יו"ר אגודת ישראל אברימי שטרן, דוד עציוני ויו"ר שס אורי אוזן (צילומים: מיכה בריקמן, בועז כהן)
יו"ר אגודת ישראל אברימי שטרן, דוד עציוני ויו"ר שס אורי אוזן (צילומים: מיכה בריקמן, בועז כהן)

חשיפה: ההסכמים הקואליציוניים בין עציוני לחרדים

סגנות ראש עיר בשכר, ראשות ועדות עירוניות מרכזיות, חברות בדירקטוריונים העירוניים, הקמת אגף לחינוך חרדי, מינוי מועצה דתית ורבנים ראשיים, שדרוג גינות ציבוריות בריכוזים חרדיים, אימוץ חוק נהרי ושמירה על הסטטוס קוו. ההסכמים הקואליציוניים המלאים בין דוד עציוני לש"ס ולאגודת ישראל

פורסם בתאריך: 25.2.24 06:58

ההסכמים הקואליציוניים בין המועמד לראשות העיר דוד עציוני לסיעות החרדיות אגודת ישראל וש"ס נחשפים. כפי שפורסם לראשונה ב"כלבו – חיפה והקריות", עציוני חתם עם סיעת ש"ס על הסכם קואליציוני שבמסגרתו ש"ס וראשיה יתמכו בו לראשות העיר, ובתמורה לכך, אם ש"ס תזכה בשני מנדטים ויותר "ימונה נציג הסיעה לסגן ראש עיר בשכר לקדנציה מלאה לכל אורך הקדנציה עם עוזר ובהתאם לתנאים המופיעים בחוק הרשויות המקומיות".

כמו כן, "בכפוף לזכייתו של עציוני בראשות העיר והקמת הקואליציה בקדנציה הבאה, ובהתאם למספר המנדטים שסיעת ש"ס תקבל בבחירות, מתחייבים עציוני וסיעתו לתת נציגות לש"ס בוועדות הבאות: סגן יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת רווחה, חבר ועדת ארנונה, חבר ועדת משנה לתמיכות, חבר ועדת משנה להקצאות, חבר הוועדה לתכנון ובנייה, חבר דירקטוריון בתאגיד מי כרמל על תקן חבר מועצה ו/או נציג ציבור, נציג ציבור בוועדת קליטה ועלייה בדגש על העדה האתיופית, חבר דירקטוריון בתאגיד מרכז וקידום למידה תוך מתן דגש לקידום למידה עבור המגזר החרדי בתקציב ייעודי למגזר, חבר במיל"ב, סגן מ"מ בקהילת הדר/מתנ"סים, יו"ר ועדה לקידום מעמד הילד, חבר בוועדה למיגור אלימות וחבר בוועדות המאבק בנגע הסמים". אם ש"ס תקבל מנדט אחד היא תורשה לבחור מבין התפקידים.

בנושא החינוך מתחייב עציוני "להקים אגף/מחלקה לחינוך החרדי במינהל החינוך. אגף החינוך החרדי יוקם במודל זהה למודל החינוך החרדי בערים אחרות (באופן יחסי לגודל האוכלוסייה) וידאג לכל צרכי החינוך החרדי בעיר ולתחזוקת המבנים העירוניים בשווה לקהלים אחרים בעיר. עיריית חיפה תדאג להשתתפות בהסעות לתלמידי העיר בכל המסגרות ובכל הגילאים במוכש"ר (חינוך מוכר שאינו רשמי) המתגוררים מחוץ לשכונה שבה הם לומדים להגעה למוסדות החינוך. ראש העיר יפעל להקמת תיכון לבנות בעיר בתיאום בין הצדדים. כיום בחיפה תלמידי בית הספר לבנים לומדים בעיר עד כיתה ח' ועוזבים ללמוד בערים אחרות. לבקשת ש"ס, ראש העיר הנבחר יפעל להקמת בית ספר המשך עבור תלמידי בית הספר בעיר כפי שראוי לכל ילד ותלמיד. ראש העיר יסמיך את נציג ש"ס, בצוותא עם נציג מטעמו של ראש העיר, לצורך הקמת בית הספר בקרית שמואל בשטח המיועד והקמת גני חב"ד בשטח המיועד לכך ובסיוע תקצוב משרד החינוך. ראש העיר יסייע בהקמת בית ספר במערב חיפה למוכש"ר".

בנושא יהדות, תרבות, חברה וקהילה נכתב כי "ככל שש"ס תקבל בבחירות מנדט אחד, הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה מיד לאחר הקמת הקואליציה להתחיל בתהליך למינוי מועצה דתית ויו"ר מועצה דתית בהרכב מלא. הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה למינוי שני רבנים ראשיים לעיר – ספרדי ואשכנזי – כאשר מינוי הרב הראשי הספרדי יהיה מוסכם על שני הצדדים. נציג ש"ס יעמוד בראש ועדת תרבות תורנית, וימונה מנהל תרבות תורנית באגף התרבות לקידום אירועי תרבות המיועדים לציבור החרדי, הדתי ושומר המסורת בעיר, וידאג לחלוקת תקציב שווה בין כל המגזרים באופן מלא. תוקם באגף התרבות יחידה שתהיה מתוקצבת באופן ייעודי ותיקרא 'מורשת המזרח' עם תקציב ייעודי של 2 מיליון שקל בשנה (אשר יעלה באופן הדרגתי עד לשלושה מיליון בשנה בשנה בשנת הקדנציה האחרונה). בנוסף תוקם יחידה למורשת יהדות אתיופיה עם תקציב ייעודי של 1.5 מיליון שקל בשנה, עם רכז שמתמחה בצרכי הציבור של העדה בישראל ואשר יפעיל את היחידה".

כמו כן הובטח לש"ס כי תוקם כיכר מר"ן הרב עובדיה יוסף – נושא שעבר במועצת העיר בספטמבר – "והנצחות נוספות בעיר של גדולי ישראל והיהדות לאורך ההיסטוריה של העם היהודי בהתאם לנהלי העירייה וועדת השמות". נושא נוסף הוא "הסדרת החופים הנפרדים בחיפה, בקרית חיים והחוף השקט, שיקום החופים לשימוש המתרחצים והצורך להכשיר אותם לבקשת ועד הרבנים על ידי תקצוב משרד הפנים".

עוד נקבע בהסכם כי "לאחר הבחירות יתקשרו הסיעות בהסכם קואליציוני בתנאים שיהיו מקובלים בקואליציה ובבסיסם שמירה על הסטטוס קוו, אשר יהיה נהוג בכל תקופת כהונתו של עציוני בראשות העיר, ושמירה על חיים משותפים ונעימים לכל המגזרים השונים המהווים את המרקם האנושי הייחודי של חיפה כפי שהיה עד כה".

 

 

בהסכם הקואליציוני עם אגודת ישראל מתחייב עציוני כי בתמורה לתמיכתה של הסיעה "העירייה תפעל לשדרוג גינות משחקים ציבוריים בכלל, לרבות באזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית, ובין היתר ברחובות הס, עקיבא, מיכאל, אהבת ישראל, מקור ברוך, הרצוג, יל"ג, ברזילי וארלוזורוב. עציוני יפעל לכך שיינתנו פתרונות זמניים וקבועים למוסדות החינוך המיוצגים על ידי אגודת ישראל בדגש על הדר. עיריית חיפה תפעל לתקצוב ממשרד החינוך ולהרשאות לבינוי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי (בתי ספר וגני ילדים), לרבות בנייה ואכלוס של המבנים. העירייה תפעל על פי חוק נהרי, לרבות ביחס לתקצוב חוק נהרי עבור גני ילדים ותיכונים בדומה ליסודי, וזאת לכל שכבות האוכלוסייה בסטטוס מוסדות מוכר שאינו רשמי. יישמר הסטטוס קוו בנושא חוף הרחצה בחוף השקט והתאמתו באופן זהה לשאר חופי העיר כחוף נפרד".

עוד נקבע בהסכם כי "בקדנציה הבאה, נציג אגודת ישראל יכהן כממלא מקום שני וכסגן ראש העיר בשכר, יחזיק בתיק ההנדסה ויכהן כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה (ורשות רישוי בניה מתוקף התפקיד), כמ"מ קבוע למליאת הוועדה המקומית וכחבר בוועדת השימור, וייאצלו לו כל הסמכויות לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות בכל הקשור לתחום ההנדסה, התכנון והבנייה והמקרקעין". כמו כן, "נציג אגודת ישראל ימונה ליו"ר ועדת תמיכות (בכפוף לכך שהסיעה תקבל לפחות שני מנדטים בבחירות). נציג הסיעה או מי מטעמה יכהנו כחברים בכל חברה עירונית/דירקטוריון/עמותה עירונית".

נוסף על כך, "העירייה תממן ו/או תדאג למימון משרד ממשלתי בנוגע לסלילת כביש חיבור בין רחוב מקור ברוך לאהבת ישראל. המימון עבור פרויקט זה יהיה עירוני או ממשלתי ו/או פתרון אחר שיובא על ידי נציג אגודת ישראל, ויהיה בשיתוף פעולה עם ראש העיר. העירייה תפעל בשת"פ עם נציג אגודת ישראל לקבלת הקצאות לבניית מבני ציבור ושצ"פ (שטח ציבורי פתוח) מתקציבים שונים לרבות משרדי ממשלה/מפעל הפיס. תוך 120 יום מיום כינונה של מועצת העיר יוקם צוות למציאת פתרונות לבעיית החנייה והתנועה בהדר, ובהתאם יתוקצבו הפתרונות לכך לפי החלטת ראש העיר. העירייה תפעל להסדרת עמותה עירונית למתנ"סי עירוני חרדית (לא שלוחה) ותקצובה בשוויון אל מול כמות המתנ"סים בחיפה, והיא תקבל אחריות על שלושת המתנ"סים החרדיים בעיר".

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

17 תגובות
 1. שולה

  לא מספיק נתניהו מכר את המדינה לחרדים עכשיו גם מוכרים את חיפה לחרדים?

 2. ג'קי

  שני סגנים חרדיים + תיק הנדסה .
  לא היה מספיק קדנציה אחת עם סגן אחד .

  אאלץ לא ללכת לבחור , תליתי תקוות בעציוני אבל ההסכמים האלו מופקרים וחסרי אחריות

 3. גלי

  עוד טירון חסר כישורים שממשכן הכל בשביל הכסא.
  היזהרו משכמותו. תבחרו במנוסים ויודעי דבר.

 4. חיים ברוק

  עציוני אתה חושב שכולנו מטומטמים?
  3 מיליון ש"ח לאיזה משרד מורשת עלוב ועוד משרד מומצא לאתיופיה במליון וחצי חוק נהרי גם כן יאמבה של כסף .

  גם לחזירות יש גבול

 5. קובי

  איזה יופי ! אנחנו (החרדים) נקבל ונקבל ונקבל ונקבל – ואתם בתמורה (החילונים) תשארו עם הסטטוס קוו ותגידו תודה.
  למה שבתמורה לכל הדברים הללו, עציוני לא יתעקש שיצביעו בעד אירועים חילוניים בשבת ? הוספת קווי תחבורה ציבורית בשבת ?
  עציוני, אם תבחר אתה תתקע, עוד מסמר בארון הקבורה החילוני בעיר.
  קליש עשתה זאת עם אלפר – אתה לא שונה ממנה.

 6. ברוך

  עציוני ימכור את אמא שלו בשביל להיות ראש עיר. לידיעה, לכל מי שחושב לבחור בו.

 7. יעל, מוריה

  מזעזע הם כבר לוטשים עיניים לכל ועדות התקציבים והתמיכות עם סגן ראש עיר בשכר
  כשהם 5% מאוכלוסיית העיר, הבנתם? והוא כבר הבטיח להם את כל זה.
  עציוני מציע לך לפרוש ולא לעשות מעצמך צחוק. מעבירים את תמיכתנו לבורובסקי.

 8. שוש

  חתמת עם החרדים והשסניקים?שרפת את עצמיך.לא תצליח להביא אף לא צעיר אחד לעיר..הלך עליך..הייטק?תשכח מזה ..רק עוני ועוד יותר עוני…אחת שחשבה לתת לך צאנס ולא עוד…

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  דוד
  חשבתי להצביע לעציוני אבל נראה לי שאני לא יצביע הוא מכר את העיר לחרדים

 10. דןד

  דוד
  חשבתי להצביע לעציוני אבל נראה לי שאני לא יצביע הוא מכר את העיר לחרדים

 11. רון

  בחרנו לחיות בחיפה הליברלית והחופשית. עיר שמקדמת שיוויון.
  אם התלבטתי עד כה כעת כבר ברור – עדיף עוד 5 שנים עם קליש ולא עציוני שיהפוך את חיפה לבני ברק.

 12. תצביעו רק לסיעות של ראש העיר שלכם

  תבינו עציוני, יונה, עציונה, האן, בורובסקי… הם כולם בחיזור מאחורי הקלעים עם החרדים ועם חד"ש ובל"ד
  זאת הבעיה של חיפה היא שוקעת למגזרים שכל אחד רק סוחט לעצמו
  עציוני פשוט חשף לכם את מה שהם כולם רוצים וכולם עושים מאחורי הקלעים.
  בקצור הבעיה זאת שיטת הקואליציה הגועליציה ולא האנשים, האנשים מתחלפים אבל עושים אותו דבר
  גם קליש ישבה עם אלפר נתנה לו הכל, גם יהב סגר בתי ספר ונתן לישיבות – הם כולם פועלים אותו דבר ברגע שהם ראש העיר
  אין פה תקוה.
  ייאוש של ציבור חילוני שלא יודע להתארגן ומפוצל בין 20 עסקנים גרועים למועצה
  צריך להתאחד סביב בורובסקי ויהב למועצה לחזק את הסיעות שלהם שלא יזדקקו להיכנע לאף מגזר

 13. יעקב

  ההסכם של קליש עם אלפר היה הרבה יותר שקול למרות שהיא מכרה לו כמה נכסים חשובים
  מה ההיגיון כשיהב מגרד בקושי את ה 30 אחוזים בסקר הכי נדיב לתת שני סגנים ומנהל הנדסה לחצי פלג מהחרדים

  דוד עציוני פגשתי אותך בחוג בית אבל הוכחת שאינך יודע לעשות הסכמים , אין לך יכולות מיקוח , תחכה לפעם הבאה עכשיו ניתן לבורובסקי צאנס

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר