דוד קצב
דוד קצב

מנהל מחלקה בעירייה טוען בעתירה לבית המשפט כי פוטר רק בשל היותו "איש של יונה יהב"

בעתירה שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה טוען מנהל מחלקת מחשוב בעירייה, דוד קצב, למסכת של התעמרות בו מצד הממונים עליו, שהחלה באוקטובר 2018, עם חילופי השלטון בעירייה. "מכאן ואילך זכה ליחס בלתי הולם, ניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע במעמדו ובסופו של יום הוצאתו מהמערכת", לשון העתירה

פורסם בתאריך: 22.8.21 10:09

מנהל מחלקת מחשוב בעירייה, דוד קצב, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה דחופה למן צו מניעה זמני, שיורה על ביטול פיטוריו והשבתו המיידית לעבודה בעירייה. בבקשה טוען קצב, בין השאר, למסכת של התעמרות בו מצד הממונים עליו ולניסיונות להטיל דופי במקצועיותו, רק בשל היותו מזוהה כ"איש של יונה יהב".

בבקשה נכתב, כי קצב החל את עבודתו בעירייה בשנת 2007 בתפקיד מנתח מערכות מידע ומנהל פרויקטים. בשנת 2013 התקדם לתפקיד מנהל מחלקת תשתיות מחשוב והחל מ-2014 מועסק בעירייה בחוזה בכירים. ביולי 2019 הוא ניגש למכרז לתפקיד מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, מכרז שכלל שני סבבים, אותם הוא עבר, ובסופו של דבר נמצא כמתאים לתפקיד.

מן הבקשה: "המבקש (קצב – ב"כ) זכה במכרז חרף הסתייגות המנכ"ל (איתן שטיאסני, המנכ"ל הקודם – ב"כ), אשר חרף תמימות הדעים באשר להתאמתו של המבקש לתפקיד, ביקש לצאת למכרז חיצוני. בשל התנגדות יתר חברי ועדת המכרזים, הצעת המנכ"ל ירדה מסדר היום, ולבסוף נקבע כי המבקש ימונה לתפקיד ניסיון של שישה חודשים".

עוד נכתב בבקשה: "לאורך כל שנות העסקתו ביצע המבקש את תפקידיו השונים במסירות, בחריצות ולשביעות רצונם המלא של הממונים עליו, כאשר טובת התושבים תמיד לנגד עיניו. דא עקא, מהרגע שבו זכה המבקש במכרז לתפקיד מנהל אגף, חל מפנה ביחס המשיבה (עיריית חיפה – ב"כ) כלפיו ומידת 'שביעות הרצון' מעבודתו. המשיבה לא נתנה למבקש ולו תקופת חסד קצרה, ומהיום הראשון לעבודתו כמנהל אגף, ניסתה בכל דרך לפגוע בו במטרה להעבירו מתפקידו ממניעים פסולים.

"מידע מפליל"

"בחודש אוקטובר 2018 התקיימו בחירות לרשויות המקומיות ונבחרה ראשת עיר חדשה למשיבה –עינת קליש רותם. מערכת הבחירות לראשות עיריית חיפה הייתה אחת הסוערות והקשות שהתקיימו באותה השנה בארץ. המאבק על ראשות העיר בין קליש רותם ליונה יהב, מי שכיהן בתפקיד ראש העיר במשך 15 שנה, הייתה רוויה ביצרים, השמצות הדדיות והתאפיינה בסימון עובדים כשייכים למועמד כזה או אחר… המבקש זוהה כ'איש של יונה יהב', ומכאן ואילך זכה ליחס בלתי הולם, ניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע במעמדו ובסופו של יום הוצאתו מהמערכת".

באמצעות עו"ד צבי עצמון, מוסיף וטוען קצב בבקשה: "בחודש פברואר 2020, עוזר המנכ"ל, צח קדושים, פנה לירון הררי, עובד החברה לאוטומציה, אשר במסגרת תפקידו כפוף למבקש, וביקש מידע מפליל עליו. במקרה אחר, פנה עוזר המנכ"ל לשחר מלאכי, עובד הכפוף למבקש וביקש ממנו להוציא דוחות עם כל ההזמנות שבוצעו בחמש השנים האחרונות באגף המחשוב. לאחר הפקת הדוחות ושליחתם למייל של עוזר המנכ"ל, התבקש אותו עובד על ידי עוזר המנכ"ל שלא לעדכן את המבקש אודות בקשתו. עוזר המנכ"ל לא הסתפק בכך, ובהמשך פנה בערמה אל מר מלאכי וביקש ממנו לתת לו לעבוד על המחשב. בדיעבד ולאור הבקשה החריגה התברר למר מלאכי כי עוזר המנכ"ל מחק את המייל והדוחות שנשלחו אליו".

בבקשה נטען, כי באפריל 2020 נערך לקצב שימוע, "בשל כוונת המשיבה להחזירו לתפקידו הקודם כמנהל המחלקה לתשתיות מחשוב". כמה ימים אחר כך, נטען: "קיבלה המשיבה החלטה בעניינו של המבקש, לפיה הוחלט להשיבו לתפקידו הקודם 'בשל אי עמידה בתקופת הניסיון לתפקיד מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע'".

מהבקשה: "המבקש עבד תקופה קצרה בתפקיד מנהל אגף. אף אם היה ממש בטענות המשיבה כלפיו, הרי ברי כי לא ניתנה לו שהות מספקת, כדי להוכיח את כישוריו הניהוליים בתפקיד. הנכון הוא, כי המשיבה גמרה אומר להעביר את המבקש מתפקידו כמנהל אגף מטעמים פסולים. מטעמי נראות ועל מנת לשוות להליך מראה חוקי ותקין, המתינה המשיבה עד סמוך לתום תקופת הניסיון… אין למבקש כל ספק, כי ההחלטה להעבירו מתפקידו כמנהל אגף, נבעה ממניעים פסולים וממניעים פוליטיים.

"הדרה ממידע"

"דא עקא, בדיעבד התברר למבקש, כי החלטת המשיבה להעבירו מתפקידו כמנהל אגף, הייתה רק שלב ראשון בתוכנית שנועדה להיפטר ממנו ולהוציאו מהמערכת. לאחר חזרתו של המבקש לתפקיד מנהל מחלקה, מונה מר אילן אלתר ליועץ מחשוב. מהרגע הראשון לחזרתו של המבקש לעבודה בתפקיד מנהל מחלקה, סמכויותיו ותחומי אחריותו קוצצו באופן דרסטי… המבקש הודר מעניינים שבתחומי אחריותו, נעשו פניות לספקים וחברות על ידי היועץ (אלתר – ב"כ) מאחורי גבו וללא ידיעתו. נערכו שיחות עם עובדי המחלקה הכפופים למבקש ללא נוכחותו… הוסרו הרשאות ניהול/מערכת מכלל מערכות המחלקה. מבירור שערך המבקש עולה, כי מי שביקש להסיר את ההרשאות הוא לא אחר מאשר עוזר המנכ"ל, צח קדושים. מדובר בהתנהלות חריגה ותמוהה ביותר, באשר הדבר אינו בגדר סמכותו ו/או תחום אחריותו של עוזר מנכ"ל".

 

 

עוד נכתב בבקשה: "בחודש אוקטובר 2020 מונתה שושי לבבי לתפקיד סמנכ"לית טכנולוגיות ומערכות מידע, תפקיד אשר כלל בהגדרתו תחומי אחריות של מנהל אגף. כזכור, תפקיד בו כיהן המבקש למשך שישה חודשים. עם כניסתה לתפקיד, קיווה המבקש כי מינוי מנהלת לאגף והעובדה כי האגף לא ינוהל על ידי יועץ יביא לשיפור בהתנהלות המקצועית וביחסי העבודה… לצערו של המבקש, כניסתה של לבבי לתפקיד התאפיינה בהמשך צמצום סמכויותיו והדרתו ממידע וקבלת החלטות אשר מעצם טבען היו מתחום אחריותו. מהרגע הראשון לכניסתה לתפקיד, יחסה של לבבי למבקש הייתה כאל מוקש שנדרש להסירו. לבבי פגעה קשות במעמדו של המבקש, במהות תפקידו ובתנאי עבודתו… לבבי דאגה בכל פגישה לקטול את עמדתו של המבקש ולבטל אותה, זאת גם בנוכחות עובדים אחרים. לבבי גימדה וביטלה את כישרונותיו של המבקש, הידע המקצועי שרכש ותרומתו ארוכת השנים לעירייה. הודעות רבות ששלח המבקש ללבבי זכו ממנה להתעלמות מוחלטת. אם בכך לבד לא סגי, לבבי ביקשה מעובדים שלא להעביר למבקש מיילים ולהימנע מלכתב אותו, כל זאת כאשר מדובר בנושאים הקשורים ישירות לתחום אחריותו.

"ב-20 באפריל זומן המבקש לשימוע בשל כוונת המשיבה לסיים את העסקתו בעירייה מחמת אי התאמה. מכתב הזימון לשימוע כולל טענות רבות בנוגע לאי שביעות רצון מתפקודו של המבקש, הנתמכות כביכול בתכתובות דוא"ל. מעיון מעמיק שערך המבקש בטענות המופיעות בזימון עולה, כי העובדות הוצגו באופן מגמתי ומסולף וכי האסמכתאות שצירפה המשיבה חלקיות ומטעות, כדי שהתמונה העובדתית שהוצגה היא חלקית ולא משקפת פרטים חשובים ורלוונטיים אשר היו סותרים את טענות המשיבה כנגד המבקש".

מבית המשפט מבקש קצב לתת צו מניעה זמני שיורה על ביטול פיטוריו עד להכרעת בין הדין הנכבד בתובענה העיקרית. כמו כן הוא מבקש להורות לעיריייה על השבתו המיידית לעבודה.

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "עיריית חיפה תלמד את נוסח העתירה ותגיב, כמקובל, בבית המשפט".

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת
  1. ניר

    שטויות. הבנאדם פוטר ויגיד הכל כדי לחזור לעבוד בעירייה, הרי אין לו מה להפסיד…לא יקרה.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר