הבניין ברחוב גדעון 5 (צילום: חגית הורנשטיין)
הבניין ברחוב גדעון 5 (צילום: חגית הורנשטיין)

בזמן מלחמה: המילואימניק נדרש לתקן "בניין מסוכן"

אגף הפיקוח על הבנייה הכריז על הבניין ברחוב גדעון 5 בהדר כמבנה מסוכן ודרש מדייריו לתקן את הליקויים תוך 30 יום. דייר שמשרת במילואים בדרום: "שיתחילו להתעסק בדברים חשובים באמת לשעה הזו". עיריית חיפה בתגובה: "הטיפול בנושא יושהה עד לחזרתו של הפונה ממילואים"

פורסם בתאריך: 18.12.23 10:50

ב-23 בנובמבר קיבלו שמונה דיירי הבניין ברחוב גדעון 5 בהדר מכתב רשום שעליו חתום ג'מאל אל-דין כיתאני, מנהל אגף הפיקוח על בנייה, היתרים ומבנים מסוכנים בעיריית חיפה. במכתב הודיע כיתאני לדיירים כי הוא מכריז על המבנה כמסוכן והוסיף דרישה לביצוע עבודות בנכס.

"בעקבות ביקורת שנערכה בנכס ב-15 בנובמבר", הוא כתב, "נמצא כי הנכס הוא מבנה שעלול לסכן את הדיירים ואת משתמשי המבנה או את הציבור ואת הנכסים הסמוכים לו. אתם נדרשים לנקוט את כל הפעולות הנדרשות לצורך שיקום המבנה, וזאת בהתאם להנחיות מהנדס מוסמך מטעמכם ובאחריותו, תוך תקופת הזמן הרשומה בחוות הדעת. ככל שהעבודה להסרת הסכנה לא תבוצע, אזי נאלץ בלית ברירה לפעול בכל האמצעים המשפטיים או המינהליים העומדים לרשותנו עד להסרת הסכנה".

כיתאני צירף למכתבו חוות דעת של המהנדס אליק קרנאוך, מנהל המחלקה למבנים מסוכנים, שערך בדיקה בבניין ומצא "ברזל גלוי וחלוד, סדקים, נשירת גושי בטון וטיח במרפסות וגגונים בחזית הרחוב; העמודים במעבר סדוקים, נשירת גושי טיח בעמוד הפינתי; סדקים, נשירת גושי טיח בקירות החוץ; ברזל זיון גלוי וחלוד, סדקים, נשירת גושי בטון וטיח בגגון בקומה העליונה בחזית הצפון מזרחית (הפונה לרחוב ציפורי); הקיר שתומך את הרחבה בחזית הצפון מזרחית סדוק ונטוי, שקיעות ברצפת הרחבה".

בחוות הדעת מתואר מה נדרש מהנדס רישוי מטעם הדיירים לעשות. "על המהנדס שימונה על ידי בעלי המקרקעין לקבוע אופן תיקון ושיקום של המבנה לאחר שערך את כל הבדיקות ההנדסיות הנדרשות בבניין", כתב קרנאוך, "לאחר ביצוע עבודות התיקון והשיקום יש להעביר למחלקה למבנים מסוכנים את המסמכים שלהלן: אישור המהנדס הממונה כי בדק את הבניין וכי עבודות התיקון והשיקום בוצעו בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו וכי הסכנה הוסרה מהבניין; פירוט הליקויים שתוקנו בהלימה לדרישות חוות דעת זו; ואישור המהנדס כי הסכנה הוסרה. למען הסר ספק, הסרת ההכרזה על מבנה כמסוכן תינתן אך ורק על ידי מהנדס מבנים מסוכנים מטעם העירייה. את האמור לעיל יש לבצע תוך 30 יום ממועד קבלת מכתב זה (23 בדצמבר)".

אחד משמונה בעלי הדירות שקיבלו את המכתב הוא א"ס (שמו המלא שמור במערכת) שמחזיק בדירה בבניין מאז שנת 2016. הוא לא מתגורר בדירה אלא סמוך לירושלים, ואינו יכול לטפל בדרישת העירייה בגלל שהוא גויס לשירות מילואים פעיל ונמצא בזמינות נמוכה מאוד, אם בכלל. אבל מיד עם קבלת צילום של המכתב בקבוצת הווטסאפ של דיירי הבניין, ניצל א"ס את הזמן הפנוי היקר שהיה לו לכתיבת מכתב תשובה לעירייה.

"ראשית, אני חייב לתהות על המועד האומלל שעיריית חיפה בחרה לקיים ביקורת לבניין ולהוציא מכתב התראה שכזה", הוא כתב, "כידוע לכל, אנחנו בשעת מלחמה, ובשבועות האחרונים אני מגויס לשירות מילואים בדרום. התקופה האחרונה היא קשה לכולם, גם למגויסים וגם לכל אזרחי ישראל, והיה ניתן לצפות מהעירייה שתשקיע את מירב המאמצים שלה לתמוך בתושבים שלה מבחינת רווחה או שתשקיע מאמצים בהכנת העורף היישובי לחירום – בהקשר הזה מחלקת ההנדסה היא קריטית. מכאן שההחלטה להוציא סיורי פקחים לאיתור מבנים 'מסוכנים' הוא לא יותר ממביש, בהחלט כתם שחור על התנהלות העירייה בעת הזו".

א"ס הבהיר במכתבו כי הוא לא מתכוון לחמוק מביצוע הדרישות שפורטו במכתב, אך הוא "דורש מהאגף והעירייה לדחות לאלתר את מועד סיום התיקונים עד לסיום הלחימה האינטנסיבית. כל החלטה אחרת מצדכם היא החלטה מבזה שאינה מתחשבת בתקופה הנוראית שבה אנו נמצאים, אך מעבר לכך היא אינה חוקית. אם המועד לא יוקפא לאלתר, ברגע שאתפנה ממילואים אתחיל לפעול משפטית מול העירייה".

בהמשך מכתבו קבל א"ס על מהות הסכנות, שלדעתו הן מינוריות ובעיקר קוסמטיות: "אני מוצא שלמעט הסעיף על תיקון את המרפסות והגגונים של הבניין, שאר ההנחיות לוקות בעמימות וחוסר בהירות לגבי הסכנה. מה הכוונה בתיקון הקירות – האם קיר שאינו צבוע הוא קיר מסוכן? התשובה היא כמובן לא. מכאן ארצה לדעת בדיוק לאיזה קיר מדובר ומהי 'הסכנה' שאליה אתם מתכוונים. לתקן את העמודים – אלו עמודים? מה הכוונה בתקרת מעבר – איזה מעבר? מה הסכנה? מה זה ק. עמודים? איזה קיר תומך, מה הכוונה ומה הסכנה? בכל אחד מהמקרים הסכנה תוארה בעמימות, ובעיקר נדמה כי לא מדובר בסכנה הנדסית כי אם יותר במפגע קוסמטי".

 

חזית הבניין בעמוס 5 (צילום: חגית הורנשטיין)

חזית הבניין ברחוב גדעון 5 (צילום: חגית הורנשטיין)

 

 

א"ס הוסיף וכתב שדיירי הבניין כבר עמדו בעבר בפני מצב דומה: "בשנת 2016 נשלחה הודעת התראה להכרזה על הבניין כמבנה מסוכן. ההודעה שנשלחה אז זהה כמעט בדיוק לזו שנשלחה לנו עכשיו. אלא שאז, מבלי שנעשה שום תיקון או מבלי שהגיעה שום חוות דעת של מהנדס, הוחלט לסגור את התיק. הדבר מעורר תהיות רבות – איך ייתכן שהתיק נסגר ללא כל תיקון או שיפוץ? האם זה אומר שהבניין לא היה מסוכן כל אותו זמן? או שאולי מישהו פעל על מנת להסיר את ההכרזה מתוך העירייה? ואם אכן כך הדבר, אז ניתן להבין כי עיריית חיפה הניחה לנו, תושבי הבניין, לחיות בבניין מסוכן כל אותן השנים. האם כך הדבר? אבל בשונה מההתנהלות של העירייה שנעשית במחשכים, דווקא בעלי הדירות פעלו בשמונה השנים האחרונות לתחזק את הבניין ולדאוג לו – תיקוני סדקים, הקמת תמיכות לעמודי הבניין ותיקוני צבע ואטימה בחזית. ככל הנראה כל אלו נשארו נסתרים מפקחי העירייה שהחליטו לעורר שוב את ההכרזה על הבניין כמבנה מסוכן".

בסיום מכתבו הוא ציין כי "ההתנהלות הזו מעוררת תהיות רבות לגבי העירייה. אני מצפה להקפאה מיידית של תאריך ההתמודדות על הליקויים ולבהירות לגבי הליקויים שאותם יש לסדר. איני רוצה ואיני פנוי כרגע לפעול באמצעים משפטיים, אבל נפעל כך אם לא תשאירו לנו ברירה".

א"ס, קיבלת תשובה מקרנאוך, והיא הצליחה להרתיח אותך.

"לא ייתכן שכך מתנהלת העירייה. הוא כתב לי שבהתאם לחוק עזר לחיפה באשר למבנים מסוכנים, בעל הבניין חייב להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור ואת ביטחון הנכסים הסמוכים לבניין. ואז נכתב ש'ניתן לקבל ארכה עד שלושה חודשים בתנאי שיוגש למשרדנו על ידי מהנדס רישוי מטעמכם אישור על כך שהמבנה נבדק על ידי המהנדס, לא נמצאה סכנה מיידית ושאר העבודות להסרת הסכנה נמצאות בפיקוחו ובאחריותו'".

ותשובתך על זה כבר לא היתה מנומסת.

"נכון, כתבתי לו בחזרה שלא ייתכן שזו התשובה שלו. שאלתי אם הוא אדם או בוט. כתבתי שיום קודם לכן התרסקו טילים סמוך לחיפה, שבאותו לילה איבדתי חבר ברצועת עזה ושהציפייה של העירייה היא שאני אתעסק באמצע הלחימה עם מהנדס. אתה מהנדס, אז תבדוק אתה את הבניין, ואם לדעתך הוא עומד לקרוס תוציא צו פינוי, אחרת תקפיא את הצו המיותר הזה בשעה זו ותתחיל להתעסק בדברים חשובים באמת לשעה הזו. פשוט לא ייאמן".

בעקבות פניית "כלבו – חיפה והקריות" נמסר מעיריית חיפה: "הטיפול בנושא יושהה עד לחזרתו של הפונה ממילואים. אנו מאחלים לו ולכל חיילי צה"ל שישובו הביתה במהרה ובשלום".

 

הבניין ברחוב עמוס 5, מבט מהצד (צילום: חגית הורנשטיין)

הבניין ברחוב גדעון 5, מבט מהצד (צילום: חגית הורנשטיין)

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. עופר "המפנה" חיפה

  הכל בסדר גמור .
  לא הבנתי מה קרה ועל מה הטענה .
  יש בניין לא תקין שמסכן אנשים וצריך לסדר אותו , כן , היה צריך לסדר אותו לפני ה7 בנובמבר בהמון שנים .
  אז כל אחד סחב וסחב וסחב עוד טיפה עם ה"יהייה בסדר" וכשפתאום עברו את 7 נובמבר אז הכל לא חשוב .!?
  חשוב חשוב .
  אמרתי לגרושתי לעתיד הקרוב אל תחכי לשישי בצהריים כדי להיות בלי גז בישול .
  תדאגי לבלון גז לפני והיהייה בסדר עשה ששעה 13 שישי אין גז .
  ועוד ועוד ועוד

 2. לגייס את החרדים ואת משתמטי תל אביב מייד

  משפחות חילוניות של משרתים – בשבעה
  משפחות חרדיות של מתשמטים – בישיבה
  זו המדינה שלנו ואי אפשר להמשיך ככה יותר.

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  קצת נסחף ה א"ס הזה. א. אולי באמת המבנה מסוכן? אילו חלילה היה קורה אסון, אז כולם היו שואלים היכן העירייה? ב. אף אחד לא ידע שהוא במילואים. שישמור על עצמו וישוב בשלום, אבל בואו – קצת פרופורציה.

 4. קלמן

  מהנדס העיריה שולח את הדיירים להביא אישור מהנדס מבנים (קונסטרוקטור). ראשית תבדקו האם מהנדס העיריה הוא בעצמו מהנדס מבנים או מתחזה. באם הוא לדוגמא מהנדס כבישים ורק מתחזה למהנדס מבנים – הוא אינו מורשה לתת חוות דעת על מבנים מסוכנים .

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר