אסון הכרמל (צילום: משה מילנר, לע"מ)
אסון הכרמל (צילום: משה מילנר, לע"מ)

רשות הכבאות שוקלת הוצאת צו מיוחד נגד העירייה

רשות הכבאות וההצלה קיימה שימוע למנכ"ל עיריית חיפה ניר מריאש בטענה כי קיימת סכנה ממשית לתושבי חיפה מפריצת שריפה ביער לנוכח אי יישום ואי ביצוע הנחיות ודרישות של הרשות על ידי העירייה. מפקד המחוז: "למרות ההנחיות הברורות ולמרות ההבטחות והסיכומים הרבים עם העירייה, לא בוצע דבר מהדרישות"

פורסם בתאריך: 20.2.24 12:51

רשות הכבאות וההצלה ערכה שימוע לעיריית חיפה בטענה כי קיימת סכנה ממשית לתושבי חיפה מפריצת שריפה ביער לנוכח אי יישום ואי ביצוע הנחיות ודרישות של הרשות. הדבר עשוי להוביל לכך שרשות הכבאות תוציא צו מיוחד מכוח חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, שבו יפרט הנציב נגד מי יינקטו האמצעים – העירייה או ראש העיר – ויציב להם מועד ליישום ההנחיות.

ב-1 בפברואר שלח מפקד מחוז חוף ברשות הכבאות וההצלה טפסר צביקה מויאל מכתב לעינת קליש רותם, שבו הוא הודיע על כוונתו להוציא צו מיוחד שבו תצטווה העירייה לנקוט ולבצע פעולות לעניין בטיחות אש ביערות ובחורשים שבשטחה, וזאת לאחר שהוצגה בפניו חוות דעת מקצועית על חשש משמעותי להתרחשות אירוע כבאות והצלה בתחומי העיר.

"מחובתה של כל רשות מקומית לפעול ככל הניתן להגנת יישובים ומתקנים מפני דליקות בשטחים שבאחריותן, ובין היתר בשטחי יער וחורש, ובכלל זה לבצע את ההנחיות המקצועיות של רשות הכבאות בנושא", כתב מויאל לקליש רותם, "בהתאם, אנו רואים חשיבות רבה במעורבות הרשויות ובביצוע פעולות מנע להגנה מפני שריפות. עדות חיה להתממשות סיכונים ביישובים סמוכי יער/חורש אירעה באסון הכרמל בדצמבר 2010, כמו גם עשרות רבות של דליקות יער וחורש אחרות סמוך ובתוך העיר בשנים האחרונות שהמחישו וחידדו זה מכבר את הצורך לפעול להגנת היישוב, תושביו ובתיו מפני שריפות יער וחורש במקום. לאחר אירועי הדליקות בנובמבר 2016 אנו סבורים כי כל מילה לגבי היקף וחומרת הסיכון והחובה לפעול במהירות וביעילות להסרתו היא מיותרת".

עוד כתב מויאל לקליש רותם: "קיימת לעירייה חובה חוקית לפעול לקיים סידורי בטיחות אש נאותים ולפעול למניעת דליקות. הדרך הנאותה והראויה למימוש האחריות והחובה היא לכל הפחות פעולה בהתאם להנחיות המקצועיות, הכלליות והפרטניות של הרשות הארצית לכבאות והצלה המפורטות בדוחות הביקורת. לצערי, נכון למועד זה, למרות ההנחיות והדרישות הברורות והחד משמעותיות של הרשות ולמרות ההבטחות והסיכומים הרבים עם העירייה, לא בוצע דבר מהדרישות. סיכומם של דברים אלה הוא שלתושבי חיפה ולרכושם נשקפת סכנה ממשית כתוצאה מפריצת שריפה ביער. בנסיבות אלה ולאור תפקידם ואחריותם של העירייה והעומדים בראשה לבצע פעולות לעניין בטיחות אש, מן הראוי כי תפעלי לביצוע אחריותך להגנת העיר ותושביה מפני דליקות יער וחורש ולמניעת סיכון משמעותי לחיי אדם ולרכוש, וזאת לכל הפחות בהתאם להנחיות שהועברו אליכם, בדחיפות וללא דיחוי".

כזכור, בפברואר 2022 החליטה הממשלה על תוכנית לאומית להתמודדות עם שריפות יער וחורש, תוך הקמה ותחזוקה של אזורי חיץ. חיפה נקבעה להיות היעד הראשון ליישום החלטה זו, ובמסגרתה חתם המשרד לביטחון לאומי עוד באותה השנה על הסכם עם העירייה להקמת אזורי החיץ בשלושה שטחים שהוגדרו כאזורי הסיכון הגבוה ביותר, ועלות הקמתם הוערכה ב-13 מיליון שקל שכבר הוקצו לשם כך. גם לכך התייחס מויאל במכתבו וציין: "אי עשייתה של העירייה ביישום ובביצוע ההנחיות והדרישות של הרשות הארצית לכבאות בולטת במיוחד לנוכח החלטת הממשלה, חתימתכם על הסכם מול המועצה לביטחון לאומי, הקצאת הכספים, אישור התוכניות והירתמות כל הגורמים המחוזיים לסיוע למימוש התוכנית. בנסיבות אלה אני סבור כי קיים חשש משמעותי לחיי אדם ולרכוש כתוצאה מהתרחשות אירוע כבאות והצלה, ואני שוקל ליתן לעירייה צו מיוחד".

 

 

טרם ההחלטה על הוצאת הצו המיוחד זומן כאמור מנכ"ל העירייה ניר מריאש לשימוע, שהתקיים ביום רביעי שעבר. בשימוע נכחו מויאל, היועצת המשפטית של מחוז חוף עו"ד עדי ענבר פתאל, ראש מחלקת הגנה מאש של המחוז מאיה קסקי ועוד. ל"כלבו – חיפה והקריות" הגיע פרוטוקול השימוע, ולפיו הדגיש מויאל את הצורך לפעול להגנת העיר ותושביה, והוסיף כי הסיכון לכך קיים ביתר שאת בחיפה: "למרות זאת, משנת 2019 לא מבוצעות דרישות רשות הכבאות וההצלה בהתאם לדוחות שנשלחים באופן שוטף ולא מבוצעות עבודות מנע, זאת בנוסף ובמקביל לפרויקט אזורי החיץ, שבו גם ניתן מימון אך גם הוא לא מומש. כפי שהובהר פעמים רבות בעבר, קיים סיכון וחשש משמעותי שפריצת שריפת יער בתחומי העיר שתוביל להתפשטות מהירה ולסיכון חיי התושבים. בנתונים הקיימים לא נוכל לתת מענה אפקטיבי באמצעות יצירת טבעת הגנה היקפית שתחצוץ בין הבתים ליער. כתוצאה מאי ביצוע הדרישות נשקפת סכנה ממשית של שריפת יער בתחומי העיר. בנסיבות אלו, לאור תפקידה ואחריותה של העירייה והעומדים בראשה, מן הראוי היה להשקיע את מלוא המרץ והזמן לביצוע העבודות. למען שלמות התמונה נציין כי דרישות שהופנו לגורמים האחראים לשטחים שאינם בבעלות העירייה בוצעו או נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים".

עו"ד ענבר פתאל אמרה בשימוע: "נציב כבאות והצלה שוחח עם ראש העיר, הבהיר את הסכנה ואישר ארכה לתחילת ביצוע העבודות טרם הליך זה, אך המועד חלף. לאחר השימוע, מפקד המחוז ימליץ לנציב שהוא בעל הסמכות להוציא צו כאמור".

קסקי הוסיפה כי "חיפה דורגה כעיר המסוכנת ביותר בארץ מבחינת שריפות יער. לנוכח הסכנות – לרבות התחממות גלובלית, המצב הביטחוני והאזור המורכב – לא נוכל לתת מענה אם חלילה יהיה אירוע. יש אפשרות לבצע פעולות מנע. לאורך כל השנים אנו מוציאים דוחות שוטפים ברחבי העיר, וכלום לא מבוצע".

מריאש ניסה להסביר ואמר: "היתה אי הבנה בעירייה מאיזו שכונה להתחיל. אנחנו בתקופת בחירות כבר שמונה חודשים. לאחרונה התקיימה ישיבה אצלי עם כל הגורמים הרלוונטיים, ותצא תוכנית מפורטת ביחס לדניה. במקביל אנחנו מטפלים מול רשות הטבע והגנים, וברגע שיהיו אישורים נתחיל בביצוע. יש מספר תיקונים לתוכנית – לא תיקונים בדרישות אלא הערות של האקולוגית. עד ליום חמישי נכין את בקשת הכריתה לפקיד היערות".

מויאל ביקש לראות את השינויים שמבקשת העירייה לבצע בתוכנית ולאשר אותם, ושאל את מריאש בנוגע לדוחות השוטפים שנשלחו משנת 2019. "אני לא מכיר את הדוחות השוטפים", השיב מנכ"ל העירייה, "אתחיל לטפל בזה באופן מיידי. נתחיל בביצוע עבודות התחזוקה השוטפת באופן מיידי".

מויאל סיכם את השימוע ואישר לעירייה להשלים את עמדתה בעניין אך סייג ואמר כי "ככל שלא יתקבל הנ"ל, ולאור הדיון היום, בכוונתי להמליץ לנציב על הוצאת צו".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "הטענה שלפיה עיריית חיפה כלל לא פעלה ליישום הוראותיה המקצועיות של רשות הכבאות אינה מדויקת כלל. העירייה רואה חשיבות רבה בהגנה על בטיחות הציבור מפני דליקות בשטחים הנמצאים באחריותה, ועל כן פעלה עד כה במלוא הרצינות ליישום ההנחיות, כפי שאלה הועברו אליה על ידי שירותי הכבאות. במסגרת זו הקצתה העירייה משאבים רבים לצורך הכנת תוכנית אב לשבילי חיץ, אשר מבוצעת ומיושמת באמצעות משרד תכנון המתמחה בנושא. כמו כן הכינה העירייה תוכניות לביצוע קווי חיץ בשמונה שכונות בעיר, הנמצאות בשלבי אישור סופיים של פקיד היערות העירוני ורשות הטבע והגנים. עיריית חיפה תמשיך לפעול בנושא ביתר שאת, כפי שפעלה עד כה, למילוי ההוראות המקצועיות של שירותי הכבאות עד ליישומן המלא".

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. בורובסקי הצילו. חייבים ניהול נורמלי בעירייה הזאת

  תגובת מנכל העירייה ממש מדהימה: "מריאש ניסה להסביר ואמר: "היתה אי הבנה בעירייה מאיזו שכונה להתחיל"
  תתחילו מלארוז את החפצים
  יהב וקליש בתחרטת קשה מי עשה כלום ושום דבר יותר מהשני
  ועוד כל הירוקים שמסכנים אותנו בעצירת העבודות בתירוצים.
  לא לבחור בכל הכושלים.

 2. לאמור את האמת

  מה הטעם להוצאת צו מיוחד נגד העירייה עכשין וכאשר בעוד כצמה ימים קבוצת העירייה הנוכחית תוחלף

 3. לאמור את האמת

  מה הטעם להוצאת צו מיוחד נגד העירייה עכשיו וכאשר בעוד כצמה ימים קבוצת העירייה הנוכחית תוחלף

 4. אריה

  הכבאות רוצה לחסל את היערות היפים שלנו בואדיות את הייחודיות של חיפה. הכבאות צריכה להפעיל כטבמים ורחפנים כל יום בחודשי הקייץ וזהו. 2 השריפות הגדולות בעשור הקודם נגרמו בידי אדם. השריפה הראשונה על ידי נערים בעוספיה והשנייה על ידי מחבלים בהצתות מכוונות בדרך חנקין פיק"א ופרויד. הם לא נתפסו עד היום

 5. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  חייבים להוציא צו מיוחד אחרת העירייה לא תדלל גם עוד 5 שנים ובנתיים גם נקבל שריפות ענק מטילים מדויקים על חיפה.
  האטימות של קליש ויהב פשוט לא נורמלית. 12 שנה מאז לבנון השנייה לא הקימו פה מקלט אחד חדש. כשבמלחמה ההיא
  נפלו בחיפה אלפי טילים. ואז קבלנו את אסון 2010 שריפה בכרמל כי גם לא חשבו שצריך לרכוש ציוד כבאות.
  עכשיו המשך הטירוף גם לא מבצעים מאז 2010 את המסקנות של ועדות החקירה של האסון בכרמל שזה לעשות אזורי חיץ.
  למה מנכלי העירייה הקודמים והנוכחי לא עומדים לדין על רשלנות שיכולה לגרום לנזקים של מליארדים ושכונות שלמות שרופות?
  אתם מתארים לכם אם מחר חזבאללה יורה לואדיות 20 טילים שמתלקחים ויש אסון הכרמל כפול 10 מוקדים – מה יקרה בכרמל?!
  הם מחכים שכל דניה תעלה באש ויגידו "אופס לא יודעים למה לא עשינו אזורי חיץ"

 6. יעל

  אותם פעילים הזויים שהביאו לנו את מכת חזירי הבר, הם שיביאו לנו את אסון הכרמל הבא כשיתנגדו להפריד בין הואדיות לבתי השכונות.
  מה שאתם תגרמו זה אסונות ונזקים, כל הירוקים האלו זה נזק מהלך לעיר הזאת

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר