הגשר בצומת מת"ם עם פרסום של מגה מדיה (צילום: אביהו האן)
הגשר בצומת מת"ם עם פרסום של מגה מדיה (צילום: אביהו האן)

תביעת ענק: מגה מדיה תובעת עשרה מיליון שקל מהעירייה

חברת הפרסום מגה מדיה הגישה לבית המשפט המחוזי תביעה בסך של עשרה מיליון שקל נגד עיריית חיפה: "מצגי שווא, מעשים פסולים ומחדלים של הנתבעת גרמו לתובעת נזקים אדירים בהיקפים של מיליוני שקלים, תוך הפרת התחייבויותיה וחובותיה המינהליות והחוזיות של הנתבעת"

פורסם בתאריך: 10.7.20 08:23

תביעת ענק נגד עיריית חיפה: חברת הפרסום מגה מדיה פרסום חוצות בע"מ הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה בסך של עשרה מיליון שקל נגד העירייה. באמצעות משרד עורכי הדין קאופמן, רבינוביץ', קייזר, רז ושות' נכתב בפתח הדברים כי "תביעה זו עוסקת במצגי שווא, במעשים פסולים ובמחדלים של הנתבעת (עיריית חיפה; ב"כ) שגרמו לתובעת נזקים אדירים בהיקפים של מיליוני שקלים, תוך הפרת התחייבויותיה וחובותיה המינהליות והחוזיות של הנתבעת".

לפי כתב התביעה, "התובעת זכתה במכרז פומבי שפורסם על ידי הנתבעת בשנת 2017 למתן זכויות פרסום על גבי גשרים ותחזוקתם בחיפה ובקרית חיים. בעקבות הזכייה במכרז נחתם עם התובעת בחודש ינואר 2018 חוזה המכרז, שמכוחו הפכה התובעת לזכיינית הפרסום הבלעדית על גבי גשרים ברחבי חיפה. בתמורה לזיכיון זה שילמה התובעת ועתידה היתה לשלם לנתבעת מיליוני שקלים, ואף השקיעה מאות אלפי שקלים בתחזוקה ובשדרוג המתקנים הקיימים השייכים לעירייה. דא עקא, התובעת לא זכתה לממש את מלוא הזכויות המגיעות לה ואף לא את מקצתן מכוח המכרז וחוזה ההתקשרות שנחתם בעקבותיו, והכל עקב התנהלות קלוקלת, שרירותית ומפלה מצד הנתבעת. מעשים ומחדלים אלו, אשר בליבת מצגי הנתבעת והתחייבויותיה, בדין ובהסכם, הביאו לאובדן הכנסות ורווחים בהיקפים אדירים של מיליוני שקלים לתובעת. סמוך ולאחר זכייתה של התובעת במכרז וכריתת ההסכם ביצעה הנתבעת מעשים ומחדלים שפגעו באופן מהותי ביכולתה של התובעת לממש את זכויותיה לפי המכרז. מעשים ומחדלים אלו מצד העירייה נמשכו במשך כל התקופה ממועד כריתת החוזה בחודש ינואר 2018 ועד למועד ביטול ההסכם כדין על ידי הנתבעת בחודש ינואר 2020".

מגה מדיה מבקשת להבהיר בכתב התביעה כי היא "ניסתה בכל כוחה, במשך כשנתיים ימים ממועד כריתת ההסכם ועד למועד ביטולו לממש את זכויותיה לפי החוזה, וביקשה מהעירייה אין ספור פעמים שזו תקיים את התחייבויותיה לפי ההסכם ותפעל כמצופה מרשות שלטונית בהתאם להוראות הדין. אלא שהעירייה, במעשיה ומחדליה, לא קיימה את התחייבויותיה החוזיות והמינהליות ולא אפשרה לתובעת לממש את זכויותיה לפי המכרז, וכפועל יוצא מכך הביאה את התובעת לעברי פי פחת – להפסדים כלכליים ותדמיתיים כבדים".

נוסף על כך טוענת החברה כי "כל התראותיה ופניותיה לעירייה בקשר להפרותיה את ההסכם נפלו על אוזניים ערלות, והעירייה לא הותירה כל ברירה לתובעת אלא להביא לביטול ההסכם. מעשיה ומחדליה של העירייה העולים כדי הפרות יסודיות של ההסכם הובילו לנזקים ולהפסדים ניכרים לתובעת, בהיקפים של מיליוני שקלים. הנתבעת נתנה הרשאה לחברה מתחרה להקים מתקני שילוט מסוג טוטם ומסוג דאבל אימפקט המתחרים באופן ישיר עם מתקניה של התובעת, והכל ללא מכרז, תוך סטייה מהותית מהוראות מכרז הבילבורדים ובניגוד להוראות הדין. המשמעויות הכלכליות והמסחריות של הקמת המתקנים הללו, קרי מתקני הטוטם והדאבל אימפקט, בשים לב לכך שמדובר בחלופות פרסום מקבילות המתחרות באופן ישיר עם מתקני התובעת, היא הפחתה ניכרת של הערך הפרסומי של הגשרים נשוא המכרז שבו זכתה התובעת".

טענה נוספת שמעלים באי כוחה של החברה היא על "היעדר נראות מספקת של חלק מהגשרים נשוא המכרז וסירוב מצד העירייה לאפשר החלפת גשרים שראותם לקויה ו/או מוגבלת. היעדר הנראות המספקת של חלק מהגשרים פגע באופן מהותי באפשרות של התובעת למצות את הפוטנציאל הכלכלי הגלום במכרז". עוד טוענת מגה מדיה ל"הפלייה מצד העירייה בגביית אגרות שילוט בין פרסום על גבי גשרים לבין פרסום על גבי גגות. העירייה הקפיאה את העלייה בשיעור האגרה בגין מתקני פרסום על גבי גגות, ומנגד העלתה את שיעור אגרת השילוט בגין פרסום על גבי גשרים. מדובר בהפליה בוטה מצד העירייה בין המפרסמים על גבי גגות לבין התובעת, כמי שמפרסמת על גבי גשרים. הפליה בוטה זו הביאה לפגיעה כלכלית קשה בתובעת. יובהר כי התובעת התבססה על מצגיה של העירייה בעניין זה עת הגישה הצעתה במסגרת המכרז – מצגים שהעירייה לא קיימה".

 

 

החברה טוענת גם כי "העירייה הציבה תנאים מוגזמים ובלתי סבירים להקמת מערכות התאורה בגשרים, לרבות לשיפוץ ולתיקון של מתקני חשמל נוספים שאינם חלק ממערכת התאורה של השלטים, ודרישות להצגת אישורים הרבה מעבר לנדרש על פי דין ומעבר לנדרש מחברות אחרות שמפעילות מתקני שילוט ברחבי העיר חיפה".

טענה נוספת היא שהעירייה "אפשרה הקמת שילוט 'פיראטי' בכביש 22 (נתיבי המפרץ)". לפי טענה זו, "הנתבעת אפשרה במעשה ו/או במחדל לגורמים שונים, בחלקם חברות שילוט מתחרות, להקים בכביש 22 בשטחה של העיר חיפה מתקני פרסום ששטח פרסומם המצטבר שווה בקירוב לשטח פרסומם המצטבר של מתקני השילוט של התובעת ברחבי העיר. מתקני שילוט אלה בכביש 22 ובכביש היציאה ממנהרות הכרמל, שרובם ככולם סותרים את הוראות הדין ו/או שהוקמו ללא היתר, פגעו ביכולת השאת הכנסותיה של התובעת".

באי כוחה של מגה מדיה טוענים כי "כל ההפרות, המעשים והמחדלים של העירייה הביאו לכך שהתובעת לא הצליחה לממש את הפוטנציאל הכלכלי הגלום במכרז. יתרה מכך, התובעת הפסידה סכומים ניכרים וספגה נזק תדמיתי כבד. זאת ועוד, כל פעולותיה ומחדליה של העירייה בוצעו בניגוד להתחייבויותיה החוזיות והמינהליות, וממילא בחוסר תום לב משווע ותוך סיכול מטרת ההסכם. בכך למעשה רוקנה הנתבעת מתוכן את הזיכיון שקיבלה התובעת, שכן מה ההיגיון אם מצד אחד העירייה מפרסמת מכרז פומבי להענקת זכות לפרסום כנגד תשלומים והשקעות אדירות, ומהצד השני מתירה הצבת שילוט מתחרה, שלא כדין, שיש בו כדי לפגוע באותן הזכויות שהוענקו מכוחו של המכרז?".

כמו כן נטען כי "הנתבעת במעשיה ובמחדליה היא זו שאפשרה לחברות שילוט מתחרות להקים ולתפעל שלטי חוצות ברחבי חיפה, לעתים סמוך למתקני השילוט של התובעת באופן שהציע חלופה זולה יותר לגשרים, מבלי שהנתבעת נוקפת אצבע כדי למנוע זאת, ובמקרים מסוימים אף עודדה זאת תוך סטייה והפרה בוטה של ההסכם. העירייה התנהלה באדישות כלפי התובעת, בקלות דעת וברשלנות, תוך ידיעה ברורה שהתובעת סופגת בכל יום שעובר נזקים כלכליים ותדמיתיים אדירים, ושהיא לא תוכל להמשיך ולקיים את ההסכם במציאות החדשה שנוצרה – מציאות שאותה יצרה העירייה במישרין, במעשיה ובמחדליה, עת אפשרה הקמתם של מתקני שילוט מתחרים בניגוד להוראות המרכז, בניגוד להוראות דיני המכרזים ובניגוד להתחייבויותיה המפורשות, והכל תוך פגיעה ישירה באינטרסים הכלכליים של התובעת".

לפי כתב התביעה, "כל פניותיה של התובעת אל הנתבעת במשך כשנתיים (!!!) נפלו על אוזניים ערלות. בניסיון לנסות ולצמצם ככל הניתן את הנזקים האדירים שנגרמו ושעשויים עוד להיגרם בעתיד, בשל מעשים ומחדלים של הנתבעת, נאלצה התובעת בלית ברירה ולאחר אין ספור התראות להודיע ב-30 בינואר 2020 על ביטול ההסכם בין הצדדים. ראוי לציין שגם לאחר ביטול ההסכם ניסתה התובעת לייתר את הגשתה של התביעה אך כל ניסיונותיה לא הועילו. משכך, בלית ברירה, נאלצה התובעת להגיש תביעה זו על מנת להיפרע את נזקיה הרבים שנגרמו כולם בשל התנהלות שערורייתית וחסרת תום לב של העירייה".

משום כך מבקשת מגה מדיה לחייב את העירייה לשלם לה את הסכומים הבאים: 5.8 מיליון שקל בגין "אובדן הכנסות של התובעת לטובת זכיין הבילבורדים מתחילת תקופת ההתקשרות ועד לביטול ההסכם", 1.55 מיליון שקל בגין "אובדן ההכנסות של התובעת עקב חוסר נראות של שלטים והיעדר אפשרות להחלפת גשרים"; 950,000 שקל בגין "נזקים שנגרמו עקב דרישות מוגזמות ובלתי סבירות מצד העירייה בביצוע שדרוגים והקמת מערכות תאורה והעדר פרק זמן מינימלי להתארגנות לאחר זכייה", 1.2 מיליון שקל בגין "נזקים שנגרמו לתובעת עקב אובדן הכנסות לטובת המפרסמים על גבי גגות, עקב האפליה באופן גביית אגרת שילוט על ידי הנתבעת, ועקב הפרה בוטה של מצגי העירייה שניתנו לתובעת", 1.5 מיליון שקל בגין "אובדן הכנסות עקב איבוד אחיזה אסטרטגית בעיר חיפה", ו-4.5 מיליון שקל בגין "אובדן ההכנסות בגין התקופה שלאחר ביטול ההסכם ועד לתום תקופת הזיכיון".

לחלופין מבקשת החברה החזר דמי הזיכיון והאגרות ודורשת מבית המשפט "להורות לנתבעת להשיב לתובעת 4,583,010 מיליון שקל (נומינלי) בגין דמי הזיכיון והאגרות ששילמה התובעת לנתבעת בתקופה שבין ינואר 2018 לפברואר 2020, ולהשיב לתובעת 600,000 שקל (נומינלי) בגין הוצאות שנשאה בהן התובעת בקשר עם שדרוג חלקי של מתקני השילוט נשוא המכרז".

על אף שסך הפיצויים המגיעים לחברה לטענתה עומד על 15.5 מיליון שקל לפיצויי קיום ו-5,185,010 מיליון שקל להחזר דמי הזיכיון והאגרות "מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת עשרה מיליון שקל לצורכי אגרה, כשסכום זה נושא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. נוסף על כך מתבקש בית המשפט להורות לנתבעת לשאת בהוצאות התובעת בגין הגשת תביעה זו ובשכר טרחת באי כוחה בצירוף מע"מ כדין".

תגובתה של עיריית חיפה תפורסם לכשתתקבל.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

17 תגובות
 1. שכל הכסף ילקח ממינהלת 2030

  יונה בלחיצת יד היה פותר כל מחלוקת. ללא בית משפט.
  נבחרי היום רק מחפשים לדרוך על כל מוקש.
  ("ציטוט של חדווה")

 2. השקוף.

  וכרגיל …….תגובת העיריה תפורסם שתתקבלאה סליחה……יונה יהב אשם!!!!!!יונה גם אשם בבריאת העולם!!!!

 3. ניר

  לפי הפירסום החוזה נחתם בינואר 2018. בתקופה הזו יונה יהב היה ראש העיר. מה אתם רוצים מעיריית חיפה? למה שהיא תקיים חוזים שערורתיים ובזבזנים שיונה יהב חתם עליהם? תתבעו את יהב!

 4. יהב טמן מוקשים לבא אחריו

  יונה יהב מכר ושיעבד את העיר לחברות שונות. למה העירייה צריכה לעבוד בשביל חברת פרסום? יהב חובב היח"צ שעל כל מטר של אספלט חדש היה שם שלט "משפצים לכם/בונים לכם" חיפש עוד מקורות להאדרה עצמית ופרסום לאגו הגדול והעצמי שלו. גם זה שארית מהאדמה החרוכה שהוא השאיר כדי שבמידה ומישהו אחר ייבחר אז לחדש יהיה קשה לתפקד.

 5. אליאור עזראל

  את לוקחת לנו את הפרנסה בעיר. אנחנו נותני שירותים, קודם משרד התחבורה, עכשיו פרסום כמה עוד אפשר להרוס ?

 6. סטודנט

  שריד מתקופת הביזבוזים והנהנתנות של יונה יהב. מה שמשמח, זה שכל זה לא עזר לו וברגע האמת תושבי חיפה בעטו אותו.

 7. תשובה לאליאור

  העירייה לא אמורה לספק לכם פרנסה, היא קודם כל עבור התושבים. היא לא אמורה לדאוג לתזרים של קבלני המשנה. יכול להיות שאתה מאלו שתמכו ביהב כדי שברזי השמנת לא ייסגרו? תפנו ללשכת התעסוקה או לשירותי הרווחה.

 8. יורם

  לראש עיר אין חובה לקיים חוזים של ראש עיר קודם במידה והם בלתי סבירים, כמו במקרה הנ"ל. ויש תועלת בתביעה הזו – סוף סוף החיפאים יקבלו הוכחה מוחשית לאיפה באמת הלכו כספי הארנונה שלהם.

 9. נ. צוק

  מופרעי הקומנדו נשלחו להגיב כאן על ידי המפקד וסגניתו. צריך לגרש אותם ואת העבריינית המורשעת מחיפה לפני שישמידו אותה!!!

 10. עדנה, כרמל

  חברת פירסום יקרה – הגישו תביעה אישית נגד יונה יהב. כל חיפה תהיה לצידכם. בהצלחה.

 11. שלמה

  יונה יהב בישל עוד תבשיל מסריח והחיפאים אמורים לשלם על זה? לא יקרה.

 12. ניהלו את העיר כמו השיר הידוע חור בדלי

  מציע לחייב את חדווש ויונוש אישית על המחדל הזה שישלמו מכיסם.
  יש חור בדלי הו יונה הו יונה יש חור בדלי
  אז נציב עוד שלטי פרסום הו חדוה הו חדוה
  אז נציב עןד שלטי פרסום בכל העיר לממן את החור
  אבל יש חוזה על גשרים הו יונה הו יונה
  אז נציב גם שלטים הו חדוה הו חדוה

 13. חייבים ראש עיר עם ידע בכלכלה ויכולת ניהול

  צריך להביא מנהל מקצועי כמו משה בר סימן טוב שיעשה סדר בעירייה הזאת
  קצ לא מצליחים ורק מנפחים אותה בג'ובים נוספים

 14. דין דין

  מי קבע שחברת פרסום אחת תלקק את כל השמנת בפרסום חוצות? יהב קבע .עכשיו העיר קיבלה תביעה.לא סופי.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר