עו"ד ליאור דץ, קליש רותם, מנדלבליט (צילומים: אילן אסייג, ראובן כהן, יח"צ)
עו"ד ליאור דץ, קליש רותם, מנדלבליט (צילומים: אילן אסייג, ראובן כהן, יח"צ)

היועמ"ש לא יאריך את התקופה שבה נאסר על קליש רותם לכהן כיו"ר הוועדה המקומית

על פי המתווה, שהושג בין משרד היועמ"ש לבין העירייה, קליש רותם מנועה מלכהן כיו"ר הוועדה המקומית עד 1 בינואר הקרוב. בתשובה שהוגשה מטעמו של מנדלבליט לבג"ץ בעתירה של עמותת "שומרי הסף" נכתב: "המתווה מבטא את החומרה שבביצוע העבירות בהן הורשעה". בעמותה שבעי רצון: "היועמ"ש קיבל את עמדתנו, לפיה המעשים של קליש רותם חמורים וכן את בקשתנו לבחון האם קליש רותם הפרה או מפירה את המתווה"

פורסם בתאריך: 5.10.21 08:07

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לא יאריך את התקופה, שבה מנועה ראש העירייה עינת קליש-רותם מלהיות יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כך עולה מתשובתו של מנדלבליט בעתירה שהגישה עמותת "שומרי הסף" לבית המשפט העליון נגד היועמ"ש, ראש העירייה קליש רותם, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והיועצת המשפטית של עיריית חיפה עו"ד ימית קליין. יצוין, כי על פי המתווה, עליו הסכימו משרד היועמ"ש ועיריית חיפה, קליש רותם אינה יכולה לשמש יו"ר הוועדה עד 1 בינואר 2022 בשל הרשעתה בעבירה של תכנון ובנייה.

בעתירה לבג"ץ, שהגישה עמותת "שומרי הסף", באמצעות עוה"ד ליאור דץ ויוסי אור הכהן, היא ביקשה מהיועמ"ש הסברים – מדוע בפסק הדין שבו הורשעה קליש רותם שניתן עוד ב-2018, הוא לא פעל לפי סעיף 44ב' לחוק התכנון והבנייה, הקובע, כי אדם שהורשע בעבירות בנייה לא יוכל לכהן כחבר במוסד תכנון, אם לא חלפו שבע שנים מיום הרשעתו. עוד ביקשה העמותה בעתירתה לדעת מדוע בזמן שסעיף זה לא הופעל, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, הגיע להסכמה עם העירייה, לפיה קליש רותם לא תוכל לשמש יו"ר הוועדה המקומית חיפה ולא תהיה חברה בוועדת המשנה של הוועדה המקומית עד סוף שנת 2021, אך מנגד תוכל לשמש חברה במליאת הוועדה המקומית.

"העבירות הן חמורות"

בתשובה מטעמו של היועמ"ש – כפי שנמסרה לבית המשפט באפריל האחרון באמצעות הממונה על ענייני בג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד דניאל מארקס – נאמרו דברים קשים: "היועץ המשפטי לממשלה רואה את העבירות שביצעה המשיבה (קליש רותם – ב"כ) בחומרה, והדברים באו לידי ביטוי במסגרת ההליך הפלילי שהתנהל בעניינה, בו התובע מטעם הוועדה המקומית, המונחה על ידי המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, התנגד לאי הרשעתה של המשיבה. זאת ועוד, על אף שהוחלט שיש קושי בלתי מבוטל בפנייה עדכנית לבית המשפט המרשיע… ברי שלנוכח מהות העבירות שבביצוען הורשעה המשיבה, וכן לנוכח ההיבטים הציבוריים שבדבר, סוכם עימה, כי היא לא תכהן כיושבת ראש ועדת התכנון המקומית ואף לא תהיה חברה בוועדת המשנה, עד 1 בינואר 2022. הנה כי כן, היועץ המשפטי לממשלה סבר, ועודנו סבור, כי העבירות בהן הורשעה המשיבה הן חמורות… בשים לב לחומרה שרואה היועץ המשפטי לממשלה בעבירות דוגמת אלו שביצעה המשיבה, הרי שהיה מקום לבחון הגשת ערעור, ולו ביחס לקביעת בית המשפט באשר לקלון הנלווה לעבירות". הדברים פורסמו לראשונה ב"כלבו חיפה והקריות" באפריל האחרון.

בתגובתה להודעתו של מנדלבליט, הגישה עמותת "שומרי הסף" השגות, בהן ביקשה ממנו להבהיר לקליש רותם, כי לא רק שהיא מנועה מלהפעיל את הסמכויות הנתונות ליו"ר הוועדה המקומית במהלך ישיבות הוועדה המקומית, אלא שהיא אף מנועה מלפעול בנושא גם מחוץ לישיבות הוועדה. "ישנן אינדיקציות שהמשיבה פועלת בנושא מחוץ לישיבות הוועדה, כך שלמעשה היא מאיינת את הדיונים בוועדה, אשר הופכים לפורמליים בלבד", דברי בא כוחה של העמותה.

כמו כן ביקשה העמותה להאריך את התקופה שבה נאסר על קליש רותם לשמש יו"ר הוועדה המקומית וחברה בוועדת המשנה מעבר ל-1 בינואר 2022.

כעת, בתגובה לבקשת העמותה, לפיה היועמ"ש יקבע לוחות זמנים לבחינת התנהלותה של קליש רותם בהתאם למתווה עליו סוכם עם העירייה, נכתב בהודעה מטעמו: "בהמשך לטענות העותרת, לפיהן המשיבה אינה עומדת במתווה שהוסכם על ידה, פנה היועץ המשפטי לממשלה באמצעות מנהל התכנון לנציגי שר הפנים בוועדה המקומית חיפה (להלן: "הוועדה המקומית")… וביקשם לעדכנו אם המשיבה פועלת בניגוד למתווה המוסכם ומפעילה סמכויות הנתונות ליושב ראש הוועדה המקומית. בהקשר זה צוין, כי אם יועבר דיווח שיעלה, כי המשיבה מפירה את התחייבותה, הדברים ייבחנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה יבקש לעדכן, כי לא התקבל דיווח, ממנו עולה, כי המשיבה (קליש רותם – ב"כ) מפירה את התחייבותה. למען הזהירות, לקראת הגשת תגובה זו, נערכה פנייה יזומה לנציגי שר הפנים בוועדה המקומית אשר מסרו: 'לא הבחנו בכל סטייה מהמתווה שסוכם בין היועץ המשפטי לממשלה לבין ראש העיר חיפה, ד"ר ענת קליש, לפיו באפשרותה להשתתף בדיוני הועדה המקומית כחברה בלבד ולא כיו"ר הוועדה…".

עוד נכתב בהודעה מטעם היועמ"ש: "באשר לדרישת העותרת (עמותת שומרי הסף – ב"כ), כי תינתן לה 'זכות ערר' על החלטת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להפרת המתווה, מקובל על היועץ המשפטי לממשלה, כי אם יתקבל דיווח כאמור מאת נציגי שר הפנים ביחס להפרת המתווה, תימסר לעותרת הודעה על כך ותינתן לה הזדמנות להעלות את טענותיה".

באשר לבקשת העמותה, לפיה יש להאריך את תוקף המתווה שבו קליש רותם לא תוכל לשמש יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, נאמר בהודעת היועמ"ש: "לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, המתווה עליו סוכם עם המשיבה מבטא את החומרה שבביצוע העבירות בהן הורשעה ואת ההיבטים הציבוריים שבדבר… עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי אין מקום להתערב באיזון שנקבע במסגרת המתווה עליו סוכם עם המשיבה, לרבות בכל הנוגע לתקופת המתווה".

 

 

"לא עסקנו ברדיפה אישית או פוליטית"

עו"ד ליאור דץ, מעמותת "שומרי הסף" אמר בתגובה: "אנחנו מברכים על הודעת היועץ המשפטי לממשלה שקיבל את עמדתנו, כי המעשים של קליש רותם חמורים. היועמ"ש קיבל את בקשתנו לבחון האם קליש רותם הפרה או מפירה את הסכם ומאפשר לנו לערער על כל החלטה שלו. אנחנו בפירוש מתכוונים לבחון ולעקוב אחרי ההתנהלות של קליש רותם ביחס להסכם, במיוחד על הרקע התסבוכת הקיימת בוועדה המקומית בסוגיית מינוי יו"ר ועדת המשנה וההתבטאויות המדאיגות של יו"ר הוועדה המקומית, נחשון צוק בריאיון ל'כלבו – חיפה והקריות'. אנחנו סבורים כי קליש רותם הפרה את ההסכם. התלונה שלנו עסקה במה שקורה מחוץ לישיבות ושקליש רותם הייתה מעורבת. היועמ"ש הסכים איתנו, כי ליו"ר הוועדה יש סמכויות מעבר לניהול הישיבה, ועל קליש רותם נאסר להיות מעורבת בכך. עם זאת, פנינו לעתיד, ולכן אין לנו עניין להתעסק עוד במה שהיה בעבר. אנחנו מצפים מקליש רותם לנהוג אחרת, לאור עמדת היועמ"ש ובתקווה שהיא למדה שיעור חשוב ותשנה את דרכה. אם זה יקרה, אנחנו, מצידנו, נצדיע לה לטובת תושבי העיר. מעולם לא עסקנו ברדיפה אישית או פוליטית".

מהשירות המשפטי של העירייה נמסר בתגובה: "אין לנו אלא להפנות לדברי היועץ המשפטי לממשלה הקובע, כי על פי העובדות שנמסרו לו על ידי גורמי התכנון: המתווה מקוים על ידי ראש העירייה ואין מקום להתערב במתווה, עליו סוכם עם העירייה, ומכאן שגם אינו מקבל אלו מטענות העותרת".

 


 

 


 

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר