הפקולטה לרפואה של הטכניון בקריה הרפואית רמב"ם (צילום: תומר נויברג, ג'יני)
הפקולטה לרפואה של הטכניון בקריה הרפואית רמב"ם (צילום: תומר נויברג, ג'יני)

המחוזי ביטל פסילה של סטודנטים לרפואה בטכניון

הטכניון פסל את לימודיהם של שני סטודנטים לרפואה, אך שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה עפרה ורבנר ביטלה את הפסילה וקבעה כי בהחלטה נפלו פגמים מהותיים. עוד קבעה השופטת כי עניינם של הסטודנטים יוחזר לדיון בוועדת ייעוץ ומעקב של הטכניון

פורסם בתאריך: 15.9.20 13:25

בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל את החלטת הטכניון לפסול את לימודיו של סטודנט לרפואה בשנה ג', וזאת בשל פגמים מהותיים שנפלו בהחלטה. השופטת עפרה ורבנר קבעה בפסק הדין כי עניינו של הסטודנט יוחזר לדיון בוועדת ייעוץ ומעקב של הטכניון והוסיפה כי "יש לקוות כי הוועדה תדון בעניין בלב פתוח ובנפש חפצה". לפתחו של בית המשפט הוגשה תביעה של סטודנט נוסף בעניין זהה, ואף הוא יוחזר לדיון חוזר בפני הוועדה, אך בעניינו הוטל צו איסור פרסום. את שני הסטודנטים ייצגו עוה"ד אילן בומבך וגבריאל שמגר ממשרד אילן בומבך ושות'.

מפסק הדין עולה שהסטודנט, אשר משתייך למגזר החרדי, התקבל ללימודים בטכניון בשנת הלימודים תשע"ו. בשנה א' ללימודיו הוא נכשל בקורס החובה "יסודות הכימיה" ברישום ראשון (הפעם הראשונה שבה לומד סטודנט קורס מסוים וכולל בחינות במועדים א' ו-ב'), ולכן חזר על אותו הקורס בשנה ב' "שכן הצלחה בקורס זה היא תנאי הכרחי להמשיך וללמוד קורסים נוספים, ועבר בהצלחה את הקורס", כפי שנכתב בפסק הדין. בשנה ב' נכשל הסטודנט ברישום ראשון בקורסי החובה "ביוכימיה כללית" ו"שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה", ועל כך כתבה השופטת ורבנר: "ככל שסטודנט נכשל בקורס זה, נרשם לחובתו 'כישלון ברישום ראשון' גם אם לאחר מכן הוא חוזר על הקורס פעם נוספת ותיקן את הציון. דהיינו, חזרתו של הסטודנט על הקורס והעובדה כי בפעם השנייה הוא עבר את הקורס, ולו גם בהצלחה רבה, אין בה כדי לרפא כישלון ברישום ראשון שנצבר לחובתו".

לנוכח כישלונותיו בשלושה קורסי החובה זומן הסטודנט לדיון לוועדת ייעוץ ומעקב, כאשר הסיבה לזימון היתה "מצב אקדמי לא תקין". וכך כתבה השופטת: "בסיכום הדיון של ועדה זו לא צוין דבר על הימצאותו של המבקש במצב אקדמי לא תקין". כמו כן נכתב כי הסטודנט טען שכישלונותיו בשני קורסי החובה היו בשל סמיכות הזמנים בין מועדי הבחינות ללידת בנו – "דבר שמנע ממנו את האפשרות לגשת למועדי א', כך שהוא לא ניצל את ההזדמנות לגשת לשני מועדי בחינה". בשל כך ביקש הסטודנט מועדי בחינות מיוחדים בשני הקורסים בהסתמך על נוהל בטכניון בדבר התאמות מועדים מיוחדים לבני זוג לאחר לידה. הטכניון השיב כי מדובר רק בהתאמות לסטודנט שגם בת זוגו היא סטודנטית, ולכן הוא לא זכאי למועדים מיוחדים. הסטודנט טען שנוהל זה סותר את אחד מכללי זכויות הסטודנט, אשר עוסקות בין השאר בזכויות מיוחדות עקב היריון, ולכן "אין צורך שבת זוגו של הסטודנט שמבקש מועד בחינה מיוחד תהיה אף היא סטודנטית במוסד אקדמי".

בפסק הדין נכתב: "לטענתו של המבקש, התנהלות הטכניון בעניינו גרמה לו לכך שהוא נאלץ לגשת לבחינות בסמיכות למועד הלידה של בנו, כך שמתוך 13 בחינות באותו סמסטר, שבע מועדי בחינה נערכו בתקופה של שלושה שבועות ממועד לידת בנו". השופטת ציינה בפסק הדין כי הסטודנט פנה מבעוד מועד וטרם הלידה כדי לברר מהן ההקלות שניתנות לו בשל הלידה "ולא העלה טענות אלה רק בדיעבד, דהיינו המבקש חשש מראש ובלא לדעת מה יהיו תוצאות הבחינות כי עומס בחינות סמוך ללידת בנו יהווה בעיה".

הטכניון דחה את כל טענותיו של הסטודנט וטען כי הוא קיבל את החלטות ועדת ייעוץ ומעקב ראשונה שאפשרה לו להיבחן שוב בבחינה בקורס "שיטות מתקדמות בביוסטטיסטיקה" כתנאי להמשך לימודיו (שאותו הוא עבר במועד הנוסף, וכך גם את הקורס "ביוכימיה כללית" שאותו הוא עבר בציון 80). באשר לנוהל ההתאמות לבני זוג טען הטכניון כי נוהל זה תואם לחלוטין לכללי זכויות הסטודנט, וכי מדובר רק בסטודנט שגם בת זוגו היא סטודנטית. השופטת ציינה כי מאז המקרה שינה הטכניון את הסעיף הזה, וכי הוסרה ממנו הדרישה שהיולדת תהיה אף היא סטודנטית. נציג הטכניון בדיון אמר כי הוא מניח שהשינוי נעשה בעקבות בקשתו של אותו סטודנט.

 

 

בשנה ג' ללימודי הרפואה נכשל הסטודנט בקורס החובה "פתולוגיה כללית". לטענתו, הוא היה מוגבל למשך תשעה ימים בגלל שפרק את הכתף. באותם הימים התקיימה בחינה מועד א' בקורס "פיזיולוגיה של מערכות הגוף" שהוא לא נבחן בה, ובשל היעדרותו הוא נאלץ להיבחן במועד ב', כך שבסיומה נותרו לו יומיים בלבד ללמוד למועד ב' בקורס החובה "פתולוגיה כללית".

הטכניון דחה את טענתו של הסטודנט וטען כי הוא לא עדכן בזמן אמת על פריקת הכתף, לא פנה בבקשה לקבל מועד מיוחד לבחינה בקורס "פיזיולוגיה של מערכות הגוף", ולא הציג תיעוד רפואי "שממנו ניתן ללמוד כי הוא קיבל טיפול רפואי או פנה לרופא". בבית המשפט אישר הסטודנט כי הוא לא פנה לרופא "שכן לא היה מדובר במצב שהצריך ניתוח".

בספטמבר 2019 זומן הסטודנט לוועדת ייעוץ ומעקב שנייה, ובסיבת הזימון נכתב "כישלון במקצוע חובה בשנה ג'". בפסק הדין נכתב כי "הסטודנט זומן לוועדה לנוכח מצב אקדמי לא תקין ואי עמידה בתוכנית המחייבת כי הוא צבר שלושה כישלונות ברישום ראשון במקצועות חובה". עוד עולה מפסק הדין כי הוועדה החליטה על סיום לימודי הרפואה של הסטודנט והמליצה לפנים משורת הדין לאפשר לו לסיים את לימודיו לתואר ראשון במדעי הרפואה תוך חמש שנים. הסטודנט ערער על ההחלטה בפני הגורמים המוסמכים בטכניון, אך טענותיו נדחו והוא פנה לקבלת סעד מבית המשפט.

בפסק הדין כתבה השופטת ורבנר: "באשר לפגמים שהמבקש טוען כי נפלו בהחלטת ועדת הייעוץ והמעקב השנייה אשר היתה חלקית ובלתי מפורטת, ובהתייחס לטענתו על היעדר פרוטוקול מלא המשקף את הדיון בוועדת הייעוץ והמעקב, אני סבורה כי יש ממש בטענות אלה. המבקש טען כי זכות הטיעון שלו נפגעה, שכן בזימון שקיבל לדיון לוועדה השנייה לא נאמר שנשקלת האפשרות להפסיק את לימודיו לתואר דוקטור ברפואה".

הטכניון דחה את הטענות הללו בטענה נגדית שלפיה ידע הסטודנט מראש שכישלון במקצוע חובה שלישי יוביל להפסקת לימודיו, ולגבי היעדר הפרוטוקול טען הטכניון שוועדת ייעוץ ומעקב אינה מחויבת על פי דין לערוך פרוטוקול.

בפסק הדין נכתב: "לא ניתן ללמוד מסיכום החלטת ועדת הייעוץ והמעקב השנייה מהו המידע שהובא לפני הוועדה, מי היו חברי הוועדה שנכחו בדיון ושהצביעו על הפסקת לימודיו של המבקש, כיצד קיבלה הוועדה את ההחלטה על סמך המידע שהובא לפניה, וכיצד באו לידי ביטוי ההתחשבות או אי התחשבות בנסיבותיו האישיות של המבקש. היעדר פירוט זה והיעדר פרוטוקול אינם פגם טכני אלא פגם מהותי שמצדיק את החזרת עניינו של המבקש לדיון בפני ועדת ייעוץ ומעקב".

מהטכניון נמסר בתגובה: "התובע, שלא השלים עם החלטה אקדמית קשה שהתקבלה בעניינו, פנה לבית המשפט כשבפיו טענות חמורות ביותר נגד הטכניון, ובכלל זה טענות לאפליה, לקיפוח, להפרת נוהלי ההורות ועוד ועוד. בית המשפט אף התבקש לבטל סעיף בתקנון הפקולטה לרפואה אשר כל מטרתו היא להבטיח את האיכות ואת האיתנות האקדמית, המדעית והמקצועית של הרופאים בוגרי הפקולטה. כל הטענות הללו נדחו על ידי השופטת מכל וכל בפסק דין ארוך ומנומק, אשר שלל את הטענות לאפליה, לקיפוח, לחוסר סבירות וכיו"ב. בית המשפט קבע כי אין כל עילה להתערב בשיקול הדעת האקדמי של הטכניון. אין לנו אלא להצטער על כך שאף אחת מהקביעות הללו לא הוזכרה בכתבה".

עוד נמסר כי "לאחר שדחה את הטענות המהותיות שהועלו נגד הטכניון קבע בית המשפט שהוועדה לא ניסחה כהלכה את הזימון של המבקש ולא כתבה פרוטוקול. על אף שאין חובה חוקית לעשות כן, הורתה השופטת לוועדה להתכנס מחדש בעניינו ולרשום פרוטוקול כדבעי. נדגיש כי החלטת הטכניון לא בוטלה במובן זה שהסטודנטים לא הורשו לחזור לספסל הלימודים, וכי השופטת רק הורתה לוועדה לייעוץ ומעקב של הטכניון לקיים דיון מחודש בעניין, והפעם לערוך את הזימון והפרוטוקול כנדרש. בית המשפט קבע מספר פעמים והדגיש בפסק הדין כי הקביעה האקדמית והמקצועית 'מי יכול להיות סטודנט לרפואה' נתונה לטכניון בלבד, ובית המשפט לא יתערב בכך".

מהטכניון נמסר עוד כי "הפקולטה לרפואה בטכניון מקבלת סטודנטים לרפואה רק לאחר שאלה עמדו בתנאי קבלה מחמירים הן מבחינת יכולת אקדמית והן מבחינת התאמתם למקצוע הרפואה. הפקולטה מצפה שמספר הסטודנטים המסיימים את לימודיהם ויהיו רופאים בישראל יהיה זהה למספר המתקבלים לשנה א' ברפואה ונדרשת לתהליך הפסקת לימודים אך רק כאשר הדבר הכרחי. לאור כל זאת משקיעה הפקולטה את המירב בכל סטודנט וסטודנטית ומלווה אותם יד ביד ובמחויבות מלאה לאורך כל שנות הלימוד בהוראה, בפיתוח יכולות ומיומנויות ובייעוץ אקדמי, תוך התחשבות מירבית בצרכים ובמגבלות של כל אחד ואחת מהן. לפקולטה חובה עצומה כלפי החברה הישראלית – להעניק תואר דוקטור MD לבוגרים אשר עמדו במלוא החובות והמטלות הנדרשות מרופא בישראל. למרבה הצער, מיעוט קטן מהסטודנטים אינו עומד בדרישות האקדמיות והפקולטה נאלצת להפסיק את לימודיהם. ברור לנו שהפסקת לימודי רפואה היא צעד כואב, ולכן אנו נוקטים בצעד זה רק כשכלו כל הקיצים ובאופן הרגיש והמתחשב ביותר שניתן".

 

עו"ד אילן בומבך (צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)

עו"ד אילן בומבך (צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

14 תגובות
 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מעניין,
  קראתי חלקית לחלוטין.
  מעניין האם יהיה רופא.
  מי יודע אולי יהיה רופא מצויין…

 2. נגה

  הטכניון הוא מוסד ידוע בכך שהוא מפנה עורף לסטודנטים שלו, לבוגרים שלו ועובדים שלו.

 3. רק שכחתם

  שהתנאים המחמירים לקבלה הם רק עבור סטודנטים שאין להם העדפה מתקנת (אחוז מאוד גבוה בפקולטה לרפואה של הטכניון)
  אלו שיש להם דווקא מתקבלים בקלות ובלי הרבה דרישות ורוב הסיכוי שלא ירצו להקשות עליהם.
  משמח לשמוע שיש גם חרדים שלומדים. בטח לא פשוט לבוא מעולם כזה ולהצליח שם.
  שיהיה לך בהצלחה רבה!!!

 4. מתן מפתח תקווה

  סתם שאלה… למה בכלל צריך לזרוק סטודנט מהלימודים?
  לא יותר פשוט לאפשר לכל מי שנכשל בקורס מסוים לחזור אליו?
  הסטודנט הזה כבר הוכיח שכשהוא חוזר על קורס שהוא נכשל בו בפעם הראשונה הוא מצליח לעבור אותו. אז למה להרוס לו את החיים?
  אנחנו גם חיים במדינה עם מחסור אדיר ברופאים. איזה אינטרס יש להפסיק את הלימודים למישהו שכבר התחיל אותם?
  צריך גם לקחת בחשבון שמדובר באדם שהגיע מרקע שונה מאד מרוב הסטודנטים ומשלב לימודים תובעניים עם הורות.
  יש פה פגיעה אנושה בסטודנט, שהשקיע שנים ומשאבים רבים מאד לחינם, ובנוסף פגיעה במדינה. מי מרוויח מההחלטה הזאת? כנראה שרק האגו של הפרופסורים.

 5. בוגר טכנין

  הפקולטה הזאת מכשילה את הסטודנטים הכי טובים במדינה, ואילו סטודנטים שבקושי קיבלו בגרות חוזרים רופאים מרומניה.
  הפקולטה הכי גרועה בטכניון, אין ספריה הוגנת ללמוד בה, חוות לימודים מחורבנת ואפלה, מספר מבחנים לא הגיוני בזמן קצר. חומר לימודים רב שצריך לשנן ומבחנים שבודקים יכולת שינון ולא הבנה.
  הכי מצחיק שמותר להיכשל רק 3 פעמים בכל התואר, 6 שנים, אני למדתי מדעי המחשב וחזרתי על קורס אחד 3 פעמים.
  אין שום בעיה בכישלונות כל עוד מבינים את החומר בסוף.

 6. משה

  נשמע רשעות לשמה בלי קשר לכלום. נכשל במבחן, עשה מועד ב' ועבר בהצלחה. שחררו. הוא לא כישלון, הוא סטודנט.

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  חבל שנותנים אפליה מתקנת לאנשים שלא עשו צבא לעומת חיילים שעשו 3 שנים בקרבי ומקשים להם את תנאי הקבלה למה להם אין אפליה מתקנת

 8. חברה, תאפשרו לאנשים ללמוד!

  או קי, אז יהיה רופא שלא יודע כימיה ברמה מספקת, אבל הוא יכיר את כל התרופות בעל פה, כמו שהרופאים של היום, תרופות ,תרופות. יעשה כימותרפיה בשמחה ובששון, שקולטת את הגוף ומחסלת את האדם. מה שחשוב, לפתוח את ראש הסטודנטים לרפואה את חשיבות מניעת החולי, לכוון לחיים בריאים ולהיגיינה. גישה זו לא באה כנגד החומר הנלמד אלא לתת מודעות לסטודנטים להסתכל לאדם ולא רק לתוך המחשב. כל הכבוד לשופטת שהדגישה את כתיבת הפרוטוקול! סטודנט זה, באמת רוצה ללמוד ולהבין ולכן חוזר על קורס. למה להגביל אותו? איזה קשיים הוא גורם לסטודנטים האחרים בפקולטה? זו ברכה שאדם רוצה להשקיע בלימודיו. למה להחליט עבורו שהוא לא מתאים להיות רופא? לי אמרו בועדה לתואר שני באוניברסיטת חיפה, שלא אצליח בלימודים ולכן לא קיבלו אותי. התקבלתי לבר אילן ללימודי תואר שני באותו תחום, וסיימתי בממוצע 86 ועכשיו אני לפני סיום תואר שני באוניברסיטה הפתוחה בממוצע מעל 90! תזהרו מהחלטות של ועדות שונות באוניברסיטה, ורצוי שיהיה גם פרוטוקול.

 9. רופאה

  נשמע כמו עוד תחמן שמגייס כל מיני תרוצים – לא נשמע לי מתאים ללימודים לאור כל הכשלונות הללו. "פריקת כתף" …נשמע סיפור מצוץ- בדרכ אלה אנשים עם פריקות חוזרות ולא אמור לפגוע בשינון ידע… חרדי אלוף בתחמנות

 10. יוסי כהן

  איזה בילבולי מח טכנוקרטיים!
  הסטודנט הוא בן אדם, ובמיוחד במיקצוע רפואה ראוי לראות את האדם ולא סתם מיספר של ציון בבחינה.

  אם הבחור לא מסוגל ללמוד כמו כולם- אפשר קצת לפרוס התואר, זה יעלה לו בשכר הלימוד אבל למה לא?

  אם הוא לא מסוגל, וניכשל סידרתי, חייבים להעריך האפשרות שכך יהיה כרופא!! לא נירצה רופא שלא מסוגל לטפל בנו כראוי, אז הוועדה חייבת להעריך אנושית.

 11. סטודנטית לרפואה מתל אביב

  לא הבנתי כלום!

  איך סופרים לו נכשלים גם אם הוא הצליח בבחינות לאחר מכן?? נשמע הזוי.

  אנשים אצלנו נכשלים בהרבה יותר משלושה קורסים לאורך התואר, אף אחד לא מסולק כל עוד הוא תיקן. עד כמה שידוע לי גם בשאר הפקולטות זה ככה.

  ומה הקשר אם אשתו סטודנטית לעניין ההתאמות? נולד לו ילד רבאק, לא תתנו לו קצת לנשום?

  לא רוצה לחשוב איך זה להיות בלי בעלי בתקופת הלידה שאני הכי צריכה אותו.. פשוט אטומים!

  מזל שלא הגעתי ללמוד שם

 12. מוסטפה

  שמח שיש עוד גוף אחד אחרון במדינת החפיף הזאת שמנסה לשמור על איזו שהיא רמת איכות . כמובן ששופטים בישראל איבדו מזמן את הרמה שלהם ומנסים להשליט את אג'נדת הבינוניות גם במקום הזה .
  כשאתה נכשל הרבה זה סימן שאתה גרוע .
  היית רוצה שהרופא גרוע יפתח לך את הבטן ?
  כשתמות התירוץ שלו יהיה אישתי היתה בהריון ?

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר