סאלי גליצנשטיין (צילום: דוברות נתיבי איילון)
מנכ"לית יפה נוף, סאלי גליצנשטיין (צילום: דוברות נתיבי איילון)

משרד הפנים דורש הבהרות מיפה נוף על בחירת המנכ"לית

סגן מנהל אגף בכיר במשרד הפנים פנה ליועץ המשפטי של התאגיד העירוני יפה נוף בבקשה לקבל את חוות דעתו בסוגיות שונות הקשורות בהליך מינויה של המנכ"לית סאלי גליצנשטיין. אחת מהסוגיות היא היכרות מוקדמת לכאורה של יו"ר הדירקטוריון יואב רמתי עם גליצנשטיין

פורסם בתאריך: 31.7.20 08:07

סערה רודפת סערה בתאגיד העירוני יפה נוף. אחרי צו ההגנה שנתן מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לסמנכ"ל הכספים של יפה נוף ישראל גור אריה, אשר אוסר לערוך לו שימוע או לפטרו, כעת מתברר שמשרד הפנים דורש הבהרות מהתאגיד על הליך מינויה של המנכ"לית סאלי גליצנשטיין. במכתב ששלח אתמול (חמישי) סגן מנהל אגף בכיר תאגידים עירוניים במשרד הפנים איתי פלומבו ויסמן ליועץ המשפטי של יפה נוף עו"ד איציק זכאי, הוא מבקש את חוות דעתו בסוגיות שונות הקשורות בהליך מינויה של המנכ"לית.

"ב-3 בפברואר הוקמה לבקשת דירקטוריון יפה נוף ועדה לאיתור מנכ"ל עבור החברה", כתב פלומבו ויסמן לזכאי, "נוסח המכרז אושר על ידי האגף לפרסום ב-27 בפברואר. ב-6 ביולי הגישה יפה נוף בקשה לאישור מינוי המנכ"לית שנבחרה במסגרת ההליך. בהתאם לחומר שהועבר נדרשו מספר השלמות שהועברו על ידי התאגיד במהלך חודש יולי. מעיון בחומרים שהתקבלו, אבקשך, כיועץ המשפטי של התאגיד, לחוות את דעתך על כמה סוגיות".

הסוגיה הראשונה היא יישום החלטת ועדת האיתור שמונתה על ידי משרד הפנים: "החלטת ועדת האיתור מ-25 במאי מעלה כי שניים מחברי הוועדה  – נציג משרד הפנים רו"ח רביע מקלדה (סגן הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים; ב"כ) ומנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה ארז לזובר – המליצו על שני מועמדים – גבי עטר ותומר חדד. לאחר דיון בוועדה הוסכם 'פה אחד להביא לפני הדירקטוריון את המועמדים גבי עטר, תומר חדד, סאלי גליצנשטיין ובני לביא. המועמדים יישלחו למבחני התאמה טרם הראיונות בדירקטוריון'. אציין כי ועדת האיתור ראיינה בסך הכל שישה מועמדים לתפקיד. החלטת הדירקטוריון מ-18 ביוני מעלה כי הדירקטוריון בחר לראיין את המועמדים ללא קיום מבחני התאמה בהתאם להחלטה הפורמלית של ועדת האיתור. חוזר מנכ"ל 3/2004 קובע את עקרונות פעולת ועדת האיתור, לרבות האופן שבו תבחן את המועמדים וההמלצה שתועבר לדירקטוריון. לאור העובדה שהדירקטוריון, לכאורה, מימש באופן חלקי את החלטת ועדת האיתור בהתאם לשיקול דעתו, אודה לחוות דעתך בדבר עמידת החלטה זו בכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל".

 

 

סוגיה נוספת היא בקשתו של יו"ר הדירקטוריון יואב רמתי, בשם הדירקטוריון, לוותר על מבחני ההתאמה: "מהבהרה שהתקבלה מהתאגיד עולה כי ב-27 במאי 'התקיימה ישיבת דירקטוריון שבה נדון הנושא של שליחת המועמדים למבחני התאמה, וזאת בהתאם להמלצת ועדת הבחינה, אך הדירקטוריון מצא כי שליחת המועמדים לפילת (מכון אבחון מקצועי לחברות ולארגונים; ב"כ) היא בזבוז כספי ציבור ומיותרת'. מעיון בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון עולה כי התקיים דיון ער בנושא אך לא התקבלה החלטה פורמלית של הדירקטוריון לגבי ויתור על הליך בחינות ההתאמה, וממילא לא ברור מה מעמדו של דירקטוריון החברה להתערב בהחלטת ועדת האיתור להעלות את המועמדים לבחינות התאמה. יחד עם זאת, לפי הבהרת החברה, ב-10 ביוני 'התקיימה שיחת טלפון בין רמתי למקלדה, ובה הוצגה עמדת הדירקטוריון. מקלדה הביע את הסכמתו לכך שהמועמדים יובאו לריאיונות בפני הדירקטוריון ללא מבחנים. נציין כי בשגגה עניין זה לא הובא באותה שעה גם בפני לזובר'. יצוין שבבירור הנושא מול מקלדה עלה כי באותה שיחה עם רמתי הודגש כי 'חייבים לקבל גם את עמדת הנציג השני לזובר'. מהמסמכים שהועברו לבחינת האגף עולה כי הבקשה להסכמה התקבלה מהחבר השלישי בדיעבד ב-21 ביוני – שלושה ימים לאחר קבלת ההחלטה על בחירתה של המועמדת גליצנשטיין לתפקיד על ידי דירקטוריון החברה. אודה להתייחסותך לתקינות ההליך לאור ממצאים אלה".

הסוגיה השלישית היא הצגת פרוטוקול מלא של החלטת ועדת האיתור בפני דירקטוריון החברה: "במסמכים שהועברו לבחינתנו לא הובהר אם הוצג הפרוטוקול המלא של ועדת האיתור בפני חברי דירקטוריון החברה, וככל שהוצג – מתי הוא הוצג. אודה להתייחסותך לעניין זה".

הסוגיה הרביעית והאחרונה היא היכרות מוקדמת לכאורה של יו"ר הדירקטוריון עם המועמדת שנבחרה למנכ"לית: "בוועדה עלה מקרה שבו העיד לזובר על היכרות מוקדמת עם אחד מהמועמדים (מועמד זה לא הומלץ על ידי הוועדה). ממידע שהועבר לאגף עולה כי יו"ר הדירקטוריון מחזיק בכמה חברות עסקיות שחלקן משמשות ספקיות של חברת נתיבי איילון, שבה כיהנה המועמדת הנבחרת. פרוטוקול הוועדה שהועבר לבחינת האגף לא מצביע על גילוי זיקה או היכרות מוקדמת של יו"ר הדירקטוריון עם המועמדת שנבחרה. אודה לקבלת התייחסותך בדבר הזיקה או טיב ההיכרות בין השניים, זאת גם בשים לב לחוות הדעת של משרד המשפטים, במסגרת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, בעניינו של רמתי, שניתנה ב-29 ביוני".

את מכתבו סיים פלומבו ויסמן בכך ש"לאחר קבלת חוות דעתך בנושאים אלו אמשיך לבחון את בקשתכם לאישור מינויה של גליצנשטיין למנכ"לית יפה נוף".

את תגובתו של זכאי לא ניתן היה להשיג.

מיפה נוף נמסר בתגובה: "מדובר בהדלפה בניגוד לחוק ובניגוד לנהלים של מסמך ממשלתי, שלא הגיע כלל להנהלה או ליו"ר הדירקטוריון. מהלך זה מהווה מעשה חמור ותתבצע בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים. הנתונים בכתבה משוללים כל יסוד הואיל והליך בחירת מנכ"ל לחברה בוצע בליווי משפטי צמוד ובהשתתפות נציג בכיר של משרד המשפטים. כפי שכבר פורסם בהרחבה, בהתאם להוראות החוק החלות על רשויות מקומיות, גליצנשטיין נמצאת בתקופת העסקה וניסיון זמנית. החלטת הדירקטוריון הועברה עם כל המסמכים הנדרשים למשרד הפנים, שם הובטח לקדם את הנושא בשל מצבה של החברה. גליצנשטיין כבר פועלת בהצלחה למקד את פעילות החברה בפרויקטים רלוונטיים לחיפה ולתושביה".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

13 תגובות
 1. אכן נפלאות דרכי השם

  רמתי משלם במזומן על העוולות, אדם מאמין.

 2. שלמה כהן

  מי איבד את הפרוטקציות ועכשיו מחפש בקטנות איך לפגוע בשמה של קליש?

 3. כמה ביזיונות בחברה אחת?

  יו"ר מועצת מנהלים שמבקש שהמועמדים לא יעברו מבדקי התאמה? איפה חובתו לחברה?
  מה יוצא לו מכך?
  איפה הממונה על התאגידים מטעם העירייה? היועצת המשפטית? המבקר? כל שומרי הסף…?
  עילה לחקירה ולהסקת מסקנות נחרצות.

 4. יאיר

  אין שום בזיונות – יש רק בזיון אחד!

  אדם חושף שחיתויות ומערכת המשפט יחד עם התקשורת – בועז כהן, מערימים עליו קשיים.

  יואב רמתי אדם ללא רבב!

 5. אחד שעשה הרבה מבחנים דביליים כאלה לצערי

  אוי נו באמת המבחנים האלה הם חארטה אחת גדולה, אם אותו בן אדם יעשה את אותו מבחן בדיוק במקומות שונים התוצאות יהיו שונות לגמריי, סתם בזבוז כסף מיותר.

 6. לגבי המבחנים

  הנושא הוא לא אמינות המבחנים אלא עצם העובדה שיו"ר דירקטוריון מנסה לכאורה למנוע אותם על מנת לא לחבל בסיכויי המועמדת שלו.

 7. איתי פלומבו ויסמן, הרגת אותי משיעמום

  תוכל חסה, שים מסכה ולו לצלול, כמו סימן טוב… עזוב אותנו מהשטויות שלך!

 8. לסגור נקודה

  יפה נוף בור של רקבון ללא תחתית
  רמתי חייב להיות מודח מהדירקטוריון כי היה בעל חברה שהייתה קבלן עבור יפה נוף מה לא ברור פה?
  קליש את שותפה לעבירה אם את לא מחליפה אותו מיידית ורצוי גם לסגור את יפה בלוף מיד לאחר מכן

 9. יוסף

  התערבות משרד הפנים של דרעי מנהל את המדינה, כמו רפובליקת בננות.
  דרעי מזיז וממנה אנשים בתפקידי מפתח, בדומה לביביהו, רק עפ"י הצרכים האישיים שלהם.
  חצופים, האנשים הבזים ומצפצפים על החוק, משתמשים בו כמס שפתיים, וסוחרים באנשים עפ"י צרכים. מטרפדים כל מינוי כדי לשבץ אנשיהם

 10. שלמה שיינוביץ'

  רמתי מלח הארץ
  מאורת הנחשים שחשף פועלת היטב
  תקשורת (בועז כהן) ומשפטנים מהלכים אימים על מי שמנסה לחשוף…
  כל שבוע כתבה אחרת, התקפה מתוזמרת ומתוזמנת,
  הציבור לא קונה את זה
  ולא יקנה…

 11. יואב

  תודה לכלבו על חשיפת שחיתויות בחברות הגדולות בחיפה.
  שלמה שיינוביץ', לידיעתך הציבור לא טיפש ולא תסתירו את השקרים והרמאויות שלכם.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר