עינת קליש רותם (ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)
עינת קליש רותם (ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

התנועה לאיכות השלטון עתרה נגד המשטרה, העירייה וקליש רותם

בעתירתה לבג"ץ מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט לתת צו על תנאי נגד המשטרה אשר מורה לה להשיב מדוע לא תשיב תשובה מנומקת לפניותיה של העותרת בנוגע לפתיחה של חקירה פלילית נגד עינת קליש רותם בפרשת הביקורת החקירתית של רו"ח יהודה ברלב בעירייה

פורסם בתאריך: 7.9.22 14:09

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"ץ נגד משטרת ישראל, עיריית חיפה, ראש העיר עינת קליש רותם והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שבה היא מבקשת מתן צו על תנאי נגד המשטרה אשר מורה לה להתייצב וליתן טעם מדוע לא תשיב תשובה מנומקת לפניותיה של העותרת בנוגע לפתיחה של חקירה פלילית כנגד קליש רותם על המתרחש בעירייה; צו על תנאי נגד המשטרה אשר מורה לה להתייצב וליתן טעם מדוע לא תורה על פתיחה בהליך של בדיקה מקדימה, שמטרותיה הן למצות את הדין ולחקור את פרשת הביקורת החקירתית בעירייה, ולבדוק את מעורבותה של ראש העיר בה; לחילופין מבקשת התנועה לאיכות השלטון מתן צו על תנאי נגד המשטרה אשר מורה לה להתייצב וליתן טעם מדוע לא תורה על פתיחה של חקירה פלילית כוללת ומקיפה, שמטרותיה הן למצות את הדין ולחקור לעומק את פרשת הביקורת החקירתית בעירייה, לרבות מעורבותה של ראש העיר.

"עתירה זו עניינה בסירובה של המשטרה להשיב לפניותיה של העותרת ולפתוח בהליך בדיקה מקדימה לכל הפחות, ולחילופין בחקירה פלילית, בקשר עם פרשת הביקורת החקירתית בעיריית חיפה והחשש לשימוש בכלי זה על ידי ראש העיר לשם איסוף מידע ונתונים על יריבים פוליטיים", נכתב בעתירה, "פרשה זו נחשפה לראשונה בפרסומים שונים בתקשורת, ובעיקר באתר 'זמן ישראל' החל בחודש אוקטובר 2021, ולפיהם במסגרת שכירת שירותים חיצוניים לביצוע ביקורת חקירתית, ראש העיר השתמשה בביקורת ככלי לאיסוף מידע על יריבים פוליטיים ומתנגדים פוליטיים תוך עקיפת שומרי הסף הרלוונטיים בעירייה, וזאת בין החודשים מרץ 2020 לנובמבר 2021 לכל הפחות".

עוד נכתב בעתירה כי "לצד התחקירים שפורסמו, בחודש נובמבר 2021 ובחודש יוני 2022 פורסמו שני דוחות מטעם מבקר העירייה, אשר האמור בהם שפך אור על הפרשה ועל טיב ההתקשרות של העירייה לשם ביצוע ביקורת חקירתית. בין החודשים נובמבר 2021 ליוני 2022 פנתה העותרת, תחילה לעירייה ולראש העיר לשם בירור הדברים, ובהמשך למשטרה על מנת שזו תפתח בחקירה פלילית בפרשה. העותרת תטען כי משלא התקבלה תשובת המשטרה לפניותיה, חרף העובדה שחלפו יותר משבעה חודשים מאז פנייתה הראשונה, אי המענה לבדו הוא למעשה סירוב לבקשה ללא נימוק, ולפיכך נטל החוקיות להצדיק את החלטתה עובר אליהם. כן תטען העותרת כי הפרסומים הרבים בעניין הפרשה מגבשים לכל הפחות תשתית ראייתית של חשד סביר לביצוע עבירות על חוק העונשין, ומחייבים בשל כך פתיחה בהליך של בדיקה או חקירה פלילית. העותרת תטען שבסירובה המשתמע לפעול כפי חובתה, המשטרה פועלת בחוסר סמכות ובאופן המחייב את התערבותו של בית המשפט. כן תטען העותרת כי בסירובה המשתמע לפתוח בחקירה מפרה המשטרה את חובתה לפעול במהירות הראויה, ותוך שהיא פוגעת בדין הפלילי ובאמון הציבור ברשויות אכיפת החוק. בנסיבות העניין, ולאחר שמוצו כל ההליכים מול המשיבים, העותרת תבקש מבית המשפט הנכבד ליתן את הצווים המבוקשים בעתירה ולעשותם מוחלטים".

נושא העסקתו של משרד רואה החשבון ברלב שנשכר לערוך ביקורת חקירתית בעירייה העסיק את המערכת הפוליטית בשנה האחרונה וטלטל אותה, בעיקר לנוכח דוח מבקר העירייה שפורסם בחודש יוני. בדוח מצוין כי בהסכם ההתקשרות הראשון עם משרד רואי החשבון, ראש העיר היא זו שנקבעה כנציגה מטעם העירייה לביצוע ההסכם, בעוד שבהסכם השני נציג העירייה שנקבע לביצועו היה הגזבר דאז רוני בן חיים.

בדוח נכתב כי "הביקורת העלתה שאף שגזבר העירייה משמש נציג העירייה לצורך ביצוע המכרז, הוא לא היה מיודע באלו נושאים עסק רואה החשבון, מיהו הגורם שהזמין כל אחת מהעבודות ומהו היקף העבודה שאושר לו. לחילופין, לא נקבע בעל תפקיד אחר שבאחריותו לרכז, לתכלל ולעקוב אחר העבודות שהוזמנו מרואה החשבון על ידי העירייה ועל ידי החברה הכלכלית. הביקורת מעירה כי העובדה שנציג העירייה לעניין ההתקשרות עם רואה החשבון אינו מעורב בכל עבודותיו של רואה החשבון בעירייה מונעת אפשרות לפקח ולבקר אחר היקף העבודות שהועברו לביצוע, לאמוד את ערכן הכספי ולסנכרן את העבודות ואת תוצריהן בין האגפים השונים".

 

 

אלא שהנושא שעורר את הסערה הרבה ביותר בדוח היה החשש לניגוד עניינים לכאורה של חברת המועצה סופי נקש. במאי 2020 פנתה קליש רותם למבקר המדינה בבקשה לפתוח בבדיקת חשש לניגודי עניינים לכאורה של נקש, וצירפה מסמכים שהועברו אליה בעניין, ובהם מכתב אנונימי שמסביר את "הקשר לכאורה בין חברת אלמוג ציוד טכני לשי נקש, בן זוגה של חברת המועצה סופי נקש" לתחום הרכש. נקש טענה לאורך כל הדרך כי מדובר ברדיפה פוליטית בשל היותה חברת אופוזיציה תקיפה לראש העיר.

בדוח המבקר נכתב כי "היועצת המשפטית של העירייה מסרה כי כל המסמכים שמסר לה רואה החשבון הם אותם מסמכים שנמסרו במאי 2020 למבקר המדינה, שהטיפול המשפטי בנושא הסתיים, ולא היה כל צורך בהמשך בחינה ובדיקה, כפי שהוצגה בדוח הרכש באוגוסט 2021 ללא ידיעתה, מעורבותה, הנחייתה או הסכמתה. לסיכום הסוגיה, הייעוץ המשפטי לעירייה אינו מקבל את הטענה לניגוד עניינים של חברת המועצה. היועצת המשפטית מסרה לביקורת כי על אף זאת ולמען הסר ספק, נקש הוחתמה על מסמך הסדר ניגוד עניינים חדש הצופה את פני העתיד, וזאת ולו לשם מראית עין".

נוסף על כך, בתגובה לטיוטת דוח מבקר העירייה מסרה היועצת המשפטית של העירייה כי בפגישתה עם רו"ח ברלב הוצגו לה אותם המסמכים שנכללו בפנייתה של ראש העיר למבקר המדינה. עוד היא מסרה כי "הנושא נבדק על ידינו וניתן מענה על ידי הוועדה למניעת ניגודי עניינים ומשרד הפנים. כמו כן, הורינו על הפסקת ההתקשרות מול חברה א' בנסיבות אלו. לפיכך, הטיפול המשפטי בנושא זה הסתיים ולא ניתנה כל הנחיה נוספת בעניין זה, גם לא למשרד רואה החשבון, ולא היה כל צורך בהמשך בחינה ובדיקה נוספים על ידינו. יובהר כי לאחר שהנושא הוסדר באופן מלא וכולל בעריכת הסדר ניגוד עניינים, נקבע על ידינו כי לא נמצאה ולא קיימת זיקה ישירה בין פעולות החברות הקשורות לחברת המועצה לבין תפקידיה השונים".

לאחר פרסום הדוח שלחה נקש מכתב התראה לעירייה ולקליש רותם, שבו היא דורשת פיצוי של 1.5 מיליון שקל מהעירייה ושני מיליון שקל מקליש רותם: "ראש העיר הפכה את העירייה ואת כיסה העמוק לכלי ניגוח וחיסול חשבונות", נכתב במכתב ההתראה.

מעיריית חיפה לא נמסרה תגובה.

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת
  1. לנקות את מועצת העיר והעירייה כולה ובעיקר מגעל ההנדסה מגורמי נזקים

    נקוה שיצליחו.
    חייבים לסיים את הפארסה של הקדנציה הזו
    כל חברי המועצה גם כן לכו הביתה. רוצים מועצה נקייה מכל המעורבים והליצנים שם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר