עופר מלכה ועינת קליש רותם (צילומים: דוברות משרד התחבורה; ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)
עופר מלכה ועינת קליש רותם (צילומים: דוברות משרד התחבורה; ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

"כל הנזקים האדירים יהיו על כתפיכם ובאחריותכם"

במכתב חריג בחריפותו לראש העיר עינת קליש רותם מטיל מנכ"ל משרד התחבורה עופר מלכה את האשמה בעיכוב הפרויקטים התשתיתיים במטרופולין חיפה על עיריית חיפה ועל התאגיד העירוני יפה נוף: "היעדר שיתוף פעולה בוטה, חוסר הגינות מופגן וחוסר תום לב שערורייתי"

פורסם בתאריך: 28.10.20 14:02

מנכ"ל משרד התחבורה עופר מלכה שלח היום (רביעי) מכתב חריג בחריפותו לראש העיר עינת קליש רותם באשר להיפרדות של המשרד מהתאגיד העירוני יפה נוף והעיכוב במימושה של ההיפרדות, תוך שהוא מטיל את האשמה בעיריית חיפה וביפה נוף. במכתבו הדגיש מלכה כי "בלא חתימה בדחיפות ולאלתר על הסכם ההיפרדות, אשר יהיה חף מכוח, מלחצים ומכל אינטרס זר, נשלים את הליך הקליטה גם ללא שיתוף פעולה מטעמכם, וכפועל יוצא גם ללא כל ההסכמות שניתנו מטעם משרדי לאורך הדרך. כל הנזקים האדירים הכרוכים בכך ואלה שכבר נגרמו עד כה יהיו על כתפיכם ובאחריותכם".

כזכור בחודש יולי הודיע משרד התחבורה על סיום ההתקשרות עם יפה נוף ועל העברתם של הפרויקטים התשתיתיים שבאחריותו של התאגיד לחברות תשתיות אחרות. מאז ניסו הצדדים להגיע להסכם היפרדות, אך ללא הצלחה, ובמשרד התחבורה האשימו בכך את יפה נוף ואת העירייה. ב-7 באוקטובר אישרה הממשלה החלטה שמסמיכה את העברתם של הפרויקטים התחבורתיים מיפה נוף לחברות תשתית ממשלתיות, ובשבוע שעבר הודיע התאגיד לקבלנים על עצירת העבודות ל-30 יום – מהלך שגרר תגובה נזעמת של מלכה, שבו הוא האשים את יפה נוף ואת העירייה בכך שהם מחזיקים בפרויקטים כבני ערובה, והודיע כי המשרד נאלץ "לקדם את קליטת הפרויקטים בזרועות הביצוע גם ללא חתימת הסכם היפרדות".

במכתבו של מלכה לקליש רותם הוא גולל את השתלשלות העניינים והדגיש כי הסכם המסגרת בין משרד התחבורה לבין התאגיד פג ב-30 ביוני, ו"כבר ב-2 ביולי, בישיבה שהתקיימה במשרדי, הודעתי למנכ"לית התאגיד (סאלי גליצנשטיין; ב"כ) וליו"ר הדירקטוריון (יואב רמתי; ב"כ) כי משרד התחבורה לא יאריך את ההתקשרות בתקופה נוספת. במעמד זה, בעת בחינת השאלה אם עקב נסיבות מיוחדות יש מקום להותיר בידי החברה אחריות לטיפול בפרויקטים ספציפיים מצומצמים, ביקש יו"ר הדירקטוריון כי משרד התחבורה ייטול מידי התאגיד את האחריות לכל הפרויקטים. בסמוך לאחר מכן, בשיחה טלפונית, ציינת בפני כי את מקווה שלא אחזור בי מהחלטתי זו".

מלכה הוסיף כי "ממועד זה ובמשך שבועות קיימו נציגי משרדנו דיונים אינטנסיביים ומקצועיים עם נציגי התאגיד במטרה לגבש הסכם היפרדות, כפי שהוצע על ידי התאגיד ולבקשתו, על מנת להעלות על הכתב את אופן העברת הפרויקטים, אף שלעמדתנו ניתן היה לפעול לאור תנאי הסכם המסגרת גם ללא צורך בהסכם היפרדות כתוב. נציגי משרדנו, כמו גם נציגי התאגיד, השקיעו שעות רבות של דיונים משותפים ועמלו רבות במגמה לגבש נוסח מוסכם וללא דיחוי".

לדבריו של מלכה, "ב-10 בספטמבר הצטרפה לדיונים בהסדר המתהווה עו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית לעירייה, זאת על אף שהעירייה אינה צד להסכם המסגרת, בבקשה כי העירייה תהיה מעורבת בהסדר כמי שמחזיקה בבעלות בחברה, אחראית לפעילותה וממילא גם גורם הנדרש לאישור ההסכם המתהווה. הסכמנו להצטרפותה של העירייה מתוך שאיפה לקדם מהר ככל הניתן את היפרדות הצדדים. אדגיש – משרדנו שם את הטיפול בהסכם ההיפרדות בראש סדר העדיפות בשים לב לכך שכל עיכוב בהעברת פרויקטים לזרועות הביצוע מעכב את המשך קידום הפרויקטים ויוצר נזקים של מיליוני שקלים לקופה הציבורית, תוך פגיעה במשק המדינה ובתושבי מטרופולין חיפה, כמו גם בפרנסתם של מאות העובדים במסגרת עשרות הפרויקטים המושבתים, שהם בעלי חשיבות ציבורית ותחבורתית אדירה. אני סמוך ובטוח כי היקף הנזקים ידוע לך היטב, והם גדלים והולכים ככל שחולף הזמן".

מלכה ציין כי "משרד התחבורה הלך כברת דרך משמעותית ביותר במהלך ניהול המשא והמתן בין הצדדים, והיה נכון להתגמש ביחס לדרישות רבות שהוצבו על ידי העירייה ויפה נוף, זאת על אף שהדרישות אינן סטנדרטיות ואינן נהוגות כדבר שבשגרה בהסכמים שהמדינה היא צד להם, בעוד שניתן היה להיפרד במקצועיות וביעילות גם בלי להידרש אליהן. דרישות אלה מקלות על התאגיד ועל העירייה באופן משמעותי ביותר ביחס להתחייבויות שהם נטלו על עצמם. בראש ובראשונה מדובר בהסכמת משרד התחבורה ליתן שיפוי ולקחת אחריות רטרואקטיבית על הפרויקטים, תחת אחריותם של העירייה והתאגיד, אך זאת בתמורה לשיתוף פעולה מלא מצד העירייה והתאגיד בתהליך ההיפרדות. לצערי הרב, לא זכינו לשיתוף הפעולה המצופה".

 

 

מלכה הדגיש כי "על אף שב-30 בספטמבר כבר הושגה הסכמה מלאה על נוסח סופי להסכם ההיפרדות, למעט הצורך בהשלמת סוגיה מול עיריית חיפה בכל הקשור למרכז התנועה המטרופוליני, החוזה טרם נחתם בשל העלאת דרישות נוספות ברגע האחרון, הן מטעם התאגיד והן מטעמכם, וזאת בניגוד מוחלט לקו המנחה שהותווה עוד בתחילת הדרך ולכל אורכה, בחוסר תום לב בוטה ומקומם. נשגבת מבינתי דרישתו של התאגיד בשלב זה להמשיך את ההתקשרות בכל הנוגע לתחזוקת מרכזית המפרץ, תוך דרישה להחריג מהסכם ההיפרדות את פרויקט מרכזית המפרץ ואת תחזוקתו, לצד הסכמה שכבר הושגה להותיר בידי העירייה את מטה ניהול התנועה העירוני. אחזור ואדגיש כי אני רואה לנכון להמשיך ולדון בכל הקשור למעורבות העירייה בניהול התנועה העירוני, אך הדרישה כי תפעול ותחזוקת המטרונית, כמו גם ניהול, תפעול ותחזוקת מרכזית המפרץ, ייוותרו על כנם בידי העירייה והתאגיד, אינם ממין העניין. דרישות אלו אינן אלא בגדר של שימוש לרעה, בלשון המעטה, של העירייה והתאגיד בפעילותם מול משרד התחבורה, לצורך הותרת פעילות תחבורתית בידיו של התאגיד, וזאת בניגוד מוחלט להסכמות בין הצדדים, והן אלו אשר מעכבות את מהלך ההיפרדות כולו".

עוד כתב מלכה כי "לא יעלה על הדעת שפרויקטים שביצועם בהיקף תקציב של מאות מיליוני שקלים יוחזקו על ידי התאגיד ועיריית חיפה כבני ערובה, תוך ניצול נכונותו של משרד התחבורה לפשרה לטובת קידום מהיר של המשך הטיפול בפרויקטים, כאשר העיכוב מביא כאמור לנזקים אדירים, וכל זאת בשעה שהתאגיד מרחיק לכת ומאיים על הקבלנים, על אף שממילא לפי הסכם המסגרת כל הזכויות בפרויקטים וכל מרכיב בהם הם רכושו של המשרד, וממילא כל החוזים שכרתה החברה בעקבות הסכם המסגרת נועדו לשם מילוי חובותיו של התאגיד כלפי משרד התחבורה. במצב דברים זה של היעדר שיתוף פעולה בוטה מטעמכם, בחוסר הגינות מופגן ובחוסר תום לב שערורייתי, עיריית חיפה והתאגיד הם שמובילים במו ידיהם לפגיעה חסרת תקדים שנאמדת במיליוני שקלים בפרויקטים תחבורתיים ראשונים במעלה, שנועדו לרווחת תושבי חיפה והמטרופולין. בכך גם מסכלים העירייה והתאגיד את יישום החלטת הממשלה בדבר העברת פרויקטים תחבורתיים מהתאגיד לחברות תשתית ממשלתיות".

מלכה הוסיף כי "אני יכול רק להצר על התנהלות זו אשר מנוגדת לכל אינטרס ציבורי, ובגדרה מוחזקים הקבלנים כבבני ערובה, מופקרת רווחת תושבי חיפה והמטרופולין, נגרמים נזקים במיליוני שקלים לפרויקטים תחבורתיים על חשבון הקופה הציבורית תוך פגיעה משקית אדירה, ונפגעת פרנסתם של אלפי עובדים שמטה לחמם נגדע, וזאת רק למען אינטרסים צרים של התאגיד שמבקש להמשיך לעסוק בתחום התחבורתי. אדגיש כי לולא הועלו בתום הליכי המשא ומתן והגישור כל הפערים, הנוסחים והדרישות המופרכות, היה נחתם הסכם היהפרדות זה מכבר. בשים לב לשיח המתקיים בשבועיים האחרונים באמצעות מ"מ ראש העיר (נחשון צוק; ב"כ), שבו מושגים 'הסכמות' ו'פתרונות' אשר בחלוף כמה שעות הם נמוגים, והניסיונות שלי אישית לקיים שיח ענייני, רצוף ומקצועי אשר אינו צולח בהיעדר מענה למרות 'הבטחות' שניתנו למתן מענה, לא אוכל להמשיך לתת יד לנזקים המתמשכים והולכים מטעמכם".

בסיום המכתב כתב מלכה: "כפי שכבר התרעתי בעבר, לנוכח התנהלותכם בשבועות האחרונים נאלצנו במקביל לקדם את קליטת הפרויקטים אצל זרועות הביצוע גם ללא חתימת הסכם היפרדות. בלא חתימה בדחיפות ולאלתר על הסכם ההיפרדות, אשר יהיה חף מכוח, מלחצים ומכל אינטרס זר, נשלים את הליך הקליטה גם ללא שיתוף פעולה מטעמכם, וכפועל יוצא גם ללא כל ההסכמות שניתנו מטעם משרדי לאורך הדרך. כל הנזקים האדירים הכרוכים בכך ושכבר נגרמו עד כה יהיו על כתפיכם ובאחריותכם. אני חוזר וקורא לך לשים לנגד עינייך את חשיבות פיתוחו של מטרופולין חיפה, כמו גם את רווחת תושביו ואת האינטרס הציבורי הזועק שבהמשכיות רצף קידום הפרויקטים באופן מיידי ובהול, ולשלב עמנו ידיים כדי לשים ביחד קץ לנזק האדיר שנגרם מדי יום לכל אלו על חשבון הקופה הציבורית".

עיריית חיפה סירבה להגיב על הדברים.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

51 תגובות
 1. גלי ס.

  העבריינית המורשעת ממשיכה בהתנהלותה העבריינית על גבם של התושבים.
  בנווה תרצה מחכים לעשות עליה חגיגה.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  האם כשמנכ"ל משרד התחבורה כותב מכתב לראש העיר, הוא עושה CC גם אליכם?

 3. שרון

  זה הכל עונש שקליש מענישה את מירי רגב על זה שהיא לא שעתה לתחנוניה להקדיש לה כמה דקות.

 4. מודאג

  בושה. היכן שלא תסתכל התנהלות העיריה פוגעת בתושבי חיפה והאזור, כושלת ומביישת.

 5. חיפאית מאוכזבת קליש

  לזה כנראה קליש ונחשון כיוונו – להרוס את יפה נוף. לא חבל? תאגיד עירוני שגילגל מיליארדים ה6דות לפרויקטים ממשרד התחבורה. עד כמה צרה הראייה והמדיניות שלהם??? והיא עוד גאה ביחסה הלוחמני נגד הממשלה? על מו היא עושה רושם בזה? רק אנחנו מפסידים מכך!!!

 6. היא גורמת לנזקים אדירים לעיר

  בצורה שהיא עובדת לא יוזרם כסף ממשלתי לפיתוח פרויקטי תשתית בעיר. צריך להבין שתקציבים ממשלתיים הינם המקור החשוב ביותר לפיתוח עיר. קליש כבר הסתכסכה עם משרד התיירות( מיזם האורות), משרד התחבורה ומשרדים נוספים. במשרדי הממשלה לא סופרים את חיפה בגללה. המינויים האחרונים ההזויים שלה להנהלת העירייה לא תורמים לחיזוק הקשרים המקצועיים. בקיצור….אכלנו אותה.

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  למה הוא מפרסם את המכתב לתקשורת? מירי רגב רוצה כמו כל הליכוד לעשות סיבוב פוליטי על קליש כי שמשון עידו לא קיבל סגן וגם לא ייקבל.
  נ.ב
  שיעשו פרוייקטים שבאמת מטיבים עם הציבור הם ייזכו לשיתוף פעולה מלא. יעשו פרוייקטים דפוקים – לא יזכו לשיתוף פעולה.

 8. חייבים להודות- היא לא מתאימה

  אחרי שנתיים בתפקיד חייבים להודות שהאכזבה ענקית. התפקיד גדול עליה, אין לה שום יכולות ניהוליות והיא בעיקר גורמת לנזקים. טעות ענקית לבחור בה.

 9. יום יבוא וניפתר מהצרה שנקראת עינת קליש רותם

  עיריית חרפה בראשות קלישאה
  שרימתה וממשיכה לרמות את הציבור החיפאי.
  חדלת אישים שמבזבזת לשווא את כספי התושבים ובונה לעצמה אורוות מדושנות.
  אפס עשיה אמיתית לטובת העיר.
  העיקר מתהדרת בתואר דוקטור שלא שווה דבר.

 10. עירייה על זמן שאול

  גם עו"ד ימית קליין צריכה לזוז. במקום לסייע משפטית היא רק מקטינה וחוסמת פרויקטים.
  אפסים בהנהגת העיר חיפה. עד מתי יהרסו את העיר וכל הטוב שהיה בה?

 11. המאוכזב קשות

  איך? איך? איך? איך הצבעתי עבורה??? טעות פאטלית.
  העיר חיפה זקוקה למועמד/ת כמו דנילוביץ‼️

 12. שמואל

  נזק לעיר, בזבוזים מיותרים , רמאויות והסתרות , דיקטטורה בולשביקית וחזרה לאחור בזמן, הישענות על נוסטלגיה , סגירת מקומות תעסוקה לעיר, חזירים ללא גבול ותושבים מפוחדים , הגירה שלילית,….
  אכזבה זו לא מילה למה שקורה בעיר הזאת בשנתיים האחרונות. הרס וחורבן מתארות יותר יותר את המצב.
  טוב שהזמן אוזל .

 13. התושבים משלמי הארנונה

  ומי ישלם על הנזקים שחבורת הנוכלים גורמת לקופה העירונית ? העיקר החרדים לא נפגעו ולא ישלמו ויעבירו גם את תושבי בני ברק לחיפה. תודה לכם דו ראש עיר.

 14. לתושבי חיפה נמאס. רוצים ועדה קרואה

  יש לפנות למבקר המדינה לחקירה מיידית בנושא ולקדם ועדה קרואה לניהול העיר חיפה.
  את תאגיד יפה בלוף יש לסגור לאלתר ולהקים חברה חדשה נקיה. המחדלים שם עברו כל גבול ועוחים לנו בהרס פיתוח חיפה

 15. רפי חדאד

  בתור מי שמכיר קצת את ההתנהלות, אני יכול להגיד שכ 90% מהדברים שכתב מלכה הם שקר וכזב.
  הדרישות של יפה נוף הם הגיוניות ולגיטימיות, ומלכה עם האגו שלו (מה לעשות עובד עם מירי רקב), לא נותן לו לוותר אפילו במילימטר, אלק מו״מ…
  בקיצור תנו למנכלי״ת החדשה לעשות את מה שהיא יודעת וכבר עושה, לשקם אי יפה נוף ואת התשתיות של חיפה.
  כל משרד התחבורה רקוב מהיסוד.

 16. אחד שיודע

  הנוכלת והמבצעת זו היועצת המשפטית
  אשר מכרה את נשמתה לגב קאליש המורשעת
  מי יתן וניפטר מהם בהקדם האפשרי

 17. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  אנחנו הרוב בחיפה מאושרים עד אין קץ מגברת עינת קליש ראש עיריית חיפה כל הממורמרים יאכלו את הכובע

 18. אכלנו אותה זמנית

  השמאלנים גם פה הכניסו פטליטיקה? קליש צריכה להפנים הליכוד בשילטון! וכדי לקבל תזרימי כספים לפיתוח העיר – כדאי שתפסיק לנהוג כך, אחרת חיפה תחזור 10 שנה אחורנית וכל הפרוייקטים הנהדרים שיהב התחיל ירדו לטמיון. קליש מנקה את כל ההסטוריה כדי שבקדנציה שלה יהיו רק אנשיה ורק חברות שהיא בחרה ומי סובל בסוף ? אנחנו התושבים. ראשת עיר גרועה!

 19. אנשים

  השמאלנים גם פה הכניסו פטליטיקה? קליש צריכה להפנים הליכוד בשילטון! וכדי לקבל תזרימי כספים לפיתוח העיר – כדאי שתפסיק לנהוג כך, אחרת חיפה תחזור 10 שנה אחורנית וכל הפרוייקטים הנהדרים שיהב התחיל ירדו לטמיון. קליש מנקה את כל ההסטוריה כדי שבקדנציה שלה יהיו רק אנשיה ורק חברות שהיא בחרה ומי סובל בסוף ? אנחנו התושבים. ראשת עיר גרועה!

 20. דין דין

  בענין שדה התעופה קיפלו את חיפה קאליש הבינה שבטוב לא ילך כלום עם משרד התחבורה והשרה שבראשה לכן נוקטת בדרך אחרת .עלי והצליחי ועל תוותרי לאלה שטובת העיר לא מענינת אותם אלא רק שיקולים קואליציונים.

 21. תושב

  קליש הרס לחיפה !!!! צריך לסלק אותה מיידית רק שעכשיו כולם עסוקים בביבי

 22. ליאור הפריבילג

  בחירה בקליש במקום ביהב היתה על רקע של "רוצים שינוי", אז קיבלתם!!! קליש מייצגת את מגזר המבקרים חסרי היכולת שלא מסוגלים לתקשר עם הסביבה בגובה העיניים ולהניע מהלכים גדולים וביצועיים.
  אך, געגועיי ליונה יהב-ביצועיסט!!דחף את העיר קדימה!!
  חיפה הינה ניסוי מעבדה למה שהשמאל רוצה לעשות ברמה הארצית והמבין -יבין….

 23. בתגובה ל- 29

  שום עבריינית ושום נעליים כולה איזו עבירת בניה עלובה, פעוטה וטכנית, בבחינת זוטי דברים, כאשר היא שימשה אדריכלית לאיזה פרויקט בניה בזיכרון יעקב. מכאן ולומר נווה תרצה המרחק הוא רב ביותר. סתם תגובה של עם הארץ של ישראלית מצויה

 24. סי

  עינת קליש גומרת על חיפה! לא יאמן ! איזה עונש קיבלנו תושבי חיפה!חיפה פשוט הולכת ודואכית הכל נראה גמור..מרכז שקליש נבחרה הכל רע פה..

 25. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  צריך להיות פוליטקאי חכם היתה מכניסה את נציג הליכוד כסגן ראש העיר והכול היה בסדר. אבל ללכת ראש בראש נגד מפלגת שלטון זה טעות מה גם שחיפה אינה תל אביב.

 26. ויקטור

  צריך להיות פוליטקאי חכם היתה מכניסה את נציג הליכוד כסגן ראש העיר והכול היה בסדר. אבל ללכת ראש בראש נגד מפלגת שלטון זה טעות מה גם שחיפה אינה תל אביב.

 27. שמואל

  קליש מנתקת את חיפה, מהסרטן והשחיתות בראשות ארגון הפשע שנקרא הליכוד!

  המגיבים לכתבה הם אותם מגיבים, כאלה שמתגעגעים לשחיתות שהייתה בתקופת יהב!
  יש עוד 3 שנים לקליש, אז בינתיים או שתארגנו הפגנות נגד קליש או שתמשיכו את החיים….

 28. צפוני

  אדוני המנכ'ל, אתם המשרד התחבורה מתעצבנים על פרוייקטים תחבורתיים. אנחנו התושבים אוכלים אותה בכל צעד ושעל של ראשת העיר הנכשלת שלנו ומחכים בגיליון עיניים לבחירות הבאות.

 29. מה עם הפינוי בינוי בשער עלייה?

  20 שנה מאכילים אותנו בסיפור שזה יקרה אוטוטו.שער העלייה זו הכניסה לעיר,כך נראית חיפה למי שנכנס מהמרכז,עם בנייני רכבת עלובים מלפני 70 שנה

 30. מתגעגעים לעליית ארנונה ללא הגבלה? חחח

  יהב היה ביצועיסט חחחח.
  אוטובוס מטרונית מקרטע בגרעונות עתק 4 שנים איחור. הרס את חיפה עד העצם ויצר עירעה מנופחת שעובדת עבור עצמה בלבד. מי שמתגעגע להם סנילי.

 31. חה חה מכתבי איום

  שמשרד התחבורה יגישו תביעה אישית נגד מנכלית יפה נוף וראש העיר נראה אותם?
  הלעטך הזה רק שוחח מכתבים לתקשורת, מה אתה חושב שאתה מבהיל מישהו ברחוב ביאליק?

 32. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  קליש אני מצטער מאוד שבחרתי בך , קרית חיים מערבית , שדרות טרומן , אפה הבטחות שלך? לא זזים אלה הולכים אחורנית מקום אי אפשר לגור באזור הזה , חבל על המקום המקסים ויפה , מקלדת גברת קליש, כול המשפחה שלי בחרנו בך .זה לא יקרה שוב.שתיהיי בריאה

 33. מוזיאוני חיפה

  את הכסף משלמים תושבי חיפה על האחזקה שאיננה ,הנקיון שאף פעם לא היה והשמירה שמיתחת לכל ביקורת ,ומשכורת משולמת לבעלי התפקידים שלא עושים דבר .

 34. חסן שוקרי

  מה נראה לך ??? שנותר על המשכורת שאנו מקבלים בשביל להדפיס כמה מילים בדף בכדי להעביר את האחריות אליך?
  אתה לא יודע שמתוקף הנחיות המועצה להשכלה גבוהה אסור לנו לרשום מעל שני משפטים מלאים או 100 מילים ביום?
  תמתין בסבלנות- מבטיחים כי עד מרץ 2021 נסיים את מכתב העברת השליטה אליך,
  מיד לאחר סיום המכתב נדאג לשלוח אותו בדחיפות אל משרדך באדיבות רשות הדואר ( נחסוך כסף למדינה אז נשלח בדואר רגיל) ,
  כולנו תקווה כי עד דצמבר 2021 המכתב יגיע ליעדו,
  בברכה
  האחראית על הקלדת המכתב

 35. זהבית

  הכול פוליטיקה
  קליש מנקה אורוות זה ברור לכולם
  זו משימה קשה ביותר
  כמובן שכול ההתנהלות מול משרד התחבורה זו פוליטיקה עלובה של גברת מירי רפש
  שמנסה להכניע את קליש לסגנון המזעזע של הליכוד
  לא קונה כלום מהכתבה הזו

 36. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  לדעתי כל זמן שמירי רגב היא שרת התחבורה, עדיף שלא יקודם שום פרויקט כי היא פועלת ממניעים פופוליסטים ללא ראייה לעתיד וכל פרויקט כזה רק יגרום נזק.
  שנית, טוב שקליש עוצרת פרויקטים, חלק גדול ממה שיהב עשה הן טעויות לדורות, מה אתם רוצים להמשיך עם המטרונית שהיא כשלון?? הרכבל המיותר( אם כבר היה צריך לבנות אותו מחוף הכרמל לחורב ולא בתוואי הזה)?? איזו תנופה הוא עשה? לבנות מלונות כשאין תיירים, לרצות להרוס את הים, לא שיקם את שוק תלפיות, לא שיקם שכונות. קליש בונה תוכניות יסודיות, בוודאי שזה לוקח זמן, בואו נחכה עוד קצת ונראה.

 37. דונלד דאק יהיה ראש עיר יותר טוב ממנה

  קליש הרגה אותה סופית !!
  אסביר לכל המכחישים…
  בלי קשר לקורונה עוד לפני פרוץ המגפה,
  כדוגמא תראו את שדרות מוריה שהפכה סופית להיות שדרה באמצע שום מקום. במקום לפתוח מחדש את הפאבים להחיות את הכרמל ולהחזיר את הצעירים והסטודנטים.. רק החמירה את המצב !
  אין שום דבר חוץ בתי קפה, ובתי אבות. ( רק הדיוק שרד.. )
  רכס הכרמל הפך לבית אבות כרמל !
  תושבי הכרמל חיים בסגר לילי כבר במשך שנים…
  צריך ראש עיר שרוצה לפתח את העיר ולא לשמר בניינים מתפוררים, ולבנייה שבורה מימי המנדט הבריטי בטענות שימור – נפלה על הראש האישה הזאת !!!
  תראו את נשר, ראש העיר צעיר שחושב רק איך הוא רק מפתח את העיר שלו כששלנו רק הורגת אותה !!
  גברת קליש, תביני שכל מי שבחר בך מצטער ורק מחכה לבחירות שתחזרי למקום ממנו באת !
  אדריכלית ערים את לא אולי אדריכלית לבתי אבות.

  אפילו דונלד דאק יהיה ראש עיר יותר טוב ממך, אולי הוא שלא כמוך יצליח להיפטר מכמה חזירי בר….

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר