ישראל בן שלום ועינת קליש רותם (צילומים: בועז כהן)
ישראל בן שלום ועינת קליש רותם (צילומים: בועז כהן)

ראש לשכת התאגידים בעירייה תובע את קליש: "פועלת ממניעים פוליטיים"

ראש לשכת התאגידים בעירייה, ישראל בן שלום, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה תביעה נגד ראש העירייה עינת קליש רותם ונגד העירייה, שבה הוא טוען בין היתר, כי ראש העירייה מסרבת להאריך את תקופת עבודתו עד סוף חודש מאי, רק מכיוון שהוא מינה לראשות התאגידים דירקטורים שאינם נמנים עם אנשי שלומה

פורסם בתאריך: 31.1.24 16:11

ראש לשכת התאגידים בעיריית חיפה ישראל בן שלום תובע את העירייה ואת ראש העיר עינת קליש רותם בבית הדין האזורי לעבודה בדרישה להאריך את תקופת עבודתו עד 31 במאי. עוד מבקש בן שלום לבטל החלטה על סיום עבודתו ועל הוצאתו לגמלאות החל ממחר (1 בפברואר) – מועד שעליו הוסכם במסגרת הבנות שאליהן הגיעו הצדדים במסגרת תביעה קודמת שהגיש בן שלום בחודש אוקטובר.

בן שלום, שמלאו לו 67, אמור היה לסיים את תפקידו ב-31 באוקטובר. הוא הגיש בקשה להארכת שירות בשנה, אך לטענתו ראש העיר מונעת זאת ממנו. כאמור, לתביעה זו קדמה תביעה שהגיש בן שלום לפני כארבעה חודשים לבית הדין האזורי לעבודה נגד העירייה וקליש רותם. בתביעה ביקש בן שלום לבטל את הוצאתו לגמלאות ב-1 בנובמבר ולהשאירו בתפקיד לפחות עד 31 בינואר, וכן "להצהיר כי החלטת ראש העיר שלא להאריך את שירותו מעבר לגיל פרישה נעשתה בחוסר סבירות ושלא משיקולים ענייניים, ולהצהיר כי אי מתן החלטה של ראש העיר להאריך את שירותו מעבר לגיל פרישה נעשתה בחוסר סבירות, משיקולים פוליטיים ושלא משיקולים ענייניים".

במסגרת תביעה זו הגיעו הצדדים להסכמות שעוגנו בפסק דין, ולפיהן "ב-26 באוקטובר 2023 החליטה ראש העיר כי היא מאשרת את בקשתו של המבקש להארכת שירות עד 31 בינואר 2024 בהתאמה להמלצת הוועדה להארכת שירות".

לפי כתב התביעה הנוכחי, "ב-21 בינואר נערכה ועדה להארכת שירות, כאשר ידוע למבקש כי שמו הוסר מהוועדה בהנחיית ראש העיר, וזאת על אף העובדה כי הוא עתיד לסיים את העסקתו ב-31 בינואר. לאור הסרתו של התובע מסדר היום של הוועדה שאל יו"ר ועד העובדים, היושב בדיוני הוועדה, מדוע הוסר שמו של התובע מסדר היום, כאשר המנכ"ל הודיע כי אין המלצה של המנהלת הישירה של התובע, קרי ראש העיר, ולכן לא ניתן להביא את עניינו לדיון. יובהר כי מתוכן השיחה בין הצדדים היה ברור כי ראש העיר נתנה הנחיה מפורשת להסיר את שמו התובע מסדר יומה של הוועדה ולא לדון בעניינו, כאשר מנגד אישרה הוועדה שמונה עובדים אחרים".

עוד נטען בתביעה כי "מתוך רצון למשוך את הזמן ותוך ידיעה מפורשת כי יו"ר הוועד עתיד לטוס מיום שישי עד יום שני, 29 בינואר (כולל), הוציאה ראש העיר את חוות דעתה בעניינו של התובע, תוך שהיא מציגה עצמה כממונה הישירה עליו וכמי שנותנת חוות דעת בעניינו. באופן שאינו מפתיע כלל, חוות דעתה של ראש העיר היתה שלילית וקבעה כי אין להאריך למבקש את שירותו מעבר ל-31 בינואר".

עוד טוען בן שלום בתביעה, כי "אי הארכת שירותו של התובע נובעת משיקולים פוליטיים פסולים", שכן "סירובה של ראש העיר לקבל את החלטת הוועדה להארכת השירות הראשונה שהתבקשה על ידו ושהתקבלה פה אחד על ידי כלל חברי הוועדה ואף כעת, עת נטלה ראש העיר בחוסר סמכות את תפקיד 'הממונה הישיר' ובחרה להמליץ שלא להאריך את שירותו של התובע – תוך שהוועדה מקבלת את ההחלטה אך בשל המלצת ראש העיר, הרי שהדבר נובע משיקולים פוליטיים זרים ופסולים, נוכח שיוכו של התובע בעל כורחו למועצת השינוי, חברי האופוזיציה ולמועמד כזה או אחר לראשות העיר כיום. בכך, מבקשת ראש העיר לבוא עימו חשבון פוליטי ופסול, כך שהוצאתו הכפויה לגמלאות עולה לכדי פיטורים פוליטיים".

עוד נכתב בתביעה: "יצוין, כי תחילת ההתנכלות מצד ראש העיר החלה לאחר שמועצת השינוי, המורכבת מחברי האופוזיציה המהווים רוב במועצת העיר, הביאו לאישור המועצה ב-5 באוקטובר 2021 מינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים, כאשר מזכירת מועצת העיר מודיעה למועמדים אלו על החלטת מועצת העיר, תוך שהיא מציינת כי התובע יפנה אליהם להמשך התהליך עד לקבלת אישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים במשרד הפנים. לא למותר לציין כי ראש העיר הייתה מכותבת כנדרש על פי דין למכתבים אלו. לאחר הוצאת מכתבים אלו פעל התובע כנדרש על פי דין לקדם את מועמדותם, תוך שיתוף המחלקה המשפטית של העירייה בהליך כולו, עד לקבלת אישור הוועדה במשרד הפנים. ב-21 בפברואר 2022 עדכן התובע את ראש העיר מתוקף היותה יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית, כי לחברה הכלכלית מונו שני דירקטורים מקרב נציגי הציבור אשר אושרו על ידי משרד הפנים; האחד מר גדי מרגלית שהיה מנכ"ל העירייה בתקופת כהונתו של ראש העיר הקודם יונה יהב (המתמודד כיום פעם נוספת על ראשות העיר) ופוטר על ידי ראש העיר מיד עם כניסתה לתפקיד וגם השני אינו נמנה עם אנשי שלומה. בתגובה לכך, האשימה ראש העיר את התובע כי הוא האשם בכך שמשרד הפנים אישר את הדירקטורים הנ"ל.

 

 

"ניסיונותיה של ראש העיר להביא לביטול אישור מינויים כחברי דירקטוריון במשרד הפנים לא צלחו. משכך, החלה ראש העיר לפעול לפיטורי התובע, תוך שהיא מבקשת את התיק האישי שלו מהמנכ"ל דאז, מר אוהד שגב, במטרה לבחון כיצד מונה לתפקידו. משכשלה דרך זו, ניסתה ראש העיר לסיים את עבודת התובע באמצעות מימוש סמכותה במסגרת סעיף 18 לחוק הגמלאות, אולם גם דרך זו נחסמה על ידי היועצת המשפטית של העירייה. ראש העיר לא אמרה נואש וביקשה להביא לביטולה של לשכת התאגידים ובדרך זו להביא לפיטורי התובע, אולם גם כאן נחסמה ראש העיר על ידי היועצת המשפטית של העירייה שהבהירה לה כי אין זה בסמכותה לבטל את לשכת התאגידים אלא רק לאחר קבלת המלצת אגף ארגון ושיטות, אשר בתחילת הכהונה של ראש העיר התבקשו לבדוק את פעילות לשכת התאגידים ובסיום הבדיקה המליצו על הוספת תקן ללשכה לאור היקף הפעילות ומספר הנושאים הרבים בהם היא מטפלת ובוודאי שלא לסגור אותה.

"לאור זאת החלה ראש העיר להצר את צעדי התובע תוך שהיא מפעילה נגדו סנקציות ופוגעת ומקצצת את סמכויותיו, לרבות אי זימונו לפגישות שונות הקשורות לתחום אחריותו, הקפאת הליכים ואי אישור דירקטורים מקרב נציגי הציבור בדירקטוריונים וכן איסור העברתם לאישור הוועדה במשרד הפנים תוך שהיא מחליטה כי פניות למשרד הפנים לאישור דירקטוריונים יעשו רק על ידי לשכתה ובכך תוכל לשלוט על מינוי דירקטורים ואי הבאת המעומדים שאושרו על ידי מועצת השינוי במועצת העיר ולא תעבירם למשרד הפנים. כך, הפך התובע להיות משויך ומזוהה בעל כורחו עם נציגי האופוזיציה המרכיבים את מועצת השינוי, כאשר כיום, בסמוך למועד הבחירות, מזוהה התובע כמי שאינו נמנה עם תומכיה ואנשי שלומה של ראש העיר".

עוד מכתב התביעה: "סירובה של ראש העיר לאשר את הארכת השירות של התובע עולה לכדי סגירת חשבון פוליטי עם התובע, נוכח האשמתו במינוי שני דירקטורים שאינם מקורבים לה ואינם מזוהים עימה, כי אם מזוהים הם עם ראש העיר הקודם ואשר מתמודד כיום שוב. משכך בוחרת ראש העיר לבוא עימו חשבון כעת וכל זאת על לא עוול בכפו, שכן התובע פעל למינוי הדירקטורים בהתאם להחלטת מועצה, כנדרש על פי דין ובשקיפות אל מול ראש העיר כיו"ר הדירקטוריון של החברה הכלכלית".

מעיריית חיפה נמסר: "העירייה תלמד את כתב התביעה ותגיב כמקובל בבית המשפט".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

5 תגובות
 1. גלי

  כל אנשי יהב, כולל יהב עצמו, מסרבים להבין שהזדקנו והגיעו לגיל פרישה ועדיין רוצים להידבק לכיסא ולשכר הגבוה. לכן העיר נראית כל כך רע, לא נותנים צ'אנס לצעירים.

 2. גלי

  במקום לדאוג לעבודה ולקידום העיר היא עוסקת רק במינויים תככים ופוליטיקה מכוערת.
  כמו שפת הדיבור שלה כך גם הרמת התפקוד שלה נמוכה מאוד.
  לא ראויה להנהיג ולא לעמוד בראש של שום ארגון. פשוט כושלת בכל תחום שבו היא נוגעת.
  קצנו בה.

 3. מקולקליש להתראות, ללשכת האבטלה.

  אין גבול לחוצפה שלה
  די תעופי כבר. יש לך בדיוק 3 שבועות לארוז והביתה.
  הרסת את העיר הזאת עד היסוד בכל תחום אפשרי

 4. עובד עירייה

  למה להישאר שהגיע הזמן לפרוש? מספיק אנשים ראויים מחפשים עבודה ובגלל אלה שרוצים להישאר עוד ועוד ככה זה נראה. מעבר לזה שהאדון לא מביא תועלת כי לראש העיראין אמון בו. אז קום ולך הביתה. לבד צויין בכתב התביעה שהאדון לא עושה כלום משנת 2021…אבל משכורת שמנה ובטח גם רכב צמוד מקבל….

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר