שרית גולן שטיינברג, נעמה לזימי ושהירה שלבי (צילומים: מיכה בריקמן, נופר חסון הנדלמן)
שרית גולן שטיינברג, נעמה לזימי ושהירה שלבי (צילומים: מיכה בריקמן, נופר חסון הנדלמן)

ביקורת בקואליציה על העברת קהילת הדר

בעקבות הפרסום על העברת הפעילות של קהילת הדר לאחריותו של מתנ"ס רמות הגישו נעמה לזימי, שרית גולן שטיינברג ושהירה שלבי שאילתה דחופה לראש העיר עינת קליש רותם. בשאילתה מביעות חברות הקואליציה ביקורת קשה על המהלך ודורשות לקיים דיון בעניין במועצת העיר

פורסם בתאריך: 29.9.20 08:15

חברות הקואליציה העירונית נעמה לזימי, שרית גולן שטיינברג ושהירה שלבי הגישו שאילתה ישירה דחופה לראש העיר עינת קליש רותם על החלטתה של עיריית חיפה להעביר את פעילותו של התאגיד העירוני קהילת הדר לאחריותו של מתנ"ס רמות.

חשיפתה של החלטת העירייה ב"כלבו – חיפה והקריות" עוררה ביקורת קשה בקרב עובדי התאגיד, הנהלתו ופעילים בשכונה, וכעת מגיעה ביקורת גם מגורמים בתוך הקואליציה. את השאילתה ניסחו לזימי, גולן שטיינברג ושלבי בשיתוף עם פעילים בהדר, ונכתב בה כי "הגיע לידינו פרוטוקול דיון מישיבת מנכ"ל העירייה, שמטרתו היא סגירת תאגיד קהילת הדר והעברת חלק בלבד מפעילויותיו למתנ"ס רמות. כבר בפתח הדברים יצוין כי אנו סבורות שהתאגיד הוקם לפני 15 שנים מתוך צורך ייחודי של רובע הדר, המהווה את לבה של חיפה ואשר נמצאים בו מגוון של אוכלוסיות העיר, מרכז עסקי, בעלי עסקים, סוחרים ועוד. אזור זה הוזנח במשך שנים, לא רק מבחינת תשתיות וצמצום היחס העירוני, אלא גם מבחינת מענים של רווחה, חינוך ואיכות חייהם תושבי השכונה. הדבר גרם לפשיעה קשה, להיעדר ביטחון אישי, להזנחה משבשת חיים ולריקון החוזק וההוויה של השכונה כפי שהיתה לפני כמה עשורים, וחייב להמשיך לפעול, גם אם לצד ארגון מחדש. יתרה מכך – אף יש לחזקו ביתר שאת".

לאחר סקירת אופייה הייחודי של הדר נכתב בשאילתה: "מעיון בפרוטוקול הדיון מתקבל הרושם כאילו קהילת הדר נותנת מענים שניתנים על ידי מתנ"ס קהילתי ואשר מהותם היא חוגים, אך עיון מדוקדק בפעילות התאגיד מגלה כי המענים הם רחבים יותר במטרה ליתן פלטפורמה מתכללת לצורכיהן של הקהילות והאוכלוסיות השונות ברובע ולאפשר את חיזוקו במאבק מול הידרדרות השכונה. קהילת הדר מילאה תפקידים רבים שמתנ"ס אינו יכול לענות עליהם לבדו, תפקידים שאינם רק בתחומי התרבות, החינוך, הפנאי והספורט, אלא משכה לתהליכי שינוי בתחומי התשתיות, הרווחה, הביטחון האישי, התפעול ועוד. במצבה הנוכחי של השכונה, ללא גורם שפועל בכל מישורי החיים האלו בו זמנית, לא יתקדמו תהליכי התחדשות ומצבה יחמיר, כפי שניתן לראות בשטח בתקופה האחרונה".

נושא הנוסף שמטריד את שלוש חברות הקואליציה הוא השלכותיה של ההתייעלות, ועל כל הן כתבו: "המשמעות של תהליכי התייעלות, כפי שנסקרו בפרוטוקול, היא צמצום המענים הניתנים לתושבי השכונה באופן שיפגע בה אנושות. התייעלות בדמות הוצאת הגורם המקצועי שמתמחה כבר 15 שנים בעבודה ספציפית בהדר, והעברתו לידי גוף שאין לו ניסיון והיכרות עם אוכלוסייה מורכבת כל כך, תגרום לכך שהמענים עצמם ייפגעו קשות, ובעקבות כך גם האוכלוסייה. קהילת הדר הפעילה תוכניות רבות לילדים ולנוער בסיכון, לאוכלוסיות דוברות רוסית וערבית, לזקנים, לניצולי שואה ולקהילות שונות, ועבדה בשיתוף עם הציבור להתאמת המענים לתושבים. עם כל הכבוד הרב שיש לנו למתנ"ס רמות, היכולת לענות על צורכיה של אוכלוסייה כה מגוונת ומורכבת דורשת השקעת משאבים גבוהה, והשיח של התייעלות מתעלם מכך שהמענים עצמם ייפגעו. אין מקום להתייעלות בשכונה שנמצאת במצב כה קשה, להיפך – יש מקום להשקעת משאבים נוספים ולפיתוח המענים הקיימים שהוכיחו כבר את הצלחתם לאורך השנים. הדר דורשת השקעות גדולות, זה לא הזמן למשוך את אחריותה של העירייה מהשכונה ולהשאיר בה רק מתנ"ס בשל צורכי 'התייעלות'. נכון לבחון את השכונה במבט כולל והוליסטי ולחזק את קהילת הדר כתאגיד עירוני המהווה את הזרוע הביצועית של העירייה בשכונה ביחד עם התושבים, ולקדם את הדר צעדים נוספים במטרה להחזיר אותה להיות מרכז עירוני של חיים ועסקים".

באשר לגורלם של עובדי התאגיד נכתב בשאילתה כי "יש לדאוג שהידע והניסיון המקצועיים והקשר האנושי לא יאבדו בתהליך 'התייעלות' כזה ושעבודה של שני עשורים תרד לטמיון. אנו רוצות לוודא כי אם תתממש החלטה זו, עובדי קהילת הדר יישמרו, כמו גם הידע הארגוני והידע המקצועי שאותו הם צברו, התנאים והוותק שלהם. 'ייעול' לא מחייב סיום העסקתם של גורמים חשובים שחיים ונושמים את מהותה של הדר ואת צרכיה, מה עוד שהכנסת גורמים חדשים ללא הצוות הקיים תחייב הליך התאקלמות שבהכרח יעמיק פערים ומצוקות קיימים ושיפגע עוד יותר במצבה של הדר".

 

 

לדבריהן של לזימי, גולן שטיינברג ושלבי, למהלך עלולות להיות השלכות קשות על השכונה ועל יחסי האמון שנבנו עם תושבי השכונה: "התאגיד בנה יחסי עבודה ואמון עם הקהילה בהדר. מהלך חד צדדי ומפתיע כזה לא רק מעלה שאלות תפעוליות ומינהליות אלא פוגע בבסיס הפעילות שהיא תולדה של שותפות עם תושבים ועם קהילות. תושבי השכונה מרגישים שהעירייה משאירה אותם ללא מענה, ללא גורם עירוני שקשוב לצורכי השכונה ואשר אמון על הנעשה בה. כמו כן, משאבים רבים שהושקעו בשכונה דרך קהילת הדר ייפגעו במהלך זה. עולה החשש המוצדק כי יהיו פחות תוכניות לילדים ולנוער בסיכון, לא יהיה גוף שיוכל לגייס משאבים באופן ספציפי לטובת השכונה, לא יהיה גוף שיפתח פרויקטים חדשים ועוד".

השלכות נוספות שיגרום המהלך, לטענתן, הוא ערעור מצב הביטחון האישי בשכונה: "הביטחון האישי מידרדר באופן קשה וגורם לכך שתושבים רבים שיכולים להרשות זאת לעצמם בורחים ממנה, והשכונה הולכת ונחלשת אל מול תופעות אלה. בראייה עתידית, אם לא יטופל נושא הביטחון האישי יעזבו משפחות צעירות רבות בשל המצב הבלתי נסבל, והדר תידרדר שוב למצב שבו היא היתה לפני שני עשורים. יש לטפל בנושא זה בראייה כוללת ומערכתית ולא לתת פתרונות נקודתיים, ולא פחות חשוב – בשיתוף עם הציבור, שכן מדובר בחייהם של תושבי השכונה ברמה הכי בסיסית וחיונית. לפיכך נבקש לדעת אם נשקלה על ידי הנהלת העיר האפשרות לחזק את סמכויות התאגיד באופן שבו הוא יפעל גם לחיזוק הביטחון האישי, לרבות פעילות מול גורמים עירוניים וחיצוניים ומול הקהילות השונות ברובע".

שלוש חברות הקואליציה מביעות ביקורת גם בנושא קבלת החלטה מבלי לערב את הדירקטוריון ואת מועצת העיר: "מפרוטוקול הדיון עולה כי כבר נלקחה החלטה לסגירת התאגיד ולהעברת חלק מפעילותו למתנ"ס רמות, וכל זאת בלי שהסוגיה נדונה בדירקטוריון התאגיד. נוסף על כך נבקש להבין מהיועצת המשפטית לעירייה אם סגירת תאגיד עירוני כרוכה באישור של מועצת העיר. אם כן, נבקש לדעת מדוע הדבר לא נעשה בצורה מסודרת".

בשאילתה מבקשות שלוש חברות הקואליציה תשובות לשאלות הבאות: מדוע התקבלה ההחלטה טרם דיון מול תושבי השכונה ודירקטוריון התאגיד? כיצד יטופלו המענים המפורטים בשאילתה ואשר להם נתן התאגיד מענה? מה יהיה על כל המענים שאותם סיפק התאגיד? מה יהיה הסטטוס של עובדי התאגיד ואיך ניתן להבטיח את מלוא זכויותיהם ואת העסקתם בתוך המבנה הארגוני החדש? האם נעשתה בחינה להעביר סמכויות לתאגיד קהילת הדר, להבדיל מסגירתו, על מנת שיוכל לתת מענים לחיזוק הביטחון במרחב, תוך שיתוף של הקהילות שפועלות בשכונה, ומענים לסוגי הפשיעה המאפיינים חלק מרחובות הדר (לדוגמה – תכלול ואיגום הסמכויות העירוניות כדי להביא לסגירת תחנות סמים ללא קשר לסמכויותיה של המשטרה, הקמת סיירת מתנדבים לנוכחות במרחב ועוד)? מעבר להתייעלות, מהו היתרון שאותו שינוי מרחיק לכת כזה יביא? האם החברה למתנ"סים מתחייבת לשמור על רצף המענים הקיים? מה הידע שלה על השכונה ועל צרכיה? איך אפשר להבטיח כי שינוי כזה לא יביא עמו שבר שיהיה קשה לתקן? מתי הנושא יובא לדיון במועצת העיר? ומה התכנון ביחס למבנים שהיו תחת פעילות קהילת הדר – האם קיימת כוונה לשנות להם ייעוד או להעבירם לפעילות של מתנ"ס רמות?".

השאילתה מסתיימת בהערת סיכום ביקורתית על המהלך: "בין אם נדרש אישור מועצת העיר ובין אם לאו, אנו סבורות כי ההכרעה בעניין המשך פעילות התאגיד ועיסוקיו צריכה להיעשות בשקיפות ובדיון נרחב במועצת העיר בהקדם האפשרי, ובפרט לנוכח המורכבויות הרבות בהדר".

 


 

 


 

תגובות

11 תגובות
11 תגובות
 1. תושב הדר

  לא ברור לכן שאף אחד לא סופר אותנו ואתכן? הכל מס שפתיים. אף אחד ממקבלי ההחלטה ההזויה לא מתגורר בהדר ולא מחובר לצרכים האמיתיים בשטח. מבחינתם, נבצע שיוך לאיזה מתנ"ס ונסגר הנושא.

 2. חיפאים צאו להפגין!

  צאו להפגין כדי לשמור על הבית, וכדי לשמור על חיפה, העיר שכולנו כל כך אוהבים! לצד בלפור וקיסריה, צאו גם לחסן שוקרי ולרמות ספיר! עד שהנהגת העיר המנותקת והכושלת תפרוש או תוחלף באחרת, טובה וראויה יותר! כי להנהגה הרעה הזאת יש תחליף אבל לבית שלנו אין, ואם לא נעמוד על המשמר ונשמיע קול זעקה גדולה עכשיו, נתעורר יום אחד ונגלה שחירבו לנו את הבית והרסו לנו את העיר! חיפאים צאו להפגין!

 3. הדיון במועצת העיר יהיה מעניין

  תבדקו מי קנה מחזיק מפתחות חדש לכמה נכסים וכיתות בהדר

 4. חישוב פשוט

  צריכים את החרדים בקואליציה. כל השאר (חברי הרשימה של צוק, עציוני, הרוסים והערבים) ממילא פחדנים ואומרי הן. מכסימום יצעקו כמה הערות ביינים לפרוטוקול לצורך כסת"ח וימצאו כל מיני תירוצים.

 5. עינב

  הדר זה המקום הכי עלוב במדינה. מחירי הנדל" ן הכי זולים והאוכלוסייה הכי ענייה.

 6. החרדים חזקים בארצי

  כי חוץ מהחרדים לשאר חברי מועצת העיר (קואליציה ואופוזיציה) אין כח והשפעה בכנסת/ממשלה.

 7. כרמליסטית

  הדר היא שכונת עוני, לא מגיע לה כלום. אין לכם כסף לגור במקום נורמלי אז תסבלו.

 8. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  הדר מתמוטטת לנגד עיננו בשלוש מערכות:
  א. הפסקת תקצוב מערך הבטחון העירוני
  ב. השמדת המתנסים ומסירתם לחרדים ונסיון השתלטות גור על מתנס הדר ושל בל"ד על בית מכבי ההיסטורי בשבתאי לוי (סיטי הול)
  ג. עזיבת חברת הבטוח מגדל את מגדל עצמון והתרוקנות הדר מעסקים והיי טק והפיכה שלה לבזארים של הכל בשקל בחוסר אכפתיות של העיריה למצב נורדאו למצב הרצל ולמצב הנביאים שהיו רחובות מפוארים והפכו לבאסטות ירקנים וסמרטוטים

 9. בוחר קליש מאוכזב

  באמת התפלאתי מה קליש תהרוס החודש. והנה זה הגיע. וכמו שאמר דובי חיון בראיון אצלכם בכלבו – כעת על הכוונת – בית הגפן. מסתבר שחיון ידע מה הוא מדבר….

 10. נמרוד

  הגיע הזמן …..והגיע הזמן לחקור את ההתנהלות של יעקב ברודר במתנ"ס ……

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר