אמנון עידו ושמואל מרמלשטיין (צילומים: בועז כהן)
אמנון עידו ושמואל מרמלשטיין (צילומים: בועז כהן)

גזבר העירייה: "אם לא אעביר כספים מהרזרבה, לא אוכל לשלם שכר"

ישיבת הכספים שהתקיימה אמש הייתה סוערת במיוחד, כאשר מצד אחד, התבקשה הוועדה לאשר תוספות שכר במיליונים, ומצד שני, באופוזיציית דרשו לראות את תוכנית ההתייעלות שאמורה הייתה להיות מוצגת בפניהם עד 30 במאי. יו"ר ועד העובדים אמנון עידו שנכח בישיבה התריע: "אתם לא תוכלו לצאת מהבית כי משאיות הזבל יחסמו אתכם"

פורסם בתאריך: 13.6.22 14:46

ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה אתמול (ראשון) הייתה סוערת במיוחד, כשאל שולחנה הובאה בקשה לשינויים בתקציב הרגיל לשנת 2022. בין השינויים שהתבקשו: "השלמת תקציב שכר לתשעה חודשי העסקה", כלומר לרבעון השלישי מיוני עד ספטמבר.

על פי הבקשה שהובאה בפני חברי הוועדה, בהנהלת העירייה דורשים את תוספות השכר האלה: 600 אלף שקלים תוספת שכר למינהלת 2030; 250 אלף תוספת שכר ללשכת סגן ראש העירייה; תוספת שכר של 150 אלף שקלים להנהלת מינהלת ארגון; 800 אלף שקלים תוספת שכר ללשכת מהנדס העיר; 830 אלף שכר תוספת שכר לבנייה ציבורית; תוספת שכר של 100 אלף שקלים לרשות התחבורה; תוספת  שכר של 800 אלף שקלים להנהלת מינהל תפעול; 200 אלף שקלים תוספת שכר ללשכת ראש מנהל תקס"י (תרבות, קהילה, ספורט וים), ו-700 אלף שקלים תוספת שכר להנהלת חברה וקהילה. בסך כל התבקשה ועדת הכספים לאשר תוספת שכר של 4.4 מיליון שקלים שיוצאו מחשבון הרזרבה התקציבית שעומדת על 20 מיליון שקלים.

באופוזיציית השינוי דרשו לדעת כיצד מתקדמת תוכנית "ההתייעלות" שהם דרשו ושהוסכם עליה כחלק מהגישור שנערך בין שרת הפנים וחברי אופוזיציית השינוי לראש העירייה. חברי אופוזיציית השינוי כיוונו בדבריהם לישיבת מועצת העיר מ-30 במארס האחרון.

על פי פרוטוקול אותה ישיבה, אמרה היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד ימית קליין, כי "לשם אישור התקציב העירייה לשנת 2022 ולבקשת חברי המועצה להכניס שינויים בהצעת התקציב שמהותם הפחתות בסעיפי שכר, בסך כולל של כ-15 מיליון שקלים, ומאחר שעל פי הודעת מנכ"ל העירייה וסמנכ"ל משאבי אנוש בישיבת המועצה הנ"ל, ניתן להכין ולהציג בפני מועצת העיר תוכנית אשר תשקף חיסכון בהוצאות שכר בגובה ההפחתה ולנקוט בצעדים ליישומה, הוחלט כדלקמן: התוכנית תוכן תוך שיתוף ארגון העובדים וקיום חובותיה של העירייה … תוך שמירה מלאה על הפררוגטיבה הניהולית של העירייה, כמעסיק ובהתאם למדיניות ראש העיר וקברניטי העירייה ולסדרי העדיפויות ולצרכים שהוגדרו על ידם; התוכנית ולוח הזמנים ליישומה יוצגו בפני ועדת הכספים על ידי מנכ"ל העירייה וסמנכ"ל משאבי אנוש לא יאוחר מ-30 במאי 2022.

"לצורך ביצוע התוכנית על כל היבטיה, לרבות תשלומי שכר ותנאי העסקה, תשלומי גמר חשבון, עלויות משפטיות וכיוצא בזה, ייועד לתקציב העירייה לשנת 2022 סך של 20 מיליון שקלים. זה לא בתקציב הרזרבה. זה תקציב הוצאות שכר נפרד. ככל שיידרש לעשות שימוש בסך הנ"ל לאחר 30 בספטמבר 2022, תאריך ועדת הכספים את האישור לתקופה נוספת עד תום שנת תקציב 2022, בכפוף לקבלת חוות דעת מטעם היועצת המשפטית לעירייה, כי ננקטו פעולות נדרשות לצורך ביצוע התוכנית יישומה והשלמתה, כמו גם לשם קיום חובותיה של העירייה בהתאם להוראות כל דין. ההמלצה שלנו תהיה חלק בלתי נפרד מהחלטת המועצה, וכמובן כפי שאמרנו, העירייה תיכנס לתוכנית התייעלות".

חברת הוועדה שרית גולן-שטיינברג אמרה בישיבה אתמול: "סוכם בינינו ונוסח ביומיים שקדמו לאותה ישיבה, באמצעות עו"ד פז גליקמן שמונה על ידי שרת הפנים להיות המגשר שלנו וסייע בניסוח אותה הסכמה שאמרה שב-20 מיליון שקלים האלה ניתן יהיה לקחת כסף להשלמות שכר לרבעון השלישי. אנחנו שמנו שכר עד הרבעון השני, אבל יש תנאי בסיסי, כי ידענו שנוטים לשים קצוץ על החלטת מועצה – וביקשנו שהתנאי לזה הוא שאתם תציגו לנו עד סוף מאי תוכנית התייעלות בכוח אדם. לא הצגתם עד 30 במאי, אנחנו נמצאים היום ב-12 ליוני, ואנחנו מצפים שתציגו לנו תוכנית התייעלות".

יו"ר ועד העובדים, אמנון עידו, שהוזמן לוועדה נשאל אם נציגים מהנהלת העיר ישבו עם הוועד מאז אותה ישיבה ב-30 במארס. "לא ישבו איתנו", אמר עידו, "קבעו איתנו פעמיים וביטלו את הישיבה. ברמת העיקרון, אנחנו ניזונים מהתקשורת שהתקבלה החלטה לקצץ 15 מיליון שקל. ארגון העובדים מודיע, כי הוא לא נכנס לקלחת הפוליטית, עד אשר לא תביאו אישור ממשרד הפנים בצורך בתכנית התייעלות והבראה, לא נשב ולא נדון. אף אחד מעובדי העירייה לא ייפגע. ראש העיר ישבה איתנו והסבירה שאין צורך בתוכנית התייעלות. לדבריה, העירייה עשירה ואיתנה, וזה מקבל ביסוס בריאיון שהיא נתנה לתקשורת כשאמרה שיש 373 מיליון שקלים מזומנים בקופת העירייה. אי לכך ובהתאם לזאת, הארגון דורש לקיים את ההתחייבויות של ראש העיר בנושא שדרוגים באגף התברואה, תוספת פרמיות באגף התברואה, שינוי מסלולי קידום, ועדת שדרוגים ל-2022… כל הדברים האלו סוכמו והובטחו על ידי ראש העיר, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל העירייה שיושב פה – והם תקועים. הכתובת היא ראש העיר, וראש העיר צריכה לספק לי את כל תוספות השכר האלו", אמר עידו.

גולן-שטיינברג: "לא יודעת מאיפה נפל הרעיון שצריך להתייעל ולקצץ 20 מיליון שקלים. מקור הטעות נובע מהעובדה ששמנו 20 מיליון שקלים בצד. זה לא אומר ששמנו 20 מיליון בצד, כדי שתתייעלו ב-20 מיליון שקלים ואז תמנעו שדרוגים או פרמיות או מה שמתבקש מכל מערכת תקינה שמתפתחת ודינמית. 20 מיליון השקלים היו להשלמת משכורות וגמר חשבון להתאמת ספר התקינה שאנחנו אישרנו ב-30 במארס במועצת העיר, וכאן אתם נדרשים להציג לנו מה נעשה".

עידו: "אף אחד לא ישב איתנו על התקינה, ובהתאם להסכמים הקיבוציים חייבים לשבת איתנו גם על התקינה ושנאשר את כל שינויי התקינה שיש. זה מבחינת שינויים אירגוניים. מהלכים חד צדדיים ייתקלו בארגון העובדים כמו שלא נתקלו בו מעולם".

עו"ד קליין הסבירה, כי היה מדובר בבקשה להפחתת סעיפי שכר בסך 15 מיליון שקלים, ועל פי הודעת המנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש, ניתן היה להציג בפני מועצת העיר תוכנית אשר תשקף חיסכון בהוצאות שכר וגובה הפחתה ולנקוט בצעדים ליישומה, אז הם הגדירו מה התנאים לאישור תקציב וכיצד מאשרים אותו. קליין: "אתם שואלים איך הגענו ל-15 מיליון? גזבר העירייה לקח את כל ההפחתה בסעיפי השכר שאתם, חברי המועצה, ביקשתם במינהלים ואגפים מסוימים, זה הסתכם ב-15 מיליון. זה למה יש 15 מיליון. זה לא סכום שמישהו קבע. לקח גזבר העירייה את כל הסכומים של הפחתות הכנסה, מדובר במינהל הנדסה, באכיפה עירונית, במינהל תקס"י. הוא כימת את הכל, וזה הגיע ל-15 מיליון. אמרו קברניטי העירייה שאנחנו עומדים להציג תוכנית שהיא תהיה 15 מיליון שקלים".

עידו הקשה ושאל איפה האישור להפחתה מטעם משרד הפנים. קליין השיבה לו, כי אין צורך באישור ממשרד הפנים. "בסדר, אנחנו סיימנו. לא צריך… אתם לא תוכלו לצאת מהבית, כי משאיות הזבל יחסמו אתכם. תקשיבו טוב טוב, שיערה משיער ראשם של העובדים לא תיפול. יש פה ניסיון להוליך שולל את ארגון העובדים… ובואו תנסו אותי", אמר עידו ויצא בזעם מאולם המליאה.

יו"ר הוועדה, סופי נקש, אמרה: "מן הראוי הוא שכעושים תוכנית התייעלות, לשבת עם ועד העובדים. ישבנו בזמנו עם המגשר של משרד הפנים. אנשים לא יקבלו שכר ולא בגללנו".

עו"ד פז גליקמן, שמונה למגשר בין מועצת השינוי לראש העיר מטעם שרת הפנים, כשהעברת התקציב נקלעה לקשיים, נתן את התייחסותו. לדבריו, הגישור שנקבע על ידי שרת הפנים במטרה להעביר את התקציב כלל גם תקני כוח אדם ותאריכים קבועים לעמידה בהחלטות שהוסכם עליהן. לדבריו, הוא רואה בחומרה את העובדה, שעדיין לא הוצגה התוכנית שנקבעה להפחתת שכר של 15 מיליון שקלים.

עידו, שחזר בינתיים לישיבה, אמר שמבחינתו לא יהיה קיצוץ שכר. להיפך. הם יקבלו תוספות. עידו: "אני כבר שילמתי את המחיר. בוטלו הרבה משרות שלא אוישו, ולא משרות חדשות כי הן לא תוקצבו. עובדים בתוך המערכת ספגו את המטלות האלה, ולא מוציאים משרות, והנה אני מודיע לכם שממחר אין מכרזים בעירייה. אתם רוצים מלחמה – תקבלו מלחמה. אבל אני רוצה לתגמל את כל העובדים שספגו את העבודה של העובדים שהמשרות שלהם לא אוישו. יש פה משרות שלא פותחים עליהן מכרזים ואתם יודעים את זה. אם אני לא יכול לתת שירות בארנונה, זה כי אין לי מספיק עובדים לתת את השירות, כי לא קולטים עובדים. אני מנהל משא ומתן, רק כדי לקבל את התוספות שמגיעות בדין ועל פי הסכמים קיבוציים לעובדים, ואני לא קיבלתי תשובה, אם יש באמת 373 מיליון שקל".

 

 

גזבר העירייה, שמואל מרמלשטיין, אמר: "כשהבאנו את הצעת תקציב 2022, באגף התקציבים תיקצבו את השכר לפי המצבה הקיימת בעירייה. כשהגענו לדיונים, חלק מחברי המועצה הציעו שינויים מסוימים בתקציב השכר שמשמעותם הפחתות ביחידות מסוימות. ישבנו המון שעות ובסוף הגענו להסכמה, כפי שעולה מהטיוטה, כי אני פחדתי שאם נאשר את התקציב ככה, לא יהיה לי מספיק כסף לשלם את המשכורות, ואם במהלך החודשים האלה לא יקרה כלום, בסוף אני אעמוד בפני שוקת שבורה ולא יהיה לי כסף לעובדים, שבסוף החליטו לקצץ את שכרם. ולכן הגענו להחלטה שישימו 20 מיליון שקל בצד לתקציב שכר של 15 מיליון שקל, שזה בעצם תקציב השכר שקוצץ, ככל שיחליטו ויאשרו להוציא עובדים, שיהיה לנו איך לשלם להם פיצויים וכד'. במסגרת זאת אמרנו שנעשה, בשיתוף ועד העובדים, תוכנית התייעלות. כפי ששמעתם תוכנית ההתייעלות עוד לא גמורה. אתם אישרתם לנו תקציב בפועל עד 30 ביוני ביחידות שהחלטתם לקצץ אותן, עוד שבועיים זה 30 בחודש, ואם אני לא אעביר מהרזרבה של 20 מיליון השקלים לסעיפי השכר הרלבנטיים – אני לא אוכל לשלם שכר לעובדים האלה".

בסוף הדיון הסוער, אישרה הוועדה הצעת החלטה שכבר אושרה במועצת העיר, ולפיה: "מועצת העיר מאשרת לתקציב השכר שהוצע במסגרת התקציב, לרבות טבלת התקנים שצורפה לתקציב הרגיל עם כל השינויים שהוצעו והצבענו עליהם כרגע… מועצת העיר ממליצה לסגור שלושה מינהלים אשר התווספו בשלוש שנים האחרונות: מינהל אירגון ושירות לציבור, מינהל תקס"י (תרבות, קהילה, ספורט וים) ומינהל רווחה. על ראש העיר לפעול מיידית לאיחוד האגפים והמחלקות שהוכללו במינהלים אלה בהתאם לשיקול דעתה, ובלבד שלא יהיו יותר מארבעה, מתוך ראייה בצורך של התייעלות תקציבית…  מועצת העיר מחליטה לבטל את יחידת מינהלת 2030, אשר תפקידיה יוכלו להיות מחולקים בין המינהלים השונים. מועצת העיר מנחה לבטל את כל התקנים שאוישו בעובדים חדשים במהלך 2021 עד היום ולא אושרו במועצת העיר. באשר לכל סעיפי קיצוץ התקנים והמשרות… ועדת הכספים לא מאשרת תקציב נוסף אלא אם בתוך 10 ימים מהיום, תוצג בפנינו תוכנית התייעלות והצגה מה נעשה עם עובדים שמאיישים תקנים שלא אושרו ואם נעשה איתם גמר חשבון לסיום העסקה ולאן נוידו העובדים הקבועים שאותם אנחנו לא מבקשים לפטר. אנחנו שבים ואומרים שההחלטה שלנו מתייחסת לאותה רשימת עובדים בכירים, אשר התקנים שלהם מעולם לא אושרו. ככל שהנהלת העיר תהיה סבורה שיש צורך בתקצוב נוסף לפעולות או לשכר כדי להסדיר וליישם את ההנחיות, תביאו מחדש את הבקשות בצורה מפורטת בתוך 10 ימים".

כמו כן דרשה הוועדה שתוצג בפניה תוכנית התייעלות לאחר שההנהלה תשב עם ועד העובדים, כך שתהיה הלימה בין מצבת כוח האדם לתקינה שאושרה בתקציב עצמו.

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר