מנהרת התשתיות שנבנית במסגרת פרויקט חיבורי נמל המפרץ (צילום: תאגיד יפה נוף)
מנהרת התשתיות שנבנית במסגרת פרויקט חיבורי נמל המפרץ (צילום: תאגיד יפה נוף)

"הפרות חוזה והתנהלות בחוסר תום לב מצד יפה נוף"

בשל העיכובים בפרויקט חיבורי נמל המפרץ הגישה חברת דניה סיבוס לבית המשפט תביעה נגד התאגיד העירוני יפה נוף, חברת נמלי ישראל, משרד התחבורה, משרד האוצר ועיריית חיפה: "אוזלת יד חסרת תקדים מצד הגורמים האחראים על הפרויקט ששוויו הוא יותר מ-200 מיליון שקל"

פורסם בתאריך: 27.10.20 10:50

החשש כי העיכובים בפרויקט חיבורי נמל המפרץ יגיעו לכותלי בית המשפט מתממש. ביום ראשון הגישה חברת דניה סיבוס תביעה למתן צווים קבועים וסעד הצהרתי נגד התאגיד העירוני יפה נוף, חברת נמלי ישראל (חנ"י), משרד התחבורה, משרד האוצר ועיריית חיפה.

לפי כתב התביעה, באפריל 2019 זכתה דניה במכרז צפוני לביצוע עבודות שונות בפרויקט חיבורי הנמל, ו"לפרויקט נקבע משך ביצוע מקורי של 35 חודשים, ובתמורה לביצועו אמורה דניה לקבל תשלום בסך של 212 מיליון שקל (לפני תוספות וחריגים)".

בתביעה נכתב כי "תביעה זו עוסקת באוזלת יד חסרת תקדים מצד הגורמים האחראים על פרויקט תחבורתי חשוב ורחב היקף, ששוויו הוא יותר מ-200 מיליון שקל, לביצוע עבודות הנדסה בנמל המפרץ. התובעת, שלאחר מאמצים רבים נבחרה כזוכה במכרז לביצוע העבודות בפרויקט, סבלה מהרגע הראשון בפרויקט, לפני יותר משנה וחצי, מהפרות חוזה ומהתנהלות בעייתית ביותר, שעולה כדי חוסר תום לב מצד המזמין יפה נוף. המזמין הזניח את חובותיו החוזיות והמינהליות באופן שעיכב את העבודות בפרויקט, שיבש אותן והסב לתובעת נזקים משמעותיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. התובעת פנתה אל הנתבע 1 (יפה נוף) חזור ושנה, אך למרבה הצער המזמין לא נענה לפניות אלו, ומצבו של הפרויקט לא רק שלא השתפר אלא הלך והחמיר".

דניה סיבוס טוענת כי לפני כמה חודשים נודע לה "על כוונה לבצע 'חילופי מזמינים' בפרויקט, כך שיפה נוף יחדל מלהיות המזמין בפרויקט, ובמקומו תמונה חנ"י כמזמינה. התובעת קיוותה שהחילופים יביאו לשינוי בפרויקט – התשלומים ישולמו כדבעי, הוראות יבוצעו במועד, והנחיות יינתנו כפי שמקובל וראוי בכל פרויקט – אך התבדתה, ומצבו של הפרויקט החמיר. עד כה מסרבת חנ"י ליטול את האחריות על הפרויקט, ובה בעת יפה נוף מתנהג כאילו הוא כבר השתחרר לחלוטין מהאחריות לפרויקט".

לפי התביעה, במאי 2019 נחתם ההסכם בין דניה סיבוס ליפה נוף, אך "רק ב-30 באוקטובר 2019 – כחצי שנה לאחר קבלת הודעת הזכייה – קיבלה דניה צו התחלת עבודה מיפה נוף", והדבר גרם לה נזקים משמעותיים. החברה טוענת שלמרות שהיא סברה כי "התדרדרות נוספת של המצב כבר אינה אפשרית, הגיע חודש יולי 2020 שבו החלה הבעיה החמורה ביותר. יפה נוף פשוט נעלם מהפרויקט לחלוטין. באמצע חודש יולי החלה דניה לקבל מסרים לא רשמיים, ולפיהם משרד התחבורה שוקל את האפשרות להעביר את הפרויקט מיפה נוף לחנ"י. עד למועד הגשת תביעה זו, אף גורם המעורב בפרויקט לא ראה לנכון לשלוח הודעה רשמית לדניה ו/או לדון עמה בנושא. מדובר בנושא קריטי ועיקרי לפרויקט – זהותו של מזמין העבודה. יפה נוף בחר שלא לתת הסברים לדניה, וככל הנראה גם לא לקבלנים אחרים המעורבים בפרויקט, ובמקום זאת לנצל את הנסיבות, להיעלם מהפרויקט ולהתחמק מהתחייבויותיו".

בתביעה יש התייחסות להחלטת הממשלה מ-7 באוקטובר להעביר את פרויקט חיבורי הנמל לחנ"י: "המשמעות היא שמאמצע חודש יולי 2020 ועד למועד הגשת תביעה זו, הפרויקט פועל ללא מזמין, וככל הנראה כך ימשיך המצב ללא התערבותו של בית המשפט. מובן כי מטרתה של החלטת הממשלה היתה לשפר את מצב הפרויקטים שבאחריותו של יפה נוף, אך התוצאה שהושגה היא הפוכה – המצב לא השתפר אלא התדרדר, ולהתנהלותו של יפה נוף התווסף אלמנט נוסף של חוסר ודאות לגבי מיהו הגורם האחראי לקבלת החלטות בפרויקט, כאשר את מחיר כל חוסר הוודאות הזו משלמת דניה. בשיחות לא פורמליות שהתקיימו בין חנ"י לדניה, חנ"י לא טרחה לציין בפני דניה כי היא כבר מונתה למזמינת העבודות אך יישומו של המינוי ממתין לעניינים נוספים. זוהי אינדיקציה ברורה לכך שחרף החלטת הממשלה דבר עדיין אינו סגור באופן סופי, ושדניה עודנה שרויה במצב בלתי אפשרי של חוסר ודאות. פרויקט ללא מזמין הוא פרויקט יתום".

 

 

בהמשך מתייחסת דניה לצו הפסקת העבודות: "ב-19 באוקטובר 2020 קיבלה דניה הוראה להפסיק את העבודות. צו הפסקת העבודות הוא משולל יסוד, הוצא בחוסר תום לב והתקבל ללא כל מחשבה על מצב הפרויקט ועל הנזקים שעלולים להיגרם לו. רק בעקבות פנייתה של דניה התקבלה הוראה לבצע עבודות דחופות וחיוניות שנועדו לשמור על הבטיחות ועל העבודות שכבר בוצעו. זוהי הוכחה נוספת לכך שהגורם היחיד שלכאורה דואג לטובת הפרויקט הוא דניה, ושאין כל גורם שמנהל בפועל את הפרויקט. זהו מצב בלתי אפשרי".

בתביעה יש התייחסות גם ל"הודעתו של יפה נוף על עיכוב התשלומים בפרויקט", ועל כך נכתב כי "ב-20 לאוקטובר, לאחר התעלמות ארוכה של חודשים מהפרויקט ומדניה ויומיים בלבד לאחר מתן צו הפסקת העבודות, יפה נוף הודיע לדניה על עיכובים צפויים בתשלומי החשבונות השוטפים. בהודעה הסביר יפה נוף בפעם הראשונה כי בתחילת יולי 2020 החל הליך של החלפת מזמין בפרויקט. לדבריו של יפה נוף, הוא הסכים להמשיך ולנהל את הפרויקט במקביל להסדרת ההחלפה, אך ההליך מתעכב וטרם מוצה. בשיא שלילי חדש הודיע יפה נוף כי נחסמו הרשאות תקציביות שניתנו לו וייתכן שיחולו עיכובים בתשלומי חשבונות שוטפים לחלק מהספקים. בהיעדר תשלומים שוטפים תיאלץ דניה לממן את הפרויקט בעצמה. מלשון הודעתו של יפה נוף עולה כי העיכוב בתשלומים נובע מהחלטה של משרד התחבורה. מדובר בהחלטה משוללת יסור וחסרת תום לב. כל עוד דניה ממשיכה לבצע עבודות בפרויקט, ולו גם באופן חלקי, היא זכאית לתשלום התמורה כפי שנקבע בהוראות ההסכם".

דניה סיבוס מפרטת בכתב התביעה את הנזקים שנגרמו ועוד צפויים להיגרם לה: "בעקבות התנהלותו של יפה נוף נאלצה דניה לבצע עבודות נוספות רבות אשר שווין עולה על עשרות מיליוני שקלים ואשר חורגות מתכולת העבודות החוזית. התעלמותו של יפה נוף מפניותיה של דניה גרמה לכך שדניה נאלצה לשאת במימון של אותן העבודות. דניה לא הרימה ידיים והמשיכה למלא אחר התחייבויותיה, לבצע את מעט העבודות שהיתה יכולה לבצע ואפילו יישמה פעולות האצה על חשבונה כדי להתגבר על העיכובים הרבים והחמורים שנגרמו על ידי יפה נוף. ואולם דניה הגיעה למצב שבו היא איננה יכולה להמשיך לממן את הפרויקט. חמור מכך – הנזקים המפורטים בתביעה זו צפויים להמשיך ולהתגבר, בהתחשב בעובדה שנכון למועד הגשת תביעה זו אין לפרויקט מזמין, והגורמים הרלוונטיים מתחמקים מיישום מינויה של חנ"י ומנצלים את חוסר הוודאות כדי להימנע מקבלת החלטות הנוגעות לפרויקט בכלל ולנזקים שנגרמו לדניה בפרט".

החברה מבקשת מבית המשפט "ליתן צו עשה המופנה כלפי חנ"י, משרד התחבורה ומשרד האוצר ואשר מורה על יישום מינויה של חנ"י (או כל גורם אחר) כמזמינה בפרויקט באופן פורמלי ומחייב, ובמסגרתו לחייב את חנ"י (או כל גורם אחר) לבצע באופן מיידי את כל הפעילויות הנדרשות לכניסתה לתפקיד זה, ובין השאר לחתום על ההסכם מול דניה; לרכוש את הביטוחים הנדרשים לביצוע הפרויקט שבאחריות המזמין בהתאם להוראות ההסכם; לתאם את ביצוע העבודות בין כל הקבלנים המעורבים בביצוע הפרויקט; לקיים ישיבות עם דניה על מנת לדון בבקשותיה, הן אלה שהוגשו בכתב והן אלה שהועלו בעל פה; ולקבוע לוחות זמנים מעודכנים לביצוע הפרויקט ולתשלום הסכומים המגיעים לדניה בהתאם להוראות ההסכם, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצועו וקידומו של הפרויקט".

לחילופין מבקשת דניה סיבוס "ליתן סעד הצהרתי שלפיו ההסכם בין דניה ליפה נוף הופר על ידי יפה נוף באופן אשר מקנה לדניה את הזכות לבטל את ההסכם כדין, על כל הנובע והמשתמע מכך, ובכלל זה מקנה לדניה את הזכות לקבל פיצוי כספי בגין הנזק שייגרם לה כתוצאה מביטול ההסכם; זכות לקבל את הכספים שיפה נוף חב לה בגין עבודות שכבר ביצעה; זכות לקבל בחזרה לאלתר את ערבות הביצוע שהופקדה על ידי דניה; וכל זכות אחרת הנובעת מביטול ההסכם".

יפה נוף וחנ"י סירבו להגיב.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
  1. עדנה, כרמל

    תביעה מוצדקת לחלוטין. כל מה שקשור ביפה נוף נגמר בסחבת, דחיות ובלגן. ראה פרויקט המטרונית הכושל שנמשך שנים אחרי המועד בו היה אמור להסתיים. לא עדיף לעיריית חיפה להיפטר מהגוף הקרוי יפה נוף וגורם רק עוגמת נפש לתושבי העיר?

  2. ל ס ג ו ר

    ברגע שיסגרו את יפה נוף ויקימו חברת פיתוח עירוני שפויה הכל יסתדר. הייצור הפרנקנסטיני הזה ממשיך להלך ולאיים לכל עבר.

  3. מבקר המדינה

    קליש את צוק את רמתי חבורה שהורידה את חיפה למעמד כפר נידח באפריקה. תבדקו טוב כמה מקבלים כל חודש השליחים של רמתי בוגרי נת”ע המהוללים שי יפתח מיכה בר און ואנשיהם.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר