעה 10:00, פורסם מכתבם של 17 מחברי המועצה לקליש רותם, וזה לשונו:

1. פתח דבר

בעקבות הכישלון הקולוסאלי של התנהלותך בניהול העיר בכל תחומי החיים בחיפה, רוב ברור של חברי מועצת העיר החתומים מטה, מבקשים לחולל שינוי בניהול העיר והתרבות הפוליטית הכושלת שהנחלת. תרבות פוליטית זו מביישת את שמה הטוב של חיפה. בבסיס הבקשה לקיום הישיבה שבנדון עומדת התנהלותך כראש עיר מכהנת, אשר משליכה על התנהלות העירייה, ובכל הכבוד הראוי מעכבת ופוגעת ביעדי העיר חיפה ועוצרת את קידומה. ענייני העירייה בכלל תחומיה מנוהלים באופן לקוי, חסר, שלא לומר לא מקצועי, באנדרלמוסיה גדולה, כאשר יד ימין אינה מוצאת את יד שמאל, והכל תוך שסע עמוק בין סיעות המועצה השונות באופן שאינו מאפשר עבודה מאוחדת לרווחת תושבי העיר חיפה.

בהתאם להוראות הדין תוגש בהמשך גם בקשה למינוי סגני ראש עיר אחרים תחת אלו שיודחו, משום שמטרת השינויים המובאים בבקשה זו אינה הדחה לשם הדחה, אלא כדי לסייע ביצירת תרבות פוליטית ישרה ותקינה בעיר חיפה. אילוצים פוליטיים והתחייבויות קואליציוניות מונעים ממך להחליף את סגנייך הכושלים ולשלול את שכרם. סגנים אלו אינם ממלאים את תפקידם כהלכה ומסכלים את הצלחתך כראש עיר. לא ייפלא, אפוא, שבחלוף כמעט שלוש שנים מעת תחילת כהונתך, שביעות הרצון ממך בקרב תושבי העיר היא בשפל שלא ידענו כמות,ו כך שכמעט בכל תחום מהותי – הטיפול אינו ראוי, וקצרה היריעה מלמנות תחומים אלו.

שינויים בהרכב הסגנים ומינויי חדשים תחתיהם יביאו, כך יש לקוות, לשיפור תפקודך הלקוי, וזאת כמובן אם תיאותי לשתף עימם פעולה, לאפשר להם לפעול לשם קידום העיר ושיפור התפקוד הארגוני של העירייה. בכך תכבדי את רצון רוב חברי המועצה, כפי שאנו מכבדים את רצון הבוחר.

על כן, הינך מתבקשת לקיים ישיבה שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9 לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), אשר תהא גם ישיבה מיוחדת בהתאם לסעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975(להלן: "החוק"), ובכדי לדון בנושא שעל סדר היום כמפורט להלן:

2. נושא לסדר יום מליאת מועצת העיר

כלל החתומים מטה, מבקשים להביא בפני חברי מליאת מועצת העיר את הנושא הבא על סדר היום לישיבת מיוחדת שלא מן המניין, כמו גם הצעת החלטה בבסיסה, כדלקמן:

הדחת סגני ראש העיר המכהנים בשכר, מר לזר קפלון, מר דוד עציוני והגב' שהירה שלבי, בהתאם לסעיף 25(4) לחוק.

3. הצעות החלטות לאישור חברי מליאת מועצת העיר

הננו מתכבדים להגיש הצעת החלטה זו לגבי הנושא שעל סדר היום לאישור מליאת המועצה בהתאם לסעיף 9(א) סיפא לתוספת השנייה לפקודה, כדלקמן:

א. מליאת מועצת העיר חיפה מחליטה על חדילת כהונתם והדחתם של סגני ראש העיר אשר מכהנים בשכר, מר לזר קפלון, מר דוד עציוני והגב' שהירה שלבי בהתאם לסעיף 25(4) לחוק.
ב. עם הפסקת כהונתם של סגני ראש העיר מר לזר קפלון, מר דוד עציוני וגב' שהירה שלבי הם יחדלו מלכהן בכל תפקיד שעל פי דין תנאי לכהונה בו הינו כי המכהן בתפקיד ישמש כסגן ראש עיר.
ג. החל מעת קבלת החלטה זו לא ישולם שכר לסגנים כאמור בסעיף 3(א) ו-3(ב) ויופסקו כל התנאים הנלווים המוקנים לבעל תפקיד של סגן ראש עירייה בשכר כגון: לשכה, מזכירות, כלי רכב צמוד. מנכ"ל העירייה ינחה את גזבר העירייה בהתאם ואף ידווח על כך למשרד הפנים.

4. דברי הסבר בתמצית

א. נוכח התנהלות ראש העיר, כפי שפורטה בפתח בקשה זו, ואשר באופן טבעי ומתבקש משליכה על התנהלות סגניה שבשכר ואשר אינה משביעת רצון לדעת החתומים מטה ובאופן שלא משרת את יעדי העיר – יש להביא להדחתם כמפורט בהצעת ההחלטה.
ב. ההפך הוא הנכון, ראש העיר, ובהתאמה סגניה שבשכר, מזניחים תחומים מהותיים במערך החיים בעיר, לא מבצעים את עבודתם כראוי ומונעים את התפתחות העיר וגידול בהכנסותיה, ומן הצד השני מגדילים את הוצאות העיר שלא לצורך, בין אם בפעולות שנועדו לקדם את ראש העיר ולא את התושבים ובין אם בשל ניהול כושל שמביא לבזבוז כספים.
ג. הדחת הסגנים המצוינים לעיל יביא בהתאמה לביטול שכרם. ביטול שכרם אף ישרת את קופת העירייה בכספים המשולמים לסגנים ולרבות התשלומים הנלווים להם זכאים נבחרים בשכר, בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2017, כאחזקת רכב צמוד, שירותי מזכירות, החזרי הוצאות, דמי כלכלה ועוד, ואשר אף בהם נושאת העירייה ולחינם. עלות שכרם של הסגנים, כולל עלות לשכותיהם, עוזריהם ומזכירותיהם וכן כלי הרכב להם הם זכאים עומדת על כ-5 מיליון שקלים בשנה, לפחות.
ד. חיסכון זה לקופת העירייה הינה חשובה מעין כמוה עבור העירייה אשר נמצאת בגירעון הבלתי רגיל העומד על 279 מיליון שקלים בתקציב בלתי רגיל. גירעון זה הולך ומצטבר בשנתיים האחרונות על רקע הוצאות כספיות על פרויקטים שתרומתם לעיר אפסית, מינויי יועצים המהווים עיריית צללים לעיר והבאה להחליף את אנשי המקצוע בעירייה ושימוש בתקציבי הפיתוח לביצוע פעולות שוטפות שיש לממנן במסגרת התקציב הרגיל.

5. סיכום וחתימות

אשר על כן, מתבקשת כבוד ראש העיר לכנס ישיבה מיוחדת שלא המן המניין בהתאם למועד הקובע בסעיף 9 לפקודת העיריות [נוסח חדש], לדון בנושא כפי שפורט לעיל ולהביא להצבעה את הצעת ההחלטה אשר פורטה בבקשתנו זו החתומה בידי שליש מהיקף מליאת חברי מועצת העיר כדין".

 

 


 

 


אולי יעניין אותך גם

תגובות

28 תגובות
 1. יש לי רק דבר אחד לומר בשם כולם.

  נחמד, נחמד, היה ממש נחמד.
  היינו אז חזרנו שוב,
  היה ממש נחמד.
  מאה שנה, דבר לא השתנה.
  נמשיך לבוא, גם אז יהיה נחמד.

  נלך, נחזור, נעמוד שעה בתור.
  עשו שטויות נמרח קצת יוד
  ונתראה בבור.
  מכאן לשם, זה לא לוקח זמן.
  עדיף לגמור ביחד עם כולם.

  אחד, אחד, יודע כל אחד,
  להוריד ת'מים לשתות לחיים,
  העיקר שיהיה נחמד.
  נחמד, נחמד, היה ממש נחמד.
  נמשיך לבוא, גם אז יהיה נחמד.

  מה עושים הלילה,
  ממלא לי לפחות את כל היום.
  מלידה, מסיבה אחת גדולה,
  ואיפה יש זמן להנות.

  כשחוזרים הביתה
  התקרה מונחת בול על הרצפה.
  נזכרים בערב ובכיבודים,
  ואיך לא נאיר פנים.

  נחמד, נחמד, היה ממש נחמד,
  היינו אז, חזרנו שוב,
  היה ממש נחמד.
  מאה שנה, דבר לא השתנה.
  נמשיך לבוא, גם אז יהיה
  נחמד.

 2. שלמה

  המועצה הזאת היא קן צרעות. אחרי שהם יאכלו את קליש הם יתחילו לאכול אחד את השני…

 3. איציק

  כל הכבוד
  סוף סוף פוליטיקאים שעובדים למען הציבור
  זה דבר שכיף לראות

 4. עובד עירייה

  שאפו גדול על המהלך. בהצלחה רבה ונייחל לשינוי הגדול

 5. עופר

  הצבעתי עבורה ומהר מאוד הבנתי את הטעות. הכי טוב שתשים את המפתחות ותלך הביתה.אין לי מושג אם במקרה כזה יש בחירות חדשות או ועדה קרואה , אבל זה יהיה הכי טוב לעיר שתתפטר. אין לי גם בעיה לקרוא ליונה יהב לחזור זמנית לתפקיד ראש העיר עד הבחירות של אוקטובר 2023.

 6. שמואל

  מועצת עיר של אינטרסנטים. הם עוד יאכלו את הכובע!
  קליש עשתה חריש עמוק בעירייה וארגנה מחדש את כספי הציבור.

  עציוני ושות' עוד ישלמו מחיר כבד על ההרפתקאה הפוליטית שלהם.

 7. כרמליתא

  אין עתיד לחיפה. לא ראיתי עוד עיר בישראל שמצליחה ליצור בעיות יש מאין, ולא מצליחה לפדות אפילו מאית מהפוטנציאל שלה.
  אין בחיפה אסופת קיצוניים דתיים כמו בי-ם וטבריה, אין מזג אויר קשוח כמו בב״ש, ולא מחסור בשטח כמו בת״א.
  יש נוף יפהפה ומפרץ, עצים וים ורחובות עם בתים נעימים. אבל חיפה מתנהלת כמו אוסף שכונות שינה על הר, שבתוכן אין כלום ודבר לא מחבר ביניהן זולת כבישים ובטון. את המפרץ כיסו במפעלים, עבודה אין והצעירים בורחים לערים שלא מעמידות פנים שהן שכונת וילות אחת גדולה.
  שיידעו כולם שיכלה להיות עיר שלישית ראויה בישראל אבל התושבים שלה רק רצו לריב מבוקר עד ערב.

 8. תושב

  מצפים מראש העיר לניסים.אבל ראש העיר הוא לא קוסם עם מכל הקסמים.אי אפשר לעשות יותר טוב כנראה.

 9. תושב

  כולם מדברים על כישלונות של ראשית העיר שלנו דברים
  מאד כלליים אף אחד לא אמר דברים קונקרטיים.
  לדעתי למשל,יש פחות זיהום אוויר,זיהום הזפת הנוראי,שהיה נוקה במהירות ,עכשיו הים יותר נקי,נבנה רכבל חדש המפואר
  בצ'קפוסת.

 10. שלמה

  הגיע הזמן שתתפטרי
  היא וכל הסגנים שלה נכשלו בתפקידם. חיפה דועכת בכל הרמות מהכשלון בטיפול בחזירים שמפחידים את ילדינו ועד חינוך , דיור ותרבות דועכים

 11. חיפאי מרוצה

  חברי מועצה מתוסכלים שראש העיר מצליחה לקדם את חיפה יותר מכל קודמיה, ללא עזרתם. כנראה שמרוב תסכול הם מנסים להתחיל בקמפיין בחירות שנתיים מוקדם מידי. הם יודעים שעד הבחירות המצב בחיפה יהיה כל כך טוב שלא ממש יספרו אותם. נקווה שהם יפסיקו להפריע לראש העיר להמשיך בעשיה למען תושבי חיפה.

 12. 279 מיליון ש"ח גירעון ?

  על מה ולמה? על הטינופת ברחובות? על הדר הכרמל שנראית כמו מקום מצויין להסרטת סרטים על אפגניסטן? על הביוב שנוזל ברחובות ? על הודאיות שמכרו בזול לקבלנים שסילקו את חזירי הבר לתוך הרחובות?

 13. .

  בתור תושבת חיפה לשעבר- לי נשמע שעניין החזירים יכול להיפתר בהשקעה כספית זעומה של שכירת צייד או שניים לשבוע עבודה… ונדמה שאז הכל יהיה סבבה. לא?

 14. אני

  ממש,ממש ממש צר לי שהצבעתי לה.
  איכזבה בכל דבר ועניין עצוב לראות מה נהיה מחיפה רק ירדה מטה.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר