עיריית חיפה (צילום: חגית הורנשטיין)
עיריית חיפה (צילום: חגית הורנשטיין)

לא רק האופוזיציה: ראש העיר כינסה ישיבה שלא מן המניין

סאגת יפה נוף הופכת לאבסורד: יממה לפני ישיבת מועצה שלא מן המניין שאותה דרשה לקיים האופוזיציה כדי לדון במצבו של התאגיד העירוני, תתכנס ישיבה נוספת שלא מן המניין שעליה הודיעה בסוף השבוע ראש העיר עינת קליש רותם במטרה לייתר את הישיבה שזימנה האופוזיציה

פורסם בתאריך: 23.8.20 09:01

משחקי הכוחות בין ראש העיר עינת קליש רותם לאופוזיציה במועצת העיר מגיעים לכדי אבסורד. ביום שלישי תתקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין שאותה ביקשו חברי האופוזיציה, כאשר על סדר היום עומדות שתי הצעות – האחת מתייחסת לתאגיד העירוני יפה נוף והשנייה למינהלת 2030. הדרישה לכנס את הישיבה באה בעקבות הצעתו של מ"מ ראש העיר נחשון צוק לדון במצבו הפיננסי של יפה נוף בוועדת הכספים העירונית ולא במועצת העיר – הצעה שהוא הסיר זמן קצר אחרי שהעלה אותה מחשש שהיא לא תאושר.

באשר ליפה נוף מבקשים באופוזיציה לאמץ שלוש הצעות החלטה – למנות את יו"ר סיעת הליכוד במועצה שמשון עידו ליו"ר דירקטוריון יפה נוף במקום יואב רמתי שהשעה את עצמו, להחזיר לדירקטוריון את חבר המועצה אריה בליטנטל במקום צוק ולמנות את ליאור אפט לנציג ציבור בדירקטוריון.

למרות המהומה שפרצה בישיבה לנוכח התנהלותו של צוק והסרת ההצעה, ביום חמישי התקיים דיון במצבו הפיננסי של יפה נוף בוועדת הכספים. והנה, באופן מפתיע, קיבלו חברי המועצה בסוף השבוע הודעה על כינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין נוספת, שתתקיים כבר מחר (שני), כאשר על סדר יומה הנושא "יפה נוף – היבטים תפקודיים ומשפטיים בהמשך פעילותה של החברה". בדברי ההסבר לישיבה נכתב כי "לאחרונה פקדו את יפה נוף אירועים משמעותיים בעלי השפעה מכרעת על המשך תפקוד החברה – הן בנוגע להיבטים פיננסיים-משפטיים והן בנוגע למצבת כוח האדם בחברה – באופן המחייב הידרשות מיידית להסדרת כל הנדרש להבטחת המשך קיומה וניהולה התקין של החברה העירונית, תוך צמצום חשיפתה של העירייה לסיכונים הנובעים מהמצב הקיים. בין השאר נדרשת היערכות זו לנוכח החלטת משרד התחבורה להעביר את כל הפרויקטים מיפה נוף לחברות תשתית ממשלתיות, כאשר יודגש כי משמעותה של החלטה זו היא פגיעה אקוטית בהכנסות החברה, שכן 90 אחוז מהכנסות החברה מתבססות על תקורה שנגזרת מניהול פרויקטים של משרד התחבורה".

בישיבה זו יתבקשו חברי המועצה לאשר הצעת החלטה שמאשרת את "סעיף 4 לפרוטוקול ועדת הכספים מ-20 באוגוסט – דיון בהיבטים תקציביים של יפה נוף והשלכותיהם על תקציב העירייה עקב סיום ההתקשרות עם משרד התחבורה". מפרוטוקול ישיבת הוועדה עולה כי הנוסח של הצעת ההחלטה הוא כי "חברי ועדת הכספים מייעצים למועצת העיר להורות לדירקטוריון יפה נוף לפעול להכנת תוכנית עבודה להבראתה ולהתייעלותה של החברה, ובתוך כך להורות, בשלב ראשון, על קיצוץ בהוצאות התפעוליות של החברה עד לגובה של 15 מיליון שקל בשנה ולפעול בהקדם האפשרי להגשת תוכנית התייעלות ולהביאה לדיון מיוחד בפני וועדת הכספים. עד להשלמת הכנת תוכנית ההתייעלות, חברי ועדת הכספים ממליצים ליפה נוף לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה לשם נקיטה של פעולות לייעול עבודתה ולהפחתת הוצאותיה. כן ממליצים חברי הוועדה ליפה נוף לחתור למציאת פרויקטים חלופיים לשם הבטחת קיומם של מקורות הכנסה חלופיים ונוספים לחברה".

הצעות החלטה נוספות שגיבשה הנהלת העירייה הן "הקפאת המצב הקיים בכל הנוגע להרכב נציגי העירייה בחברה" ו"מינוי יו"ר לכל ישיבת דירקטוריון, וזאת בהתאם לתקנון החברה". שתי הצעות אלו נועדו לטרפד את הצעות ההחלטה שתעלה האופוזיציה למחרת למינויו של עידו ליו"ר הדירקטוריון ולהחזרתו של בליטנטל לדירקטוריון במקומו של צוק, וזאת לאחר שבליטנטל הועבר מתפקידו בספטמבר 2019 בשל היותו אופוזיציונר ליו"ר רמתי.

 

 

בהצעת ההחלטה הרביעית והאחרונה מבקשת הנהלת העיר לדון ב"הצבעת חברי האופוזיציה אשר חברים בוועדת הביקורת לא לקיים דיון במועצת העיר על דוחות מבקר העירייה על יפה נוף". מאחורי הקלעים של הצעה זו עומדת התנגשות בין האופוזיציה לקואליציה בוועדת הביקורת, שבה ידה של האופוזיציה היה על העליונה.

ביום חמישי שלח מבקר העירייה עופר טל הודעה לחברי ועדת הביקורת בראשותו של חבר המועצה יוסי שלום שבה נכתב: "במסגרת הדיון במועצת העיר יעלו בין השאר נושאים שהתבקשו על ידי כמה חברי מועצה הנוגעים ליפה נוף. ראש העיר מבקשת שלקראת הדיון יועברו לכל חברי המועצה שני הדוחות שלי על יפה נוף שדנו בהם במסגרת הדיונים על הדוח השנתי שלי לשנת 2019. להזכירכם, בשלב זה הדוחות אסורים בפרסום עד שהדוח השנתי וסיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת יידונו במועצת העיר בחודש נובמבר. אך בהתאם לחוק , מבקר העירייה או ראש העיר יכולים להתיר פרסום לפני המועד באישורה של הוועדה. מבחינתי אין מניעה שהדוחות יתפרסמו ויובאו כחומר רקע לקראת ישיבת מועצת העיר. לצורך כך מתבקשת הסכמתכם לכך. אבקש לקבל התייחסות מהירה של כולם במייל חוזר על מנת שאם הנושא יאושר, והדוחות יצורפו לכל המסמכים שמועברים לחברי המועצה לקראת הישיבה".

כפי שטל הסביר, על מנת שחלקים מדוח מבקר העירייה יפורסמו ויידונו במועצה טרם פרסומם בישיבת מועצה מיוחדת שמתכנסת לשם כך מדי שנה, נדרש לכך אישורה של ועדת הביקורת. חברי האופוזיציה בוועדה – שלום, אביהו האן ואורי אוזן – הצביעו נגד הצעד החריג של הקדמת פרסום הדוחות. לטענתם, לקליש רותם יש מניעים פוליטיים לכך שדוחות אלו יפורסמו כעת, והפרסום ירוקן מתוכן את הישיבה שלא מן המניין שתכונס לפי דרישתם. לעומתם, חברי הקואליציה בוועדה – מנחם קפלן, בליטנטל ונעמה לזימי – הצביעו בעד. חבר קואליציה נוסף בוועדה הוא רמתי, שלא הצביע בשל ניגוד עניינים. בשל כך, הדוחות לא יכולים להיות מובאים לפתחה של מועצת העיר, וזוהי הסיבה להצעת ההחלטה הרביעית.

האן אמר ל"כלבו – חיפה והקריות": "דיון על דוח ביקורת יש לקיים בישיבת מועצה מיוחדת שמזמנים לנושא זה – כך פועלת ועדת הביקורת זה שנים רבות. אסור לעשות פוליטיזציה וקיצורי דרך מדוח הוועדה גם אם ראש העיר מעוניינת בכך. אני וחברי בוועדת הביקורת התנגדנו לכך באופן חד משמעי. זימנו את ישיבת המועצה שלא מן המניין במטרה להציל את יפה נוף שקורסת במשמרת של קליש רותם. משרות של 50 עובדים נמצאות בסכנה, וחברי ואני לא נאפשר לדוחות ביקורת לדלוף טרם זמנם מתוך אינטרסים ומטרות של גורמים כאלה או אחרים. אני קורא לראש העיר להתעשת ולפעול ביחד איתנו כדי להציל את יפה נוף ולא לפעול למען אינטרסים שעלולים לפגוע בחברה".

 


 

 


 

תגובות

11 תגובות
11 תגובות
 1. מיכל

  ראש עיר לא ראויה ולא מתאימה.
  מי שלא יודע לנהל וגם לא את כלכלת ביתו שיתפטר.
  צריכה כל כך הרבה יועצים ומנהלות שעלות השכר יוצר גירעון מטורף לעיר
  וכל זאת כאשר העשייה לטובת העיר ותושביה צומצמה לאפס בשנתיים האחרונות.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  וגמזו מצפה שהרשויות המקומיןת ינהלו את הבדיקות והאכיפה בקורונה? הן לא מסוגלות לנהל כלום.
  יהיו אלפי מתים בשיטת הרמזור של גמזו כל ראש עיר יכסתח ויטייח נתוני תחלואה

 3. השקוף

  חכמי חלם כבר אמרנו???ככה זה שיש 2 ראשי ערים ….אחת נבחרה כחוק והשני "מנהל "בפועל…….חנות מכולת לא הייתי נותן להם לנהל!!!!!!ביזיון שלצערי נסבול ממנו עוד 3 שנים…..עצוב!!!

 4. מודאג.

  ובכל זאת עדיין יש מנכלי״ת , סמנכ״ל, 3 יועצים בשכר מופקע שהגיעו להושיע ועוד ועוד תשלומי שכר חסרי ערך.

 5. אריאל

  ראשת העיר יצרה נזק אדיר בהתייחסתה לחברת יפה נוף.
  תקשורת גרועה שלה עם הממשל המרכזי גרם למשרד התחבורה לחסל את הזרמת הפרוייקטים לחברה.
  חברה טובה שעשתה רבות לטובת העיר מתחסלת.
  תודה לראשת העיר ה…. לא ניתן לומר במידיה.

 6. מירה

  אביהו האן מה יש לך להסתיר?
  דוחות המבקר יראו שאתה היית חלק בהתנהלות הבעייתית?
  אתה הוא חלק משמעותי מהפסקת ההתקשרות עם משרד התחבורה כדי להרוס את ההבראה של יפה נוף.
  שנים החברה הזו נרקבת ועכשיו קליש מקבלת את פירותיה הביאושים.

 7. דר קליש ומיסטר צוק

  ניתוח אחרי המוות. דשא לא יצמח איפה שראש הכפול דורך.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר