משרד החינוך בירושלים (צילום: אמיל סלמן, ג'יני)
משרד החינוך בירושלים (צילום: אמיל סלמן, ג'יני)

כל מה שרציתם לדעת לקראת פתיחת שנת הלימודים

לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר פרסם משרד החינוך רשימה של 44 שאלות ותשובות שכל תלמיד והורה חייבים לדעת ואשר כוללת גם התייחסות למתווה הפעולה של המשרד ולאורחות החיים שיונהגו במוסדות החינוך בשנת הלימודים הקרובה

פורסם בתאריך: 12.8.20 12:44

משרד החינוך פרסם רשימה של 44 שאלות ותשובות לקראת פתיחתה של שנת הלימודים, אשר כוללת גם התייחסות למתווה הפעולה של המשרד ולאורחות החיים שיונהגו במוסדות החינוך בשנת הלימודים הקרובה.

להלן השאלות והתשובות שכל תלמיד והורה חייבים לדעת:

האם שנת הלימודים תיפתח ב-1 בספטמבר? שנת הלימודים תיפתח כסדרה ביום שלישי, 1 בספטמבר 2020.

באיזו שעה יחלו הלימודים? הלימודים יחלו בשעת הלימודים הנהוגה במוסד החינוכי.

כיצד תתקיים הלמידה בגני הילדים וכמה ימים בשבוע? הלמידה תתקיים באופן רגיל, בימים ראשון-שישי.

כמה ימי לימוד יהיו בכיתות א' ו-ב' ובאיזו מתכונת למידה הם יתקיימו? הלמידה תתקיים לפחות חמישה ימים בשבוע, בימים ראשון-חמישי, במתכונת רגילה, ולפחות 25 שעות שבועיות. בית הספר יפעל במשך שישה ימים בשבוע.

כמה ימי לימוד יהיו בכיתות ג' ו-ד' ובאיזו מתכונת למידה הם יתקיימו? הלמידה תתקיים במתכונת מלאה, כאשר הכיתות יחולקו לקבוצות של עד 18 תלמידים בקבוצה. הלמידה תתקיים לפחות חמישה ימים בשבוע, בימים ראשון-חמישי, ולפחות 25 שעות שבועיות.

מה תהיה מתכונת הלמידה של כיתות ה' ו-ו'? הלמידה תתקיים במתכונת משולבת שכוללת יומיים של למידה פיזית בבית הספר ולפחות תשע שעות שבועיות, ובשאר הימים תתקיים למידה מרחוק. הלמידה הפיזית בבית הספר תיעשה בקבוצות של עד 18 תלמידים בקבוצה. ייעשה מאמץ מירבי לאפשר לכיתות אלה ללמוד יותר מיומיים בשבוע בבית הספר, בין השאר באמצעות לימוד במרחבים ובמבנים סמוכים למוסד החינוכי.

מה תהיה מתכונת הלמידה בכיתות ז'-י"ב? הלמידה תתקיים במתכונת משולבת שכוללת יומיים של למידה פיזית בבית הספר ולפחות עשר שעות שבועיות, ובשאר הימים תתקיים למידה מרחוק. הלמידה הפיזית בבית הספר תיעשה בקבוצות של עד 18 תלמידים בקבוצה. ייעשה מאמץ מירבי לאפשר לכיתות אלה ללמוד יותר מיומיים בשבוע בבית הספר, בין השאר באמצעות לימוד במרחבים ובמבנים סמוכים למוסד החינוכי.

האם יתקיימו לימודים בימי שישי? ככלל, בתי הספר יהיו פתוחים במשך שישה ימים בשבוע, כאשר כל בית הספר יפרסם לתלמידים את מערכת השעות שלהם.

האם תהיה התאמה של ימי הלימוד לצרכים המשתנים ממגזר למגזר? כדי לאפשר למידה פיזית וצמצום פערים תיבחן למידה במשמרות ויישקל מעבר לשישה ימים בבתי ספר שבהם לומדים חמישה ימים.

מה עושים במקרה שבכיתה יש יותר מ-36 תלמידים? במקרים יוצאי דופן, חריגה של יותר מ-18 תלמידים ועד ל-20 תלמידים תאושר על ידי מנהל המחוז, חריגה של יותר מ-20 תלמידים ועד ל-22 תלמידים תאושר על ידי מנכ"ל משרד החינוך, וחריגה של יותר מ-22 תלמידים ועד ל-24 תלמידים תאושר על ידי שר החינוך.

האם ניתן לעשות שינויים באופן הפעלתו של המוסד החינוכי? משרד החינוך העניק למנהלי בתי הספר ולרשויות המקומיות גמישות בניהול התוכנית ובהתאמתה לצרכיו הייחודיים של כל מוסד חינוכי, בכפוף ובהתאם לקבלת אישור ממנהל המחוז.

האם תותר לבית הספר כניסתם של אנשים נוספים מעבר למצבת המורים של בית הספר? מוסדות החינוך יקפידו ככל הניתן על צמצום כניסתם של גורמים חיצוניים, לרבות מעבר של עובדי הוראה בין מוסדות. מנהלי בתי הספר יגדירו את רשימת מורשי הכניסה לפי סעיף כללי הכניסה ב"אורחות חיים" ובהתאם להנחיות הבריאות המחייבות.

האם סייעות רפואיות יקבלו אישור לפעול בבתי הספר? כן, סייעות רפואיות מהוות חלק מצוותי החינוך במוסדות החינוך, והן יעבדו בימים שבהם התלמידים ילמדו.

האם מורים בתפקידי הדרכה יורשו להיכנס לבתי הספר לקיים הדרכות? כן.

האם יש מגבלה על מספר המורים שנפגשים עם קבוצות למידה? צוות ההנהלה יעשה את מירב המאמצים לצמצם את מספר הכיתות וקבוצות התלמידים שאליהם כל איש חינוך נחשף. ההמלצה היא מעבר בין חמש קבוצות קבועות.

כמה אנשי צוות חינוכי מעבר לגננת ולסייעת יכולים להיכנס אל הגן? מותרת כניסת אנשי צוות חינוכי תוספתי המהווה חלק אינטגרלי מצוות הגן, ובתנאי שהם פועלים בלא יותר משש כיתות גן או בית ספר ובשש קבוצות קבועות".

מהם הדגשים הנוגעים לכניסת אנשי מקצוע לבית הספר (טכנאים, עובדי רשות וכו')? מוסדות החינוך יקפידו ככל הניתן על צמצום כניסתם של גורמים חיצוניים, לרבות מעבר של עובדי הוראה בין מוסדות. מנהלי בתי הספר יגדירו את מורשי הכניסה לפי כללי הכניסה באורחות החיים ובהתאם להנחיות הבריאות המחייבות – ללא חום, עטיית מסיכה, שמירת מרחק של שני מטרים ושמירה על היגיינה.

כיצד נערכים למילוי מקום בשל היעדרות מורים? במקרים של היעדרויות של מורים תותר כניסתם של ממלאי מקום בהתאם לכללים.

כמה כיתות יכול מורה ללמד בחטיבה העליונה? למורים יתאפשר ללמד תוך מעבר בין חמש כיתות קבועות לכל היותר. במקרים חריגים תיעשה הגדלת מספר המעברים באישור מנכ"ל משרד החינוך.

בכמה קבוצות יכול ללמוד תלמיד? לתלמידים יתאפשר מעבר בין חמש קבוצות קבועות (כיתה אורגנית, מגמות או הקבצות) לכל היותר.

האם יתקיימו שעות פרטניות? כן. השעות הפרטניות מהוות חלק ממערכת השעות של התלמידים ושל המורה. בית הספר יחליט על אופן ביצוען.

האם צהרוני תוכנית "ניצנים" יפעלו כרגיל? המסגרות יפעלו בכפוף לאישור הממשלה.

האם מסגרות יום חינוך ארוך (יוח"א) יפעלו? כן.

 

 

האם בשנה הקרובה יחייב משרד החינוך הגעה לבית הספר? חוק לימוד חובה, ובתוך כך חובת הביקור הסדיר, חל למעט במקרים שבהם תלמידים חלו, נמצאו בבידוד או שהיעדרותם נמצאה מוצדקת.

האם גם בשנה הקרובה נידרש לחתום מדי בוקר על הצהרת בריאות? כן. כל הורה יידרש מדי יום לשלוח את ילדו עם הצהרת בריאות שתיחתם באופן מקוון באמצעות פורטל הורים או באופן ידני. תלמידים שמגיעים באמצעות הסעה יעלו לרכב ההסעה לאחר הצגת הצהרת הבריאות בחתימת ההורים".

מה אני עושה אם ילדי משתעל? אם מופיעים תסמינים של שיעול יש להשאירו בבית.

האם ילדי יידרש לשבת בכיתה עם מסיכה? מכיתה ד' ומעלה חלה חובה של עטיית מסיכה. מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה יש צורך במסיכה מכיתה ג' ומעלה.

איך אפשר להבטיח שארוחת הבוקר תיעשה בסביבה נקייה ובטוחה? התלמידים יאכלו בכיתת הלימוד, כל אחד ליד שולחנו, תוך הקפדה על שטיפת ידיים לפני ואחרי הארוחה, ופינוי האשפה בסיומה. בסיום הארוחה ינקה כל תלמיד את שולחנו.

כיצד ניתן להבטיח שסביבות הלמידה יהיו נקיות וראויות ללימוד? כדי להבטיח סביבה בטוחה יוקצו לרשויות מקומיות ולבעלויות 300 מיליון שקל להצבתם של חומרי ניקיון ולהגברת הניקיונות ואמצעי מיגון. כמו כן תתבצע הסברה על חשיבותן של שמירת ההיגיינה ושטיפת הידיים.

האם תתאפשר הפעלת מזגנים בכיתות ובחדרים? ניתן יהיה להפעיל מזגנים באופן מלא אך מומלץ להשאיר את החלון לאוורור במידת הצורך. אם אין אפשרות לפתוח את החלון, המזגן יכול לפעול גם עם חלון סגור".

כיצד יתקיימו אסיפות ההורים וטקסים? אסיפות הורים יתקיימו באופן מקוון, וטקסים יתקיימו במסגרת כיתתית ללא הורים.

מה קורה כשמתגלה שתלמיד או עובד הוראה חשים ברע במהלך היום? במקרה שילד חש ברע, על הצוות החינוכי להרחיק אותו משאר חבריו ולדווח מיד להוריו שיגיעו לאלתר לאסוף אותו. אם איש צוות חש ברע, עליו לסיים מיד את עבודתו ביום זה. יש לבצע ניקוי וחיטוי של הכיתה והמרחבים שבהם שהה חולה מאומת.

כיצד מתמודדים עם מחסור בכיתות ספח? ניתן ללמוד במבנים שאינם חלק ממבנה בית הספר, וזאת בתיאום עם הרשות המקומית ובאישור הממונה על הביטחון והבטיחות במחוז של משרד החינוך.

מהו המענה שעל המחנכת לתת לתלמיד שנעדר? אנשי הצוות החינוכי יפעלו לשמירה על קשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע לבית הספר מפאת היותם בסיכון בריאותי, ואשר מחזיקים בתעודות רפואיות המעידות על כך שהם אינם יכולים לצאת מביתם. במקרה כזה ידאג בית הספר להעביר את החומר הלימודי לתלמיד".

האם מערך ההסעות יתקיים כסדרו? כן. מערך ההסעות יתקיים כסדרו בימים שבהם מתקיימים הלימודים.

האם ההורים יידרשו לשלם תשלומי הורים? בשלב זה, טבלת התשלומים טרם אושרה על ידי ועדת החינוך של הכנסת, ולכן בית הספר אינו רשאי לגבות תשלומים. ככל שיחולו שינויים יעדכן המשרד בהתאם.

כיצד תיערך חלוקת הספרים במסגרת תוכנית השאלת ספרי לימוד? בשלב זה, ועדת החינוך של הכנסת טרם אישרה את טבלת תשלומי ההורים, ובכלל זה גבייה של תשלומים להשאלת ספרי לימוד. לפיכך התוכנית עדיין אינה פועלת. ככל שיחולו שינויים יעדכן המשרד יעדכן בהתאם.

מהו המענה שניתן לתלמידים שצברו פערים לימודיים? כל בית ספר ינטר את הפערים באמצעות הכלים הפנימיים שעומדים לרשותו במקצועות הליבה – שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים. הנתונים יסייעו לו במיקוד העבודה בקשיים שיתגלו, ובהתאם לכך הוא ימקד את ההוראה במתן המענים הנדרשים. נוסף על כך, לרשות המורים עומד מגוון של תכנים מקוונים בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך. תכנים אלה יסייעו להם בתכנון ובמתן המענים למיפוי שנערך.

אלו מענים נותן המשרד לתלמידים שאין ברשותם מחשב לצורך למידה מרחוק? במסגרת קידום הלמידה מרחוק יירכשו 144,000 מחשבים ו-64,000 טלפונים המותאמים לצורכי למידה של החברה החרדית. המחשבים יגיעו באופן הדרגתי אל מוסדות החינוך, כאשר חלוקתם תתבצע על ידי בית הספר במתכונת של השאלה.

באיזו מתכונת ילמדו תלמידי החינוך המיוחד? התלמידים ילמדו במתכונת רגילה של שישה ימים בשבוע.

באיזו מתכונת ילמדו התלמידים המשולבים? התלמידים ילמדו במתווה של מוסדות החינוך הרגילים ויתוגברו באמצעות מענים מותאמים – למידה במוסד החינוכי, במוקד החינוכי או בדרך אחרת שתאושר על ידי המחוז.

אלו מענים יקבלו תלמידי החינוך המיוחד? סייעות לליווי ולתמיכה ומומחי תחום מהמתי"א ומהמרכזים הטיפוליים לצורך מתן טיפולים פרא-רפואיים. הצוות החינוכי יתאים מענים לתלמידים עם מוגבלויות הזקוקים להתאמות נגישות, תוך התייחסות למרחבי הלמידה המשתנים. ניתן להסתייע בצוותי ההוראה והטיפול על אודות דרכי הלמידה וההוראה עבור תלמידים אלה. אנשי הצוות החינוכי יפעלו לשמירה על קשר עם תלמידים שנבצר מהם להגיע לבית הספר מסיבות של תחלואה.

אלו מענים יקבלו התלמידים העולים? מידע להם ולהוריהם בשש שפות – ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית, אמהרית וספרדית; ליווי על ידי מגשרים חינוכיים, חונכים או תומכים מתוך הקהילה; שיפור השפה העברית והעשרתה; והשלמת פערים במקצועות הלימוד.

באיזו מתכונת ילמדו תלמידים בסיכון ותלמידים בפנימיות ובכפרי נוער? מתכונת לימודים מלאה כבשגרה.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

2 תגובות
  1. אבי

    ממש הטמטום חוגג במדינה לא לומדים מהפעם הקודמת שפתחו את הלימודי והיה גל הדבקה וסיגרת בתי הספר.ממש לא מבין את הטמטום שלהם.אישית הילדים שלי לא הולכים לבית הספר לפני שיהיה חיסון לנגיף

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר