מתחם בז"ן (צילום: רמי שלוש)
מתחם בז"ן (צילום: רמי שלוש)

בז"ן שוקלת נקיטת הליכים משפטיים נגד העירייה

הלבנייה המזרחית של בז"ן נמצאת בסכנת קריסה, ועיריית חיפה מתעקשת לדון בתוכנית להריסתה במקביל להצגת תוכנית לשחזורה. בז"ן מתבצרת בהתנגדותה לשחזור, מבקשת להציג בהקדם את תוכנית ההריסה ומטילה על העירייה את האחריות לנזקים עתידיים

פורסם בתאריך: 1.2.21 09:32

קבוצת בז"ן עומדת בסירובה להיענות לדרישתה של עיריית חיפה לשחזר את הלבנייה שקרסה בטענה כי לוועדת השימור של העירייה אין סמכות חוקית לדרוש את שחזורה – כך עולה ממכתב ששלח בא כוחה של בז"ן עו"ד יעקב כהן למשנה ליועצת המשפטית של העירייה עו"ד קרן גולדשמידט. כמו כן מתריעה בז"ן בעירייה כי אם לא תתואם פגישה להצגת התוכנית להריסתה של הלבנייה היא תשקול פנייה לערכאות משפטיות למיצוי הדין.

מכתב זה מהווה פרק נוסף במסכת התכתבויות בין הצדדים אשר מצביעה על מחלוקות קשות באשר לשחזורה של הלבנייה – מחלוקות שמעכבות את הריסתה למרות שהיא נמצאת בסכנת התמוטטות. כזכור, בחודש יוני קרס חלקה העליון של הלבנייה המזרחית, וכעבור ימים אחדים דרשה העירייה מבז"ן, באמצעות הוועדה המקומית המשותפת למתחם בז"ן, לשקם ולשחזר אותה. צוות של מומחים מטעמה של בז"ן בחן את מצבה של הלבנייה וקבע כי מדובר במבנה מסוכן וכי יש לבצע לאלתר הריסה יזומה ומתוכננת שלה.

בספטמבר פנה סגן ראש העיר מיכי אלפר, המשמש יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה, לבז"ן בדרישה "להרוס את המבנה באופן מבוקר בפיקוח צמוד של מהנדס קונסטרוקציה הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע". עוד דרש אלפר כי "תוכנית ההריסה תוצג מראש למחלקה לשימור בעירייה, ויש לפעול מולה בתיאום לעניין הריסת המבנה שנותר ושחזורו".

לפני שלושה שבועות אמורה היתה להתקיים פגישה להצגת תוכנית ההריסה, אך לטענתה של בז"ן, מהנדס העיר אריאל וטרמן התנה את הצגתה בהצגת תוכנית לשחזור של הלבנייה. בז"ן טענה כי אין בסמכותה של ועדת השימור לדרוש את שחזורה של הלבנייה והדגישה כי הדבר מעכב את הריסתה. בתשובתה לבז"ן טענה העירייה כי לוועדת השימור יש סמכות חוקית לדרוש את השחזור והורתה לה "לפעול לאלתר מול מהנדס העיר וצוות השימור ליישום הנחיותיה של ועדת השימור".

ממכתבו של כהן לגולדשמיט עולה כי בז"ן דוחה את האמור במכתבה: "מכתב זה אינו אלא נדבך נוסף בניסיונה של עיריית חיפה לכרוך הריסה דחופה וחיונית של מבנה מסוכן בדרישה ל'שחזור אדריכלי' של הלבנייה שקרסה. ואולם, מדובר בערבוב מין בשאינו מינו. עובדת היותה של שארית מבנה הלבנייה המזרחית מבנה מסוכן שעלול להתמוטט אינה שנויה במחלוקת. מרשתנו ביצעה פעולות גידור והסרת סכנה ראשונית כפי שנדרשה לעשות, אך אין בפעולות אלה כדי להבטיח מניעת נזק שעלול להיגרם מקריסה בלתי מבוקרת של שארית המבנה, ובמיוחד נזק שעלול להיגרם למבנה הלבנייה המערבית הסמוך. אין כל ספק כי למרשתנו ולעירייה יש עניין משותף בהריסתה המתוכננת והמבוקרת של שארית מבנה הלבנייה בהקדם האפשרי. מרשתנו הודיעה לעירייה כי היא ערוכה לבצע הריסה זו באופן מיידי, לרבות התקשרות עם קבלן לצורך זה, וביקשה להציג את תוכנית ההריסה בפני מהנדס העיר, כפי שנדרשה לעשות".

 

 

כהן הוסיף כי "אף אין חולק כי שארית מבנה הלבנייה היא במצב שאינו מאפשר אלא את הריסתה המוחלטת. בנסיבות אלה, ברי כי אין כל הצדקה עניינית להתנות את אישור תוכנית ההריסה בהצגת תוכנית אדריכלית לשחזור. כריכתם של שני הנושאים בצוותא לא נועדה אלא להפעיל על מרשתנו לחץ בלתי מוצדק להסכים לביצוע פעולות שחזור, על אף שלדרישה לבצען אין כל בסיס בהוראות הדין. ועדת השימור אינה מוסמכת לדרוש ממנה לנקוט פעולות לשחזור הלבנייה המזרחית. נדמה כי העירייה ערה לקושי זה, ובניסיון לגבור עליו, לא רק שהיא מנסה לכרוך הריסה בשחזור, אלא שהיא מנסה גם להקים את הסמכות על ידי ייחוס הסכמה קונסטרוקטיבית למרשתנו מתוך היעדר התנגדותה, לכאורה, לדרישות העירייה לשחזור המבנה. חשוב להדגיש כי מרשתנו התנגדה לביצוע שחזור הלבנייה ו/או לעצם קיומה של סמכות כלשהי של ועדת השימור ושל עיריית חיפה לדרוש פעולה כאמור. מכל מקום, אין הדבר מעלה או מוריד, שהרי מושכלות יסוד הן כי היעדר סמכות הוא פגם שיורד לשורשה של ההחלטה המינהלית, והעובדה שהעירייה חזרה ודרשה, לכאורה, את שחזור המבנה אינה יכולה ליצור לה סמכות בדין לכך יש מאין".

במכתב מסכימה בז"ן כי "ההודעה והדרישה בדבר הריסתו של המבנה נשלחה מכוח סמכותה של העירייה לפי חוק העזר למבנים מסוכנים", אך היא מסייגת וטוענת כי "אין בחוק זה כל הסמכה לרשות לדרוש מבעלי מקרקעין הגשת תוכנית שחזור. על כן, דרישה זו היא משוללת כל סמכות ותוקף, וזאת בניגוד לדרישה להרוס את המבנה ולהסיר סכנה שניתנה מכוח הסמכת חוק עזר זה".

בז"ן טוענת כי "כריכתו של אישור תוכנית ההריסה בהצגת תוכנית אדריכלית לשחזור היא משוללת כל יסוד בדין ונעשית בחוסר סמכות" ומאשימה את העירייה בכך ש"כריכה זו וסירובה של העירייה לדון בתוכנית ההריסה ולאשר אותה באופן מיידי גורמים לכך שמבנה שהוכרז על ידי העירייה כמסוכן ועלול להתמוטט בכל רגע מוסיף ועומד על תלו". לדבריה של בז"ן, אם לא תתואם פגישה להצגת תוכנית ההריסה ולא יתקבל הפרוטוקול של ישיבת ועדת השימור שבה הוחלט על השחזור, היא "תשקול פנייה לערכאות לצורך מיצוי זכויותיה על פי דין".

את מכתבו לגולדשמיט מסיים כהן בהטלת אחריות על העירייה לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהתנהלותה: "החברה תראה בעירייה אחראית לכל נזק שייגרם, לרבות ללבנייה המערבית, בשל סירובה של העירייה ו/או מי מוועדותיה ונציגיה לדון בתוכנית ההריסה על מנת לאפשר את ביצועה ללא דיחוי".

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

13 תגובות
 1. מפקד קומנדו המופרעים

  כל הכבוד לבז"ן. כל דבר כזה מקרב את קצ שלטונה של העבריינית המורשעת.

 2. חיפה איבדה סיכויים להיות עיר תרבותית חיפה תישאר אדומה לנצח

  מה בדיוק האיכויות האדריכליות של המבנה שהרעיל את כל הסביבה .יש למחוק כל זכר שלו מעל פני האדמה.מתייחסים למבנה התרעלה הזה כאילו הוא הכותל המערבי של בית המקדש.חברים התחרפנתם פה בחיפה

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מסרטנים ונהנים.
  הגיע זמן לתבוע אותם בעיקר אישית את מנהלי בז"ן על כל חריגה, תקלה ושחרור להבה. שיתרוצצו מדי יום לבתי משפט ומאחלת להם שיחטפו גם את הסרטן שהם יוצרים.

 4. אלי

  מה יש לשמר פה? שיהרסו את שתי הלבניות ושיעברו הלאה לפינוי בז"ן בכלל

 5. סתם איש

  טוב מאוד. שאנשים יתחילו להבין שבלי בזן אין חיפה. ובלי קליש המטורללת יהיה מצויין. שתעוף כבר

 6. ריאליסט

  ממש מצחיקה ראשת העיר..רוצה בתקשורת להראות שהיא שונאת יותר מהחזירים את בזן ומצד שני רוצה לשחזר את הלבניה..ככ כושלת.על מי את עובדת?

 7. דו

  בזן רואים רק כסף..לא אזרחים לא מחלות לא נזקים. פינוי 2 הלבניות נותן מקום לעוד מתקן לפחות

 8. סמי

  תושבי חיפה כל יום מתים מסקטן אבל מה שחשוב לעיריה זה לשחזר מיבנים מתפפוררים של תעשיה מזהמת… אין גבול לאטימות… במקום לסגור את כל המיפעלים המזהמים ולהציל חיי אדם יקרים מתעסקים בדברים טפלים ומגוכחים, וכל העסקנות הזאת נעשת מכספי ארנונה של תושבים שפוטרו מעבודתם ונאלצו לסגות את העסקים שלהם… פשוט לא יאמן…

 9. אזרח

  ממש אין ךך מה לעשות כל העיר מתפוררת הלבניה מעניינת אותך.. שימחק כל הבזן הזה שהרג כל כך הרבה אנשים בני אנוש כמוני וכמוך.

 10. שרי

  להרוס . אין לתושבים סינטמנטים לכעור הזה .
  רק ראש העיר מתרפקת על נוסטלגיה טפשית.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר