חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)
חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)

בית המשפט ביטל היתר בנייה שנתנה העירייה: "הוצא שלא כדין"

שופט בית המשפט המחוזי מנחם רניאל פסק, כי היתר לבניה שהעניקה העירייה לשתי עמותות בחוף כאן בקרית חיים מבוטל והורה לה לאכוף כלפיהן את החוק. פסק הדין ניתן בעתירה שהגישה עמותת "מעופפי הים" נגד העירייה, הוועדה המקומית ושתי העמותות

פורסם בתאריך: 11.10.21 08:02

בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, קיבל את העתירה של עמותת "מעופפי הים" נגד העירייה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ושתי העמותות – "רואים את האופק בים" ו"אל הים". בפסק הדין שניתן אתמול (ראשון) קבע השופט מנחם רניאל, כי היתר הבנייה שניתן לשתי העמותות מבוטל, לאחר שהוצא שלא כדין. "המשיבות 2-1 (עיריית חיפה והוועדה המקומית – ב"כ) תפעלנה כדין כלפי המשיבות 4-3 (שתי העמותות – ב"כ) לאכיפת חוק התכנון והבנייה כלפי מי שבנה ומשתמש במקום ללא היתר ובנייה", דברי השופט. בנוסף, העירייה, הוועדה המקומית ושתי העמותות חויבו לשלם לעמותת "מעופפי הים" הוצאות משפט בסכום של 9360 שקלים.

דבר הגשת העתירה על ידי עמותת "מעופפי הים" פורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות" במארס האחרון. בעתירתה טענה העמותה, כי הקצאת השטח בחוף כאן בקרית חיים לעמותות "רואים את האופק בים" ו"אל הים" על ידי העירייה נעשתה בניגוד לחוק. העמותה טענה, בין השאר, ל"משוא פנים שבא לידי ביטוי בחוסר יושר ובחוסר הוגנות מתוך רצון להעניק את הקרקע ל'מקורבים לממלכה'… הוזזו הצידה, ואף הועלמו, כללי המינהל התקין".

עוד בטרם הגשת העתירה, חשף "כלבו – חיפה והקריות", כי משרד הפנים עורך בדיקה האם עיריית חיפה פעלה במקרה זה בהתאם לנוהל ההקצאות, מאחר שלשתי העמותות לא היה אישור מינהל תקין בעת שהוקצה להן השטח. זאת בעוד שלעמותות שלא זכו בהקצאה, היה אישור מינהל תקין. ביוני חשף "כלבו – חיפה והקריות", כי בעקבות הבדיקה, קבע משרד הפנים כי הקצאת השטח של העירייה לעמותות נעשתה בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. במכתב ששלח הממונה על המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא, למנכ"ל העירייה אוהד שגב, הוא הורה לו להגביל את תקופת ההקצאה ל-60 ימים לכל המאוחר מסיום עונת הרחצה המוכרזת, ולאחריה לצאת להליך הקצאה מחדש. בין לבין הגישה עמותת "מעופפי הים" גם תלונה במשטרה נגד קליש רותם וממלא מקומה נחשון צוק.

בנייה בלתי חוקית בחוף כאן

מבט מלמעלה על שטח ההקצאה והמבנים בו

"היתר בנייה בהליך בזק"

עוד טענה עמותת "מעופפי הים" בעתירתה, כי הוועדה המקומית העניקה לשתי העמותות היתר בנייה בהליך בזק, "במטרה לייצר עובדות בשטח, עוד בטרם אושר במועצת העיר החוזה בין הצדדים ועוד בטרם הייתה למשיבות 4-3 (העמותות – ב"כ) זכויות קנייניות כלשהן בקרקע. מדובר בהיתר להקמת מתקנים על חוף הים שישמשו את מועדוני הגלישה, וזאת בניגוד לפרוצדורה החוקית ובניגוד להליכי תכנון תקינים", כך על פי העתירה.

באי כוחן של העירייה והוועדה המקומית טענו מנגד, כי ב-21 בינואר אושרה ברשות הרישוי הבקשה של העמותות להציב מכולות בחוף הים, לאחר קבלת חוות דעת מטעם הייעוץ המשפטי של הוועדה המקומית והגורמים המקצועיים במינהל ההנדסה. לדבריהם, ב-4 בפברואר הופק היתר בנייה לעמותות בהתאם לאישור בקשתן להיתר, ואז החלו העמותות בביצוע העבודות. "לא נפל פגם מינהלי בסוגית מתן היתר הבנייה למשיבות 4-3 המצדיקות את התערבותו של בית המשפט הנכבד, ויש לדחות בעניין זה את העתירה על הסף ולגופה", כתבה באת כוחן של העירייה והוועדה, עו"ד שי וינברגר.

בדיון שהתקיים לפני כשבועיים אמר עו"ד אדיר בנימיני, בא כוחה של עמותת "מעופפי הים", כי הגיע לידיו דוח הפיקוח וכי במהלך הדיונים בקבלת היתר הבנייה, חברי הוועדה – מהנדס העיר ויו"ר הוועדה – התעלמו לחלוטין מכל מה שנכתב בדוח הפיקוח, לפיו מדובר בעבירות בנייה ובהכשרה בדיעבד של "שרץ תכנוני שנבנה ללא היתר". "הדין בישראל קובע שרק במקרים חריגים שבחריגים יכשירו בדיעבד מה שמכונה עבירות בנייה, דברי עו"ד בנימיני, "ופה מדובר בשני גורמים שנהגו, עשו דין לעצמם, ועוד לפני שהיה להם היתר ביד הלכו והקימו את המתקן ללא סמכות וללא היתר בתוקף. הסוגיה הזו הייתה צריכה להיות חלק מהשיקולים שהוועדה הייתה צריכה להתייחס אליהם ולהידרש אליהם במסגרת הדיון בבקשה להיתר. ולא. הדבר הזה לא נעשה. לפי מכלול הדברים אנחנו טוענים שעל בסיס כל סוגיה בנפרד אפשר לבטל את ההיתר הזה… אנחנו סבורים שיש מקום שבית המשפט יתערב ויורה על ביטול היתרי הבניה".

"התוכנית לא מתאימה למציאות"

השופט רניאל, שבחר לא לדון בסוגיית הקצאת השטח בשל טענה לשיהוי, לא חסך דברים קשים מבאת כוחן של העירייה והועדה, עו"ד וינברגר, בכל הקשור למתן היתר הבנייה. השופט: "אחרי שבדוח פיקוח נאמר 'ביקרתי במקום מדובר על לגליזציה, ארבע מכולות קיימות בשטח ושני מבנים של שירותים, תמונות נשלחו לגברת שמש אסתי. התוכנית שהוגשה לא מתאימה למציאות'. אז ארבעה ימים אחר כך אסתי שמש, זו שקיבלה את התמונות, היא מודיעה שהבקשה עומדת בתנאים המוקדמים ועוברת לביקורת תוכן, ואז ניתן היתר. נשאלת השאלה איך ניתן היתר כאשר ידעו שמדובר שם בבנייה בלתי חוקית? לא רק שהבנייה בלתי חוקית אלא שהתוכנית שהוגשה לא מתאימה למציאות. מה צריך יותר מזה כדי לא לדון?".

עו"ד וינברגר השיבה: "רשות רישוי איננה נעדרת סמכות לדון בתוכנית שמוגשת בלגליזציה. היא נעדרת סמכות לדון בתוכנית שכרוכה בהקלה או בשימוש חורג".

השופט רניאל: "לא, לא, גבירתי. אני לא עוסק בשאלה של הסמכות, יש לה סמכויות, אבל על פי הדין היא צריכה להשתמש בסמכויות שלה באופן שלא תתיר הפרת חוק. יותר מזה, בוודאי שרשות רישוי לא יכולה להתעלם במסגרת פעולתה, במסגרת סמכותה, היא לא יכולה להתעלם מזה שהתוכנית שמוגשת לה לא מתאימה למציאות. היא לא יכולה לתת איזה היתר תיאורטי למה שלא נמצא במציאות. אז מה שידעה הוועדה המקומית בשעה שהיא נתנה את ההיתר זה שהתוכנית לא מתאימה למציאות".

השופט הציע לצדדים להגיע להסכמה בטרם מתן פסק דין, כי היתר הבנייה יתבטל ב-31 בחודש "עקב הפגמים שנפלו בהוצאתו". המשיבות קיבלו את הצעת השופט, אך ביקשו כי יתחשב בכך בבואו לפסוק הוצאות. לעירייה ולוועדה המקומית הורה השופט לפעול כדין כדי לאכוף את חוק התכנון והבנייה.

 

 

תגובת העמותות

עו"ד אסף גופר בשם עמותת "רואים את האופק בים" מסר בתגובה: "במהלך הדיון עמותת 'רואים את האופק' הבינה מאמירותיו של בית המשפט, כי לכאורה נפלו פגמים בהליך קבלת ההיתר, שלא באשמת התנהלותה של 'רואים את האופק', שכן זו פעלה לאורך כל הדרך בהתאם לכל ההנחיות של הרשויות המוסמכות. בנסיבות אלו, 'רואים את האופק' העדיפה לקבל את המלצת בית המשפט ולהסכים לקבלת העתירה, וזאת במטרה להקטין את ההוצאות שיפסוק בית המשפט, כפי שאכן קרה. 'רואים את האופק' היא עמותה שעובדת בתקציב מוגבל, והיא כמובן מעדיפה לנתב כל שקל אפשרי לטובת הפעילות הציבורית שלה למען נוער בסיכון ובעלי מוגבלות מאשר לשלם הוצאות משפט למתחרה שלה".

עו"ד מיכאל סיגל הגיב בשמה של עמותת "אל הים": "מדובר בעתירה מינהלית שהחלה בקול תרועה רמה נגד הליך הקצאת השטח והסתיימה בקול ענות חלושה, כאשר בהסכמה נקבע, כי ההיתר שהוצא יבוטל והדיון יחזור שלב אחד אחורה אל הוועדה המקומית. מרשתי היא עמותה שמטרתה לפתח את הספורט הימי ובתוך כך מסייעת לאוכלוסייה רחבה הכוללת נוער בסיכון, נכים ועוד. מצער כי העותרת, המפעילה מרכז ימי בקרית ים, הגישה את העתירה מתוך תחרות עסקית ורצון למנוע פעילות מצד עמותות אחרות באזור. משמע: להיות מונופול על תחום החינוך והספורט הימי לאורך חופי הקריות. כך או כך, התוצאה של פסק הדין היא אך הכרה כי נפלה שגגה בהליך אישור ההיתר להצבת מספר מבנים יבילים, מה שהביא טכנית לביטול ההיתר. משכך, מרשתי פועלת לקדם דיון חוזר בוועדה המקומית, שיסדיר הליקויים בהליך המינהלי, ובאופן זה פעילותה תוכל להימשך כסדרה ותימנע הפגיעה במאות ילדים ומבוגרים הנהנים מן הפעילות".

בעיריית חיפה העדיפו לא להגיב.

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

31 תגובות
 1. אין שם

  פשוט הזוי, העמותה מקדמת את החוף ועוזרת בשמירה על הנקיון של החוף והסביבה שלהם
  המקום נראה הרבה יותר טוב מאשר היה לפניי
  בנוסף לזה שהם תורמים המון לסביבה ולנוער
  אם עוצרים אותם, אז שיעצרו את הפעילות בחוף הצפוני גם!

 2. בועז דגני

  בתוך תקופה קצרה המקום הפך להיות בית שני לעשרות חברים שאוהבים את הים על כל מגוון הפעילויות שהוא מאפשר כמו גלישת קייט ,סאפ ,גלישת גלים ועוד .. מחובר את הספורט ומנגיש אותו למאות ילדים שהים מאפשר להם להרגיש מוצלחים ובעלי יכולות . קייטנות וחוגים , שיעורי קייט בחוף מושלם לספורט עם מרחבים ורוח בקיץ .. מי ייתן והמפעל והחלום של יוסי וג'ק שהם אנשי ים שמגיעים מהמקום הכי נקי שאפשר ימשיך למשוך אליו את כל תושבי הסביבה לממש ולהתחבר לים ולספורט

 3. עינת

  מנהלי עמותת "אל הים" אנשים הכי צנועים ונטולי אינטרסים שעוזרים לכל כך הרבה אנשים ולא מתוך כוונה להתעשר. עצוב מאוד שיש מונופול שחוסם מעמותות אחרות לפעול ולהתפתח… בסוף כולם יפסידו ורק המונופול ירוויח. חייבים לעצור את זה!

 4. אנונימי שאכפת לו מהספורט ומתושבים מרומים

  עמותת מעופפי הים אתם נמצאים כבר יותר מעשור על הרצועה הזאת ולא עושים כלום לטובת הקהילה אלה מנהלים עסק פרטי תחת הסוואה של עמותה ,השרות שלכם לא הוגן מול הגולשים ולא היה הוגן לעולם,
  עיריית קריית ים ישנה ורדומה נותנת לנהל עסק פרטי ,איפה רשם העמותות איפה מנהל מקרקעי ישראל איפה מבקר מדינה מבקר העירייה ישנם שניי אנשים שרוכבים על תמימותה של עירייה שלא מבינה דבר בתחום הספורט הימי וחושבת שהעמותה לא עמותה (עסק פרטי לחלוטין של אדם פרטי )מפתחת את הספורט הימי בקריות , העמותה לא עושה כלום חוץ מלתעתע בראש העיר עושה שם הון עצמי על חשבון התושבים ועל חשבון הערייה.העמותה קיבלה מקום ללא מכרז ,ללא חוזה יותר מעשור כלל תושבי הקריותלא יודעים זאת ורוצים לראות את ההסכם רשום רוצים שיהיה מכרז על המקום ושיתנו מענה הוגן לכולם להגיש מועמדות למה לתת מונופול לעמותה אחתלמשך כל כך הרבה שנים ללא מכרז עמותה שלא עשתה כלום לקהילה וכל מה שמעניין אותה זה לפרנס את העסק הפרטי של מנהל העמותה חנות בתוך שטח עמותה ? זאת עברה על החוק (רשם עמותות)חד משמעית ,אז בואו נתעורר ונבין מי באמת פה העבריינים ………..

 5. עמית ענבר

  חחח כמה שקרים בכתבה אחת
  שניי עמותות דיודות כל כך הרבה לקהילה
  איפה הצדק אני נפעם איפה הצדק במדינה הזאת אנחנו איבדנו את זה רבותיי
  הפרוייקט בקריית חיים נותן כל כך הרבה לקהילה למה להיות רע

 6. נבו זמיר

  צרות עין של העוטרים, בגלל עניינים בירוקרטים הורסים פעילות ימית וחינוכית למאות ילדים ומבוגרים.
  חוף הים שייך לכולם וטוב שיש מי שמנגיש את הפעילות הימית לציבור. מקווה שבית המשפט יחזור בו מההחלטה שפוגעת פגיעה לא מידתית בציבור רחב של חובבי פעילות ימית בקריות ובצפון. לא ברורה לי העתירה לבית המשפט ונראה שמונעת משיקולים לא ענייניים ואינטרסנטיים של גזילת החוף מהציבור הרחב.

 7. גיא

  ישנם דברים שאני פחות מבין ולכן לא אביע את דעתי (היתר בנייה בהליך בזק), אבל עם רצון טוב בטוח שאפשר להגיע לפתרון יצירתי וטוב,
  מה שכן אני מבין טוב זה שמדובר במקומות שמייצרים תעסוקה ומאפשרים לעסוק בספורט בריא לגוף ולנפש להמון צעירים, (במקום שחלילה יסתובבו ברחובות) וכן גם למבוגרים יותר, מקום של מפגש חברתי איכותי עם רצועת חוף מדהימה, חבל להרוס כאלו מקומות וחוויות של אנשים בגלל ״היתר בנייה״ כזה או אחר…

 8. אנה

  ממש עצוב לקרוא שזה מגיע לפינות כאלו. המרכז של ז'אק הוא מקום חם שיצר קהילה גדולה של גולשים שמגיעים לשם כמו לבית, ומחפשים לקדם את הספורט ובעזרתו להעצים את הקהילה. משחקי הכוח סביב הלגיטימציה שלו להיות, פשוט עושים עוול לכולם

 9. תושב קריית מוצקין

  עצוב לראות שבעלי אינטרסים מעוניינים להשבית פעילות חינוכית מדהימה לבני הנוער המקומיים. הים ושלל הפעילויות בו ידוע כאמצעי חינוכי וככלי מעשיר למגוון רחב של גילאים, רקעים, בעלי מוגבלויות כאלה ואחרים ובכלל כל מי שמעוניין ללמוד ולהתקדם בספורט הימי.
  חבל שבמקום לתמוך ולקדם תמיכה ותרומה אמיתית לקהילה, יש גורמים שמעוניינים בקידום אינטרסים אישיים.
  למה לשלול זאת מבני הנוער בקריות ובכלל מקהילת הספורט הימי מכל סוגיו.?

 10. ירון אמויאל

  ג'אק ואסתר אנשים עם נתינה ותרומה לקהילה באשר היא , אנשים ישרים הוגנים ומקדמים את הספורט בקרב כל האוכלוסיות ובעיקר ילדים .המקום הוא בית להרבה אנשים כיף להיות שם והשיח תמיד נעים ובריא , יש הרבה גולשים ואנשים שנחשפו לפעילות ומאמין שירצו לתרום המון להצלחת המקום ולהישארותו .מי שמנסה לחבל , טיפ קטן נסה לעזור ולבנות בכל הכח ולא להרוס יש מקום לכולם . אני מאמין שעכשיו המקום יגדל עוד ויתחזק פי כמה וחשוב שיהיה ככה . ג'ק תמשיך בדרכך של עשיה טובה לאנשים והכל יסתדר. מאחל בהצלחה לכולם .

 11. אריה

  שני המועדונים בקריית חיים הפכו את המקום הזה מכלום למקום שעושה טוב לקהילה
  חבל מאוד שהמועדון בקריית ים רוצה להמשיך עם המונופול. תחרות זה תמיד טוב

 12. אורלי ולביא איכנבאום

  איזה הזוי ששתי קהילות שנותנות חזרה לקהילה כה המון יביאו אותן שוב ושוב להימנע מכל הטוב שהם עושים , לא הבנתי כשיש מקומות כאלה חמות שנותנות מענה ובית לכל כך הרבה אנשים בני נוער שהם מרגישים בטוחים וגם את זה רוצים להרוס .
  תתרכזו במאבק הגד פשיעה ולא הגד אנשים עם לב טהור

 13. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  העיריה תתקן את הטעות
  והמקום הקסום ימשיך לפעול
  הטוב והצדק ינצח

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  זק ואסתר בנו פיסת גן עדן ועושים המון למען הקהילה , בשמחה ואהבה גדולה לילדים ולמשפחותיהם, שומרים על החוף , מלמדים אהבה לים , לסביבה ולטבע, תוך שמירה עליו. מקום קסום מלא באהבה ואנרגיות טובות . דווקא אלה המקומות והאנשים, שצריך לעזור להם לפרוח ו, להתפתח,
  לגדוח ולפתח ולהגשים את החלום ללמד אהבה לטבע . אל תגדעו ותשביתו , בדיוק להיפך…

 15. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אני תושב קרית חיים ומנהל מרכז הנוער צ׳ארנה ורוצה להגיד משהו פה ושבעצם אני תמיד מפרסם בפייסבוק אצלי את הפעילות והתרומה של אל הים עמותה שלקחה לחסותם 15 חניכים וחניכות ממרכז הנוער חניכים שמצאו עיניין בתחום הגלישה ומשהו שלא יכלו להגיע אליו אם לא היו ג׳ק ואסתר שפנו אלי מיוזמתם לשמח ילדים ממש מתחילת העונה וזה לא מובן מאליו האנשים האלה פשוט נכס לקרית חיים ולעשרות ילדים נערים ונערות שמקבלים את כל תשומת הלב ואהבת הים והם התאהבו בים אני באופן אישי מלווה את הקבוצה שלי מצ׳ארנה וכל פעם ליבי נפעם מלראות את שמחת הילדים וללא אינטרס אז מה יותר טוב מזה וגם פה אני מודה לכם בשמי ובשם הילדים וכל צוות מרכז הנוער עמותת אל הים ישר כוח על פועלכם וכולי תקווה שכל הסוגייה הזו תיפתר על הצד הטוב ביותר וזה לטובת הקהילה כולה

 16. קטיה

  מאוד עצוב ואפילו מקומם שמקום כל כך מדהים שמופעל על ידי אנשים מקסימים יכול ליפול קורבן למשחקי כוחות ועניינים פרוצדורליים. מי שמכיר את עמותת אל הים יודע שנוצרה בזכותה קהילה גדולה של אוהבי הים והספורט. בזכות המועדון פעילויות ספורט ימי הפכו לנגישות יותר לתושבי חיפה והקריות , לנוער והחוף מתוחזק ונקי, המועדון הפך לבית שני להרבה אנשים ופתח חלון לעולם של פעילות ספורטיבית בריאה לגוף ולנפש. מקווה מאוד שיימצא פתרון.

 17. חזן שי

  עמותת אל הים הוא מקום קסום אם אנשים הפועלים בצורה שכייף להיות בו . ופועלים בצורה מקסימה והוגנת . והכי חשוב
  פועלים בבטיחות מעל הכול

 18. חזן שי

  עמותת אל הים זה מקום קסום . אם אנשים מקסימים
  הפועלים בצורה הוגנת ומקום שממש כייף להיות בו .
  והכי חשוב שהמקום פועל בבטיחות במים ובחוץ
  בצורה יוצאת דופן.

 19. שי וירין

  עזוב לראות שמי שמכונה ״עמותה״ לכאורה פועלת ממניעים עיסקיים בלבד! ולא רואה לנגד עניה את טובת הקהילה, הילדים והפעילות המבורכת והתרומה שעושה המועדון עם המוגבלים וכל האנשים שעוסקים בספורט הימי לגוף ולנפש.
  יצירת מונופול במעטה של עמותה רק תגביל את התחרות והרצון של כולנו לבחור במי שנותן שירות יחס הוגן ואנושי ומהווה בית ומשפחה להמון אנשים וילדים ובינהם אני והבן שלי שבזכות המועדון של זאק, אסתי ובזכות כל האנשים שם קיבל ביטחון עצמי הכיר חברים ומרגיש שהוא חלק מקהילה תומכת.
  אם יש אי אלו הבנות צריך להסדיר אותם ולהמשיך ואפילו להגדיל את פעילות המועדון!

 20. ג'וסלין

  סיפור קצר!
  את קריאת חיים אני זוכרת מאז ומתמיד, לעולם לא הייתה יוזמה כל כך יפה חיובית בונה לילדים לנוער או בכלל לכל האוהבים את הים ואת הספורט ימי!!!
  המועדון הנו מקום של חיים של אושר לעשרות אנשים.
  כולם כאן אחים ג'אק ואסתר נותנים את כל הלב ואת הכוחות שלהם!!!
  מגיע להם המשך רגוע ודרך הרוכה !!!!

 21. גיא ד

  המועדון שג׳אק הקים הוא מדהים. גולשים מכל הארץ מגיעים ונהנים מאירוח. מוציא שם טוב לקריות עם תרומה אדירה לקהילה. ישר כח.

 22. מושיקו ליבוביץ

  איך עיריית חיפה תתמודד עם המצב?!?!?!
  אני מקווה שהם ימצאו פתרון שכל העמותות יוכלו לפעול בחוף לרווחת הציבור.
  אם העירייה תרצה זה יקרה. מקווה שהם יעסו סדר בעניין ושהמועדונים ימשיכו לחנך מאות ילדים ובני נוער בסיכון. עבודת קודש!!!!

 23. בחור שגולש שנים בקריות

  בתור גולש קייט וגלים במועדון של גיל וז'אק אני יכול להגיד שאני שמח שיש את שני המועדונים האלו שמנגישים את הספורט הימי, משביחים את החופים שהם יושבים עליהם ומסדירים את נושא הספורט ככה שגולשין לא יציקו לוחצים ולהפך.
  אבל מה שגיל ועמותת 'מעופפי הים' עושים פשוט נוראי, עניין של צרות עין ורצון להיות מונופול על תחום הגלישה ולמה? כדי שאנחנו בתור גולשים נאבד חוף מצוין ומונגש של המועדון של ז'אק?

  ועוד לא התחלתי לדבר על הנוער בסיכון ואנשים חולי סרטן שבאים למרכז של ז'אק בהתנדבות מלאה ובכללי על כך שהמועדון של ז'אק שומר שהחוף לא יהיה מלא בזבל, זכוכיות ובלאגן

 24. מחורבה נטושה לפנינה

  מחורבה נטושה לפנינה של ספורט ימי, שמשרתת את הנאת הציבור בקריות ובחיפה בהנאה ואווירה טובה.
  הו רבה ותרומה לקהילה

 25. איגור זינגר

  מקום נהדר שיש לשמר ולפתח נותן שירות לכולם.
  תחרות זה דבר נהדר שרק תורם להתיעלות המעדונים.
  עצוב לראות שיש אינטרס אישי כלכלי של מועדון אחד במקום לשרת את כלל האנשים המעוניינים בפעילות ספורט ימי.
  תודה רבה לז'אק שנשאר איתן מול גלגלי הברוקרטיה והבעיות מסביב כדי שהמועדון בקרית חיים ימשיך לעבוד.

 26. חמוצים

  איזה עדר של מגיבים מדברים על חינוך ילדים ונוער ומתעלמים מהעובדה שבית משפט קבע שהם עבריינים, לא מכירה את כל הפרטים אבל מהכתבה יכולה להבין שיש הרבה נסתר על הגלוי וכל הטוקבקיסטים פה גורמים לי להבין שיש פה מערכת יחסי ציבור מתואמת ומתוזמרת היטב רק כדי להסיט את האש מהעבירות שלהם

 27. קארין

  פשוט עצוב לקרוא את ההחלטה ההזויה של בית המשפט.
  אנשים צרי עין, זה מה שיש לי להגיד.
  העמותה "רואים את האופק בים" מלאה בנתינה הופכת את החברה שלנו למקום שטוב יותר לחיות בו. מסייעת לילדים ולבני נוער בסיכון, לבעלי מוגבלויות שכל חלומם הוא לראות את הים ולהרגיש את המים ואת כל אלו העמותה מספקת.
  לא מצליחה להבין למה לא לאפשר להם להמשיך את הפעילות המדהימה והמבורכת שלהם בחוף.
  אנחנו משתפים פעולה עם העמותה, נהנים מהעבודה עימם, מהיושרה, מהארגון למופת. מקווה שמישהו שם יתעורר ויבין שחוץ מדברים טובים, העמותה לא עשתה שום דבר רע לאף אחד. שכל אחד יתעסק בתחום שלו ויפסיק להציק לאנשים שמשנים חיים.
  כולי תקווה שנשמע בשורות טובות, מגיע ליוסי את כל הטוב שיש.

 28. תמר

  פעילות הגלישה של עמותת רואים את האופק בים היא פנינה שאסור להזיזה מהמקום . ילדים ונוער בסיכון ואנשים עם מוגבלויות מוצאים טעם חדש לחיים בעזרת העמותה והפעילות שקיימת במקום. חבל שצרות עין תהרוס זאת. כולי תקווה כי יצא היתר חדש שיאפשר את המשך הפעילות שלה במקום.

 29. אורית

  ומי משלם את המחיר? עמותות שרק ביקשו לעשות טוב.
  זכו במכרז הוגן, רכשו ציודים, קידמו את האג'נדות של האוכלוסיה כולה ובסוף נאלצים לסגור כי מישהו לא פעל כראוי. בושה. מבריחים יזמים טובים מהאזור

 30. קרן גונן

  חשוב לי לשבח את המקום הנהדר עם שתי העמותות שנמצאות בו. מקום שמספק חופש, חוגים, פעילות ימית, הנאה ושמחה לתושבי הקריות והסביבה מכל הגילאים: ילדים, בוגרים ומבוגרים. לא ייתכן שחושבים לסגור מקום קסום שכזה שנותן מפלט ושמחה לכל הבאים אליו. אנא, תנו למרכז זה להמשיך לפעול !

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר