עיריית חיפה (צילום: חגית הורנשטיין)
עיריית חיפה (צילום: חגית הורנשטיין)

מועצת העיר הסירה הצעה לתוכנית שימור כוללת

סיעת הירוקים ביקשה כי מועצת העיר תאשר הכנת תוכנית שימור כוללת לחיפה, אך הצעתה נדחתה ברוב קולות הקואליציה. ראש העיר עינת קליש רותם אמרה כי "העירייה הזו היא העירייה הראשונה שלקחה את הנושא של השימור בכל הכוח", אך לא הסבירה מדוע ההצעה אינה טובה

פורסם בתאריך: 5.2.20 08:02

ברוב קולות הנשען על חברי הקואליציה של ראש העיר עינת קליש רותם הסירה אתמול (שלישי) מועצת העיר מסדר היום הצעה ראויה בתחום שימור המבנים ההיסטוריים ברחבי העיר. את ההצעה הגישו חברי המועצה אביהו האן ומוטי בליצבלאו מסיעת הירוקים שבאופוזיציה, אשר ביקשו כי המועצה תאשר הכנת תוכנית שימור כוללת לחיפה. לפי ההצעה, כל המבנים הראויים לשימור בכל רחבי העיר יוגדרו בתוכנית כמבנים המיועדים לשימור וייקבעו לגביהם הוראות לשימור ולתוספות בנייה.

הכנתה ואישורה של תוכנית שימור כוללת היא מהלך מורכב, אך הכרחי ומתבקש בעיר כמו חיפה המתאפיינת באלפי מבנים היסטוריים מרהיבים ביופיים. אלא שבסיום הדיון במועצה התברר כי הנהלת העיר מעדיפה להנציח את המצב הקיים, שבמסגרתו נמנעה עד היום עיריית חיפה מהכנת תוכנית שימור כוללת לעיר, ובכך יצרה לעצמה מרחב גמישות בבואה להכריע באשר לעתידם של מבנים שמתעורר צורך להחליט אם לשמרם או לאפשר את הריסתם.

המצב הקיים משקף היעדר מוטיבציה להכנת תוכנית שימור כוללת לעיר, אישור ספורדי של תוכניות נקודתיות שבהן הוגדרו מבנים לשימור (כמו התוכניות הבודדות שאושרו עד היום בוואדי סאליב ובחלק קטן משטח המושבה הגרמנית והתוכנית שמקודמת כיום למתחם קמפוס הנמל), והיצמדות לפרקטיקה הלא מספקת של הכנת רשימת שימור עירונית וסקרי שימור מתחמיים ושכונתיים. ככלל, סקרי השימור המרחביים נועדו לאתר מבנים הראויים לשימור ולהכלילם ברשימת השימור העירונית, כפי שנכתב במבוא לסקר השימור שנערך לעיר התחתית, אך הנהלת העיר סבורה שבקדנציה הנוכחית ניתן יהיה להשתמש בסקרים גם כבסיס להכנת תוכניות שימור סטטוטוריות שיקיפו חלקים נרחבים בעיר.

גישה זו אינה מעניקה את ההגנה הראויה למבנים הראויים לשימור מכיוון שלא ניתן לקבוע מגבלות בנייה למבנה רק בהסתמך על הכללתו ברשימת השימור או בסקר שימור. יתרה מכך, בחוק התכנון והבנייה לא נקבע איסור על הריסת מבנה שנמצא ברשימת השימור, ולעומת זאת אף מאפשר החוק לוועדה העירונית לשימור אתרים "לשנות בכל עת את רשימת האתרים שברשימה".

האן ובליצבלאו, לעומת זאת, הציעו את ההגנה האופטימלית למבנים הראויים לשימור מפני הריסה, והיא הגדרתם כמבנים לשימור בתוך תוכנית מאושרת. השניים גם הסבירו בהצעתם כי במחלוקות על צביון הבנייה בעיר, תוכנית שימור כוללת היא ההסדר ההוגן ביותר במאזן האינטרסים המורכב מהשאיפות של יזמי נדל"ן לאישור מיזמים משמעותיים ומעמדות תושבים המעדיפים פיתוח מתון בלבד בשכונות המגורים הוותיקות.

 

 

בהצגת ההצעה הזכיר האן את תוכנית השימור של תל אביב אשר פורשת הגנה על כ-1,000 מבנים לשימור, והוסיף: "אלפי מבנים ראויים לשימור בחיפה מצויים בסכנה, ואנו מנהלים קרבות על כל מבנה. לצערי, בחיפה לא הכינו עד היום תוכנית שימור כוללת לעיר. בקדנציה הקודמת תהליך כזה לא עבר, אבל האמנתי שבקדנציה הנוכחית עם אדריכלית בראשות העיר נוכל לעשות את התיקון הנדרש. הגיע הזמן שנעשה זאת".

לאחר מכן הציג בליצבלאו את החלטת ועדת הערר המחוזית מחודש ספטמבר בעניין פרויקט תמ"א 38 בשכונת כרמליה. במסגרת ההחלטה הפצירה הוועדה בעירייה להכין תוכנית שימור כוללת לעיר וכתבה: "על מנת לקדם באופן ענייני, משפטי ותכנוני את השימור בעיר, לא ניתן להסתפק ברשימת שימור. יש להקדים ולפעול להכנת תוכנית שימור סטטוטורית שתעגן ותקבע באופן מסודר וברור את המבנים המיועדים לשימור, וזאת לדורות קדימה. תוכנית שימור, לא זו בלבד שתאפשר לחיפה לשמר עבר מפואר היסטורית ואדריכלית ולמנוע אובדן של מבנים בעלי חשיבות עירונית, לאומית ואף בין לאומית, גם תייצר ודאות אצל בעלי הבתים לשימור ואצל הגובלים בהם ותאפשר לוועדה המקומית לקבוע תמריצים מתאימים באופן שייתר את הטענות על פגיעה כלכלית".

בתגובה להצעה לסדר אמרה קליש רותם למציעיה: "אני רוצה להתחיל ולאכזב אתכם, כי אנו עושים היום הרבה סקרי שימור. כנראה שאנו עושים היום סקרי שימור כמו שלא עשו אי פעם בהיסטוריה של עיריית חיפה. בתשובתי לשאילתה שהגיש חבר המועצה רג'א זעאתרה לפני כחודש הצגתי כאן רשימה של כל סקרי השימור. אז יש הרבה חומרים שאנו נציג פה במליאה ובכלל".

לאחר שהאן העיר כי סקרי שימור ורשימת שימור אינם במעמד של תוכנית שימור, השיבה ראש העיר: "צר לי לאכזב אותך. העירייה הזו היא העירייה הראשונה שלקחה את הנושא של השימור בכל הכוח ובעוצמה שאתה אפילו לא יכול לדמיין".

בסיומו של הדיון הוסרה ההצעה מסדר היום לאחר שחמישה חברי מועצה בלבד תמכו בה לעומת 11 חברי מועצה שהתנגדו לאישורה.

חשוב לציין כי גם תוכנית המתאר העירונית הכוללנית של חיפה שאושרה בחודש מרץ אשתקד אינה מחייבת הכנת תוכנית שימור כוללת לעיר. בתוכנית המתאר צוין כי תוך שנה מיום אישורה יוגש לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מסמך מדיניות עירונית לשימור, שיכלול בין השאר "הוראות להכנת תוכנית בתחום המורשת הבנויה". למעשה, באופן קונקרטי מגנה תוכנית המתאר על תשעה מבנים בלבד שהוגדרו בה כמונומנט, ובהם בניין העירייה ובניין הטכניון הישן בהדר. "אתר המוגדר כמונומנט – יישמרו חזיתותיו החיצוניות וחללו הפנימי בדרגת השימור הגבוהה ביותר, ולא תותר כל תוספת בנייה בו", נכתב בתוכנית המתאר.

חשוב גם להדגיש שתוכנית המתאר לא מבטלת ככלל זכויות בנייה הנגזרות מתוכניות מאושרות, ולכן השפעתה על מבנים קיימים היא מוגבלת.

עוד יש לציין כי קליש רותם לא הסבירה למעשה בישיבת מועצת העיר מדוע ההצעה להכין תוכנית שימור כוללת לעיר אינה טובה או קשה ליישום, אך יש לזכור שהגבלת בנייה במבנים המוגדרים לשימור בתוכנית סטטוטורית עלולה לעורר כלפי העירייה דרישות לפיצוי כספי מצד בעלי נכסים שיוזמותיהם הנדל"ניות יוגבלו.

 


 

 


 

תגובות

7 תגובות
7 תגובות
 1. מרק

  העיריה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את עצמה מול הקבלנים ולמכור את נכסי העיר בנזיד עדשים

 2. Dr No

  די כבר לתאר כל חורבה כאתר היסטורי מפואר. החלפת החורבות הישנות בבניינים מודרניים זהו הצעד שייפה את עירנו. לכן יש להתנגד למנטליות המוצגת על ידי סיעת הירוקים.

 3. רם

  חוסר הרצון לקבוע תוכנית מסגרת לשימור מבנים ואתרים ייחודיים וחשובים בעיר מעיד על חוסר אכפתיות מהעיר ועתידה, משדר זלזול בעיר ובמורשת שלה כמו גם זילזול מעורר תמיהה בתושבים.
  ראש עיר שמתעלם מהחשיבות של נושא זה לא ראוי להיות ראש עיר.

 4. איזו פניית פרסה עצובה

  ראש העיר קליש פוסלת עכשיו תוכנית שקליש חברת האופוזיציה דרשה שתיושם.
  מה קרה..
  "דברים שרואים משם.."?

 5. לא מתפלא שכל עובדי השימור לא יכולים לקבל תוכנית שימור

  בית המשפט קבע בפרשת מגדלי חוף הכרמל שמהנדס העיר חיפה תרשל בתפקידו במשך עשור שלם ולא פעל לבטל את התוכנית
  של היזם ולייצר תוכנית חלופית. בגלל הכשלון של אריאל ווטרמן מהנדס העיר חיפה וכל עובדי אגף ההנדסה ההזוי אז היזם הצליח
  למוטט את קו העירייה ולהפוך את ההחלטה הקודמת לבטל את התוכנית.
  זה מראה את עומק הכשלון של מנהל ההנדסה. הולכים מאות אנשים במגדל ההנדסה בעירייה ומגרבצים מרוב שעמום כל היום.
  מסתכלים על השעון ומחכים שהזמן יעבור ואז נוסעים הביתה (חצי מהם בכלל לא גרים בחיפה).
  בכלל, הידעתם ששליש מעובדי העירייה בחיפה בכלל לא גרים בחיפה?
  אז למה שחיפה תעניין אותם? למה שיהיה אכפת לעובד עירייה בחיפה אם הוא לא גר בכלל בעיר?
  אז הם לא עושים כלום. ורק מחכים למשכורות ענקיות ולפנסיות צוברות של 12 אלף שקל בחודש בפרישה. זה מעניין אותם.
  יש עובדים באגף השימור שלא עושים כלום לכן אי אפשר לאשר תוכנית שימור כוללת.
  כי עשר שנים אחרונות לא הספיקו לייצר תוכנית כזאת אולי צריך 30 שנה

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר