עינת קליש רותם (צילום: שלומי כהן)
עינת קליש רותם (צילום: שלומי כהן)

סקר באוניברסיטה: ירידה חדה בהערכת הציבור כלפי העירייה

לפי ניתוח של מדגם שנערך באוניברסיטת חיפה על עמדות התושבים כלפי עיריית חיפה, ההערכה של הציבור כלפי המערכת העירונית בשנת 2019 היא נמוכה משמעותית מזו שהיתה בשנת 2018. אמון הציבור כלפי ראש העיר עינת קליש רותם קיבל ציון של 2.2 מתוך 5 ב-2019 לעומת 2.7 ב-2018

פורסם בתאריך: 9.3.20 08:53

בשנה האחרונה חלה ירידה באמון הציבור החיפאי במערכת העירונית, בראש העיר עינת קליש רותם ובמנהיגות העירונית – כך עולה ממדגם ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2019 שביצע ד"ר איתי בארי מהמחלקה למינהל ומדיניות ציבורית בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטה.

מדובר במדגם שהוא חלק מסדרת מחקרים שהחלו בשנת 2018. במדגם שבוצע בסוף שנת 2019 ובתחילת שנת 2020 השתתפו 625 איש – 44 אחוז נשים ו-56 אחוז גברים – בגילאים 88-18. הציונים במדגם ניתנו בסולם בן חמש דרגות – מהציון 1 שמשמעותו היא "מאוד לא מרוצה" ועד לציון 5 שמשמעותו היא "מרוצה מאוד". תוצאות המדגם מצביעות על שביעות רצון בינונית עד נמוכה מפעילותה של עיריית חיפה למען התושבים ומהעומדים בראשה.

בשנת 2018, שבסופה התבצעו חילופי השלטון בעירייה, קיבלה קליש רותם ציון של 2.7 במדד של אמון הציבור, ובשנת 2019 חלה ירידה חדה בציון הממוצע שלה ל-2.2. מנכ"ל העירייה קיבל ציון של 2.7 ב-2018 וציון של 2.5 ב-2019, אם כי חשוב לציין כי במשך חודשים ארוכים ב-2019 לא שימש איש בתפקיד זה. הציון של חברי מועצת העיר ירד אף הוא מ-2.7 ב-2018 ל-2.4 ב-2019. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שקיבלה ציון של 2.6 ב-2018 ירדה ל-2.3 ב-2019, וחברות הבת והתאגידים העירוניים רשמו ירידה מינורית מ-2.7 ל-2.6 בין 2018 ל-2019.

בחלוקת הציונים לפי רובעים העניק רובע נוה שאנן-יזרעאליה את הציון הגבוה ביותר – 2.7 – בפרמטר של אמון במנהיגות העירונית, והציון הנמוך ביותר בפרמטר זה – 2.2 – ניתן בקרית חיים ובקרית שמואל.

 

מועצת העיר חיפה

מועצת העיר חיפה

 

ביצועי העירייה בירידה

בפרק העוסק בהערכת ביצועי העירייה התבקשו המשיבים להעריך את הביצועים לפי שמונה מדדים – שלושה שהוגדרו שליליים וחמישה שהוגדרו חיוביים. המדדים החיוביים כללו את איכות כוח האדם, השקיפות, התגובתיות, החדשנות ושיתוף הציבור, והמדדים השליליים כללו אי ייצוגיות, פוליטיזציה ארגונית ושחיתות שלטונית.

באופן כללי חלה ירידה קלה בין שנת 2018 לשנת 2019 בממוצע המדדים החיוביים. ציון איכות כוח האדם ירד מ-3 ל-2.8, במדד החדשנות חלה ירידה מ-2.9 ל-2.5, הציון שנתנו המשיבים במדד שיתוף הציבור ירד מ-2.7 ל-2.2, במדד התגובתיות חלה ירידה מ-2.8 ל-2.2, והירידה התלולה ביותר חלה במדד השקיפות – מ-2.9 ל-2.2. בכל הפרמטרים השליליים חלה עלייה קלה לרעה.

חזות העיר בתחתית

בפרק הזה התבקשו הנשאלים לדווח על שביעות רצונם מ-13 שירותים עירוניים. מהמדגם עולה ששביעות הרצון מכלל השירותים העירוניים בשנת 2019 היתה בינונית עד נמוכה – ירידה ביחס ל-2018.

את מידת שביעות הרצון הנמוכה ביותר קיבל הפרמטר תברואה ואיכות הסביבה (גינון חזות העיר, ניקיון ואוויר) – ציון של 2.2. אחריו בסדר עולה קיבלו את הציון 2.3 הפרמטרים קידום התעסוקה ופיתוח אזורי מסחר ותעשייה, תחבורה (הסדרת עומסים, תחבורה ציבורית, חניה ואכיפה), תחזוקה תשתיות (תחזוקת מבנים, כבישים וחופים), תכנון עירוני (רישוי ופיקוח על בנייה, קרקעות והתחדשות) ותרבות פנאי וספורט.

שני פרמטרים קיבלו את הציון 2.6 – רישוי עסקים ופיקוח על עסקים, ורווחה (שירותים חברתיים, קידום נוער ועבודה). חינוך (גני ילדים, בתי ספר, חינוך מיוחד ותנועות נוער) קיבל ציון של 2.7, ביטחון ושירותי חירום קיבלו ציון 2.8 ואתר האינטרנט של עיריית חיפה קיבל את הציון 3.

לשני פרמטרים העניק הציבור את הציון הגבוה מבין כל הפרמטרים 3.1 – שירותי תשלומים וגבייה (בירור חשבון ותשלום) והמוקד הטלפוני העירוני 106 (שירות ופניות הציבור).

 

זבל ברחובות הכרמל הוותיק

זבל ברחובות הכרמל הוותיק

 

 

לא לבז"ן, לא לשדה תעופה

כחלק מהמחקר נבחנה מידת התמיכה וההתנגדות של הציבור החיפאי לשורה של תחומי מדיניות מקומית שעלו לסדר היום הציבורי בעיר בשנה החולפת, וזאת על רצף של ציונים שנע בין "מסכים לחלוטין" ל"מתנגד לחלוטין".

מהמחקר עולה כי רוב גורף – 52 אחוז מהציבור – תומך לחלוטין בעידוד העירייה לקידום ועדי שכונות שייבחרו באופן דמוקרטי וייצגו את השכונות מולה. לעומת זאת, לשימוש בחברות קבלן לניקוי העיר יש תמיכה של 27 אחוז מהציבור מול 25 אחוז שמתנגדים לחלוטין. 39 אחוז מהציבור מתנגדים לצמצום המימון העירוני לאירועי תרבות ציבוריים, ורק 11 אחוז מסכימים לחלוטין כי על העירייה לצמצם את תמיכתה באירועי תרבות.

נתון מפתיע מעט לנוכח הדגש של הנהלת העירייה על הנושא במהלך השנה שחלפה נמדד בתמיכה בהרחבת שדה התעופה בחיפה. לפי המדגם, 39 אחוז מהציבור החיפאי מתנגד לחלוטין להרחבת השדה, ורק 11 אחוז סבורים כי יש להרחיב את שדה התעופה.

בקרב החיפאים שורר קונצנזוס כמעט מלא סביב רעיון הפעלת הכרמלית לאורך כל סוף השבוע, כולל בשבת. 79 אחוז מהנשאלים מסכימים לחלוטין לרעיון זה, ורק שבעה אחוזים מתנגדים לו לחלוטין. נושא נוסף שיש לגביו הסכמה רחבה ושהנהגת העיר פעלה בו בניגוד לדעת התושבים הוא הזכות להציב סמלים להט"ביים במקום העבודה. 58 אחוז מהתושבים מתנגדים לאיסור להצבת סמלים מעין אלה, ולעומתם רק 17 אחוז אוחזים בדעתה של ראש העיר שהנחתה לאסור על ספרנית להציב דגלון גאווה על שולחנה.

 

דגלון הגאווה על שולחנה של הספרנית חנה קפויה (צילום: חגית הורנשטיין)

דגלון הגאווה על שולחנה של הספרנית חנה קפויה (צילום: חגית הורנשטיין)

 

גם בתחום המאבק בזיהום האוויר ובתיעוש המוגבר יש הסכמה רחבה בקרב הנשאלים. 68 אחוז מהציבור החיפאי מסכימים לחלוטין שהעירייה צריכה למנוע את הקמת נמל הדלקים בנמל המפרץ, ו-75 אחוז מהציבור החיפאי תומכים בהמשך המאבק נגד פעילותם הרחבתם של בתי הזיקוק בחיפה.

בקרב הציבור החיפאי נרשמה נטייה קלה לאשר שימוש מבוקר בציד כדי להתמודד עם אוכלוסיית חזירי הבר בכרמל. 42 אחוז מהציבור החיפאי מסכימים לאמצעי זה לעומת 20 אחוז המתנגדים לו לחלוטין.

עניין שהיתה לו תהודה בתחילת הקדנציה הנוכחית אבל העיסוק בו דעך הוא נושא העסקת קרובי משפחה בעירייה. בנושא זה, 65 אחוז מהתושבים מתנגדים להעסקת עובדים חדשים שהם קרובי משפחה של עובדי עירייה.

נושא נוסף שהעיסוק בו נזנח בשנה האחרונה הוא הכבישים מהכרמל מערבה. מתברר כי 57 אחוז מהחיפאים מסכימים לחלוטין שכדי להקל על העומס בציר הרכס יש לסלול צירי תנועה חדשים וחיבורים בין השכונות במערב חיפה לציר פרויד ולכביש החוף.

 


 

 


 

תגובות

29 תגובות
29 תגובות
 1. אילנה

  במקום לעשות פרוייקטים גדולים שקודם יתקנו את הכבישים מלאי הבורות וטלאים שאינם מהודקים היטב ונוצרים חורים ובורות חדשים מסביבם.
  בושה וחרפה.

 2. אין על יונה !!

  כל הלשכה יכולים לבוא לצחצח לו את הנעליים. התושבים מבקשים סליחה. רק תחזור !!
  מאסנו , כל העיר מלאה בחזירים.

 3. נירה

  ברור ראש עיר שהביאה את כל החברים שלה שעזרו לה בבחירות , לא קשובה לתושבים , בלמה תוכניות ותביא את חיפה להדרדרות .

 4. שימו לב למוקד של אמנון. איש אמיתי אוהב אדם =עובדים מרוצים למרות שהשכר נמוך = שרות מעולה לתושבים מרוצים.

  "לשני פרמטרים העניק הציבור את הציון הגבוה מבין כל הפרמטרים 3.1 – שירותי תשלומים וגבייה (בירור חשבון ותשלום) והמוקד הטלפוני העירוני 106 (שירות ופניות הציבור)."

 5. ארז

  תושבי חיפה מכים על חטא על בחירתם בעבריינית המורשעת שמרגע כניסתה ללשכת ראש העיר הורסת את העיר. האם יישארו שרידים שניתן יהיה להציל בעוד שלוש וחצי שנים?

 6. אילנה

  1. אדריכל אוהב שרטוטים, מוכשר מאוד ליד הנייר/מחשב. אדריכל אוהב אדם כובל את פרץ דמיונותיו ומתאים את שרטוטיו לצרכי האדם שיגור בין ׳שרטוטים׳ אלו. 2. לו נערך הסקר בין עוברים ושב ברחוב,הייתה התמונה גרועה בהרבה.

 7. פטריוט חיפאי

  קליש התחילה את כהונתה עם שיעור תמיכה גבוה ואשראי ציבורי נרחב. ככל שהזמן חולף, התמיכה וההערכה פוחתים ומתברר כי מדובר בבחירה כושלת. החל מיכולות ניהול בהיקפים גדולים וכלה ביכולת ליצור סביבת עבודה נעימה ויחסי אנוש טובים.
  חבל…לאחר יותר משנה נראה כי העסק די אבוד.

 8. מוטה ושולי.

  סקר חסר חשיבוצ וברור שמוטה לתוצאות ש"רצו להשיג" קרי כותרת סנסציונית
  ככה גם נושאים כמו סמלי להטב או נמל תעופה – אמור לי מי שיתפת בסקר ומאיפה דגמת ואומר לך מה הכיוןן שתשיג. אונ' חיפה כגוף אקדמי בעל הטייה ברורה לשמאל הלא מתון מכניסה אג'נדות שוליות כמו "סמלי להטב" או "כרמלית בשבת" לעומת זאת אין שאלות אחרות שאינן בהתאם לרוח הנושבת מהפקולטה ודעות העומדחם בראש הסקר.

 9. יגיל

  מבזבזת עשרות אלפי שקלים מכספי הציבור על מינויים נוספים לסגנים נוספים, יועצים , רואי חשבון , עו"ד , אדריכלים , חברות ניקיון, חברות ניכיון, פרסום, יחסי ציבור ועוד ועוד ועוד במקום לעבוד בשיתוף פעולה עם העובדים המנוסים של העירייה.
  כל דבר שנוגעת בו מטילה הרס. הכל מבוטל כדי שיהיה לה כסף לממן את כל הבזבוז הזה .
  וכל הזמן מלאה טענות שוא כלפי קודמה.
  קוף שלא יודע לרקוד אומר שהרצפה עקומה. היא לא יודעת להתנהל ובטח שלא לנהל.
  ועדה קרואה עכשיו!!!

 10. אלון

  לא מדובר ב"מדגם" או ב"סקר". מדובר בסתם בשאלון שפורסם באינטרנט ושכל אחד יכול לגשת אליו ולענות.
  אין פה פילוח של תושבי העיר, עובדה שבסקר השתתפו 56% גברים כשמשקלם באוכלוסייה הוא 49%. סתם תוצאות משאל אינטרנטי, שיש להם אותו יכולת ניבוי כמו כל שאלון בפייסבוק.

 11. איך העזתם להחליף את יונה !!!

  הכל בגלל שיונה יהב אהב כל תושבי העיר(כולל הערבים) אז הליכודנכים (הגאונים) רצו להדיח אותו…קיבלתם את קליש שדופקת אותכם יותר מאשר הערבים. לבריאות

 12. ריקי

  אפס ביכולת ניהול, אפס ביחסי אנוש, אפס בהבנה מוניציפלית. בקיצור, 0 אחד גדול (עם עוד הרבה אפסים מסביב)

 13. סקר לא מימן, כשאחת השאלות הייתה

  עבור מי הצבעת בבחירות האחרונות! נו שויין ! והיו עוד כתה שאלות שלא במקום. שאלון עם כיוון פוליטי ולא משקף כלום! נראה לי שמתוך 625 איש, 80% היו מקבוצת יהב ומאלה שכותבים כל יום, ״ראש עיר מרושעת״…כך שהסקר כפי שהוצג, לא משקף נאמנה את המצב , אלא אק את התקשורת המקומית, שדוגלת במצג שלילי של המציאות, שהיא אחרת.

 14. סקר לא אובייקטיבי-מאחר ואחת השאלות הייתה

  עבור מי הצבעת בבחירות האחרונות . בסקר השתתפו, כ-80% מתומכי יהב לשעבר, כך, שתוצאות שנרשמו מ-625 המשתתפים מציבים כיוון פוליטי. ועם נצרף לזה את התקשורת, שמציגה רק את הצד השלילי של המטבע, ממש בצורה מכוונת, התמונה שמתקבלת לא אמיתית. אלה שצועקים בתגובות "ראש עיר מרושעת" מתים מקנאה…לא מקורונה !

 15. רמי

  נראה לי שהסקר מוטה…
  לדעתי כל האנשים שהשתתפו בסקר הזה הנם מה-"הירוקים של חיפה" ותומכים של אביהו האן לראשות העיר.

 16. בני

  רואים שרבים מתומכיה של קליש הצביעו בסקר כי לא יכול להיות שהיא קיבלה ציונים גבוהים כאלה. הציון שרוב התושבים נותנים לה הוא אפס בכל התחומים. הקומנדו קיבל הוראה לביצוע ופעל בהתאם.

 17. בחרתי יהב

  שבוחרים לפי צבע העיניים הכחולות וללא ידע ורקע, זה מה שמקבלים.
  Don't underestimate the public stupidity

 18. בואו נעשה סקרים באמצע הקדנציה לא אחרי שנה

  אחרי כמות הנזק והבלאגן והגרעון והסיאוב שיהב השאיר מאחוריו, לקליש מגיע ציון 4 ברוב הסעיפים.
  לא היה שבוע שבו הועד ההזןי וגרורותיו לא ניסו לטרפד משהו. ככה היה גם אצל טראמפ בשנה הראשונה עד שהחליף אותם אחד אחד.
  אם יש גזבר חדש כבר בשורה טובה לעיר.

 19. בני, מה נשמע? הקורונה הגיע ?

  בטח עידו השפיע עליך !!! תנשום עמוק, זה יעזור לך לעבור את התקופה…

 20. טעות באחוזים?

  כתוב: " אחוז מהציבור מתנגדים לצמצום המימון העירוני לאירועי תרבות ציבוריים, ורק 11 אחוז מסכימים לחלוטין כי על העירייה לצמצם את תמיכתה באירועי תרבות.
  נתון מפתיע מעט לנוכח הדגש של הנהלת העירייה על הנושא במהלך השנה שחלפה נמדד בתמיכה בהרחבת שדה התעופה בחיפה. לפי המדגם, 39 אחוז מהציבור החיפאי מתנגד לחלוטין להרחבת השדה, ורק 11 אחוז סבורים כי יש להרחיב את שדה התעופה." במקרה אותם האחוזים או טעות בהקלדה?

 21. עוד חיפאית

  בפרמטר של תברואה ואיכות הסביבה, מן הראוי לא לכלול את גינון העיר בחבילה עם נקיון ואוויר, מאחר שהעוסקים בגינון העיר עושים ועשו מאז ומתמיד עבודה נ פ ל א ה !

 22. ענת הופמן בת גלים

  אני בוחנת את ראש העירייה שלנו על פי פרמטר אחד והוא היחס לתושב.
  אני תובעת מעינת קליש להאזין לשמוע ולהביע אכפתיות ורגישות למצוקה של מי שחיים בחיפה.
  אני גרה בשכונת בת גלים בחיפה. הייתי שם בשלווה עד אשר השכן שלי הרב פרץ מאיר החליט לחפור מתחת לבניין ולבנות לעצמו מקווה טהרה. הבנייה נעשתה ללא היתר, ללא אישור, ללא פיקוח כלשהו. מאז מרץ 2018 אני מתריעה על הבנייה ועל העברי אבל בימים אלה נראה שהרב מתקרב להשלמת הפרויקט.
  כשנגמר הכסף לרב פרץ הוא גייס את הרב הנלהב ישי קלי מבית חב"ד.הרב קלי מצידו גייס את המוניטין של חב"ד לקדם את המקווה.
  עכשיו שני רבנים עבריינים חופרים לי מתחת לבית.
  כמה צביעות יש בזה שהרבנים שמקפידים על קלה כחמורה מצפצפים בגדול על חוקי המדינה.
  כתבתי את כל הכרוניקה הזו לראש העירייה שלנו. שלחתי לה מכתבים רגילים וגם מכתבים רשומים. החוויה שלי היא שהמכתבים שלי תויקו בפח הזבל.

 23. כבר נכתב, שהסקר לא משקף נאמנה !

  כל מי שעיניו בראשו, חוץ מל-"בני" – ול ,בחרתי יהב". "דינה", "ריקי" , ו-"איך העזתם להחליף את יהב". מה לעשות, כדי לכם ללכת למקווה שבונה השכן של ענת הופמן, אולי ירגעו שם הרוחות !

 24. דיאנה, ישר למקווה.

  תתרענני, כך חיפה תהיה רגועה עוד הרבה שנים.

 25. עמרי

  גם אם הסקר לא אמין ומוטה, אין ספק שהאוירה הכללית היא שהעיריה לא מתפקדת כמו שצריך
  אי אפשר להתחמק מזה בטח כשאין תקציב באפריל בכל עיר אחרת כבר אושר מזמן.
  ועוד הרבה נושאים כמו חוסר הטיפול בדילול חזירים שמסכן את התושבים

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר