עורך דין לדיני עבודה בקריות (צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב INGIMAGE)
עורך דין לדיני עבודה בחיפה (צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב INGIMAGE)

פיטורים שלא כדין – מהם, ומהן הזכויות שלכם?

פיטורים שלא כדין יכולים להתרחש בזמן מחלה, לאחר לידה, במהלך טיפולי פוריות, בסמוך לסגירת עסק ובמקרים רבים אחרים. דעו מה הזכויות שלכם וכמה כסף אתם עשויים לקבל:

פורסם בתאריך: 7.1.21 16:36

דוגמאות פיטורים שלא כדין?

בארץ, בצל משבר הקורונה בישראל 2021 במיוחד בסגר השלישי רבים משכירים מוצאים את עצמם מפוטרים ו/או נאלצים לתבוע את המעסיקים לדרוש זכויות עובדים בפירוק חברה ולהגיש תביעות חוב לביטוח הלאומי. לכך, יכולות להיות סיבות רבות כגון: צמצומים, סגירת עסקים, התייעלות וכו'.

בתחום זה קיימות סוגיות שונות, כגון:

  • איסור פיטורים בזמן המחלה
  • איסור פיטורים במהלך טיפולי פוריות, היריון ולאחר הלידה
  • איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות
  • איסור פיטורי עובד המשרת בשירות מילואים
  • איסור פיטורים של עובד נכה מלחמה
  • איסור פיטורי עובד עקב הגשת תלונה או תביעה.
  • איסור פיטורי עובד בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • איסור פיטורי עובד שהוא הורה של חלל צה"ל, אלמן או אלמנת צה"ל
  • איסור פיטורי עובד החושף שחיתויות במקום עבודתו

איסור הפליית עובד בעת פיטוריו: סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע, כי מעביד לא יפלה בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, בכל אחד מאלה:

1) קבלה לעבודה;
2) תנאי עבודה;
3) קידום בעבודה;
4) הכשרה או השתלמות מקצועית;
5) פיטורים או פיצויי פיטורים;
6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

עוד קובע סעיף 2 לעיל, איסור על הפליה עקיפה – קביעת תנאים שלא ממין העניין. המשמעות הראשונית והפשטנית של פסילת תנאי שלא ממין העניין היא, כי כל תנאי שאינו מתייחס לביצוע התפקיד – ייחשב לתנאי מפלה, אם יש לו תוצאה הפוגעת בקשר לקבלה לעבודה, לתנאי עבודה, לקידום בעבודה, להכשרה או להשתלמות מקצועית, לפיטורים או לפיצויי פיטורים (ע"ב 4517/03 שרה דהן נ' מעיין חיים ושלום).

כמו כן, קיימות עוד סוגיות רבות בתחום יחסי עבודה.

זכויות עובדים בפירוק חברה

פיטורים שלא כדין בזמן המחלה: חל איסור מוחלט על מעביד לפטר עובד, שנעדר מעבודתו עקב מחלה, כל עוד העובד זכאי לנצל את תקופת המחלה הצבורה לזכותו, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימאלית כמשמעותה בסעיף 4 לחוק דמי מחלה או כפי שקבוע בהסכם קיבוצי ו/או בצו הרחבה אליו משתייך המעסיק וכל זאת, מכח  חוק דמי מחלה, התשל"ב-1976.

גם בזמן זה, חשוב להקפיד על יחסי עבודה וסיום העסקה תקינים. הרבה מעסיקים טועים ומפטרים עובדים שלא כדין וללא הליך שימוע בעבודה.

למשל, פיטורים עובדת בזמן הריון אסורים בהחלט ומנוגד לחוק. בית הדין האזורי לעבודה פוסק כ- 50,000 ש"ח לעובדת שפוטרה לא כדין בזמן ההריון. דרך מומלצת, לפנות עורך דין דיני עבודה אשר יכול לעריך תיק נכון.

פיטורים שלא כדין במהלך טיפולי פוריות, היריון ולאחר הלידה

(להלן: "חוק עבודת נשים") קובע כמה וכמה הגבלות לאיסור פיטורים במהלך טיפולי פוריות – ע"פי סעיף 9 חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

מעסיק לא יפטר עובד או עובדת בימי היעדרותם בגין טיפולים לקראת ילדם הראשון או השני, לפי סעיף 7(ג)(4) ו-(ג1) לחוק עבודת נשים (סעיפים אלה מקנים לעובדים זכות להיעדר מן העבודה לצורך טיפולי פוריות, על חשבון מכסת ימי המחלה ובהתאם למפורט שם), ובמשך תקופה של 150 ימים לאחר ששבו מן ההיעדרות.

סעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים קובע, כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית. זאת, כפוף לאישור רפואי, ובתנאי שהודיעה על כך למעביד מראש.

יצוין, כי החל מיום 5.7.2007, שונה סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות"), וחל איסור על מעביד להפלות לרעה בין עובדיו, או בין דורשי עבודה, מחמת טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ-גופית.

לעיתים, מעסיקים רבים מפטרים עובדים כשהם במחלה ו/או כאשר עובדים נמצאים באי כושר עבודה מלא או חלקי. מדובר בהפרה בוטה של זכויות עובדים עם מגבלות. רק בגין פיטורים אסורים בזמן המחלה בית הדין האזורי לעבודה עלול לפסוק לעובד שנפגע עשרות אלפי שקלים.

גובה הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין?

ככל שפוטרת מעבודה שלא כדין, פונים מייד לעורך דין בדיני עבודה כדי לממש מלא זכויות בעבודה בגין פיטורין שלא כדין.

אם היה ובוצע פיטורים שלא כדין מומלץ לא להמתין שבוע או חודש אלא, מחפשים עורך דין לענייני עבודה שיכול לסייע לקבל את מלוא תשלם לו זכאי על פי החוק. לעיתים, שהות בפנייה לעורך הדין או בפנייה לבית הדין האזורי לעבודה, יכול להשפיע על גובה התשלום שיפסק לטובת העובד ע"י בית הדין.

חשוב לזכור, כי מי שמוסמך לפסוק בגין פיצויי פיטורים שלא כדין זה רק בית הדין האזורי לעבודה או בית הדין הארצי לעבודה לאחר שידון בערעור שיוגש ע"י מי מהצדדים במהלך הליך משפטי.

על כן, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה ולרשום סכום פיצוי ריאלי והוגן. לא סכום גבוה ולא סמוך נמוך.  כמו שאומרים אצלנו, "נייר סובל הכל" וניתן לרשום כל סכום בתובענה ולשלם לצד אגרה של אלפי שקלים אולם, במקרים רבים לא תמיד פוסקים סכום פיצוי כספי שתבעת במסגרת כתב התביעה. לעיתים, בתי הדין האזורים לעבודה דוחים או מקטינים פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין ואף מחייבים בהוצאות משפט לטובת המדינה או לטובת המעסיק.


עו"ד יעקב שניטמן (צילום: פרטי)

עו"ד יעקב שניטמן (צילום: פרטי)


בטרם שמכמתים את סכום הפיצוי הכספי צריך ללמוד טוב טוב את התיק, לפרט נסיבות סיום העבודה, לבדוק פסיקה עדכנית  (מה פוסקים בתי הדין לעבודה במקרים דומים), לבדוק אם למעסיק היו אירועים דומים, לחשב משכורת לפיצוי כספי ורק אז, לכמת פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין אשר צריך לשקף את עוגמת נפש או נזק ממשי שנגרם לעובד.

עד לאחרונה בתי הדין האזורי לעבודה השתמשו בנוסחה פשוטה למשל, משכורת אחת * מספר שנים בדומה לחישוב פיצויי פיטורים. לדוגמא, עם פוטר עובד בהעדר שימוע לפני פיטורים או תוך אפליה מחמת גיל או בזמן המחלה אשר השתכר בממוצע 6,000 ₪ לחודש במשך 10 שנים אז, פיצוי כספי יכול להגיע לסדר גודל בין 7 לבין 10 משכורות, סדר גודל של 50,000 ₪.

היום כבר לא פוסקים לפי שנות וותק וגובה המשכורת אלא, פיצוי כספי עפ"י שיקול דעת סובייקטיבי של השופט. למשל, עובדת שהיתה סובלת ממחלה פוטרה ללא שימוע בעבודה לאחר העסקה של חודש ימים קיבלה פיצוי כספי בסך של 20,000 ₪ כפי שנפסק ע"י בית הדין האזורי לעבודה בחיפה. מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין דיני עבודה בכרמיאל.

יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה בחיפה מבצע חישובי שכר ובדיקות שכר עפ"י תלושי השכר, דפי נוכחות, דוחות פנסיה וכו' על מנת לוודא כי הלקוח שפנה אליו קיבל כל תשלומים וזכויות להם זכאי כדין מכח חוקי מגן בעבודה וצו הרחבה שחל על עיקר עיסוקו של המעסיק.

עו"ד יעקב שניטמן

עורך דין דיני עבודה בחיפה

זכויות עובדים בפירוק חברה

שימוע לפני פיטורין

עורך דין דיני עבודה

כתובת: בניין אסטרא, טשרניחובסקי 35, חיפה

טלפון / ווטסאפ: 058-7679201

אתר

פייסבוק

עמוד גוגל


כתבה שיווקית


תגובות

אין תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר