מחאה של פעילים בהתארגנות סטודנטים למען אקלים (צילום: שושן אצמן)
מחאה של פעילים בהתארגנות סטודנטים למען אקלים (צילום: שושן אצמן)

"לאוניברסיטת חיפה יש מה להסתיר"

בתגובה לשאילתה במסגרת חוק חופש המידע שהגישה התארגנות סטודנטים למען אקלים לאוניברסיטת חיפה באשר להשקעותיה בחברות העוסקות בדלקים ובגז השיבה האוניברסיטה כי היא "אינה מחויבת למסור את המידע המבוקש". בהתארגנות זועמים: "זה ביזיון"

פורסם בתאריך: 11.2.20 07:55

בתגובה לשאילתה שהגישה התארגנות סטודנטים למען אקלים לאוניברסיטת חיפה במסגרת חוק חופש המידע באשר להשקעותיו של המוסד בחברות העוסקות בדלקים ובגז נמנעה האוניברסיטה ממתן תשובה והשיבה שהיא "סבורה כי אינה מחויבת למסור את המידע המבוקש".

באמצעותו של הפעיל יובל פישר הגישה התארגנות סטודנטים למען אקלים לאוניברסיטה שאילתה – כאמור במסגרת חוק חופש המידע – שבה נשאל "האם בתיקי ההשקעות של האוניברסיטה (או מי מטעמה העוסק בהשקעות) קיימות השקעות בחברות העוסקות בתחום הדלקים הפוסיליים, למעט גז טבעי? האם בתיקי ההשקעות של האוניברסיטה (או מי מטעמה העוסק בהשקעות) קיימות השקעות בחברות העוסקות בתחום הגז הטבעי? אם כן, אלו חברות? ואם האוניברסיטה (או מי מטעמה העוסק בהשקעות) משקיעה בלפחות אחת ממניות החברות אנר יהש, דלק קידוחים יהש, הזדמנות יהש, חנל יהש, רציו יהש, מודיעין אנרגיה, נובל אנרג'י, שמן, דור אלון, ג'יני אנרגיה או אפק קידוחים?". שאלה נוספת היתה אם האוניברסיטה בוחנת את מדיניות ההשקעות שלה ו/או של הגופים הפיננסיים שבהם היא משתמשת לפי קריטריונים הקשורים לתחום הסביבה.

אתמול (שני) התקבלה תשובתה של האוניברסיטה, שהסבירה כי "באוניברסיטת חיפה פועלת ועדת השקעות אשר תפקידה הוא להמליץ בפני הוועד המנהל על מדיניות ההשקעות בהתייחס למטרות, להתחייבויות ולשימושים העתידיים של השקעות האוניברסיטה; להחליט על התפלגות ההשקעות באפיקי ההשקעה העיקריים בשוק; לבחור בתי השקעות לניהול תיקי השקעות עבור האוניברסיטה ולקבוע כללים והוראות בעניין; לעקוב ולפקח אחר ביצוע מדיניות ההשקעות על ידי האוניברסיטה, אחר תוצאות ההשקעות ואחר ביצוע החלטותיה של הוועדה; ולהיות אחראית על יישום מדיניות ההשקעות. האוניברסיטה פועלת אפוא בעניין ניהול השקעותיה בהתאם להמלצות ועדת ההשקעות ובהתאם לכללי מסגרת לניהול השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים שהוציא המל"ג, כשהיא נעזרת בין היתר גם בבתי השקעות לצורך ניהול תיק ההשקעות שלה".

בהמשך תשובתה התייחסה האוניברסיטה לשאלות הספציפיות שהופנו אליה. בתשובה לשאלה אם האוניברסיטה בוחנת את מדיניות ההשקעות שלה ו/או של הגופים הפיננסיים שבהם היא משתמשת על פי קריטריונים הקשורים לתחום הסביבה ענתה האוניברסיטה כי "איכות הסביבה לא היוותה בעבר קריטריון במסגרת מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה".

בתשובה לשאלות אם האוניברסיטה משקיעה בחברות מתחום הדלקים הפוסיליים ובחברות העוסקות בגז טבעי ואם היא משקיעה במניות של החברות שנמנו ענתה האוניברסיטה שהיא "סבורה כי אינה מחויבת למסור את המידע המבוקש בסעיפים אלו, וזאת בהתאם לסעיפים 9 (ב)(1) ו-9 (ב)(6) לחוק חופש המידע". בסיום תשובתה ציינה האוניברסיטה כי "לפי החוק, הריני להודיעכם כי זכותכם לעתור נגד החלטה זו לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים".

יצוין כי סעיף 9 (ב) קובע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה: (1) מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה; (6) מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לענינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי.

 

אוניברסיטת חיפה (צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה)

אוניברסיטת חיפה (צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה)

 

 

תשובתה של האוניברסיטה לא התקבלה בשוויון נפש בהתארגנות הסטודנטים. ההתארגנות הוקמה לפני כחודש ב-12 אוניברסיטאות ומכללות בארץ במסגרת המאבק הגלובלי בשינויי האקלים. בהתארגנות החיפאית שותפים הארגונים המאבק הסוציאליסטי, עומדים ביחד, קמפוס ירוק, מגמה ירוקה סטודנטים עצמאיים ועוד. מעבר להתחממות הגלובלית, מזדהה התנועה בחיפה עם המאבק נגד בז"ן ואסדת הגז.

אורי בר שלום אגמון, שותף בקואליציית סטודנטים למען האקלים ופעיל בתנועת מאבק סוציאליסטי: "האם חלק משכר הלימוד שלנו הולך לתעשיות דלק וגז שהורסות את כדור הארץ? כנראה שכן. אוניברסיטת חיפה מודה שקריטריונים סביבתיים הם לא חלק ממדיניות ההשקעות שלה, אבל מסרבת לומר באלו חברות היא משקיעה. אז יש לה מה להסתיר. הם הפנו אותנו לסעיף בחוק שאומר שהם לא מחויבים לתת מידע על נושא ש'אין לו נגיעה או חשיבות לציבור'. זה ביזיון. שינוי האקלים הוא האיום הכי גדול על העתיד של הדור שלנו, ומיליוני אנשים בכל העולם כבר מבינים את זה. לא ייתכן שתאגידים שעושים כסף מהרס האקלים יקבלו תמיכה ישירה מהאקדמיה, וזאת בזמן שיש קונצנזוס מדעי עולמי שפעילותם גורמת לאסונות האקלים המתגברים. הגיע הזמן שגם אוניברסיטת חיפה, כגוף ציבורי ומחקרי, תמשוך את כל השקעותיה מתאגידי דלקים מאובנים, תכריז על מצב חירום אקלימי ותוביל מחקר ופיתוח של אנרגיות מתחדשות".

בר שלום אגמון הוסיף: "בתחילת הסמסטר הקרוב נחריף את המאבק בקמפוס, נדרוש תשובות ונפעל לעצור את הדבר הזה. אנחנו מקווים שגם אגודת הסטודנטים תצטרף אלינו במאבק למען האקלים, תדרוש מהאוניברסיטה למשוך את השקעותיה מהתאגידים המזהמים, ותעזור לנו להעלות את המודעות בקמפוס. אני קורא לכל הסטודנטים להצטרף לתנועת סטודנטים למען אקלים, לדרוש מהאוניברסיטה לשנות כיוון ולבוא איתנו למצעד האקלים שייערך ב-27 במרץ בתל אביב כדי לדרוש גם מהממשלה להתחיל לפעול למען העתיד שלנו".

מאוניברסיטת חיפה נמסר בתגובה: "האוניברסיטה משקיעה רבות בתחום איכות הסביבה, היא האוניברסיטה הראשונה שהוכרה כקמפוס ירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיא מקבלת מדי שנה תעודות הוקרה על פעילותה כקמפוס ירוק. בפנייה המדוברת התבקשנו למסור מידע לגבי תיק ההשקעות של האוניברסיטה. בעניין זה כבר נערכה בעבר פנייה לאוניברסיטה ונמסר מידע שיש למסרו על פי החוק. גם התגובה לפנייה הנוכחית תהיה בהתאם לאמות המידה שנקבעו החוק".

 

מחאה של פעילים בהתארגנות סטודנטים למען אקלים (צילום: אורי בר שלום אגמון)

מחאה של פעילים בהתארגנות סטודנטים למען אקלים (צילום: אורי בר שלום אגמון)

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. ששי

  הכול עבודה בעניים
  לא לשכוח שהמדענים באונברסיטאות
  מפתחים נשק וחומרים להשמדה המונית
  ולא רק להשמדת חיידקים כינים

 2. מיצי

  ויותר גרוע: באוניברסיטה ממשיכים לבצע ניסויים בבעלי חיים. כמו במאה ה-19…

 3. נדב

  זה מה שקורה שאנחנו נותנים במה להון שלטון,
  מוסד ציבורי שמקבל תרומות ממשפחות הון מסרב להגיד לסטודנטים היכן הכספים שלהם מושקעים באופן לא חוקי ולא דמוקרטי, משיקולים פוליטיים בלי לדאוג לרווחתם ועתידם של הסטודנטים בשל משבר האקלים.

  אותן שאלות בדיוק נענו באוניברסיטה העברית וכן באוניברסיטת תל אביב.

 4. נחפשחם צומי בנרות. די לסוציאליזם הרצחני שהרס כל העולם

  חחח חמישה קומוניסטים משועממים תולים שלט ועושים הצגה למצלמה. כמה פייק ניוז על כלום.

 5. אורית

  כספי ההשקעות אינם כספי הסטודנטים, שכר הלימוד מהווה כרבע מעלות השכר האמיתי, את היתרה המדינה מממנת. הכספים המושקעים הם כספי האוניברסיטה, הסטודנטים אינם בעלים של האוניברסיטה.
  מציעה לסטודנטים לפנות למנהלי קרנות הפנסיה, קרופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלהם, שם יש להם בעלות על הכספים, ולדרוש ממנהלי ההשקעות האלה שישקיעו בחברות שאינן פוגעות בסביבה. ייתכן שזה יפגע בתשואות שלהם. כאן יבוא המבחן האמיתי האם הם סתם אוהבים להרעיש או מוכנים לשלם מחיר אישי בתמורה לשמירה על איכות הסביבה.

 6. קדימה תעברו למדינה שלכם

  מציע לקומוניסטים המשועממים לבטל מיידית את הלימודים שלהם באוניברסיטה
  אה, למה לא? למה אתם תומכים ב"מוסד מרושע" כזה?
  קדימה לכו לאוניברסיטת אל נג'אח ואל תחזרו, אנחנו נשמח שתישארו שם.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר