מנהרת התשתיות שנבנית במסגרת פרויקט חיבורי נמל המפרץ (צילום: תאגיד יפה נוף)
מנהרת התשתיות שנבנית במסגרת פרויקט חיבורי נמל המפרץ (צילום: תאגיד יפה נוף)

מנכ"ל משרד התחבורה במתקפה נגד יפה נוף והעירייה

אתמול, לאחר שהתאגיד העירוני יפה נוף הודיע לקבלנים שאחראים על העבודות בפרויקטים שאמורים לעבור לידי החברות הממשלתיות על עצירה זמנית של העבודות ל-30 יום, שלח מנכ"ל משרד התחבורה עופר מלכה מכתב חריף למנכ"לית יפה נוף סאלי גליצנשטיין, שבו הוא תוקף את ההתנהלות שלה ושל נחשון צוק

פורסם בתאריך: 19.10.20 08:14

המאבק בין משרד התחבורה לתאגיד העירוני יפה נוף בעניין העברת הפרויקטים מהתאגיד לחברות התשתית הממשלתיות השונות מגיע לשיאו. אתמול (ראשון) הודיע יפה נוף לקבלנים שאחראים על העבודות בפרויקטים שאמורים לעבור לידי החברות הממשלתיות על עצירה זמנית של העבודות ל-30 יום, מלבד פרויקט מטרונית נשר. גורמים ביפה נוף טוענים כי זהו צעד מחאה מול המשרד, שלטענתם אינו משתף פעולה כדי להגיע להבנות סביב החתימה על הסכם ההיפרדות בין הצדדים, וכי ההפסדים שנובעים מהעיכוב עלולים להגיע למיליוני שקלים.

בהמשך להודעה של יפה נוף לקבלנים שלח מנכ"ל משרד התחבורה עופר מלכה מכתב חריף למנכ"לית יפה נוף סאלי גליצנשטיין, ובו האשמות קשות נגד התאגיד ועיריית חיפה. כזכור, בחודש יולי החליט המשרד להפסיק את ההתקשרות עם יפה נוף ולהעביר לחברות אחרות את הפרויקטים שבאחריותו. כעת מתברר שבחודש האחרון נעשו ניסיונות להגיע להבנות מוסכמות על שני הצדדים שיאוגדו בהסכם, ולהוסיף את העירייה כצד בהסכם. ל"כלבו – חיפה והקריות" נודע כי יפה נוף והעירייה ניסו להגיע להבנות עם משרד התחבורה שלפיהן נושא השיפוי יהיה באחריותו של המשרד באופן רטרואקטיבי, והמשרד הסכים לכך, אך ממכתבו של מלכה עולה כי למרות שהמשרד הלך לקראת יפה נוף והעירייה, הן הערימו קשיים להגיע להסכמות.

במכתבו כתב מלכה: "במשך שבועות קיימו נציגי משרדנו דיונים אינטנסיביים עם נציגי יפה נוף במטרה לגבש הסכם היפרדות, כפי שהוצע על ידי יפה נוף ולבקשתו, על מנת להעלות על הכתב את אופן העברת הפרויקטים, אף שלעמדתנו ניתן היה לפעול בהתאם לתנאי הסכם המסגרת גם ללא צורך בהסכם היפרדות כתוב. נציגי משרדנו כמו גם נציגי יפה נוף השקיעו שעות רבות של דיונים משותפים ועמלו רבות במטרה לגבש נוסח מוסכם במהירות המירבית. לאחרונה ביקשו גם נציגי העירייה לקחת חלק בהסדר המתהווה, על אף שהעירייה אינה צד להסכם המסגרת".

לדבריו של מלכה, "משרדנו שם את הטיפול בהסכם ההיפרדות בראש סדר העדיפויות בשים לב לכך שכל עיכוב בהעברת פרויקטים לזרועות הביצוע מעכב את המשך קידום הפרויקטים ויוצר נזקים של מיליוני שקלים לקופה הציבורית, כמו גם פגיעה במשק המדינה ובתושבי מטרופולין חיפה. למותר לציין כי יפה נוף מודע היטב להיקף הנזקים ובחר לפרט אותם, לא אחת, באמצעי התקשורת, תוך הפניית אצבע מאשימה למשרד התחבורה".

במכתבו מתאר מלכה את הניסיונות ללכת לקראת יפה נוף: "במטרה להשלים את הליך ההיפרדות במהירות וביעילות, ובתוך כך להאיץ מהר ככל האפשר את המשך הטיפול בפרויקטים לרווחתם של תושבי חיפה והערים הסמוכות ולמזער את הנזק לקופה הציבורית, משרדנו הלך כברת דרך משמעותית ביותר במהלך ניהול המשא ומתן בין הצדדים, והיה נכון להתגמש ביחס לדרישות רבות שהוצבו על ידי העירייה ויפה נוף. יודגש כי מדובר בדרישות שהוצבו על ידכם ואשר אינן סטנדרטיות ואינן נהוגות כדבר שבשגרה בהסכמים שהמדינה היא צד להם – דרישות שמקלות על יפה נוף ועל העירייה באופן משמעותי ביותר ביחס להתחייבויות שהם נטלו על עצמם בהסכם המסגרת ובהסכמים נוספים. כך, לאחר היוועצות עם סגן החשב הכללי במשרד האוצר הסכים משרד התחבורה לצרף את העירייה כצד להסכם בהיפרדות, וליתן שיפוי ולקחת אחריות רטרואקטיבית על הפרויקטים. כל זאת כחלק מניהול משא ומתן שבין הצדדים, מתוך נכונות לקדם ככל האפשר את העברת הפרויקטים לידי זרועות ביצוע ממשלתיות באופן מהיר ויעיל, ובעיקר מתוך ציפייה למידה זהה של נכונות ושיתוף פעולה מצד יפה נוף והעירייה. בכלל זה, תנאי להסכמת המשרד לשיפוי ולנטילת אחריות היה הסבת הסכמים שכרת יפה נוף עם קבלני משנה לביצוע הפרויקטים שהיו תחת אחריותו לידי זרועות הביצוע הממשלתיות כדי להקל על זרועות הביצוע את המשך ביצוע הפרויקטים, לכשתושלם ההעברה".

 

 

מלכה כתב כי "ב-30 בספטמבר קיימנו ישיבה מסכמת בראשותי ובהשתתפותם של נציגי יפה נוף והעירייה, לרבות היועצים המשפטיים, שבה הגיעו הצדדים להסכמה מלאה למעט בעניין מרכז התנועה המטרופוליני, שלגביו התחייבה היועצת המשפטית של העירייה להעביר נוסח מוצע לסעיף תוך שעה. אלא שרגע לפני סיום הדיון דרשת לפתע להמשיך את ההתקשרות בכל הנוגע לתחזוקת מרכזית המפרץ ומרכז ניהול התנועה המטרופוליני, וזאת בניגוד מוחלט לקו המנחה שהותווה עוד בתחילת הדרך. הישיבה הסתיימה תוך ציון מפורש שנמתין להתייחסות היועצת המשפטית של העירייה. עד היום, בחלוף יותר משבועיים, לא התקבלה כל התייחסות כתובה".

לטענתו של מלכה, במהלך חג הסוכות התקשרה אליו גליצנשטיין פעם נוספת "בדרישה כי יפה נוף ימשיך לתחזק את מרכזית המפרץ, אך גם בשיחה זו עמדתי על סירובי והבהרתי כי אנו ערוכים לחתום על הסכם ההיפרדות. השבת לי כי מכיוון שהמשרד לא נענה לדרישתך 'יהיו שינויים בהסכם'".

בהמשך מכתבו הפנה מלכה טענות קשות נגד העירייה ומ"מ ראש העיר נחשון צוק: "במטרה לקדם את היפרדות הצדדים, הגם שלא התקבלה התייחסות לטיוטה הסופית, שוחחתי שוב עם ראש העיר ועם היועצת המשפטית של העירייה, ולאחר מכן עם צוק, אך הוא השיב לי כי בכוונת העירייה להתנות את החתימה על ההסכם בארבע דרישות חדשות, כמו שדה התעופה בחיפה ונמל חיפה, שאינם קשורים לנדון. לא יעלה על הדעת כי פרויקטים בסדר גודל של מאות מיליוני שקלים יוחזקו על ידי יפה נוף והעירייה כבני ערובה, תוך ניצול נכונותו של המשרד לפשרה לטובת קידום מהיר של המשך הטיפול בפרויקטים, בזמן שהעיכוב מביא כאמור לנזקים אדירים".

את המכתב מסיים מלכה בצעדים העתידיים שאותם מתכוון המשרד לנקוט: "במצב דברים זה של היעדר שיתוף פעולה בוטה מטעמכם אנו נאלצים במקביל לקדם את קליטת הפרויקטים אצל זרועות הביצוע גם ללא חתימת הסכם היפרדות, בראי עקרונות הסכם המסגרת ומכוח הסדרים וסמכויות המוסדרים בחוק. לעת הזו, לנוכח התעלמותכם התמוהה מהשיח שהתנהל ומההבנות שהושגו, משרדנו יברך על כל שיתוף פעולה מול יפה נוף, כמו גם מול העירייה, בהעברה מסודרת וראויה של הפרויקטים, מתוך החשיבות הרבה שיש בהם לתושבי חיפה והרשויות הסמוכות לה. כל ניסיון לגרור את משרדנו לדרישות שאינן רלוונטיות או לשינוי מהחלטות שהושגו בהסכמה לא יצלח. אני תקווה כי חשיבותו של פיתוח מטרופולין חיפה תעמוד לנגד עינייך בהמשך פעילותך".

מיפה נוף נמסר בתגובה: "כידוע, מנכ"ל משרד התחבורה התחייב שהפרויקטים יועברו למשרדו עד 2 באוגוסט 2020. ביפה נוף ממתינים כמעט ארבעה חודשים להעברת הפרויקטים, וזאת לאחר שהחברה ביצעה את כל מחויבויותיה. החברה המשיכה לנהל את הפרויקטים כדי למנוע נזק עתידי ובזבוז כספי ציבור, אך משלא התקבלה התייחסות מקצועית מצד משרד התחבורה למועד הסיום וכדי להימנע מפגיעה נוספת בפרויקטים, ניתנה אתמול הנחיה להקפאתן של כל העבודות. רק לאחר מכן יצא מכתבו של מנכ"ל משרד התחבורה, תוך ניסיון לגלגל את האחריות על כישלון העברת הפרויקטים הלאה".

בעיריית חיפה סירבו להגיב.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

7 תגובות
 1. אבי

  חחחחחחחה.אתה רוצה לחזור לשמן המושחת שמכר את העיר למגזר ולחרדים בשם עשירי חיפה ומחיקת כל אופוזיציה

 2. סיגל וגלי

  העבריינית המורשעת משמידה את העיר. המטונפת הסתכסכה עם כל גורם אפשרי, חוץ מהחרדים שנהנים מאתנן מנופח, והכל על חשבון תושבי העיר.
  הגיע הזמן לשים סוף לטרלול.

 3. מודאג מהעיר והמדינה

  אבי איפא אתה חי?
  יונה אמנם מלא אבל ממש לא מושחת.
  ואם לא שמת לב מה הולך, השלטון הנוכחי הוא זה שנותן ונותן לחרדים.
  החרדים לא סבלו את יונה והביאו להפלתו בגלל שטענו שהוא מתנכל להם.
  דיי לפייק ניוז !!!!

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר