מתחם בז"ן אחרי הקריסה (צילום: רמי שלוש)
מתחם בז"ן אחרי הקריסה (צילום: רמי שלוש)

בז"ן נענתה לדרישת העירייה: תבצע סקר מבנים מסוכנים

מתשובתה של קבוצת בז"ן לוועדה המקומית המשותפת לתכנון ובנייה על המכתב ששלחה לה עיריית חיפה באמצעות הוועדה עולה כי בז"ן תערוך סקר לאיתור מתקנים מסוכנים קונסטרוקטיבית. באשר לשחזור ולשימור הלבנייה שקרסה ענתה בז"ן תשובה מעורפלת

פורסם בתאריך: 29.6.20 07:58

קבוצת בז"ן הודיעה כי היא נענית לדרישתה של עיריית חיפה לבצע סקר מבנים מסוכנים של כל המבנים והמתקנים במתחם שלה במפרץ חיפה – כך עולה מתשובתה של בז"ן לוועדה המקומית המשותפת לתכנון ובנייה – מתחם בז"ן על המכתב ששלחה לה העירייה באמצעות הוועדה, ובו גם דרישה לשיקום ולשחזור מבנה הלבנייה שקרס.

כזכור, לנוכח קריסתו החלקית של הלבנייה, שמוגדרת כמבנה לשימור ואשר ממוקמת סמוך למרכז מבקרים פעיל, דרשה הוועדה מבז"ן להמציא ללא דיחוי דוח הנדסי ערוך על ידי קונסטרוקטור מוסמך המתייחס למצבו הקונסטרוקטיבי של מבנה הלבנייה במצבו הנוכחי ועל כך שלא נשקפת סכנה קונסטרוקטיבית מהמבנה הקיים, בפרט בהתייחס למרכז המבקרים הסמוך, וכן האמצעים ההנדסיים שננקטו ו/או חובה לנקוט על מנת למנוע המשך קריסת המבנה ולשם חיזוקו; תיעוד מצב קיים של פנים הלבנייה לאחר הקריסה החלקית בהיבטי השימור; ותוכנית אדריכלית והנדסית לשיקום, לשחזור ולחיזוק של מבנה הלבנייה שקרס חלקית, בהתאמה לתיקי התיעוד שנערכו ביחס למבנה זה ובתיאום עם המחלקה לשימור בעיריית חיפה בצירוף לו"ז מוצע לביצוע עבודות אלה,

במכתב התשובה של מנהל רישוי ותשתיות בקבוצת בז"ן ארז דנאן נכתב כי "בז"ן נקטה באופן מיידי וללא דיחוי אמצעים בטיחותיים לגידור ולסגירה של האזור סביב שתי הלבניות וסגרה את מרכז המבקרים. נוסף על כך פנתה בז"ן מיידית לגורמים מקצועיים (קונסטרוקטורים מוסמכים) לצורך ביצוע סקר ועריכת דוח הנדסי לבחינת מצבן הקונסטרוקטיבי של שתי הלבניות". לדבריו של דנאן "בשלב הראשון מבוצעת הבדיקה ההנדסית ללבנייה המזרחית. לאחר מכן, בכפוף לאפשרות הבטיחותית להשלים בדיקות בלבנייה המערבית, תושלם הבדיקה גם לה". כמו כן הבהיר דנאן כי "בז"ן תפעל בהתאם לדין לאחר השלמת הבדיקה האמורה, ובמסגרת זו תשתף בז"ן את הוועדה במסקנותיה ותשתתף בדיוני הוועדה בנושא".

במכתבה של הוועדה לבז"ן התבקשה הקבוצה גם להגיש סקר מבנים מסוכנים של כל המבנים והמתקנים במתחם. "כפי שכבר נדרש מכם עוד בשלבים קודמים, יש להגיש ללא דיחוי השלמה של סקר מבנים מסוכנים", נכתב, "הסקר יכלול את כל המבנים והמתקנים הבנויים והקיימים במתחם, כולל מיפוי מפורט ומלא ביחס לכל מבנה/מתקן". לפי המכתב, העירייה דוחה מכל וכל את טענתה של בז"ן כי התוכנית אינה מחייבת עריכת סקר קונסטרוקטיבי גם ביחס למתקנים, למיכלים, לצנרות וכיו"ב המצויים במתחם, וטוענת מצדה כי "העובדה שהלבניות לא נכללו בסקר החלקי שנערך על ידי בז"ן, על רקע האירועים האחרונים, רק מדגישה את הצורך הדחוף בהשלמת הסקר הקונסטרוקטיבי ואת ביצוע עבודות החיזוק הנדרשות לפיו".

על כך השיב דנאן: "ממצאי סקר לאיתור מבנים מסוכנים קונסטרוקטיבית שנערך לגבי המבנים במתחם הועברו לעיונכם זה מכבר. בהתאם לבקשתכם, נעביר לידיכם עד לאמצע חודש יולי 2020 דוח סטטוס ולוח זמנים להשלמת ביצוע הפעולות הנדרשות בהתאם לסקר". על דרישתה של העירייה לבצע סקר לאיתור מבנים מסוכנים גם לגבי המתקנים במתחם השיב דנאן: "מבלי לגרוע מטענות בז"ן בהקשר למשמעות הוראות התב"ע, לפנים משורת הדין ולאור בקשתכם מתכננת בז"ן לבצע סקר לאיתור מתקנים מסוכנים קונסטרוקטיבית".

 

 

ממכתבו של דנאן עולה כי הסקר לאיתור המתקנים המסוכנים קונסטרוקטיבית יבוצע בשני שלבים. השלב הראשון "יכלול סריקה ויזואלית של כל שטחי מתקני המתחם לצורך איתור ליקויים מבניים העלולים להוות סיכון מיידי. הכוונה היא שהבדיקה תתבצע על ידי חברות רב תחומיות שיפעילו מהנדסים ומומחים בתחומים הרלוונטיים לסקר, ומטרתה היא לתת תגובה מהירה למצבי סיכון קונסטרוקטיביים, ככל שיש כאלה וניתן לאתרם בבדיקה ויזואלית". זמן ביצוע שלב זה מוערך בחצי שנה "אך ייתכן ומשך הזמן ייארך לאחר קבלת הצעות מחברות ההנדסה הרלוונטיות". דנאן הדגיש כי "יש לזכור שמתקני הייצור במתחם בז"ן משתרעים על שטח תכסית של 800,000 מ"ר. יתרה מזו, הם כוללים אלפי יחידות ציוד העומדות בפני עצמן ועוד מאות מבני פלדה ובטון הנושאים אלפי יחידות ציוד נוספות".

השלב השני של הסקר יכלול את כל המתקנים במתחם, לרבות מיכלים, מבני פלדה וכיו"ב. "שלב זה", ציין דנאן, "יכלול הפעלת חברות הנדסה שיבחנו מבחינה קונסטרוקטיבית את המתקנים במתחם ויעריכו לגבי כל מבנה אם הוא 'תקין', 'תקין אך דורש טיפול תוך פרק זמן מוגדר' או 'מסוכן'". לביצוע שלב זה "מתכוונת בז"ן לפנות לחברות המתמחות בתחום, בארץ ובעולם, כדי לקבל הצעות, ובהתאם להצעות שיתקבלו תכין בז"ן תוכנית עבודה".

בסיום מכתבו כתב דנאן: "ללא קשר לסקרים הקונסטרוקטיביים המפורטים לעיל, קבוצת בז"ן מקיימת שגרה של בדיקות תקינות ואחזקה שוטפת ומתוכננת בכל מתקני הייצור שלה. פריטי הציוד התהליכי שבה, לרבות צנרת, נבדקים ומטופלים מעת לעת בהתאם לתקנים בין לאומיים מובילים בתעשיית הנפט והפטרוכימיה, ובהתאם לתקן הישראלי (אם וקיים) ולהוראות כל דין. הבדיקות והתחזוקה מתבצעות הן בשיפוצים תקופתיים והן בשגרת התפעול. כל ממצא המחייב תיקון אשר מתגלה בבדיקות אלו מטופל ברמה הנדרשת על פי התקנים הבין לאומיים".

בהמשך לכך, לפי לוחות הזמנים שמבקש לקיים מנכ"ל בז"ן החדש משה קפלינסקי, תחילה יש לקבוע חברה הנדסית לביצוע השלב הראשון בסקר המבנים והמתקנים המסוכנים, שביצועו יחל בעוד כחודש. בהמשך יש לסיים את תהליך האיתור של חברה לביצוע השלב השני תוך חודשיים. כעבור חודש תוצג התוכנית הפרטנית של החברה שנבחרה לבצע אותו, שתכלול תכולות סקר, לוחות זמנים ותקציב שיידרש לאישור.

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגובות

2 תגובות
2 תגובות
  1. מה יש לשחזר.. תעיפו את זה

    לסלק את הלבניות הן מסמלות סרטן, סבל, זיהום וסרחון

  2. גיל

    לא צריך לשמר ולשחזר אנחנו בניגוד לראש העיר שחיה את הנוסטלגיה לא צריכים את זה . העתיד של ילדינו בעיר חשוב הרבה יותר.
    ראש העיר הנוכחית רוצה להחזיר את העיר לאחור ומתרפקת על נוסטלגיה והחזרת העיר לימי קום המדינה בניגוד לרצון התושבים.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר