המרכז הרפואי בני ציון (צילום: תמיר אסרף)
המרכז הרפואי בני ציון (צילום: תמיר אסרף)

האחות שפוטרה מבני ציון דורשת להחזירה לעבודה

האחות מבני ציון נעצרה ב-17 באוקטובר לאחר שהעלתה לכאורה פוסט תמיכה בחמאס, אך התיק נגדה נסגר. למרות זאת, עיריית חיפה ובית החולים החליטו לפטרה. כעת היא מבקשת מבית המשפט צו שימנע את פיטוריה וישיב אותה לעבודה

פורסם בתאריך: 25.1.24 07:56

אחות במרכז הרפואי בני ציון הגישה לבית הדין האזורי בחיפה בקשה למתן צווי מניעה זמניים וצו מניעה ארעי דחוף (עד להכרעה בצווים הזמניים) נגד עיריית חיפה והמרכז הרפואי בני ציון שימנעו ויבטלו את פיטוריה, ויורו על המשך עבודתה בבית החולים.

ב-17 באוקטובר דווח כי אחות בבני ציון נעצרה על ידי המשטרה לאחר שהעלתה לכאורה פוסט הזדהות ותמיכה בארגון הטרור חמאס. בתום החקירה נסגר התיק אך העירייה ובית החולים קיימו לה שימוע לקראת פיטורים. בהחלטתה של ועדת הפיטורים בעירייה מ-3 בדצמבר, שעליה חתומים מנכ"ל העירייה ניר מריאש, היועצת המשפטית ימית קליין והגזבר שמוליק מרמלשטיין, נכתב כי "האירוע שהניע את הליך הפיטורים, לרבות בגין תפקודה המקצועי הלקוי ויחסי אנוש בעייתיים, היה פרסום סטטוס בוואטסאפ, שתוכנו הוא 'איחולי יום שבת 7.10.23, אלוהים נותן יותר ממה שציפינו' ו'אלוהים משמיד את מי שמתנגד לו בפעולות שלו ובאמונה שלו, כל אחד בזמנו'. הפרסום היה בשפה הערבית, והוא תורגם בסיוע עורכי דין דוברי ערבית מהשירות המשפטי בעירייה. בגין פרסום הסטטוס נעצרה העובדת למשך יומיים, והתנהלה חקירת משטרה שבסיומה נסגר התיק מחמת היעדר אשמה פלילית".

עוד החליטה הוועדה כי "העילות שעמדו בבסיס הכוונה לסיים את העסקתה הן אי התאמה לשמש בתפקיד, שהוא בעל זיקה ציבורית משמעותית וקשר מתמיד עם הציבור, ואובדן אמון בכשירותה של העובדת לשרת את הציבור בנאמנות ולהעניק טיפול אמפטי, רגיש וחומל ובלא משוא פנים, זאת על רקע פרסומים והתבטאויות קשות ובלתי ראויות במדיה החברתית, האחרון שבהם הוא פרסום הסטטוס ב-7 באוקטובר, במהלך מתקפת טרור הפתע האכזרית והרצחנית בעוטף עזה",  "פגיעה במרקם היחסים הכולל בבית החולים ויצירת אי שקט, מתיחות ופגיעה ברגשות, באופן המשפיע על תפקודו התקין של בית החולים ובאמון שהציבור רוחש לו", ו"תפקוד מקצועי ויחסים בינאישיים לקויים".

בהחלטה צוינו גם הטענות של העובדת, ולפיהן "משטרת ישראל לא מצאה כי נעברה עבירה פלילית וסגרה את התיק בעניין הסטטוס מחמת 'היעדר אשמה'; הסטטוס פורסם לפני הטבח הנורא בשבת השחורה. הסטטוס לקוח מהטיק טוק ופורסם כסטורי בוואטסאפ. בנוסף, התרגום אינו נכון. איחולים עצמיים של אדם והודיה לאלוהים אינם פרסום שיש בו חטא, ופיטורי העובדת אחרי 33 שנים בגלל שהיא הודתה לאלוהים אינם לגיטימיים. העובדת היא פעילת שלום מובהקת, מאמינה בחיים המשותפים, מגנה כל סוג של אלימות ומתייחסת לכלל מטופליה – ערבים ויהודים – בצורה הוגנת".

בהחלטה של ועדת הפיטורים נכתב כי "איננו סבורים שהעובדת הניחה בפנינו תשתית שיש בה כדי להביאנו לשנות מהכוונה לסיים את העסקתה, ואנו מחליטים לסיים את העסקתה של העובדת בבית החולים או בעירייה". בהחלטה הודגש כי "זימון העובדת לשימוע, הגם שמשטרת ישראל סגרה את התיק מחמת היעדר אשמה פלילית, אינה מהווה שלילה או איון של החלטת המשטרה, והעובדה שהפרסום אינו מהווה עבירה פלילית אין פירושה שהעירייה איננה רשאית לשקול אותו, כמעסיק, במישור של התאמתה של העובדת לתפקיד ולשירות ולהשפעה שיש לו על יחסי העבודה. לפיכך איננו מקבלים את הטענה כי סגירת התיק במשטרה בגין פרסום הסטטוס שומטת את הקרקע להליך הפיטורים".

 

 

האחות פנתה כאמור לבית המשפט, ובבקשתה נכתב כי "עד לפיטוריה הפסולים, בנסיבות פוגעניות ואגב הכתמת שמה הטוב והמוניטין המקצועי שלה שאותו בנתה בשקידה, בחריצות ובעמל רב במשך יותר מ-33 שנים, ואשר זיכה אותה בשבחים ובהערכות רבות מהממונים עליה, מעמיתיה לעבודה ומהמטופלים על ידה. ההחלטה לפטר אותה נפלה עוד קודם לזימונה לשימוע, ואגב שמנהלת המחלקה הממונה עליה ארבה והמתינה לשעת כושר כדי להוציא אותם אל הפועל. מנהלת המחלקה ניצלה את אירועי השבת השחורה כדי לטפול על המבקשת האשמות שווא בדבר פרסום סטטוס בשפה הערבית, לכאורה, שהתבררו בלא כלום (ובהתאמה – בהחלטת המשטרה לסגור את התיק בהיעדר אשמה). הפיטורים נתלו ונאחזו בשלל נימוקים שהועמסו, מנקודה וזו אילך, כדי להצדיקם בכל מחיר ובהיעדר עילה של ממש".

עוד נטען כי העירייה ובני ציון "ביודעם כי אין טעם של ממש לפיטורים, עשו שימוש ציני באירועי 7 באוקטובר וקישרו לפרסום שהעלתה המבקשת, עוד קודם לכן, כוונות ומניעי הסתה. משנוכחו כי אין ממש בדבר וביודעם כי זה לכשעצמו אינו יכול להכשיר את הפיטורים, הוסיפו והעמיסו אירועי עבר, במשך תקופה ארוכה ובשיהוי ניכר המלמדים כי הם בעצמם לא התייחסו אליהן מוקדם יותר ככאלו המצדיקים את פיטוריה. עובדה היא שבפועל המבקשת המשיכה למלא את תפקידה במשך שנים, כאשר במקביל הוענקו לה בהזדמנויות שונות מכתבי המלצה, אגרות הערכה ותעודות הוקרה עד לחודש אוקטובר 2023".

בבקשה צוין כי מחודש אוקטובר "בשעה שהמשיבים שוקלים לכאורה את המשך העסקתה של המבקשת ובשעה שעמדתה היתה אמורה להישמע בנפש חפצה, נהגו המשיבים כלפי המבקשת כמי שכבר סיימה את העסקתה. כך למשל, וחרף אישורי מחלה שהמציאה המבקשת, מ-22 באוקטובר נמשך הליך פיטוריה באין מפריע וכסדרו; וכך למשל, כבר ב-16 באוקטובר, המועד שבו נעצרה המבקשת ונלקחה לחקירת משטרה, הודיעה מנהלת המחלקה לצוות עובדי המחלקה ש'היא כבר לא תחזור לכאן'".

עוד צוין כי "עד למועד זה לא נמסרה למבקשת הודעה על סיום העסקתה. מעת שנמסרה לה החלטת ועדת הפיטורים היא עמדה בקשר עם גורמים שונים במשיבים ובקשר לפסלות פיטוריה, לפגמים שנפלו בהם ולאי חוקיותם. בהתאם לתשובות ולהנחיות שקיבלה, המבקשת גם העלתה על הכתב את טענותיה, העבירה אותן והמתינה, כפי שהובטח לה, לעמדתם. המבקשת שיגרה את מכתביה לעירייה ב-19 בדצמבר, ב-25 בדצמבר וב-3 בינואר, ואף נענתה בעל פה ובכתב ב-25 בדצמבר וב-3 בינואר כי מכתביה התקבלו והיא התבקשה להמתין לתשובה".

ב-9 בינואר קיבלה האחות את תשובת העירייה ובני ציון "ובה הודעה על סיום העסקתה, גמר חשבון ואגב דחיית טענותיה. כך למעשה נודע לה כי המשיבים אינם מתכוונים לחזור ולשקול את סיום העסקתה. החלטת ועדת הפיטורים, אשר רצופה אי דיוקים עובדתיים או סתירות בין קביעותיה, מלמדת כי ההחלטה בדבר פיטוריה נפלה עוד קודם להתכנסותה של הוועדה וכי לא היה בטיעוני המבקשת – צודקים, סדורים, נתמכים ונסמכים – כדי לשנות ממנה. למעשה, כל הליך פיטוריה נעשה למראית עין, וזכות הטיעון שניתנה לה ניתנה למען הסדר הטוב ורק על מנת לחסום את דרכה מלטעון בקשר אליו. גם הפרסום הנטען, שבעטיו 'הונע הליך הפיטורים', לא היה אלא שימוש לרעה באירועי 7 באוקטובר וכדי לקשור באופן מסורבל שיתוף שביצעה המבקשת לפרסום אחר עוד קודם לאירועים. הטענות ביחס לתפקודה המקצועי הלקוי וליחסי העבודה כלל לא הובאו במסגרת זימונה לשימוע, ועל אף זאת – כנטען בהחלטת ועדת הפיטורים – היו אלו שהכריעו את ההחלטה בדבר המשך העסקתה".

בהחלטתו קבע השופט הבכיר אלכס קוגן כי הוא אינו "רואה מקום ליתן סעד כלשהו במעמד צד אחד, ואין מקום בנסיבות לכאוריות אלו לאכוף במעמד צד אחד על המשיבות יחסי עבודה עם המבקשת, ובכך לשים בטרם קיימנו דיון במעמד הצדדים את שיקול דעתו של בית הדין תחת שיקול דעתה של המשיבה". על העירייה להגיש כתב תשובה עד 30 בינואר.

מהנהלת המרכז הרפואי בני ציון נמסר: "הנושא נמצא בהתדיינות משפטית, ולכן נגיב בבית הדין".

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

7 תגובות
 1. אזרח

  לא להחזיר אותו צריך לפטר לצמיתות לא מפרנסים תומכי חמאס
  החזרתה זאת כניעה לטרור

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  צריך להעיף אותה לעזה לעזה ולא לעבוד בחיים עם חולים יהודים מנוולת אחת

 3. אודלי

  אבוי לנו שמחבלת כזאת תעבוד במדינה שלנו לדעתי אפילו להגלות אותה לעזה שם יהיה לה מספיק במי לטפל

 4. חלם

  חוצפה שאין איך לתאר ערביה שמפרסמת תמיכה בטרור ומאחלת ליהודים ויותר מזה פוטרה כאחות בבית חולים – ומבקשת לחזור דרך ערכאות משפטיות?! זה חלם ומפגר בכלל לבזבז עליה הוצאות וזמן!! תעיפו אותה לעזה שם תעבוד ,אף יהודי לא ירצה ליפול לידי אחות טרוריסטים ששונאת אותנו

 5. קלישה

  חוצפה שאין איך לתאר . לא להחזיר אותו צריך לפטר לצמיתות לא מפרנסים תומכי חמאס
  תעיפו אותה לעזה שם תעבוד – החזרתה זאת כניעה לטרור

 6. יעל

  שתלך לעבוד בעזה אני לא רוצה שתטפל בנו מי שאנחנו לא בוטחים בו.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר