חיפה. הגיע הזמן לעוד שכונות חדשות (צילום: ירון צור לביא)

שכונות העתיד של חיפה

ההגירה השלילית העקבית מהעיר ושיעור הגידול המינימלי באוכלוסייה מובילים למסקנה שהאפשרות המרכזית להגדלה משמעותית של מספר התושבים בחיפה היא הקמת שכונות חדשות. למוסדות התכנון הוגשו תוכניות לחמש שכונות חדשות שמטרתן היא להזניק את חיפה קדימה

פורסם בתאריך: 7.4.18 10:19

בשנים האחרונות מאפיינת את חיפה הגירה שלילית עקבית, ונוסף על כך שיעור הגידול באוכלוסיית העיר הוא נמוך מאוד – 0.25 אחוז במספר התושבים בשנת 2016 ביחס לשנה שקדמה לה, לעומת גידול של 1.8 אחוז בכלל אוכלוסיית ישראל. ואם מצרפים אל הנתונים הללו את העובדה שרק בחלוף 18.5 שנים ממועד החלטת הממשלה על הפעלת מסלולי פינוי-בינוי במתחמי דיור ישנים יצא לדרך בחודש שעבר פרויקט ראשון מסוג זה בחיפה (ברחוב ברל כצנלסון בנוה שאנן), נסללת הדרך למסקנה שהאפשרות העיקרית להגדלה משמעותית של מספר התושבים בחיפה היא הקמת שכונות חדשות.

נוסף על השכונות החדשות שהקמתן החלה בשנים האחרונות, ובראשן רמת הנשיא ונאות פרס, הוגשו למוסדות התכנון ביוזמתה של עיריית חיפה תוכניות לחמש שכונות חדשות נוספות שכוללות יחדיו 11,162 דירות. קבלו את מקבץ התוכניות, את מרכיביהן העיקריים ואת הפוטנציאל שלהן להזנקתה של חיפה קדימה.

תל אהרון ומורדות לינקולן

המיקום: שלוחות ההר מתחת למרכז הרפואי כרמל ומעל דרך פרויד
שטח התוכנית: 630 דונם
מספר הדירות המוצע: 2,000
השלב שבו נמצאת התוכנית: ביולי 2016 אישרה הוועדה המחוזית לראשונה פרסום הודעה על הכנת התוכנית, ובדצמבר 2017 היא חידשה את החלטתה בנושא.
תיאור התוכנית: בשטח התוכנית כבר קיימות שתי תוכניות מאושרות – האחת משנת 1936 והשנייה משנת 1941 – אשר מאפשרות להקים בו מבני מגורים של שלוש קומות מעל קומת עמודים. ביולי 2014 נכשל ניסיונה של העירייה לאשר תוכנית בנייה חדשה לתל אהרון ולמורדות לינקולן לאחר שהוועדה המחוזית אישרה כחמישית בלבד מהדירות שהוצעו בה – 720 דירות מתחת לדרך פרויד, סמוך למרכז קסטרא. התוכנית שנדחתה נדונה בוועדה המחוזית החל משנת 2002, ובגרסתה המופקדת היא השתרעה על שטח של כ־850 דונם שמרביתו בבעלות פרטית, ובמסגרתה הוצע להקים 3,424 דירות – רובן על שלוחות ההר מתחת למרכז הרפואי כרמל ומעל דרך פרויד. בעקבות ההחלטה החלה העירייה לקדם תוכנית חדשה אחרת בשטח של כ־630 דונם אשר כוללת כ־2,000 דירות בלבד – כ־700 דירות פחות ממספר הדירות שנכלל בתוכנית הראשונה.

 

תל אהרון ומורדות לינקולן (צילום: רמי שלוש)

תל אהרון ומורדות לינקולן (צילום: רמי שלוש)

 

מורדות רמת גולדה

המיקום: מערבה לרמת גולדה, בין רמת בגין לדניה, בשתי גבעות נפרדות – דרומית וצפונית
שטח התוכנית: 267 דונם
מספר הדירות המוצע: כ-1,200
השלב שבו נמצאת התוכנית: הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית להפקדה בנובמבר 2017.
תיאור התוכנית: בהחלטתה לאשר את התוכנית להפקדה קבעה הוועדה המחוזית כי בנייה של מעבר ל-400 דירות תותנה בביצוע חיבור תחבורתי של השכונה החדשה מערבה עד לאזור המישורי של העיר. בעת העברתה אל הוועדה המחוזית כללה התוכנית 993 דירות בלבד בצפיפות של 8.6 דירות לדונם. הוועדה המחוזית קבעה כי זכויות הבנייה יוגדלו ב־20 אחוז וכי מספר הדירות יעודכן בהתאם (לכ־1,200 לפי ההערכה), והחליטה כי צפיפות הבנייה לא תפחת מעשר דירות לדונם.

 

מורדות רמת גולדה (צילום: קובי פאר)

מורדות רמת גולדה (צילום: קובי פאר)

 

 

רמת גוראל

המיקום: שטחים במורדות המערביים של הכרמל בין ארבע שכונות בדרום הרכס – רמת אשכול, רמת בגין, רמת גולדה ודניה
שטח התוכנית: 437 דונם
מספר הדירות המוצע: 2,000
השלב שבו נמצאת התוכנית: בספטמבר 2017 קיימה הוועדה המחוזית דיון ב־748 ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית, ובסיומו היא החליטה לקיים סבב התנגדויות נוסף לקביעותיה החדשות לאחר תיקונה.
תיאור התוכנית: התוכנית משתרעת על שטח של 437 דונם המכונה גבעת העזים. השטח משופע כיום בחורש טבעי, אך כבר חלות עליו תוכניות מנדטוריות מאושרות ולפיהן הקרקעות מיועדות למגורים. נוסף על היצע דיור חדש כוללת התוכנית מערכת כבישים, מבני ציבור ובהם בית ספר יסודי ובית ספר תיכון, אתר מסחרי, שטחים ציבוריים פתוחים ומערכת שבילי אופניים שיתחברו לשכונות הגובלות. מתנגדי התוכנית נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: בעלי מגרשים בשטח התוכנית שהציגו טענות שמאיות פרטניות באשר לזכויותיהם, ותושבים שהתמקדו בשינוי המוצע בתוכנית להפיכת גבעה ירוקה לשטח בנוי.

 

רמת גוראל (צילום: קובי פאר)

רמת גוראל (צילום: קובי פאר)

 

מורדות רמת גוראל

המיקום: שטחים הנמצאים בין רמת גוראל לבין החלק הדרומי של נאות פרס
שטח התוכנית: 239 דונם
מספר הדירות המוצע: 890
השלב שבו נמצאת התוכנית: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המליצה בינואר 2016 בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית.
תיאור התוכנית: גובה המבנים במורדות רמת גוראל יהיה עד תשע קומות וצפיפות הבינוי תהיה תשע דירות לדונם. התוכנית מקצה 79 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים, שחלקם יפותחו באופן אינטנסיבי ויכללו מתקני משחקים וספורט, טיילות ושבילים. בחלק אחר של השטחים הציבוריים הפתוחים קיימות מערות או טופוגרפיה שאינה מתאימה לפיתוח, ולכן מוצע בתוכנית לשמור את השטח כטבעו. לשכונה החדשה יחוברו צירי תנועה מכל עבר. הכביש הראשי שיעבור בה יחבר את רמת גוראל ממזרח לנאות פרס ממערב, ומכיוון צפון יתחברו למורדות רמת גוראל שני צירי תנועה שייצאו מדרך פרויד. נוסף על כך נשמרת בתוכנית אופציה לחיבור מורדות רמת גוראל לדניה.

 

מורדות רמת גוראל (צילום: קובי פאר)

מורדות רמת גוראל (צילום: קובי פאר)

 

נאות פרס, השלב השני

המיקום: בין איצטדיון הכדורגל העירוני לגבול חיפה-טירת כרמל
שטח התוכנית: 748 דונם
מספר הדירות המוצע: 5,072
השלב שבו נמצאת התוכנית: לפני כחודש היא הופקדה.
תיאור התוכנית: התוכנית להרחבתה של שכונת נאות פרס במסגרת השלב השני של הבנייה למגורים בה היא תוכנית הבנייה למגורים הגדולה ביותר בחיפה, והיא תתווסף לשלב הראשון הכולל כ־1,700 דירות בשמונה פרויקטים שונים. השלב הראשון, שחלקו כבר מאוכלס, נבנה בהתאם לתוכנית שאושרה בתחילת שנת 2012 על שטח של 228 דונם. התוכנית לשלב השני, אשר מציעה פי שלושה יותר דירות ממספר הדירות שנבנו בשלב הראשון, גם משתרעת על שטח גדול יותר – 748 דונם שבבעלות רשות מקרקעי ישראל. המגורים בתוכנית החדשה תוכננו בצפיפות של 17.4 יחידות דיור לדונם. התוכנית כוללת שימוש של חזית מסחרית לכל אורכו של הרחוב המרכזי במתחם המגורים החדש ומוצעת בה גם אפשרות להקמת קאנטרי קלאב.

 

הרחבת שכונת נאות פרס (הדמיה: מינהל ההנדסה בעיריית חיפה)

הרחבת שכונת נאות פרס (הדמיה: מינהל ההנדסה בעיריית חיפה)

 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

    שוב אנו בחלם? כל הנ"ל צודקים להרוס עיר יפה בשביל בצע כסף?!

  2. אנונימיות

    קודם כול לפי הכתבה כול הפינוי בינוי נפגעה ולמה ברגע שבונים על אדמה חדשה תושבים מיכול רחבי הארץ יגיעו לקנות חדש ואלה שגרים בישן לא התקדמו החברות בנייה יבנו חדש בלי לבזבז כסף על שכירויות הובלות ועוד .לפני שיוצאים עם כתבה כזאת צריך לחשוב.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר