ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

אושרה עמדת ראש העיר לגבי התוכניות הנמליות

בישיבת הוועדה המקומית אמש אושרו המלצותיו של מהנדס העיר אריאל וטרמן לגבי ארבע תוכניות נמליות במפרץ, שאינן פוסלות אף אחת מהתוכניות אך דורשות להטמיע בהן שיפורים משמעותיים עבור העיר בתחומי הכלכלה ואיכות הסביבה

פורסם בתאריך: 5.12.18 08:22

עמדתה של עיריית חיפה בראשותה של עינת קליש רותם ביחס לתוכניות הנמליות החדשות במפרץ משלבת באופן כללי הכלה של השימושים הנמליים בתנאי שלצדם תובטח לעיר צמיחה אורבנית מפעילויות אחרות.

עמדה זו שהתקבלה אתמול (שלישי) ניכרת בהחלטותיה של מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה, המורכבת מ-31 חברי מועצת העיר, לאשר את המלצותיו של מהנדס העיר אריאל וטרמן בקשר לארבע תוכניות נמליות במפרץ, שכל אחת מהן מנציחה את חיפה כמוקד נמלי-תעשייתי מזוהם. סמכות האישור של כל ארבע התוכניות אינה של הוועדה המקומית, אך לעמדתה בעניינן יש משקל רב.

המלצות מהנדס העיר משקפות את עמדתה של קליש רותם, ולפיהן העירייה אינה דורשת לפסול אף אחת מהתוכניות אך דורשת להטמיע בהן שיפורים משמעותיים עבור חיפה בתחומי הכלכלה ואיכות הסביבה.

התוכנית הראשונה שנדונה היא התוכנית המפורטת לנמל המפרץ שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ"י). נמל המפרץ נמצא אמנם בשלבי בנייה מתקדמים, בהסתמך על תוכנית לייבוש שטחי ים שאושרה בפברואר 2014, אך לא ניתן יהיה להפעילו ללא אישור התוכנית המפורטת הקובעת את השימושים המדויקים בנמל.

בהתאם להמלצותיו של וטרמן החליטה הוועדה המקומית להתנגד לתוכנית במתכונתה הנוכחית. ההחלטה משקפת עמדה אופטימית בדבר פיתוח משמעותי של שדה התעופה בחיפה – מהלך שלעירייה אין סמכות לאשר ולבצע – והוצע בה להשהות את אישור תוכנית נמל המפרץ "עד למיצוי תהליכי תיאום התכנון הכולל לשדה התעופה חיפה כשדה תעופה אזורי משמעותי". בהקשר זה הוזכרו בהחלטה שתי תוכניות שרחוקות מאוד מאישור: תוכנית שיוזמת רשות שדות התעופה להארכת מסלול ההמראה והנחיתה בשדה התעופה בחיפה ב-316 מטר בלבד, כך שאורכו יהיה 1,616 מטר – הארכה שלא תאפשר הגדלה של טווח הטיסות מחיפה ולחיפה – ותוכנית מתאר ארצית חדשה לתפרושת שדות תעופה.

"רק לאחר השלמת התיאום עם מתכנני שתי התוכניות, כך שימוקסם הפוטנציאל של שדה התעופה, ניתן יהיה להגדיר מגבלות תעופה מפורטות לתוכנית נמל המפרץ ולכן אין לאשרה כעת", צוין בהחלטת הוועדה המקומית.

בהערות מהנדס העיר צוין כי יש להאריך את המסלול בשדה התעופה ל-1,800 מטר לצורך פיתוחו כ"שדה תעופה אזורי משמעותי ליעדים במרחק המירבי באירופה", אך לא פורטה רשימה של מדינות ספציפיות המהוות יעדי טיסה חדשים.

הפיצוי המשמעותי שהחליטה הוועדה המקומית לדרוש כתנאי להפעלת נמל המפרץ הוא העברת שטחו לתחום השיפוט המוניציפלי של חיפה ולתחום התכנוני של הוועדה המקומית. כיום מוגדר שטח נמל המפרץ כשטח ללא שיפוט, כלומר אינו שייך לאף רשות מקומית.

למרות שהתוכנית המפורטת לנמל המפרץ אינה מאפשרת להקים מכוחה נמל דלקים חדש, התייחסה הוועדה המקומית לאפשרות העתידית שבכל זאת קיימת בתוכנית להקמת נמל מסוג זה בתחום נמל המפרץ, אם תאושר לכך תוכנית מפורטת חדשה: "לנוכח דוחות הנדונים בממשלה ואי בהירות לגבי עתיד בתי הזיקוק, יש לבטל את הייעוד לנמל דלק גם ברמה המתארית, ונוסף על כך נדרש להבטיח כי נמל הדלק הקיים יבוטל אם יוקם נמל דלק חדש".

 

 

התוכנית השנייה שנדונה היא תוכנית המתאר הארצית שיוזמים חנ"י ומינהל התכנון במשרד האוצר לעורף נמל בחיפה ואשר מייעדת שטח של 4,800 דונמים לפעילות נמלית-תעשייתית. שטח עצום זה מיועד בתוכנית לעורף נמל, שבו ניתן יהיה להקים מרכזים ופארקים לוגיסטיים, משטחי מכולות בשטחים פתוחים ומשרדים נמליים. הקרקעות שבשטחן חלה התוכנית נמצאות בין העיר התחתית לקרית חיים, והיא כוללת למעשה את כל שטחי מפרץ חיפה בתוך חיפה, למעט מתחמי בתי הזיקוק והצ'ק פוסט.

הוועדה המקומית דרשה בהחלטתה לבחון מחדש, טרם אישור התוכנית, כמה נושאים, ובמרכזם פיתוח שדה התעופה: "התוכנית כפי שקודמה אינה רלוונטית כיום מכיוון שבעבר בסיס ההנחה התכנונית היה שהשטח יוקצה ברובו ללוגיסטיקה לטובת הנמל, ושדה התעופה יקטן או אף יבוטל. כיום ברור כי שדה התעופה הוא בעל פוטנציאל לשמש שדה תעופה אזורי משמעותי כפי שנבחן בשתי תוכניות. אי לכך אין לקבל החלטה בתוכנית זו אלא לאחר השלמת הבדיקה. יש להשלים תיאום תכנון למיצוי הפוטנציאל להרחבת שדה התעופה, בין השאר על ידי בחינת אפשרות להעתקת הטרמינל דרומה, סמוך לתחנת הרכבת בחוצות המפרץ, הקצאת שטחי קרקע הנדרשים עבור שדה תעופה אזורי והארכת המסלול דרומה וצפונה".

בשונה מהתוכנית המתארית, התוכנית השלישית שנדונה היא כבר תוכנית מפורטת שיוזמת חנ"י לעורף נמל. התוכנית מאפשרת הקמת שטחי עורף נמל ואחסון סחורות במרחב נחל הקישון, בשטח כולל של 534 דונם סביב הפארק המוצע במורד הנחל. במסמך הסביבתי המצורף לתוכנית צוין כי קיימת אפשרות שפעילויות עורף הנמל שהיא מאפשרת יכללו אחסון, שינוע או טיפול בחומרים מסוכנים, לרבות כימיקלים. הוועדה המקומית החליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית להשהות את הדיונים בתוכנית לצורך בחינת כמה נושאים.

בהחלטת הוועדה המקומית צוין: "יש לבטל את ייעוד השטחים ללוגיסטיקה בחלק המזרחי של התוכנית ולייעדם לשימוש של שדה תעופה לצורך הארכת המסלול דרומה ולצורך סובה למטוסים. יש להגדיל את פארק נחל הקישון בשני אזורים קריטיים – מדרום לאפנדיקס בעל החשיבות האקולוגית הרבה ובאזור חורשת האקליפטוסים ההיסטורית שמצפון לנחל. ניתן לאתר שטחים חלופיים לחנ"י באזורים פחות רגישים מבחינה סביבתית ובעלי נגישות מסילתית".

התוכנית הרביעית שנדונה היא תוכנית נוספת של חנ"י המייעדת כ-350 דונם לעורף נמל במתחם בית הספר הטכני. תוכנית זו היא מתארית בלבד ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. הוועדה המקומית אמנם לא המליצה לפסול את התוכנית אך הציעה לתקנה באופן דרסטי עבור פיתוח שדה התעופה. הוועדה המליצה להשהות את הדיונים בתוכנית עד למיצוי הליך תכנון כולל שיבחן את פיתוחו של שדה התעופה על חשבון שטחים לוגיסטיים לעורף נמל.

"איתור שטחים לוגיסטיים חליפיים ייבחן בכל המרחב המטרופוליני ולאו דווקא בתחום העיר חיפה", צוין בהחלטת הוועדה. בניגוד לתוכנית המתאר הארצית לעורף נמל, שסמכות אישורה נתונה לממשלה, סמכות האישור של שלוש התוכניות האחרות היא של הוועדה המחוזית.

יצוין כי עמדת חנ"י היא שנמל המפרץ הוא מנוף כלכלי חשוב וחיובי לאזור חיפה ושהיא מצהירה שפעילות עורף הנמל המוצעת משקפת כוונה לחולל שינוי במפרץ חיפה – משטחי תעשייה לפארקים לוגיסטיים מתקדמים.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. דבי

  נשמע נהדר. השאלה אם נעשתה סקירה על מטרדי הרעש והזיהום ששדה תעופה גדול יגרום. בייחוד באזור עם מבנה טופוגרפי כמו של חיפה. ממש לא הייתי רוצה לראות את חיפה כמו היישובים הסמוכים לבן גוריון עם מטרדי רעש בלתי נסבלים.

 2. התנגדויות חלביות עד חלשות

  בגדול, יש כאן השלמה שהמרחב התוך מטרופוליני יפותח כקילומטרים על קילומטרים של מחסנים ענקיים (פתוחים וסגורים) ושינוע סחורות (באניות רכבות ומשאיות). ממש לא תעסוקה מתקדמת, ובסופו של דבר מעט מאוד מקומות עבודה, ולכן מעט מאוד כסף לכלכלה המקומית, ביחס לשטח העצום!
  וכל ההתנגדויות תלויות על החוט הדק והלא משכנע של "שדה תעופה אזורי" כאשר האופציות המובילות בתהליך הבדיקה של הממשלה הן בכלל רמת דוד ונבטים, שלא נמצאות בלב ערים, ולכן יגרמו פחות מפגעי רעש וזיהום. עיריית חיפה והעומדת בראשה טועות אם הן חושבות שיש להן הרשאה לתכנון שדות תעופה בינ"ל!
  בסוף נגמור עם מצב lose lose, ואת זה קליש אמרה אתמול, רק לא ידעה כמה צדקה! גם מחסני ענק החומרים פארק מצומק שננגס מכל עבר, ויהווה "נזיד עדשים" או עצם יבשה שחברת נמלי ישראל תזרוק לעיר, וגם שדה תעופה רועש ומזהם שחוסם פיתוח ברדיוס סביבו ויהיה ממש עצם בגרון העירונית במקום חיזוק החיבור המטרופולני בין חיפה והקריות!

 3. ניר

  כל הכבוד לראש העיר. איזונים ובלמים. שדה תעופה בחיפה יבטל את הצורך ברמת דוד. המטוסים יצאו ישר לים ולא ירחפו מעל ראשיהם של תושבי העמקים וחיפה. שדה תעופה ברמת דוד ייצור יותר רעש כי הוא מתוכנן להיות גדול יותר ובהתאם לכך גם המטוסים. אין שום סיבה שלמטרופולין גדול לא יהיה שדה תעופה בינוני.

 4. אבר

  כדאי שכתבי כלבו יאמצו עברית תקנית
  למשל אין בשפה העברית תכניות נצחיות.
  צ"ל , התכניות של הנמלים

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר