שדה התעופה בחיפה (צילום: Oyoyoy, Wikipedia CC-BY-SA-3.0)
שדה התעופה בחיפה (צילום: Oyoyoy, Wikipedia CC-BY-SA-3.0)

העירייה: לדחות את העתירה למען פיתוח שדה התעופה

בעוד צעד אבסורדי מבקשת עיריית חיפה מבג"ץ לדחות את העתירה לקידום הארכת מסלול השדה ל-2,600 מטר ברוטו והסרת חיץ מסילות הרכבת. הסיבה: ההסכם שעליו היא חתמה להארכת המסלול ל-2,100 מטר בלבד ומתן אמון בגורמי התכנון

פורסם בתאריך: 13.4.20 07:55

הניסיון לקדם בהליך משפטי אחד שתי תכליות – פיתוח משמעותי של שדה התעופה בחיפה והסרת חיץ המסילות מחופי העיר – לא זכה לרוח גבית דווקא מעיריית חיפה. בתגובה שהגישה לבג"ץ ביקשה העירייה לדחות עתירה לקידום הארכת מסלול השדה ל-2,600 מטר ברוטו (כולל שטחי בטיחות הנסללים בקצות המסלול) ולקידום החזרת מקטע המסילות החיפאי למתווה הקונקרטי של פרויקט הכפלת מסילות החוף שבאמצעותו ניתן להסיר את חיץ המסילות בלוחות זמנים סבירים.

העירייה אמנם הביעה בתגובתה תמיכה בעמדתם של העותרים, אך למרות זאת ביקשה לדחות את העתירה בטענה שהיא מחויבת להסכם להארכת המסלול ל-2,100 מטר ברוטו בלבד. בתגובתה תמכה העירייה גם בעמדת העותרים להחזרת מקטע המסילות החיפאי למתווה הקונקרטי של פרויקט ההכפלה, אך גם במקרה זה ביקשה לדחות את העתירה ונימקה זאת בכך ש"דעתה של העירייה ביחס לחלופות התכנוניות אינה כדעת העותרים כלל וכלל".

את העתירה הגישו לבג"ץ בחודש נובמבר חמישה עותרים: שלוש השקמים – העמותה לקידום החיים והסביבה בגליל המערבי, האדריכל החיפאי מיכאל רטנר, המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו והמועצה המקומית רמת ישי. באמצעות עו"ד דביר לנגר ביקשו העותרים לבטל שתי החלטות שקיבלה הוועדה לתשתיות לאומיות (הוות"ל) בחודש יוני אשתקד – ההחלטה לפצל לשני מקטעים את תוכניתה של רכבת ישראל להכפלת מסילות הרכבת באופן המנציח את חיץ המסילות בין העיר לים ואת אילוצם של תושבי הצפון להקיף את הצפון בנסיעתם ברכבת דרומה, וההחלטה להפקיד את תת"ל 80 – תוכניתה של רש"ת לפיתוח מינורי בלבד של שדה התעופה בחיפה, אשר כוללת הארכה של המסלול ל-1,850 מטר ברוטו בלבד באופן שלא יאפשר להסבו לשדה תעופה בין לאומי משמעותי. בעתירה התבקש בית המשפט בין השאר לתת פסק דין שיקדם הארכה של המסלול ל-2,600 מטר ברוטו.

כחודשיים לאחר שהוות"ל קיבלה את שתי החלטותיה נחתם בין עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה (רש"ת) וחברת נמלי ישראל הסכם לשינוי התוכנית – עדיין תוך הצעת פיתוח מוגבל הכולל הארכה של המסלול ל-2,100 מטר ברוטו בלבד – ובמקביל להבטחת השלמת בנייתו של נמל המפרץ. עוד נקבע בהסכם כי תת"ל 80 תעודכן בהתאם לאורך המוסכם של המסלול.

יצוין כי ההסכם לא מבטיח מקורות מימון לעבודות המתוארות בו ולא נוקב בלוחות זמנים לביצוען, ובנסיבות אלה תתקשה העירייה לטעון שהוא הופר גם אם העבודות להארכת המסלול לא יבוצעו. ההסכם גם אינו כולל סנקציות למקרה ששדה התעופה לא יפותח כמתוכנן. לעומת זאת, בהסכם התחייבה העירייה לא לפעול לבלימת תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל, שעדיין טעונה אישור ממשלה. הסכמה זו של העירייה חורצת למעשה את גורל קרקעות העידית של מפרץ חיפה – 4,800 דונם בשטחים מישוריים איכותיים-לשימושי מחסנים ומפעלים מזהמים.

העירייה, שבתחילת הקדנציה פעלה להארכת המסלול ל-2,600 מטר ברוטו, כתבה בתגובתה לעתירה: "בנוגע להארכת המסלול במסגרת תת"ל 80, הרי שהעירייה מעוניינת בהארכת המסלול באופן המירבי שניתן, אך לא תטען בעניין זה בעתירה זו לנוכח היותה קשורה בהסכם פרטני. העירייה ושאר הגורמים הרלוונטיים חתמו על הסכם שבו הוצהר שתת"ל 80 תעודכן ותכלול מסלול של 2,100 מטר ברוטו, וכנגד התחייבות זו הסירה העירייה את העתירה שהוגשה. פתרון זה הוא מיטבי במסגרת המצב הקיים. העירייה רואה עצמה לכן מחויבת וקשורה בהסכם זה כשאר הגורמים המהווים צד לו, ועל כן לא תוסיף ותטען בעניין זה".

אלא שתגובת העירייה מתאפיינת במידה רבה של נאיביות לנוכח העובדה שגרסה מעודכנת של תת"ל 80 טרם אושרה להפקדה בוות"ל, שהחלטתה להאריך את המסלול ל-1,850 מטר ברוטו בלבד נותרה בתוקף, ולנוכח התגובות הצוננות של שניים משותפיה של העירייה להסכם – משרד התחבורה ורש"ת – באשר להיתכנות הארכת המסלול ל-2,100 מטר ברוטו.

כפי שחשף "כלבו – חיפה והקריות", בתגובתו לעתירה נמנע משרד התחבורה מלהתחייב לכך שמסלול השדה יוארך ל-2,100 מטר ברוטו, וזאת בשל שינוי נסיבות שמקורו בתגובת רש"ת מלפני כשלושה חודשים לעתירה. בתגובת רש"ת, שגם היא נחשפה כאן, צוין כי היא בוחנת פעם נוספת את האפשרות להאריך את המסלול ל-2,100 מטר. "בהתאם להסכם בוחנת רש"ת בימים אלה פעם נוספת את אורך המסלול במטרה לשפר במעט את טווחי הטיסה, אך ברור כבר עתה כי הארכה נוספת של המסלול תהיה מוגבלת ביותר ויתרונותיה מוטלים בספק", כתבה אז רש"ת בתגובתה ונמנעה מלפרט מדוע החליטה לפתע לבחון פעולה שכבר התחייבה לבצע.

 

 

גם עמדתה של העירייה באשר לסוגיה השנייה בעתירה – תוכניתה של רכבת ישראל להכפלת המסילות משתיים לארבע מתחנת לב המפרץ לקיבוץ שפיים לצורך יצירת תשתית להפעלת רכבות מהירות יותר (תת"ל 65) – נראית כהחמצה אדירה.

פרויקט ההכפלה נכלל תחילה בתוכנית אחת, אך בחודש יוני אשתקד נענתה הוות"ל בחיוב לבקשת רכבת ישראל לפצל את התוכנית לשני חלקים בשתי תוכניות – חלק דרומי מתחנת חוף הכרמל עד לשפיים וחלק צפוני מתחנת לב המפרץ עד לתחנת חוף הכרמל. הפיצול נועד לאפשר קידום של מסילה מוכפלת מחוף הכרמל לתל אביב ללא תלות בהכרעה באשר לחלופה לאורך חופי חיפה.

החלטת הוות"ל ביטלה למעשה את ההישג האדיר שקצרה העיר לפני כשנתיים כאשר אותה ועדה החליטה כי במסגרת תוכנית ההכפלה יוסר חיץ המסילות העילי הקיים בין העיר לים במסגרת מהלך אחד תוך יישום תוכנית ההכפלה כמקשה אחת. למרות שפרויקט ההכפלה עדיין מחויב להסרת החיץ, חשוב לציין כי משמעות הפיצול היא למעשה הוצאת המקטע של חיפה מחוץ למתווה הקונקרטי של הפרויקט. בעוד שהחלק הדרומי של הפרויקט יבוצע עד לשנת 2030, החלק הצפוני שעובר בתוך חיפה מיועד לביצוע עד לשנת 2040.

העותרים ביקשו לבטל את החלטת הוות"ל – ובכך לבטל את הפיצול – אך העירייה בחרה לבקש בתגובתה לדחות את עתירתם, למרות שהדגישה כי גם היא מתנגדת נחרצות לפיצול. בכך החמיצה העירייה הזדמנות ליצור חזית רחבה יותר של גורמים ציבוריים הדורשים דיון מחודש בתוכנית ההכפלה תוך ביטול היתרון שהשיגה רכבת ישראל בהחלטת הפיצול. הסיבה לעמדתה של העירייה היא התנגדותה לחלופה שהציעו העותרים להסרת החיץ – חלופת מנהרת השדרה.

חלופה זו כוללת כרייה של שתי מנהרות למעבר הרכבת בהר הכרמל – מנהרה ראשית מאזור תחנת לב המפרץ לאזור מושב מגדים, ומנהרה נוספת מקריית הממשלה לאזור איצטדיון הכדורגל העירוני שאליו תועתק תחנת חוף הכרמל. חלופה זו מבטלת את חיץ המסילה לאורך חופי העיר בין קריית הממשלה לאיצטדיון ומחברת ביניהם באמצעות קו מטרונית.

בתגובתה לעתירה כתבה העירייה: "העותרים מבקשים לקדם חלופת תכנון, שזכתה לכינוי חלופת השדרה, ומשמעותה היא למעשה יצירת קישור ישיר בין תחנת לב המפרץ לאזור מרכז הארץ, ללא מעבר של המסילות המהירות במרכז העיר ובתחנת חוף הכרמל. הווה אומר – הכפלת המסילות לצורך הקמת מסילות מהירות לא תשרת את מרכז העיר. תחנת חוף הכרמל היא תחנה טרמינלית חשובה שמשרתת נפח נוסעים רב, והסטתה למיקום חלופי אינה ישימה לפי בדיקות מתכנני הרכבת".

יש להעיר כי חלופת מנהרת השידרה, כפי שהוצגה במסמכי העתירה, כוללת גם העברת רכבות מהירות מקריית הממשלה (מרכז העיר) לתחנה החדשה שהוצעה ליד האיצטדיון משיקולים של הפעלה תחנה באזור שוקק יותר מבחינה עסקית-אורבנית. כמו כן אמורה להתאפשר גמישות תפעולית בהעברת רכבות בין זוג מסילות שמוגדרות כמהירות לבין הזוג השני של המסילות שמוגדרות כפרבריות. בנסיבות אלה נקרתה בדרכה של העירייה הזדמנות לתמוך בביטול החלטת הפיצול הפוגענית לעיר, ובהמשך לכך להתמקח על החלופה המועדפת בתוך דיון בתוכנית קונקרטית בשונה מתוכנית המיועדת ליישום ב-2040.

העירייה לא הכריזה בתגובתה על תמיכה בחלופה אחרת למעבר התוואי המוכפל של המסילות בתוך חיפה, אך טענה כי קיימים יתרונות לחלופה 102 אשר מציעה להעביר במנהרה לאורך קו החוף הנוכחי את התוואי המוכפל, בחלקו מתחת לחלק משכונות החוף. "חלופה זו משרתת את מרכז חיפה", כתבה העירייה.

את משמעויותיו הפוגעניות של הפיצול כבר הציגה העירייה באופן מפורט יותר, ואף נידבה הסבר אבסורדי לשאלה מדוע היא עצמה לא עתרה נגד מהלך זה: "החשש המרכזי אשר הדריך את העירייה בהתנגדותה העקבית לפיצול התוכנית היה שהפיצול יגרום לעיכוב משמעותי נוסף בשיקוע המסילות הקיימות, וכן בתכנון המסילות המהירות בחיפה, עד כדי זניחת המהלך כולו. עם זאת, העירייה לא עתרה נגד ההחלטה לאשר בסופו של דבר את הפיצול, וזאת תוך הבעת אמון ותקווה בגורמי התכנון ויזם התוכנית, שאכן לא יהא בפיצול כדי עיכוב התוכנית, לא כל שכן זניחתו".

 


 

 


 

העסקה שחלמתם עליה מחכה לכם כאן. היכנסו עכשיו לזירת הנדל״ן של חיפה

 

תגובות

6 תגובות
6 תגובות
  1. תושב שער עליה

    קליש בחרתי בך רק בגלל תמיכתך בביטול המסילות מחופי חיפה – אכזבת

  2. שדה תעופה בינלאומי ליד רמת דוד ומיידית

    בהעדר שדה תעופה בינלאומי בצפון ישראל – כל כלכלת הצפון נפגעת קשה. הנה אנחנו רואים איזו השפעה כלכלית אדירה יש לנתב"ג
    ועכשיו תבינו שאנחנו בסוג של "הסגר כלכלי" על הצפון בהעדר נמל"ת מקום המדינה.
    חייבים בעמק מיידית להיכנס לבנייה של נמל תעופה לשירות 5-10 מליון נוסעים באזור רמת דוד. זאת חובה לאומית לפיתוח הצפון.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר