ג'אקי ואקים ועינת קליש רותם (צילומים: בועז כהן, ראובן כהן)
ג'אקי ואקים ועינת קליש רותם (צילומים: בועז כהן, ראובן כהן)

ואקים סתר את דברי קליש רותם, וגם הציג הוכחות

בעקבות טענותיה של ראש העיר עינת קליש רותם כי כ-170 מיליון שקל הוכנסו לתקציב הפיתוח במקום לתקציב הרגיל בניגוד לדין, הציג הגזבר ג'אקי ואקים את הנחיות משרד הפנים, ולפיהן "ההחלטה באיזה תקציב לבצע פעולה מסוימת נתונה לרשות המקומית". באופוזיציה טוענים לספין של ראש העיר

פורסם בתאריך: 18.2.20 19:34

סערה פרצה הערב (שלישי) בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר דנה בתקציב 2020 של עיריית חיפה. גזבר העירייה ג'אקי ואקים, שיסיים בקרוב את תפקידו, סתר את טענותיה של ראש העיר עינת קליש רותם בישיבת הקואליציה העירונית שנערכה ביום ראשון, ולפיהם בשל טעויות שנעשו בהכנת התקציב הוכנסו כ-170 מיליון שקל המיועדים לתחזוקה שוטפת של העיר אל התקציב הבלתי רגיל (תקציב הפיתוח) במקום אל התקציב הרגיל – דבר שנעשה בהתאם לחוות דעת שהיא קיבלה, אשר לטענתה היתה בניגוד לדין ולהנחיות משרד הפנים.

בתחילת הישיבה אמרה קליש רותם: "בחודשים האחרונים השקענו שעות רבות של עבודה בהכנת התקציב ובלימודו. לא עוד קופי-פייסט משנים עברו אלא כניסה לכל סעיף וסעיף, בדיקת נחיצות, חשיבות ותעדוף והחלטה על שינוי סדרי עדיפויות. אחד מהנושאים שלא היו מספיק ברורים הוא גודל הגירעון המצטבר הזמני של התב"ר (התקציב הבלתי רגיל) שאיתו נסיים את השנה. החלטתי לדחות את אישור התקציב עד שאבין היכן אנחנו עומדים. בעודנו עמלים על ספרי התקציב פרצה סופה חזקה שהשאירה אחריה בורות בכבישים. כשביקשתי לטפל במפגעים האלה התפלאתי לקבל את התשובה אין תקציב. התברר שחלק מהתחזוקה השוטפת נמצא בתקציב הבלתי רגיל. עברו עוד כמה ימים והגיעה בשורה נוספת שכל עוד אין תקציב מאושר, בקרוב גם לא נוכל לפנות אשפה. הצעת התקציב שעליה עמלנו בחודשים האחרונים ושהוכנה על ידי מינהל הכספים בהתאם להנחיות ולסדרי עדיפויות שלי אמורה להגיע בסופו של תהליך לאישור המועצה. במהלך העבודה התברר שעשרות מיליוני שקלים – ואת הסכום המדויק איננו יודעים – יועדו לתחזוקה שוטפת של העיר והוכנסו לתקציב הבלתי רגיל ולא לתקציב הרגיל, ובהתאם לחוות דעת מקצועיות הן בניגוד להוראות הדין ולהנחיות משרד הפנים. זוהי התנהלות עקרה, ובעיני זה חוסר אחריות".

קליש רותם הוסיפה כי "במשך כל דיוני התקציב בקדנציה הקודמת אישרנו תקציב מבלי להבין לעומק את ההתנהלות שהפכה לפרקטיקה, ומדי שנה הדוחות הכספיים של העירייה אושרו על ידי ביקורת משרד הפנים, והעירייה שבה וקיבלה פרסי הצטיינות על התנהלות כספית תקינה. מהרגע שבו התבררה לי תמונת המצב האמורה, הוריתי על עריכת בדיקות מקיפות לשם תיקון פרקטיקה זו. אם לא נעצור את הפרקטיקה הזו כבר השנה, לא נוכל להסביר אותה לתושבים בשנה הבאה ובזו שאחריה. לנוכח כל זאת ועד שיתאפשר להגיש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2020, אנו נאלצים להתנהל באופן זמני בהתאם לאחד חלקי 12 מהתקציב השנתי הקודם, ויובהר כי גם התנהלות זו מחייבת את הסדרת העברת הכספים בין התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל שתחייב אותנו לצמצומים הכרחיים".

ואקים הציג את חוברת "הנחיות להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות", המכונה "הספר הצהוב", שהוציא אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים באפריל 2017, שפרק 3 עוסק בתקציב הבלתי רגיל. סעיף 3.3.1 בחוברת כולל דברי ההסבר שבהם נכתב כי "עד שנת 1999 התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) לא אוזכר במפורש בחקיקה הראשית והוא נכלל בשמו רק בתקנות התקציב. סעיף 15 בתקנות התקציב מגדיר את התקציב הבלתי רגיל כאומדן של תקבולים ותשלומים לפעולות חד פעמיות. בשנת 1999 נוסף לפקודת העיריות סעיף 213א, ובמסגרת סעיף זה ההגדרה של התב"ר הורחבה מ'פעולה חד פעמית' בלבד גם ל'תחום פעילות מסוים'. הרחבה זאת הפכה את סיווג הפעילות של התב"ר לרחבה יותר. הגדרה זו תואמת לתיקון תקנות התקציב בשנת 1987 ולהוספת תקנה 19א, שלפיה 'שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי להורות לרשות מקומית פלונית או לקבוצת רשויות מקומיות כי לעניין פרק זה יראו כפעולה גם קבוצת פעולות דומות'. המטרה העיקרית של התקציב הבלתי רגיל היא ביצוע פעולות פיתוח המתפרסות על פני מספר שנים. בהנחיות להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית שמפרסם המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, ההתייחסות לתקציב הבלתי רגיל הוא כתקציב פיתוח. במסגרת הבקשה לאישור התקציב הרגיל, הרשויות מתבקשות להגיש תוכנית פיתוח רב שנתית ושנתית ובכותרת ההנחיות נכתב 'הנחיות לאישור התקציב הרגיל (חלק הפיתוח) – שנתי'".

יצוין כי בסעיף זה נכתב גם כי "מבחינה מעשית, התקציב הבלתי רגיל כולל גם פעולות שאינן פיתוח, כמו שהתקציב הרגיל עשוי לכלול גם פעולות חד פעמיות כמו רכישת כלי רכב, רכישת דחסני אשפה וריבוד דרכים. ההחלטה באיזה תקציב לבצע פעולה מסוימת נתונה לרשות המקומית והיא תלויה במקורות התקציב".

 

 

ואקים אמר: "זה מותר לפני החוק. מי שאמר שזה בניגוד לחוק, אני רוצה לראות את חוות הדעת. ספר ההנחיות הוא האורים והתומים. פניתי בשאלה גם למשרד הפנים שהפנה אותי להנחיות בספר הצהוב שממנו הקראתי קודם. לאורך כל השנים פעלה העירייה על פי החוק".

 

ג'אקי ואקים בישיבת מועצת העיר (צילום: בועז כהן)

ג'אקי ואקים בישיבת מועצת העיר (צילום: בועז כהן)

 

בתום דבריו אמרה קליש רותם: "ההתנהלות שהיתה פה בעבר בעניין התקציב לא תהיה בעתיד. כולם צריכים לדעת את זה. החוק קובע שהגזבר מכין את התקציב לפי הנחיות ראש העיר. בעיני לא ראוי להוציא מתקציב הפיתוח על תחזוקה שוטפת".

אביהו האן מסיעת הירוקים אמר לקליש רותם: "אני מבקש לראות את חוות הדעת המשפטית מאותם גורמים עלומי שם. האם באישור התקציב הקודם ראש העיר הנחתה את הגזבר לפעול בצורה שונה?". סופי נקש מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה אמרה: "אני מקווה מאוד שכל המהלך הזה לא נועד כדי לצמצם ולפטר עובדים". קליש רותם השיבה לה: "חס וחלילה. אני רוצה לוודא שרישום התקציב שלנו הוא נכון". חדוה אלמוג מסיעת יונה יהב וצעירי חיפה אמרה לקליש רותם: "את זורעת פאניקה בעיר. התחושה שאת נותנת לעובדי העירייה היא לא ראויה". אלי בן דיין מסיעת הליכוד אמר: "אני לא מבין על מה הדרמה. מדובר בניוד כספים שהוא דבר מקובל. ואקים עבד לפי החוק". שמשון עידו מסיעת הליכוד: "שמעתי האשמות חמורות מאוד, על סף הפלילי. האם אנחנו מקבלים הנחיות ממשרד הפנים? מעולם לא ראינו שום דבר כזה, ואני חבר מועצה ותיק. אם היו הנחיות, אנחנו דורשים לראות אותן".

מ"מ מקום ראש העיר נחשון צוק ביקש לדון בהתנהלות העירייה עד לאישור התקציב. גם קליש רותם אמרה דברים דומים והוסיפה: "עלינו לדון ולהחליט כיצד ננהג בחודשים הקרובים". בעקבות שאלה של כמה מחברי המועצה על ההתנהלות בקביעת הישיבה מבלי שהדברים נדונו בוועדת הכספים העירונית, הסכימה ראש העיר כי יש לקיים דיון דחוף בעניין בוועדה. בהצבעה הצביעו 13 חברי מועצה בעד העברת הדיון לוועדת הכספים, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

גורמים במערכת העירונית טוענים כי דבריה של קליש רותם בישיבת המועצה ובישיבת הקואליציה הם ספין שנועד לעכב את אישור התקציב לשנת 2020 מכיוון שהיא לא הצליחה להרכיב תקציב. לדבריהם, ראש העיר מסתמכת על הפרקטיקה ולפיה רשאית רשות מקומית להציג תקציב שלושה חודשים לאחר אישור תקציב המדינה.

בתום הישיבה אמר ואקים ל"כלבו – חיפה והקריות": "אני חושב שהדיון הזה היה מיותר, אבל זכותה של ראש העיר לעשות שינויים בתקציב. זה לא קשור בכלל לחוק אלא לסדרי עבודה בתוך העירייה. אם היא היתה מעלה בפני את הנושא הזה הייתי פותר אותו בשנייה. עבדנו על פי החוק במשך הרבה שנים ונמשיך לעבוד על פי החוק".

זה ימנע מהעירייה לקבל מעמד של עירייה איתנה ממשרד הפנים?

"אני לא רוצה להתנבא אבל אני חושב שזה לא דבר טוב. עיכוב בהגשת תקציב ואי אישור תקציב בזמן עלולים לגרור השלכות. תקציב צריך להיעשות בסוף חודש דצמבר, והשנה אנחנו כבר באיחור רב וחבל. גם בשנה שעברה התקציב התעכב אבל זה היה בגלל הבחירות, ולכן הוא אושר רק בחודש מרץ. עיריית חיפה מעולם לא איחרה באישור התקציב למעט בשנת בחירות".

בתום הדיון אמרה נקש: "נראה שראש העיר מנסה להוביל לכאורה מהלכים לפיטורי עובדים תוך זריעת פאניקה והסתמכות על חוות דעת משפטית שלטענתה היא קיבלה. הנחיות של משרד הפנים קובעות כי אין שום דבר לא תקין בתקציב כפי שראש העיר טוענת. אם קליש רותם חושבת שיש בעיה אז שתשב עם גזבר העירייה, ואני בטוחה שהוא יפתור לה את כל הבעיות שהיא חושבת שקיימות בתקציב, כפי שנעשה במשך כל השנים. אני מציעה לה להתרכז בהבאת תקציב מוגמר להצבעה כמו בכל הערים האחרות בארץ".

 


 

 


 

תגובות

22 תגובות
22 תגובות
 1. אאא

  הגזבר הולך הביתה. מי ירכיב את התקציב?….חחחחח נחש…..נחשון צוק…כרגיל המטרפד העירוני……מה יהיה עם העירייה הזו?????

 2. האזרח הפשוט

  התקווה שלי שעירית חיפה תגיע לפשיטת רגל מוחלטת, שכל התקציבים וההכנסות יעצרו.
  עיר שנלחמת בכולם ללא הבדל דת,מין וצבע.

 3. עירעיה הזויה רק ועדה קרואה

  ולא לשכוח מליארד ומשהו גרעון שמשלמים עליו ריבית תופת בהלוואות מהבנקים כל שנה עוד הלוואה לגשר על הפער הקודם. בתחבולות של ואקים מצא איזה תת סעיף להצדיק את הבלאגן שיצרו כל השנים.

 4. להסיק מסקנות בחיפה בבחירות בחודש הבא

  הבלאגן בחיפה עם קליש = הבלאגן בישראל עם גנץ
  תסיקו מסקנות.
  לא מצביעים לפי הבטחות שוא.
  לא מצביעים לאנשים לא מנוסים.

 5. אלמונית

  בתור עובדת עיריית חיפה שקליש תעשה סדר קודם בתוך העירייה כלומר חברות של מנהלת מקבלת קידום ועוברת לתפקיד מנהלת במקומה כאילו מכרז
  רוב המכרזים כבר תפורים ….לעשות סדר ההתנהלות להכנס למחלקות בעילום שם לקחת.חוות.דעת על מנהלת בעילום שם ואז אולי הכול ישתנה.

 6. א

  מי שמלין על המיליארדר שחייבים לבנקים, שיבוא בטענות רק לראשי הערים שניהלו כאן את העיר באופן כושל !

 7. לא צריך שם

  בעיני השאלה היא לא אם חוקי להעביר תקציב מסעיף לסעיף, אלא למה עבר הכסף הזה לתקציב פיתוח, מה בדיוק פיתחו איתו ומי הרוויח מזה….
  אבל קשה לצפות ממקומון שונא קליש לבדוק את זה.
  וכל מי שיודע על מה ולמה כל כך היה חשוב שהגזבר יעזוב ובכל זאת משתמש,בזה לנגח את קליש, כמו הירוקים, איכס עליכם.

 8. רונן

  נראה שהקומנדו של המופרעים נדרש מאתמול בלילה לעבוד שעות נוספות בהשמצות. מעניין אם הארנונה שלנו היא זו שמממנת את הטירוף הזה.

 9. בני א.

  הדיון בתקציב אתמול היה הרבה "רוב מהומה על לא מאומה" – לא ברור מדוע ראשת העיר, עינת קליש, התפשלה והביאה את הנושא הזה בצורה הזו לדיון. קליש יכלה להוסיף 2 דקות בהודעות ראש העיר בפתח ישיבה רגילה מן המנין להגיד משהו בסגנון "תקציב העיריה ל 2020 עדיין בהכנה, בין היתר גילתי מאוחר בתהליך ההכנה ששיוך כספי תחזוקה שוטפת היה מתקציב הפיתוח והנחתי לתקן זאת, דבר שיגרום לאיחור של X חודשים בהגשת התקציב לאישור" ובא לציון גואל.
  גם הדיון אתמול בישיבת המועצה שלא מן המניין וגם הדיון שקדם לו, ישיבת המליאה של ועדת תכנון ובניה (דרסו שם את צרכי החותרים ממועדון החתירה בחיפה לטובת לו"ז הקמת הגשר על הקישון, דבר שישרת את חנ"י והנמל החדש) – לא הוסיפו כבוד לדרך שעיריית חיפה מתנהלת.

 10. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  סגנון הדיבור של קליש-רותם מזכיר את סגנון הדיבור הכוחני וההסטרי של מירי רגב. וממש לא צריך פה 2 מהדבר הזה! מדכא…

 11. זה שמשלם על הכל

  אני הבנתי שלושה דברים.
  לפני קליש העירייה קיבלה פרסי הצטיינות על ההתנהלות
  קליש עצמה אינה מבינה דבר וחצי דבר וגורמת נזק
  לא מצביעים לראש חדש ולא מנוסה גם אם אינטרסנטים מספרים לנו שהקודם היה קטסטרופה

 12. נהג מונית תושב חיפה

  הכבישים בחיפה אללה יוסטור, עכשיו נזכרת? איפה שלא נוסעים יש בורות או חורים.. שלא נדבר על כביש 22 והחיבור לכביש הטכני. מה שהפריע לך עכשיו זה מצב הכבישים אחרי הגשם האחרון? למה לא מטפלים בזה השוטף? למה לא מחדשים את הכבישים כל נניח 5-7 שנים?

 13. שיר

  מסקנה:
  נותנים לסוס חזק להמשיך במסע
  ולא מחליפים סוס חזק בסוס שיכולותיו בספק.
  אילו יהב היה ממשיך העיר הייתה בפריחה עכשיו נפלנו
  גם בראשות הממשלה חשוב שלא תעשה אותה טעות.

 14. גיל

  מה היא מבינה בתקציב? חושבת שהיא מבינה בכל תחום , מתערבת ולא נותנת לאחראים לבצע את עבודתם.
  יותר טוס ככב שאין תקציב. תהיה ועדה קרואה שתציל אותנו מהאסון הזה שנקרא קליש

 15. סערה בכוס אספרסו (קצר)

  בעיריית חיפה אין רגע דל. צוקליש, הצמד-לא-חמד שמנהל את העיר, לא מפסיק לייצר סערות ולעורר מהומות על שום דבר. ישיבת המועצה האחרונה היא עוד נסיון אומלל להסחת דעתו של הציבור החיפאי מהעובדה העצובה שעיריית חיפה מתנהלת כבר חודשים באופן כאוטי וללא תקציב מסודר. ועכשיו גם ללא גזבר. הגיע הזמן שמשרד הפנים יתעורר וישים קצ לפארסה המתנהלת בחיפה בהנהגתם של צמד ראשי העיר העלובים שלה. עד מתי? צוקליש, או קלישצוק, הציבור החיפאי קצ בכם!

 16. האסונות של יונה

  מתברר איפה שלא מרימים את השטיח שיהב טאטא מתחתיו עוד ועוד מחדלים
  בורות בגלל ריבוד לא איכותי
  גרעונות ענק בכל מה שהקימו
  הסתרת בעיות תקציב דרך משחקים בין סעיפים
  הזנחה פושעת של הניקוז והצפות
  הזנחה פושעת של הסדרת נמל המפרץ, פארק הקישון והשתלטות הנמלים
  הזנחה פושעת של התיירות ונפילה בכל הנתונים לעומת ערים אחרות
  הזנחה של כיבוי אש ואסונות השרפות
  הזנחה של בתי הספר וגני הילדים ומחדלים ברישום
  הסכם השיקוע שהרכבת מעולם לא עמדה לקיים
  הנסיונות של בתי הזיקוק לגדול בקרקעות הצפון ולהוסיף זיהום
  השתוללות תמא 38 בלי קריטריונים
  בלאגן שלם עם הרכבל המטופש הזה שהעלות שלו מתנפחת
  בקיצור
  דבר אחד לא התנהל פה כמו שצריך
  באה ראש עיר חדשה וקיבלה את השטיח ומתחת הכל ערימות של צרות

 17. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  גזבר בכל עירייה הוא פקיד וחייב לקבל הוראות והנחיות של ראש העיר.זה הנוהל וגם החוק.ראש עיר חדש שעדין לא מבין בהכנת תקציב
  יואיל לקבל שעורים מבגזבר. זה לא בושה.ראש העיר שאין לו אימון בגזבר תקרא לו ללשכתך.וסכם רק איתו על תאריך פרישה.
  בינתיים הציבור סובל מחוסר התנהלות של העירייה.

 18. אלי

  אותי לא מעניין כלום, כבר 6 שנים אנחנו פונים לעירייה בשביל לסדר את המדרכות ועדיין כל הרחוב שלנו בורות, בושה!!! מוזמנים לבדוק את רחוב נתיב חן.

 19. נועה

  בהצלחה עינת יקרה,
  בהצלחה בתקון התקציב ובהקטנת הגירעון. את עובדת היטב,
  אל תפחדי מכל המשמיצים שיהב שולח לך.
  יהב היה פה והשאיר אחריו הרבה אי סדרים. גירעון של מילארד שקל.
  באת לעבוד,
  ולא לנוח ולבזבז.
  אוהבים אותך! מאחלים לך הרבה כוח להמשך.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר