עינת קליש רותם. לא מחויבת להציג קואליציה (צילום: שלומי כהן)
עינת קליש רותם. לא מחויבת להציג קואליציה (צילום: שלומי כהן)

קואליציה צרה או רחבה – זו השאלה

האם עינת קליש רותם מחויבת להציג קואליציה מיד עם כניסתה לתפקיד ראש העיר? כיצד היא תוכל לפעול עם קואליציית מיעוט? ואיך תוכל אופוזיציה לוחמנית לעשות לה חיים קשים? התשובות לכל השאלות - כאן

פורסם בתאריך: 19.11.18 08:01

בזמן שראש העיר הנבחרת עינת קליש רותם עסוקה במלאכת הרכבת הקואליציה העירונית שואלים רבים את עצמם כיצד תתפקד המועצה העתידית ואיזו השפעה תהיה לטיב הקואליציה שתורכב על חיי העיר. השאלה תקפה כמובן – ומעניינת לא פחות – גם לגבי טיב האופוזיציה שתיווצר במקביל. האם יש הבדל משמעותי בין קואליציה רחבה לקואליציה צרה? מהם הכלים שהוקנו לחברי המועצה כדי להותיר חותם? והאם ישיבות מועצת העיר יהיו הצגה מכורה מראש שבה חבורת אומרי הן ישמשו חותמת גומי לראש רשות כל יכולה או שמא יתקיימו בהן מלחמות חורמה בין חברי מועצה מיליטנטים שהדמוקרטיה בנשמתם?

ראשית, צריך להבהיר – יש הבדל בין האופן שבו פועל השלטון המקומי לאופן הפעולה של השלטון הארצי. ראש העיר תיכנס לתפקידה ביום שלישי, שלושה שבועות אחרי הבחירות, אבל אין לה חובה חוקית להציג קואליציה במועד הזה. למעשה, היא לא מחויבת להציג קואליציה כלל. הדבר היחיד שפקודת העיריות מחייבת אותה לעשות הוא לקבוע ישיבת מועצה בטווח של שבועיים מרגע כניסתה לתפקיד. בניגוד לראש הממשלה, לא ניתן להדיח אותה אם היא כשלה בהרכבת הקואליציה. באופן כללי, קשה מאוד להדיח ראש עיר מכהן, והדבר שהוא צריך לחשוש ממנו הוא בעיקר טרפוד של מהלכים שהוא יוזם ולא עצם כהונתו. כך שאם תהיה לה קואליציה רחבה או צרה, וגם אם לא תהיה לה קואליציה כלל, תוכל קליש רותם להתחיל את כהונתה, ואולי לשפר עמדות בהמשך.

ועדות, הצעות לסדר ושאילתות

המסגרות שבהן פועלים חברי המועצה הן מליאת המועצה וועדות העירייה. בתוך גופים אלה הם משתתפים בדיונים העוסקים בנושאים השונים שעל סדר היום העירוני. ועדות המשנה הסטטוטוריות – ועדות החובה וועדות הרשות – מבצעות את עבודת ההכנה לקראת דיונים במליאה. ההחלטות החשובות מובאות להחלטת המליאה, ובהן למשל תקציב העירייה השוטף ותקציב הפיתוח שלה והחלטות תכנוניות. מליאת המועצה היא גם הפורום שבו דנים ביוזמות חדשות, בתקנות ובנושאים עקרוניים.

הכלים החשובים שעומדים לרשות חברי המועצה בישיבות המליאה הם שניים – הצעות לסדר ושאילתות. הצעה לסדר פועלת כמעין הצעת חוק, ושאילתה יכולה להביא את העירייה לידי מאמץ ניכר באיסוף אינפורמציה שלא תמיד נוחה לה. יצוין שבישיבת מליאה ניתן לדון בעד ארבע הצעות לסדר, שמהן מוקצות לאופוזיציה שתי הצעות.

 

 

האפקט הפסיכולוגי

בעתות שגרה קובע ראש הרשות המקומית את סדר יומה של מליאת המועצה. קואליציה רחבה תבטיח לו שקט תעשייתי בגזרת המליאה, כפי שהיה למשל בקדנציה הנוכחית של יונה יהב, שהקואליציה שלו מנתה 26 חברים. במצב כזה הרלוונטיות של אופוזיציה היא מזערית. עדיין שמורה לה הזכות להעלות הצעות לסדר ושאילתות, אבל בשל זניחותה קל להוריד אותן מסדר היום. כמובן שאופייה של הקואליציה משתנה מרשות לרשות, וחבריה יכולים להיות יותר או פחות עצמאיים, אבל האינטרס שלהם, במקרה של קואליציה יציבה, להתנגד ליוזמות של ראש העיר או להציע יוזמות שעומדות בניגוד למדיניותו, הוא מבוטל.

באשר לוועדות העירייה, סעיף 150 א' לפקודת העיריות קובע שההרכב הסיעתי של ועדות החובה יהיה תואם ככל שניתן להרכב הסיעתי של המועצה. במובן הזה יש אינטרס לראש הרשות שהקואליציה שלו תהיה רחבה.

לקואליציה רחבה יש גם אפקט פסיכולוגי. ראש רשות נהנה בכל מקרה מסמכויות מפליגות, וכאשר רוב גדול של חברי המועצה סרים למרותו וחתומים איתו על הסכמים קואליציוניים מגבילים הוא נהנה משלטון ללא מיצרים. כך הוא יכול להעביר את היוזמות שלו בנקל, ובמקרה של ראש רשות יוזם, פעיל ואכפתי יש בכך הרבה לחיוב. עם זאת, קואליציה כזו עלולה להוביל למצב שבו מועצת העיר הופכת לגורם שולי. ביחד עם העובדה שנבחרי המועצה הם למעשה מתנדבים, עלולה להיווצר מציאות שבה אין מספיק בקרה על ראש הרשות, על סגניו ועל הדרג המקצועי בעירייה – מצב שמוכר מרשויות רבות בארץ. לא בכדי זכו כמה ראשי רשויות לתואר "שריפים".

קואליציה צרה יכולה להיות ביקורתית יותר ופעילה יותר, והנטייה שלה לסטגנציה היא פחותה. ראש הרשות מצוי במקרה כזה במצב שבו היוזמות שלו נבחנות ביתר דקדקנות והוא לא יכול להרשות לעצמו להיות שאנן.

חשוב להדגיש שראש רשות ממשיך לכהן גם במקרה של קואליציית מיעוט. הוא אמנם מאבד את היכולת להעביר כל יוזמה שלו, אבל יש לו עדיין שליטה בסדר היום ויש מועצות לעומתיות שממשיכות לתפקד. גם אופוזיציה חזקה תתקשה לחסום יוזמות חשובות אשר הכרחיות לניהול העיר וחיוניות לחיי תושביה כמו הקצאת כספים לבניית גני ילדים ונושאים אחרים שבקונצנזוס.

מלחמה או שלום

המפתח לפעילות יעילה של אופוזיציה הוא ענייניות. אופוזיציה שמנהלת את מהלכיה בצורה מנומקת ומחושבת יכולה להיות בעלת ערך רב. אכן, לאופוזיציה צרה יש משקל מועט, אבל כאמור היא עדיין יכולה להעלות שתי הצעות לסדר בכל ישיבת מועצה ולשגר שאילתות שיגבירו את השקיפות של מהלכי העירייה.

גם אופוזיציה צרה יכולה לגרום לכאב ראש לא מועט לקואליציה. אחד מהכלים החשובים בהקשר זה הוא הזכות שיש לה לחייב קיום של דיון חוזר בכל החלטה של ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אם היא משתמשת בזכות זו בשום שכל היא יכולה להשפיע על סדר היום התכנוני.

התמונה משתנה לחלוטין כאשר מדובר באופוזיציה רחבה. כאן נכנס לתוקף סעיף 9 לפקודת העיריות אשר מקנה זכות לאופוזיציה שבה חברים לפחות שליש מחברי המועצה לזמן ישיבות מועצה שלא מן המניין. ראש הרשות חייב לזמן ישיבה שלא מן המניין תוך שבוע מרגע שהוגשה לו דרישה לכך שעליה חתומים לפחות שליש מחברי המועצה ושמפורט בה סדר יום הכולל הצעת החלטה.

כלי זה מפקיע מראש העיר את אחת מסמכויותיו העיקריות – שליטה בסדר היום של המועצה. אי אפשר להשתמש בכלי זה כלאחר יד משום שראש העיר יכול לדחות את הבקשה בראותו שאין לה נימוק ראוי. במקרה כזה מי שמחליט הוא בעל הסמכות הרלוונטית במשרד הפנים.

שקלול העובדות הללו – יכולתה של האופוזיציה להביא לדיונים חוזרים בהחלטות תכנוניות, לכנס ישיבות מועצה שלא מן המניין ולהשפיע במליאה באמצעות שאילתות והצעות לסדר – מראה שחברי מועצה חדורי רוח שליחות יכולים לפעול גם אם הם לא זכו למושב על שולחנו של השלטון העירוני. ניתן להסיק מכאן שאופוזיציה גדולה מנוגדת לאינטרס של קליש רותם, ולכן היא תעשה מאמץ להשתית את הקואליציה שלה על בסיס רחב ככל האפשר, למרות שזה אינו תנאי הכרחי ליכולתה לתפקד כראש עיר.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

7 תגובות
 1. גלבהרט

  אופוזיציה, גם של ארבה חברים בלבד, יכולה להוציא נושאים מתחום שליטת רה"ע, לגופים חיצוניים כמו מוסדות תכנון מחוזיים וארציים, ועדות ערר, עתירות מינהליות ח"כים וועדות כנסת, ביקורת המדינה והעיריה, ועוד. בגופים אלה בזמנו הבסתי לבדי לא פעם ראשי עיר שנהנו מרוב מוחלט, כמו מצנע ויהב.כי שם מה שקובע זה איכות הטענות, ולא הצבעה אוטומטית של חברי קואליציה.

 2. מדהים

  הגנון של נחשון
  ועוד כמה מלחששי סתרים ברשימתה ומאחורי קליש שמושכים בחוטי הבובה

  מלאכת ההרכבה הייתה אמורה להיות יומיים. כל האופוזיציה האמיתית של יהב ושות' סולקה.
  איך הצליחה לעשות גם מזה בלאגן שלם?? זה כבר ממש תמרור אדום על בעייה בניהול

 3. אלון

  נדמה לי שבלי להעביר תקציב במליאת המועצה ראש עיר לא יכול להמשיך לכהן. מכאן שקואליציה חיונית להמשך כהונתו.

 4. רונן

  מדהים שכבר יש רק עסקנות, מה היא צריכה את עציוני והליכוד?? רק הירוקים

 5. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מעניין- עדיין לא התחילה לעבוד. כבר מקבלתעצות
  מכולם.
  אני משוכנעת ביכולתה לעמוד על טיבם של עוזריה בעת מבחן אמיתי. שכן אם תראה שהכל מוטל על שכמה, והעזרה אינה מספקת. סימכו על עינת קליש ! כמו שהחליפה את צוותו של יהב כך גם תעשה עם כל מי שלא יספק את הסחורה.
  עינת קליש- לא פריירית של אף אחד. ואל תשכחו את זנ❗️
  ציפי

 6. האזרחי

  חוששני שהזלזול של קאליש בליכוד יחזור אליה כבומראנג. למרות שעידו וחבריו אנשים עם מזג טוב אני מניח שיש להם גם כבוד עצמי וגם אם ייכנסו בסופו של דבר זו כבר לא תהיה אהבה ממבט ראשון ולא בחדוה גדולה. הייתה צריכה לקחת אותם לשותפות רצינית ולעבוד איתם ביחד על תוכנית חומש או עשור ובמקום זאת שיחקה בפוליטיקה קטנה. חבל חבל חבל
  לא יודע מי מקיף אותה ויועץ לה אבל כמו שזה נראה מרחוק אלו עצות אחיתופל.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר