תוכנית המתאר הכוללנית של נשר
תוכנית המתאר הכוללנית של נשר

העירייה הגישה התנגדות לתוכנית המתאר של נשר

לטענתו של משרד מהנדס העיר, עיריית חיפה היא בעלת קרקעות בלתי מפותחות בתחום תוכנית המתאר הכוללנית של נשר שמוצע לשנות את ייעודן משטח לתכנון בעתיד שעשוי להניב הכנסות לשטח פתוח שאינו מניב הכנסות. ראש העיר נשר רועי לוי: "עינת קליש רותם ביצעה סיבוב פרסה"

פורסם בתאריך: 11.2.21 18:29

חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר בדיעבד את התנגדותה של עיריית חיפה לתוכנית המתאר הכוללנית של נשר. במסמך שנשלח לחברי המועצה מסבירה המשנה ליועצת המשפטית לעירייה עו"ד קרן גולדשמידט כי "עקב לוח הזמנים שנקצב להגשת ההתנגדות הועברה ההתנגדות לוועדה המחוזית בראשית חודש פברואר, ולמען הסדר הטוב מובא הנושא לאשרור כעת".

במסמך מבהירה גולדשמידט את הסיבות להתנגדותה של העירייה, הן כבעלת מקרקעין בנשר והן כרשות גובלת, לתוכנית המתאר, וכתבה כי העירייה היא "בעלת שטחי מקרקעין המיועדים לפיתוח בתחומה של נשר, ומקרקעין אלה כלולים בתוכנית הכוללנית ומוצעים לגביהם שינויים שלהם מתנגדת העירייה מחמת שהם מהווים פגיעה משמעותית בשווי המקרקעין". באשר למעמד של רשות גובלת נכתב כי חיפה "עלולה להיות מושפעת מהוראות מסוימות בתוכנית".

חברי המועצה קיבלו גם את כתב ההתנגדות, שנשלח כאמור לפני אישורם ליו"ר הוועדה המחוזית איתמר בן דוד מטעמו של משרד מהנדס העיר, ובו נכתב כי "עיריית חיפה היא בעלת קרקעות בלתי מפותחות בתחום תוכנית התכנון של הוועדה המקומית מורדות כרמל ובתחום השיפוט של נשר. שטחים אלו סווגים בתוכנית המתאר כשטח לתכנון בעתיד. במסגרת התוכנית המופקדת מוצע לשנות את סיווגם של השטחים, בחלקם הארי, לשטח פתוח. הייעוד התכנוני המאושר – שטח לתכנון בעתיד – כשמו כן הוא, ומשמעותו היא כי במסגרת תוכנית עתידית שתוכן ייקבעו הוראותיו. לכן יש לשטח זה פוטנציאל לפיתוח, ובהתאם – ערך כלכלי".

בהתנגדות נכתב כי "התוכנית המופקדת טיפלה בשטחים המסווגים כשטח לתכנון בעתיד באופן לא שוויוני ופוגע כלפי הקרקעות שבבעלות עיריית חיפה. בעוד שחלקה מס' 9, שהיא בבעלות פרטיים (ומצויה באותו ייעוד ובאותו מתחם), הושארה ביעודה הקודם, הווה אומר שטח לתכנון בעתיד, תוך שמירת זכויות הבעלים ומתן אפשרות לקבוע ייעוד בתוכנית עתידית כשיגיע המועד לפיתוח השטח, הרי שביחס לשטחים של עיריית חיפה נקבע ייעוד של שטחים פתוחים על מרביתו המכרעת של השטח. אמנם חלק מהשטח האמור שבבעלות עיריית חיפה נקבע למגורים ולמבנים ומוסדות ציבור, אך יובהר כי מדובר בחלק קטן בלבד מהשטח, ואף ביחס לאמור נקבעו היקפי בנייה מזעריים".

לפי משרד מהנדס העיר, "עיריית חיפה תטען כי התוכנית פוגעת באופן משמעותי במקרקעין שלה וכי בייעוד השטח כולו לשטח ירוק אין כדי להוות תרומה לתוכנית, לא כל שכן תרומה המצדיקה פגיעה כה חמורה במקרקעין של חיפה. ככל שעמדתה של הוועדה המחוזית היא שטרם הגיע זמנם של שטחים אלו לתכנון, הרי שעליה להותיר גם את המקרקעין של עיריית חיפה באותו ייעוד מאושר עד שיגיע זמנם לתכנון".

 

 

בכתב ההתנגדות מובעת ביקורת כלפי הנהלת עיריית נשר: "לאורך כל תקופת הכנת התוכנית נערכו פגישות ונעשו תיאומים בין עיריית חיפה, עיריית נשר ולשכת התכנון המחוזי ביחס להיקף זכויות הבנייה שייקבע בשטחים אלו, ולפתע פתאום, לקראת מועד הפקדת התכנית ועם השינויים בראשות העיר נשר, נמחקו כל התיאומים והשיחות, והשטחים של עיריית חיפה נקבעו כשטחים ירוקים, תוך פגיעה כוללת ולא סבירה בנכסיה".

העירייה מדגישה ש"ככל שעמדת מוסד התכנון המוסמך היא שטרם הגיע זמנם של מקרקעין אלה, הרי שדרישת העירייה היא שלא ישונה ייעוד הקרקע ויישאר כשטח לתכנון בעתיד, כפי שנעשה עם היחידות שהן בבעלות פרטית". העירייה אף מתריעה כי היא עשויה לפנות להליכים משפטיים: "ככל שתאושר התוכנית באופן שבו היא הופקדה, בכוונתה של עיריית חיפה לעמוד על זכויותיה על פי דין, ובכלל זה לתבוע את הוועדה המקומית מורדות כרמל. ברור לכל בר דעת ששינוי ייעוד של מקרקעין מקרקע לתכנון בעתיד לשטח ירוק גורם לירידת ערך ולפגיעה במקרקעין, ולכן יש עילה מבוססת לתביעה שכזו".

ראש העיר נשר רועי לוי: "לתכנית המתאר של נשר הוגשו התנגדויות בנושאים שונים על ידי רשויות, ארגונים ומשרדי ממשלה. מדובר בהליך טבעי לתוכנית הסדרה כוללת לעיר ל-30 השנים הקרובות. לצערי, ההתנגדות העיקרית של עיריית חיפה היא לסימון השטחים שבין נשר לחיפה, שהם שטחי יער טבעיים, כהמשך השמירה על ריאה ירוקה. עיריית חיפה מבקשת לבנות 10,000 יחידות דיור על שטחי היער האחרונים שנותרו, תוך הכחדה של החי והצומח על הכרמל. כראש העיר נשר, המהווה את המרכז של הצפון גם בשטחים הירוקים העוטפים את העיר, יש לי מחויבות לשמור על הטבע, וצר לי שבעיריית חיפה לא מצאתי שותפים לשמירה על שטחים ירוקים".

עינת קליש רותם שוחחה איתך לפני הגשת ההתנגדות?

"נהוג שבין רשויות מתקיים שיח לפני הגשת התנגדויות לתכניות מתאר. על אף היחסים הקרובים שיש לי עם קליש רותם, היא כנראה היתה עסוקה מדי בכדי לקיים דיון בנושא. היא טענה לאורך תקופה ארוכה שהיא מסרבת לפגוע בשטחים פתוחים וירוקים, והפתיע אותי סיבוב הפרסה שהיא ביצעה. אני מאמין שהיא תחזור בה ותסייע לנו במאבק למען האוויר, הטבע והחי של כולנו".

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

10 תגובות
 1. שלמה כהן

  קליש כבר בשלבי הרס מתקדמים של חיפה ומתפנה כעת להרוס גם את נשר

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  יש לה עוד שנתיים נראה מה עוד תצליח להרוס , מביאה חרדים לעיריה לקבל משכורות עתק סתם מי יחקור

 3. קרטנועית 2018

  מה קרה? מתחילים לראות נהירה של צעירים לעיר השכנה ?רואים את נשר מתפתחת יותר טוב מחיפה?
  מה קשורה העייריה נשר לחיפה- היא ישות נפרדת
  אז שלא יעבדו עליכם

 4. ראש העיר נשר מנסה תרגילים מצחיקים

  מדובר בסכסוך ארוך מאד בין נשר לחיפה על הגבעות המיוערות ליד הטכניון שגובלות ברמת דניה ורמות יצחק.
  זה נמשך עשרות שנים. ההסכמות היו לחלק את הבנייה בין נשר לחיפה ובאמצע חיץ של שטח פתוח שישאר ירוק.
  ראש העיר של נשר חשב שיעשה תרגיל ודרך תוכנית המתאר את השטח של נשר ייאשר לבניה ואת הגדלת השטח הפתוח הירוק יעשה על חשבון השטח של חיפה בלבד.

  משהו מאד לא טוב קורה בנשר. הוא רב עם כולם ומקדם רק דברים על הנייר בתכלס בקושי יש בנייה בנשר חבל שאנחנו לא חלק מחיפה

 5. סיסרא שר צבא

  במקום להילחם כמו דון קישוט בטחנות רוח של עירית נשר. צריך לטרנספר את ערביי חיפה החדשים שהגיעו משפרעם ונצרת יחד עם ערביי ישראל והשטחים אל מעבר לירדן. כמו התוכנית האורגינלית מיוני 1967 של משה דיין. שהיתחרט ושינה אותה בדיוק כמו שאמר טוב שארם א שייח משלום. והחליף את עורו בביקור סאדאת.

 6. ההר הירוק תמיד?

  מי הרע ומי הטוב פה? לא ברור.
  ראש עירית נשר פתאום דואג לירוק, וראש עירית חיפה לא?

  1. ברור שכולנו רוצים שטחים ירוקים. השאלה שטחים של מי. לא שלנו כמובן, אנחנו רוצים למקסם רווחים.
  2. שטחים פרטיים קדושים, אלו שלא, לא? ייתכן שעירית נשר מנסה את מזלה מול עיריית חיפה, אבל לא מול אנשים פרטיים? אם זה כך, למה שחיפה לא תקבל פיצוי?
  3. תסתכלו מסביב ותראו מה הנושא עושה לגבעות ירוקות שנמכרו לאנשים בעבר, כשהיה פה פחות צפוף. יש לנו בעיה אמיתית, ואין אמיצים שיציעו לה פיתרון.
  4. חייבים לשמור על השטחים הירוקים. והם הולכים ונינגסים.

 7. רק ועדה קרואה דחופה

  שני ראשי ערים כושלים באותה מידה מחפשים כותרות זה על הגב של זו.
  ועדה קרואה כבר אמרנו?

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר