נמל המפרץ (צילום: רמי שלוש)
נמל המפרץ (צילום: רמי שלוש)

נדחה ערר העירייה נגד מבנה המשרדים בנמל המפרץ

עוד הפסד לעיריית חיפה במאבקה בנמל המפרץ ולמען הארכת מסלול שדה התעופה: ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה פה אחד את הערר נגד אישור הקמת היסודות למבנה המשרדים של נמל המפרץ

פורסם בתאריך: 8.8.19 14:53

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה היום (חמישי) את הערר שהגישה עיריית חיפה נגד החלטת הוועדה המחוזית – חיפה לאשר היתר בנייה להקמת יסודות למבנה המשרדים הראשי של נמל המפרץ.

בערר טענה העירייה כי ההיתר אושר בניגוד להוראה בתוכנית המפורטת של נמל המפרץ הקובעת כי "תנאי להיתר בנייה למבנים, מיכלים ומתקנים הנדרשים בהיתר יהיה הגשת תוכנית בינוי בהתאם לדרישות מהנדס הוועדה המקומית".

בהחלטתה כתבה ועדת הערר: "לאחר שמיעת טענות הצדדים החלטנו פה אחד לדחות את הערר. מכיוון שמדובר בבקשה להיתר לבניית יסודות מבנה המשרדים המצוי בטבורו של נמל המפרץ המתוכנן, בשטח הגלילי של התוכנית, איננו סבורים כי נפל פגם בכך שמתכננת המחוז, המוסמכת לקבוע את הדרישות לתוכנית בינוי בשטח זה, הסתמכה על תוכנית בינוי שאינה כוללת את השטח שבמרחב התכנון של העיר חיפה. מתכננת המחוז סברה כי תוכנית הבינוי שהוגשה לה אינה פוגעת בשלב זה במימוש העתידי של התוכנית במלוא שטחה, ולפיכך ניתן היה להסתפק בה ולא היתה חובה להגיש את תוכנית הבינוי למהנדס הוועדה המקומית חיפה".

את הבקשה להיתר, שעל אישורה דווח ב"כלבו – חיפה והצפון", הגישה חברת SIPG מסין, שבאפריל 2015 זכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ. בהחלטה צוין כי הבקשה להיתר הוגשה לפי התוכנית המפורטת שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ"י) לנמל המפרץ, שלביטול ההחלטה לאשרה הגישה עיריית חיפה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בעיר יום לפני אישור הבקשה להיתר. את הבקשה להיתר אישרה רשות הרישוי המחוזית, שבה חברים יו"ר הוועדה המחוזית איתמר בן דוד, המכהן כיו"ר רשות הרישוי, ומתכננת מחוז חיפה ליאת פלד, המכהנת כמהנדסת רשות הרישוי.

בערר טענה כאמור העירייה כי ההיתר אושר בניגוד להוראה בתוכנית המפורטת, והסתמכה על חוק התכנון והבנייה שקובע כי מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס הוועדה המקומית, ובהתאם לכך מהנדס עיריית חיפה אריאל וטרמן הוא מהנדס הוועדה המקומית.

אלא שמעמדו המוניציפלי והתכנוני של נמל המפרץ הוא יוצא דופן, ורק חלק זעום משטחו שייך לתחום השיפוט המוניציפלי של עיריית חיפה ולמרחב התכנון המקומי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של העירייה.

שטחה של התוכנית המפורטת הוא 1,047 דונם, ומתוכם 20 דונם בלבד נמצאים במרחב התכנון המקומי – משבצת קרקע קטנה שנמצאת בשטחי היבשה המעטים הכלולים בתוכנית. שאר שטח התוכנית, כולל 840 הדונמים שיובשו בפועל לצורך הקמת נמל המפרץ, מוגדר כמרחב תכנון מחוזי (שטח גלילי), שהוא שטח שאינו מרחב תכנון מקומי ושבו הוועדה המחוזית מוסמכת לאשר היתרי בנייה באמצעות רשות הרישוי שלה. בהיבט השיוך המוניציפלי מוגדר כל השטח שיובש לצורך הקמת נמל המפרץ כשטח ללא שיפוט, כלומר אינו שייך לאף רשות מקומית.

בערר טענה העירייה: "תוכנית נמל המפרץ חלה על שטח של כ-1,000 דונם, שחלקם מצוי בתחום מרחב התכנון הגלילי במחוז חיפה וחלקם מצוי במרחב התכנון של הוועדה המקומית – חיפה. מכיוון שאלו הם פני הדברים, מהנדס הוועדה המקומית היחיד שמוסמך לבחון את תוכנית הבינוי שמוגשת כשלב המוקדם לבקשות להיתרים בהתאם לתוכנית נמל המפרץ הוא מהנדס עיריית חיפה אריאל וטרמן. למרות התנאים המפורשים שנקבעו בתוכנית נמל המפרץ, הוועדה המחוזית קיבלה את ההחלטה נשוא ההיתר מבלי שהועברה למהנדס הוועדה המקומית תוכנית הבינוי לצורך בחינה ומתן הערות, מבלי לקבל את התייחסות הוועדה המקומית לבקשה ולתוכנית הבינוי ואף מבלי ליידע את מהנדס הוועדה המקומית על אודות הגשת תוכנית הבינוי והבקשה להיתר על פיה".

 

 

על הנסיבות שבהן נודע לעירייה על ההחלטה לאשר את ההיתר נכתב בערר: "הדברים חמורים אף יותר, שכן רשות הרישוי קיבלה את ההחלטה מבלי לעדכן את הוועדה המקומית ואת מהנדס הוועדה המקומית, לא מראש ולא בכלל. למהנדס הוועדה המקומית נודע על ההחלטה מפרסומים בתקשורת המקומית (!). מיד לאחר שפורסמה ההחלטה בתקשורת המקומית פנה מהנדס העיר, שהוא גם מהנדס הוועדה המקומית, ליו"ר הוועדה המחוזית והבהיר כי ההחלטה ניתנה בחוסר סמכות, שכן היא התקבלה מבלי שתוכנית הבינוי הומצאה לעיונו ובחינתו".

לערר צורף מכתבו של וטרמן אל בן דוד שבו צוין: "הופתענו לגלות מפרסומים באמצעי התקשורת המקומית כי רשות הרישוי קיימה דיון בבקשה להיתר בנייה לביסוס למבנה המשרדים הראשי בנמל המפרץ. על פי הוראות התוכנית המפורטת, תנאי מוקדם הוא הגשת תוכנית בינוי בהתאם לדרישות מהנדס הוועדה המקומית. חרף הוראות התוכנית המפורטת, תוכנית בינוי כאמור לא הומצאה לעיוני ולבחינתי".

יצוין כי בהחלטת רשות הרישוי צוין כי מולא התנאי המחייב הגשת תוכנית בינוי כאשר זו הוגשה לרשות הרישוי, נבדקה על ידי פלד ותוקנה לאחר ש"עורך התוכנית התבקש לערוך שינויים ותיקונים בתוכנית".

בכתב תשובה לערר ציינה הוועדה המחוזית כי הבקשה להיתר הוגשה לשטח גלילי, ותקנות הרישוי קובעות שבמרחב תכנון שכזה מופקד מתכנן המחוז על בחינת התאמת ההיתר המבוקש למצב הסטטוטורי: "מתכננת המחוז היא שבאה בנעליו של מהנדס הוועדה המקומית ככל שמדובר בתוכנית בינוי בשטח גלילי, כבענייננו. תוכנית הבינוי אושרה אפוא כדין, והחלטת רשות הרישוי לאשר את בקשת ההיתר ניתנה בסמכות כדין. נוכח כל האמור, מכיוון שתוכנית הבינוי הוגשה בהתאם לדרישות מתכננת המחוז בהתאם לקבוע בסעיף התנאי, בוצעו כדבעי הוראות התוכנית".

בתשובתה של חברת SIPG לערר נכתב: "השטח נשוא ההיתר כולו הוא שטח גלילי, שאין למהנדס הוועדה המקומית – חיפה כל סמכות לגביו. בשטח גלילי כל סמכויות הוועדה המקומית נתונות לוועדה המחוזית, ומתכנן המחוז הוא מהנדס הוועדה המקומית. רשות הרישוי המוסמכת לגבי שטח גלילי היא רשות הרישוי המחוזית, שבפניה נעשה הליך הרישוי".

גם חנ"י ציינה בהתייחסותה לערר כי "מכיוון שעסקינן בבקשה להיתר החלה אך ורק על שטח במרחב התכנון הגלילי שעליו אמונה הוועדה המחוזית, אין כל חובה להעברת תוכנית הבינוי שהוגשה בקשר עמה למהנדס הוועדה המקומית ואין צורך לתאמה עמו".

יצוין כי ביום בו הגישה העירייה את העתירה המינהלית נגד התוכנית המפורטת הוציא בית המשפט המחוזי צו ארעי אשר אוסר על ניפוק היתרי בנייה מכוח התוכנית, אך אינו מונע את אישורם.

 


רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות בחיפה?

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו – חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו – חיפה והצפון"


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
  1. חיפאי

    עושים הכל כדי למנוע הגדלת שדה תעופה חיפה וזאת תהיה בכיה לדורות

  2. כבר הייתה החלטה ב-2017 מה קרה מאז?

    עם ובלי קשר: צריך לדחוף בכל הכח שדה תעופה גליל ברמת דוד !!

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר