בתי הזיקוק (צילום: רמי שלוש)
בתי הזיקוק (צילום: רמי שלוש)

חשיפה: המתווה המסתמן לתוכנית בז"ן החדשה

לפי ההסכם המתגבש בין עיריית חיפה, הארגונים הסביבתיים וחברת בז"ן תותר רק בניית מתקנים לפי עיקרון של בניית מתקן חדש רק לשם החלפת ישן. נושא חשוב נוסף במסמך העקרונות: דרישה לרשימת פליטת מזהמים מדויקת

פורסם בתאריך: 12.3.17 21:29

תוכנית חדשה להסדרת הבנייה במתחם בתי הזיקוק הולכת ומתגבשת בין העירייה, הארגונים הסביבתיים, חברת בז"ן, גופי התכנון וקיבוץ שער העמקים, במקום זו שאושרה בשנה שעברה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. כזכור, אותה התוכנית, שהתירה הגדלה של הבנייה במתחם ב-20 אחוז, נתקלה בהתנגדות ציבורית עזה. לידי "כלבו – חיפה והצפון" הגיע מסמך המפרט את העקרונות של התוכנית החדשה המתגבשת.

העיקרון הראשון קובע כי ההרחבה בשיעור של 20 אחוז תבוטל. "אין הצדקה להגדלה של מפעל שממשיך לזהם, וזה מבלי להסדיר את המצב הקיים במתחם", נכתב במסמך. עם זאת תותר תוספת זכויות בנייה במ"ר, שלפי המסמך "תשמש רק למתקנים שמטרתם היא שיפור המצב מבחינה סביבתית ומבחינה בטיחותית. בנייה זו תוגדר לפי כללי התכנון המפורט כפי שהם מוגדרים, בין היתר, בחוק התכנון והבנייה ובאמצעות הצגת מצב קיים ומצב מוצע מפורט".

קביעה חשובה נוספת היא שהתוכנית לא תאפשר הגדלה של כושר הייצור המירבי בבז"ן. "ייקבע שלא יעלה נפח חומרי הגלם (חביות) הנכנסים לתחום התוכנית ולא יעלה נפח התוצרים היוצאים, ביחס למצב הקיים לפי נתונים שימסרו", נכתב.

הדרישה להטמיע בתוכנית את עיקרון החלפת מתקן ישן מול חדש הועלתה שוב, ובמתווה המתגבש נדרש ששטח מתקן חדש לא יעלה על השטח של המתקן הישן. החלפת מתקן תותנה בכך שהמתקן החדש לא ישנה את כושר הייצור במתחם ולא יגדיל את כמות הפליטות. כמו כן נדרש שהבנייה החדשה תשתמש בטכנולוגיה הטובה ביותר הקיימת (B.A.T). מתקן חדש ייבנה בתנאי שהמתקן הישן יפורק, ואם הישן לא ייהרס ייחשב החדש למבנה שנבנה ללא היתר.

סעיף חשוב במסמך קובע כי התוכנית החדשה תכלול מיפוי של המצב הקיים בפועל לגבי כמות הפליטות וייקבע בה קו בסיס. המפגעים הקיימים ימופו וכל המבנים והמתקנים הקיימים במתחם יפורטו, כולל תחשיב היקף השטחים הבנויים. "יש צורך בנתונים מספריים מלאים ומפורטים על הפליטות הנוכחיות ממתחם בז"ן", נכתב במסמך. יצוין שכיום אין נתונים מספריים ברורים שמפרטים את כמויות החומרים המזהמים הנפלטות מכל מקורות הפליטה של המפעלים, כולל ארובות, מיכלים ופליטות בלתי מוקדיות. "רק רשימה מלאה כזאת יכולה לשמש בסיס להמשך הדיונים", נכתב. בנוסף מודגש כי נדרשת המלצת המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם משרד הבריאות לגבי מכסת הפליטות המרבית של כל מזהם ולגבי צמצומה במשך הזמן.

מתחם בז"ן. שטח המתקן החדש לא יעלה על שטח המתקן הישן (צילום: רמי שלוש)

בדוברות עיריית חיפה בחרו לא להגיב והפנו להודעת ארגון אדם טבע ודין ולפיה "עיריית חיפה, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות הציבור הציגו למועצה הארצית לתכנון ובנייה מסמך דרישות לדיונים על תוכנית בז"ן: לבטל את הרחבת בז"ן ולאמץ את גישת הבועה שתצמצם את זיהום האוויר במפרץ חיפה. עיריית חיפה, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות הציבור שלחו מכתב ליו"ר המועצה הארצית אביגדור יצחקי ובו רשימת תנאים לדיון על תוכנית בז"ן. המסמך נשלח בעקבות החלטת המועצה הארצית האחרונה לקיים בקרוב דיון מחודש לתוכנית להרחבת בתי הזיקוק. במסמך העקרונות דורשים הארגונים ועיריית חיפה לבטל את תוספת זכויות הבנייה שאושרה לבז"ן. 'אין הצדקה להגדלה של מפעל שממשיך לזהם', נכתב במסמך. כמו כן נדרש לאמץ את גישת בועה מוגדרת שתבטיח את צמצום פליטות המזהמים במפרץ חיפה ולחייב את בתי הזיקוק לשדרג מבחינה סביבתית ומבחינה בטיחותית את המתקנים שבאחריותם".

עוד נמסר בהודעה כי "בעניין קרקעות הצפון נכתב במסך כי יש למנוע באמצעות תכנון מחודש את ניצול השטח לתשתיות משק הדלק והאנרגיה ולא לאפשר אחסון דלקים מעבר לכמות המאוחסנת כיום בחוות המיכלים. כמו כן התחייבה עיריית חיפה לפעול לדיון מחודש בתוכנית ולהשהיית הדיון בעתירות".

יונה יהב (צילום: צבי רוגר)

יונה יהב (צילום: צבי רוגר)

ראש העיר חיפה יונה יהב: "ביטול הרחבת מתחם בז"ן הוא התוצאה היחידה שבאה בחשבון. על כל המפעלים להפנים את הסביבה העירונית שבהם הם פועלים וללמוד לחיות עם סביבה זו. משמעות הדבר היא אי התרחבות פיזית ואי הרחבת הפעילות ככלל. כך גם תוכנית קרקעות הצפון שתדאג במתכונת הזו המפורטת במסמך לשפר את המצב בלי להשאיר פתח להתרחבות. שיתוף הפעולה בין העירייה לגופי הסביבה הוא פריצת דרך שתחזק את התפישה הסביבתית ותאפשר בשילוב כוחות להצליח לטובת מפרץ נקי יותר. עיריית חיפה תתנגד לכל תוכנית להרחבת בז"ן. הציבור בישראל כבר הפנים כי חיפה אינה החצר האחורית של תעשיית המזהמים, ונמשיך בכל מאבקינו עד שנבטיח את ביטחונם ואת איכות חייהם של תושבי חיפה והמפרץ – החל מסילוק מיכל האמוניה, דרך עצירת הרחבת בז"ן ועד לכל מפגע בריאותי שיעמוד בדרכנו".

מנכ"ל אדם טבע ודין עו"ד עמית ברכה: "אנו קוראים ליו"ר המועצה הארצית אביגדור יצחקי לאמץ את המסמך במלואו ולא לאפשר את הרחבת בז"ן. אחרי שנים של הפקרות בכל הנוגע למתחם בז"ן טוב עשו חברי המועצה הארצית שהקפיאו את התוכנית, וכעת מוטלת עליהם האחריות להשלים את המלאכה – לעצור לחלוטין את ההרחבה ולהבטיח סטנדרטים מחמירים של פיקוח ותכנון בכל מפרץ חיפה".

ליהי שחר ברמן ממגמה ירוקה: "העברנו את דרישותינו לצמצם את תעשיית הזיקוק במפרץ חיפה המזוהם. אני מצפה מעיריית חיפה לעמוד מאחורי הסעיפים המרכיבים את עקרונות תוכנית בז"ן החדשה. עם זאת, כאזרחים פעילים וכארגון, נמשיך להיאבק לצמצום התעשייה המזהמת ולאוויר נקי במפרץ חיפה".

רוית שטוסל מהקואליציה לבריאות הציבור: "העקרונות שנוסחו הם תנאי בסיס לעמדתנו המשותפת, ולא נוותר עליהם. הלחץ הציבורי הביא לעצירת התוכנית, להחזרתה לדיון מחודש ולהתגייסות העירייה. נמשיך ונפעל למימוש עקרונות אלו, כמו גם לקידום תוכנית ממשלתית לחזון חדש ונקי למפרץ חיפה".

עו"ד עומר בכמן ממשרד שלמה כהן ושות', המייצג את קיבוץ שער העמקים: "קיבוץ שער העמקים התנגד לתוכנית להרחבת בתי הזיקוק והוא ימשיך לפעול ביחד עם שאר יישובי עמק זבולון לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה ולתוכניות להרחבת התעשייה המזהמת. הקיבוץ רואה במסמך העקרונות מתווה נכון וקורא למועצה הארצית לאמץ את מסמך העקרונות".

עדכון: הבוקר (שני) נמסר מדוברות עיריית חיפה תחת הכותרת "מדיניות חדשה במפרץ חיפה" כי "במסמך תקדימי אשר נוסח במשותף עם אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, קיבוץ שער העמקים, הקואליציה לבריאות הציבור ועיריית חיפה, ואשר אותו אימצה העירייה כלשונו, נכתבו העקרונות הבאים: יוקם מנגנון שיתוף ציבור וזכות השגה שלא ניתן לבטלה; תבוטל תוספת זכויות בנייה של בז"ן; תיאסר הגדלת כושר הייצור המירבי של בז"ן; מערך הניטור הקיים יעבור שידרוג ושכלול עם אמצעים חדישים להתראות בזמן אמת, ומערכות חישה מרחוק, תוך ניטור חומרים אשר עד כה לא היו תחת מעקב; יעוגנו מנגנוני פיקוח ובקרה לשם הבטחת תיקון המפגעים במתחם בז"ן; במתחם קרקעות הצפון יוקצה שטח חלופי לחנ"י (חברת נמלי ישראל) שייעודו הוא אחסנת מכולות כתחליף לשטח בפארק הקישון; במתחם החדש – אשר יקלוט את חוות המיכלים בקרית חיים, במתחם אלרואי, ובחוף שמן – לא יתאפשר אחסון דלקים מעבר לכמות הפעילה המאוחסנת כיום".

סיעת הירוקים במועצת העיר חיפה תוקפת בחריפות את מסמך העקרונות. בהודעה שפרסמה הסיעה נכתב: "בתור עוררים כנגד התוכנית להרחבת בז"ן יש לנו השגות חמורות על מסמך ההבנות שעומד להיות מוצג ומוסכם מטעם עיריית חיפה, יו"ר המועצה הארצית אביגדור יצחקי וחברת בז"ן בשיתוף עם חלק קטן ושולי מקרב פעילי הסביבה בחיפה. מדובר במחטף שכלל מידור של נציג הירוקים מהדיונים על המסמך המוצע, שנערכו תחת מעטה חשאיות מכוון במעמד צד אחד מקרב הגופים העוררים. נודע לנו כעת כי גם בקרב חלק מהגופים החתומים כביכול על מסמך ההבנות המתגבש במסתרים בהנחייתו של יהב לא שותפו רוב חברי אותם הגופים, וגם הם הופתעו לגמרי מההבנות שהתגבשו בלי ידיעתם ובלי הסכמתם. לאחר שהגיעה לידינו טיוטת המסמך, שכבר הוצגה על ידי יהב ליצחקי ונשלחה להנהלת בז"ן, נוצרה תרעומת קשה ביותר כנגד המסמך המתגבש, שבעצם מקבע ומנציח לדורות הבאים את התעשייה הפטרוכימית כולה במפרץ חיפה, ובראשה מתחם בז"ן. יתרה מכך, בהיעדר ראייה כוללת של המועצה הארצית ושל עורכי מסמך ההבנות, אשר מתייחסת גם למתחמים סמוכים ובמיוחד למתחם קרקעות הצפון, נוצר פתח רחב להרחבת מפגעי המפרץ לדורות הבאים".

עוד נכתב בהודעת הירוקים כי "קבוצת בז"ן משמשת כגורם מרכזי לא רק בזיהום האוויר הקשה במפרץ, אלא בשורת תקלות חמורות בשלוש השנים האחרונות שסיכנו חיי אדם וגרמו לפגיעה סביבתית נרחבת. מסמך ההבנות מלא חורים ונעדר כל חשיבה יסודית ומעמיקה, והוא מובל בחשאי על ידי יהב ביחד עם שותפיו הספורים. המסמך מתעלם לחלוטין מכמה נושאים שהיו חייבים להיכלל בו, כגון שלילה מוחלטת של העיקרון 'מתקן חדש תמורת מתקן ישן', כלומר לא לאפשר הקמת מתקני זיקוק נוספים בכל מפרץ חיפה. המסמך מתעלם מחוסר מידע שקוף לכולם לגבי המציאות הקיימת במתחם בז"ן והיקפי הפליטות המזהמים מבז"ן, והוא מאפשר למעשה קיבוע המצב הנוכחי במפרץ חיפה. הרוב המוחלט והברור של פעילי הסביבה באזור חיפה מאוחדים בשעה חשובה זו על מנת לסכל את ההסכמות המתגבשות בסתר, בלי לשתף את הציבור ובלי ליידע את כל העוררים על ההבנות שהושגו בדבר תוכנית ההרחבה של בז"ן, תוך מניעה מכוונת מהם להשפיע ולהגיש השגותיהם. אנו קוראים ליהב, ליצחקי, לשר האוצר משה כחלון ולשר לאיכות הסביבה זאב אלקין לעצור את התהליך הבעייתי שמתנהל במחשכים בלי מעורבות הציבור, תוך מידור העוררים הנוספים, ולעצור את הנצחת מפעלי ומפגעי המפרץ לדורות הבאים".

 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר