חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)
חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)

פרשת הקצאת הקרקעות בחוף כאן: הוגשה בקשה לביזיון בית המשפט

לאחר שבית המשפט המחוזי ביטל את היתר הבנייה שניתן לשתי העמותות, שמפעילות בחוף מועדון גלישה וספורט ימי, בנימוק שהוצא שלא כדין, תבקש מחר העירייה מהוועדה המקומית לאשר לגליזציה לבנייה. עמותת "מעופפי הים", שעתרה נגד הקצאת השטח לשתי העמותות, טוענת כעת בבקשתה לביזיון בית המשפט: "העירייה מבקשת להכשיר את השרץ"

פורסם בתאריך: 15.11.21 14:25

על סדר יומה של מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תעלה מחר (שלישי) בקשה למתן לגליזציה לארבע המכולות שהוצבו בחוף כאן בקרית חיים. זאת לאחר ששופט בית המשפט המחוזי בחיפה, מנחם רניאל, פסק, כי היתר הבנייה לגביהן הוצא שלא כדין. בנוסף, פסק השופט מנחם רניאל, כי על העירייה ועל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאכוף את החוק אל מול שתי העמותות שזכו בהקצאת השטח וקיבלו מהן את היתר הבנייה. אלא שכעת מתברר, כי העירייה מבקשת לאשר לגליזציה למבנים יבילים אלו, כשהיא עושה זאת בשמה כמגישת הבקשה. לאור זאת, הגישה אתמול (ראשון), עמותת "מעופפי הים" בקשה לביזיון בית המשפט.

תחילת הפרשה, שנחשפה ב"כלבו חיפה והקריות", בבדיקה שערך משרד הפנים על הליך הקצאת השטח בחוף כאן לשתי העמותות – "אל הים" ו"רואים את האופק בים" – לצורך הפעלת מועדון גלישה וספורט ימי, בעקבות תלונה שנשלחה למבקר המדינה על ידי עמותה נוספת שהתמודדה על ההקצאה ולא זכתה בה, עמותת "מעופפי הים". במקביל, הגישה "מעופפי הים" לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, עתירה מינהלית נגד העירייה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ושתי העמותות שזכו בהקצאה, ולאחר מכן הגישה גם תלונה במשטרה נגד ראש העירייה עינת קליש רותם וממלא מקומה נחשון צוק.

שלושה חודשים לאחר מכן פנה הממונה על המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא, אל מנכ"ל העירייה אוהד שגב והודיע לו, כי מבדיקה שנערכה עולה, כי ההקצאה לשתי העמותות נעשתה בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. עוד הודיע חנא לשגב כי עליו להגביל את תקופת ההקצאה לעמותות "לא יאוחר מ-60 יום מסיום עונת הרחצה המוכרזת", ולאחריה יש לצאת לפרסום הקצאה מחדש. לפני כחודש פסק, כאמור, בית המשפט כי היתר הבנייה שהעירייה העניקה לשתי העמותות בחוף מבוטל והורה לה לאכוף כלפיהן את החוק.

כעת, אם כן, נושא המכולות שהוצבו בחוף עולה שוב לסדר היום, עם הגשת הבקשה בשמה של העירייה למתן לגליזציה להצבתן, חרף ביטול היתר הבנייה על ידי בית המשפט.

במסמכים שהוגשו לחברי מליאת הוועדה המקומית נכתב, בין השאר: "בהמשך לדיון שנערך בעתירה המינהלית ולאור הפגמים שעלו בהליך הוצאת היתר הבנייה בפעם הקודמת, מובאת הפעם הבקשה לדיון בפני מליאת הוועדה המקומית ולא בפני רשות רישוי. כמו כן, תינתן התייחסות מפורטת לנושא הלגליזציה. הבקשה החדשה היא על שמה של עיריית חיפה, בהיותה מחזיקה במקרקעין לאור הסכם הרשאה חתום מול רמ"י (רשות מקרקעי ישראל – ב"כ), שיעמוד בתוקפו עד לשנת 2026. בוצעה פנייה מטעם עיריית חיפה לרמ"י לעדכונה בדבר ביטול היתר הבנייה הקודם ובדבר כוונת העירייה לבקש לגליזציה והיתר בנייה חדש על שמה, מתוקף הרשאה שנתנה רמ"י לעירייה עוד בשנת 2019".

בחוות הדעת של הייעוץ המשפטי של העירייה נכתב: "עסקינן בבקשה ללגליזציה להכשרת הצבת ארבע מכולות אחסון בשטח חוף כאן ובינוי מזערי נוסף כמפורט בדוח הפיקוח מיום 14 באוקטובר 2021. למרבית הבינוי היה היתר שניתן על ידי רשות הרישוי בחודש פברואר 2021 ובוטל בהסכמה בעתירה מנהלית שהוגשה על ידי עמותה מתנגדת, 'מעופפי הים'. לעמדת בית המשפט הפגמים שנפלו בהיתר הבנייה: הבקשה היא ללגליזציה, ורשות רישוי לא שקלה היבט זה במסגרת אישור הבקשה הקודמת. התב"ע קובעת כי הבקשה תידון בוועדה המקומית, ועל כן אין להביאה בפני רשות רישוי. בהמשך להנחיית פסק הדין לביצוע פעולות אכיפה ובהינתן כי מדובר בלגליזציה – אגף הפיקוח על הבנייה ביקר במקום ופירט בדוח מסודר את ממצאי הבינוי בשטח. הדוח הועבר להתייעצות התובעת העירונית, אשר נתנה החלטתה כי ניתן לתת פרק זמן קצוב להכשרת הבינוי. לאור האמור, על הוועדה המקומית, במסגרת החלטתה, להתייחס מפורשות ובצורה מנומקת ולשקול במסגרת שיקוליה את העובדה, כי מדובר בבנייה בלתי חוקית המבוקשת להכשרה בדיעבד".

בנייה בלתי חוקית בחוף כאן

בנייה בלתי חוקית בחוף כאן

"עבירת בנייה בעלת עצימות והיקף נמוכים במיוחד"

גם צוות משרד מהנדס העיר נתן אור ירוק לאישור הבקשה, וכך נכתב: "החלטת התביעה העירונית, בהתאם לשיקול הדעת העצמאי המוקנה לה ולמדיניות האכיפה, היא כי ניתן בשלב זה לאפשר פרק זמן להכשרת הבינוי הקיים בשטח. הבקשה הובאה לתיאום תכנון מול מהנדס העיר, אשר חווה את דעתו, כי אין מניעה תכנונית להתירה וקיים אינטרס ציבורי לאשרה כפתרון ביניים עד להכשרת מבני קבע בחוף. כמו כן, ניתנה חוות דעת יועמ"ש הוועדה בעניין התאמת הבינוי המוצע להוראות התכנית החלה וכי הבקשה איננה כרוכה בהקלה או שימוש חורג. עסקינן בעבירת בנייה בעלת עצימות והיקף נמוכים במיוחד: המבנים הכלולים בבקשה, כולם, הינם מבנים יבילים ופריקים הניתנים להסרה מהחוף בכל עת ואינם מהווים פגיעה בסביבה החופית. אשר על כן, הוחלט על ידי התביעה העירונית בשלב זה ליתן פרק זמן להכשרת המבנים. כמו כן, יש לציין כי המבנים הוצבו במקום רק כשבוע לפני הדיון שנערך בבקשה הקודמת להיתר בנייה בפני רשות הרישוי, כך שבראי התקופה בכללותה – מדובר בחודש בלבד מיום הצבת המכולות עד היום בו הוצא להן היתר בניה בפברואר 2021 ועל כן, ההפרה שנגרמה להוראות החוק היא מזערית ועל כן קיים הצדק למתן אישור בדיעבד לבנייה הכלולה בבקשה".

עוד נכתב בחוות הדעת של משרד מהנדס העיר: "קיים צדק תכנוני משמעותי לאישור הבקשה: המבנים משרתים בשלב זה עמותות הפועלות בשטח מכוח הסכם הקצאה מול עיריית חיפה, העמותות מפעילות ספורט ימי בעל חשיבות ציבורית, המשרת בעיקרו ילדים בעלי מוגבלויות. אשר על כן, קיימת חשיבות ציבורית ואינטרס לאפשר את הצבת המבנים במקום, במיוחד בהינתן שאינם מהווים כל הפרעה תכנונית לסביבה".

בעקבות ההתפתחויות הללו הגישה עמותת "מעופפי הים" את בקשתה לפי פקודת ביזיון המשפט. העמותה טוענת בין השאר: "נכון ל-10 בנובמבר 2021, מבקשת ההיתר היא המשיבה 1 (עיריית חיפה – ב"כ) עבור המשיבות 4-3 (העמותות שקיבלו את היתר הבנייה – ב"כ)… בפועל המשיבות 4-3 והמבנים עדיין נמצאים בשטח ולא נעשתה שום אכיפה מוגברת או פינוי… התברר למבקשת שחששותיה היו מוצדקים… ושהמשיבות 2-1 (עיריית חיפה והוועדה המקומית – ב"כ) מנסות לבצע מחטף והגישו בקשה לדיון חוזר בבקשה לרישוי בנייה שהוגשה, רק שהפעם כדי להכשיר את השרץ ולאשר היתר בנייה הן מגישות את הבקשה בעצמן וכפי שרשום בבקשה, זאת כדי להעביר מבנים למשיבות 4-3 בניגוד להמלצות ועדת הקצאות… בניגוד להחלטות מועצת העיר חיפה… בניגוד להסכם השאילה שחתמה המשיבה 1 עם המשיבות 4-3, בניגוד להסכם שלה עם רמ"י ובניגוד לפסק הדין שקבע במפורש, שהיתר הבנייה מבוטל עקב הוצאתו שלא כדין".

מבית המשפט מבקשת עתה עמותת "מעופפי הים" לחייב את העירייה והוועדה המקומית למלא אחר פסק הדין ולאכוף את החוק כפי שנקבע בו. כותבת העמותה בבקשתה: "התנהלותן הבלתי סבירה והבלתי הגיונית של המשיבות 2-1 כמפורט לעיל, העושות כל שביכולתן ובניגוד לפסק הדין, להוראות החוק ולכל הרמזורים האדומים, על מנת להכשיר את השרץ, מעלה תהיות רבות לגבי טוהר המידות של הפקידות הבכירה ונבחרי הציבור בהנהלת העיר חיפה. המשיבות ממשיכות להתחכם בפרשנות החוק ופסק הדין, שהן בעצמן הסכימו לגביו, ולמרות שכל הרגולטורים, לרבות בית המשפט, הצדיקו את טענות המבקשת, ממשיכות המשיבות 2-1 לנצל את פערי הכוחות שבין רשות מקומית לבין עמותה שומרת חוק, העומדת חסרת אונים מול בריונית שלטונית הרומסת החלטות בית המשפט והוראות החוק".

 

 

"להחיל ביזיון על קליש וצוק"

מוסיפה וכותבת העמותה בבקשתה לביזיון בית המשפט: "המבקשת היא עמותה שבין מטרותיה סיוע לזולת תוך מתן מענים, בין היתר, לנוער בסיכון, בעלי מוגבלויות ומשפחות רווחה, ואין לה יכולות כספית ולא יכולת משפטית להתמודד עם הזילות של המשיבות ובמיוחד המשיבות 2-1 בפסק הדין, בכספי הציבור והוראות החוק, שהרי נבחרי הציבור או הפקידות הציבורית לא משלמים מכיסם את ההוצאות שנגרמות לרשות המקומית עקב אי ביצוע פסק הדין והוראות החוק. בית הדין הנכבד מתבקש לנוכח האמור לעיל, לקבל את הבקשה לביזיון במעמד צד אחד ולהורות שהתנהלותה של המשיבות 2-1 וראש העיר חיפה מהווים ביזוי ההחלטה של בית המשפט דנן ולקבוע קנס ופיצויים מוגדלים לטובת המבקשת, על מנת שהמשיבות 2-1 וראש עיריית חיפה יבינו שיש לקיים את פסק הדין ושלא ניתן להמשיך ולבזות את בית המשפט. בית המשפט היה רחום בהוצאות שהטיל על המשיבות, הוצאות שכיסו כרבע מההוצאות הישירות שנגרמו בפועל למבקשת, ועל בית המשפט להפסיק להיות רחום עם המשיבות. בנוסף, בית המשפט מתבקש לקבוע מנגנון אכיפה למען תוסדר החלטתו לאלתר, ולפיה בית המשפט הנכבד מתבקש לשקול לחייב את המשיבות 2-1 בפיצוי הולם ולדוגמה לטובת המבקשת בסך של 2000 שקלים על כל יום עיכוב בביצוע פסק הדין כלשונו, ממועד מתן ההחלטה, שהרי המשיבות 2-1 בהפרה בוטה של פסק הדין זה למעלה מחודש. בית המשפט הנכבד מתבקש להחיל במקרה דנן את ההלכה בעניין ביזיון בית המשפט … על ראש עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם ועל ממלא מקומה נחשון צוק".

מעיריית חיפה לא התקבלה תגובה.

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר