חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)
חוף כאן (צילום: ניר בלזיצקי)

מעופפי הים עתרה נגד העירייה: "מלאכת תפירה"

בעתירה מינהלית שהגישה עמותת מעופפי הים נגד עיריית חיפה בנושא הקצאת השטח בחוף כאן בקרית חיים להקמת מועדון גלישה וספורט ימי נטען ל"משוא פנים שבא לידי ביטוי בחוסר יושר ובחוסר הוגנות מתוך רצון להעניק את הקרקע ל'מקורבים לממלכה'". עוד נטען כי "הוזזו הצדה, ואף הועלמו, כללי המינהל התקין"

פורסם בתאריך: 10.3.21 08:11

עמותת מעופפי הים הגישה אתמול (שלישי) לבית המשפט המחוזי בעיר עתירה מינהלית נגד עיריית חיפה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עמותת רואים את האופק בים ועמותת אל הים בקריית חיים ובקרית שמואל בנושא הקצאת השטח בחוף כאן בקרית חיים להקמת מועדון גלישה וספורט ימי. נוסף על כך הגישה העמותה בקשה למתן צו ביניים שיאסור על קיום של כל פעילות במקום הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות ההקצאה. העתירה והבקשה לצו ביניים הוגשו למחרת הפרסום ב"כלבו – חיפה והקריות" על כך שמשרד הפנים עורך בדיקה בנושא ודרש הסברים מהעירייה על תקינותו של ההליך.

במרץ 2020 אישרה מועצת העיר את הפרוטוקול של ישיבת ועדת ההקצאות שהתקיימה בפברואר 2020 בראשותו של מנכ"ל העירייה לשעבר איתן שטיאסני. בישיבה זו אושרה בקשת הקצאה לשטח של 200 מ"ר בחוף כאן שמיועד למועדון גלישה וספורט ימי לשתי עמותות – אל הים ורואים את האופק בים – שהוקמו בשנת 2019 ועדיין לא מחזיקות באישור ניהול תקין. לעומת זאת, בקשתן של שתי עמותות נוספות שהגישו גם הן בקשה להקצאה זו – מעופפי הים וגולשי העפיפון בישראל שלהן יש אישור ניהול תקין – נדחתה.

בעתירתה של עמותת מעופפי נכתב: "נפל מספר רב של פגמים בהליך, ובכלל זה משוא פנים כלפי העותרת שבא לידי ביטוי בחוסר יושר ובחוסר הוגנות כלפיה, מתוך רצון להעניק את הקרקע ל'מקורבים לממלכה'. על מנת להגשים את אותה המטרה הוזזו הצדה, ואף הועלמו, כל כללי המינהל התקין. בהליך ההקצאה נפלו פגמים רבים, מהותיים ופרוצדורליים, הכוללים ביצוע פעולות ללא סמכות חוקית ובניגוד גמור להוראות הדין".

בפירוט הפגמים נכתב כי "למשיבות 3 ו-4 (עמותת רואים את האופק בים ועמותת אל הים; ב"כ) אין אישור ניהול תקין להצגה מרשם העמותות, וזאת לעומת שתי המתמודדות האחרות במכרז שמחזיקות באישור זה (מעופפי הים וגולשי העפיפון בישראל; ב"כ). זהו כאמור תנאי סף לקבלת היתר שימוש בקרקע על פי הנוהל ולפי עמדת מבקר המדינה. המשיבות 3 ו-4 אינן עומדות בתנאי סף זה. העמותות הללו הוקמו לטובת הליך הקצאת קרקע, ולטובת גורמים אלה יעדה המשיבה 1 (העירייה; ב"כ) את הקרקע מלכתחילה, ולא היתה שום כוונה לקיים במקרה זה תחרות שווה והוגנת להקצאת הקרקע. כאן נעשתה מלאכת תפירה ואריגה".

העותרת טוענת למשוא פנים ולניגוד עניינים בקבלת ההחלטה: "ראיה ברורה וחד משמעית למשוא הפנים שהתקיים כאן ניתן למצוא בפרט עובדתי נוסף שמצביע על מלאכת התפירה והאריגה של ההליכים במקרה זה, והכל למען השגת המטרה הנכספת. המשיבה 3 נוסדה ברשם העמותות רק ב-8 באוגוסט 2019. כזכור, המשיבה 1 פרסמה לראשונה מודעה בדבר כוונתה להקצות מקרקעין לצורכי ציבור עוד קודם לכן – ב-31 במאי 2019 מתוך כוונה להעניק את השטח כולו למשיבה 4. לפתע פתאום, ממש לא במקרה, נוסדה לה עמותה חדשה נוספת. כיצד פעלה המשיבה 1 לאחר שנעשתה פעולה זו? המשיבה 1 המתינה להשלמת יסוד העמותה הנוספת, וב-22 באוגוסט 2019 פרסמה הודעת תיקון והבהרה לפרסום הראשון. אז לפתע צוין כי הקרקע תחולק בין שני מפעילים. נערים היינו וקצת בגרנו לתוך המציאות של ההוויה הישראלית, גם אצלנו שום דבר לא קורה ביד המקרה. אם הדברים התרחשו כפי שהתרחשו, פירוש הדבר שמישהו תכנן את הדברים על מנת שיקרו באופן הזה. 'עידן התמימות' הוא שמו של ספר לא רע מאת אידית וורטון, שעובד מאוחר יותר לסרט מצוין. העידן הזה חלף עבר לו מזמן. תום לב, ניקיון כפיים, הגינות ויושר ציבורי לא היו כאן".

 

 

גם בנוגע להיתר הבנייה להצבת המכולות שישמשו מחסן ומשרד עבור העמותות יש לעותרת השגות. לטענתה, זהו "היתר בנייה שניתן בהליך בזק במטרה ליצור עובדות בשטח. חוק החופים נועד להגן על הסביבה החופית ולשמרה כמשאב בעל ערכים ייחודיים. ההגדרה של סביבה חופית על פי החוק היא תחום של 300 מטר שיימדד מקו החוף של הים התיכון לכיוון היבשה. הגדרה זו הוכנסה בהתאם גם לחוק התכנון והבנייה. סעיף 4 לתוספת לחוק מתנה מתן היתר למבנה הנמצא בסביבה החופית באישור הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הוולחו"ף). המשיבה 2 (הוועדה המקומית לתכנון ובנייה; ב"כ), באמצעות רשות הרישוי, העניקה היתר חתום להצבת ארבע מכולות למשיבות 3 ו-4 בלי שהדבר קיבל את אישור מליאת הוועדה המקומית או ועדת המשנה שלה ובלי לקבל את אישור הוולחו"ף".

עוד טוענת עמותת מעופפי הים כי "חברי ועדת הקצאת הקרקעות, ולאחר מכן חברי מועצת העיר, הוזנו במידע מגמתי ומניפולטיבי נגד העותרת. בשלב השלישי אושרה זכייתן של שתי העמותות המדוברות למרות שאינן עומדות בתנאי היסוד הקבועים בנוהל של משרד הפנים. בתיאור מטרות העותרת הטעתה מזכירות ועדת ההקצאות את חברי הוועדה וייחסה לעמותה מטרות שאינן שלה, וזאת למרות שצורפו לבקשה מטרותיה המעודכנות של העמותה שאושרו על ידי רשם העמותות כבר ב-29 בדצמבר 2009, לפני יותר מ-12 שנה. פעולה זו, שהיא בגדר הטעיה ברורה של משתתפי הישיבה, מהווה פגיעה קשה בטוהר ההליך ובטוהר המידות אשר להם מחויבת רשות מינהלית במדינת ישראל. המטרה היתה ברורה – להציג את העותרת כעמותה שמטרותיה אינן תואמות את מטרת ההקצאה ואת הנוהל, ועל ידי כך לפסול אותה על הסף, ובכך להצדיק את תפירת הקצאת הנכס לעמותות החדשות שהעותרת היתה חפצה בזכייתן".

כמו כן מפרטת העמותה את הפגמים שנפלו בחוות הדעת של היועץ לענייני שיט וים במינהלת 2030 של העירייה איתן קרבצ'יק, אשר לפיה, בין השאר, הסתמכה ועדת ההקצאות.

העותרת מעלה גם טענה על אודות הבעלות על הקרקע: "לפי נסח הטאבו, בעלת הקרקע היא הקרן הקיימת לישראל, בעוד שבבקשה שהוגשה לקבלת היתר בנייה רשום שרשות מקרקעי ישראל היא הבעלים בקרקע (בחכירה לעיריית חיפה). המשיבה 1 לא הציגה עד כה לעותרת את הסכם החכירה בינה לבין הבעלים הרשומים של הקרקע. לא ברור כלל אם לפי אותו הסכם מותר לה להחכיר את הקרקע לגורם שלישי, ואם מותר הדבר – באלו תנאים היא רשאית לעשות כן. ככל שאין למשיבה 1 זכויות מלאות במקרקעין, הרי שאז ייתכן שמדובר גם ב'חריגה מסמכות במובן הפונקציונלי'. הדבר בא לידי ביטוי בחריגה ממסגרת הסעיף המסמיך, על דרך ביצוע פעולה שאותו סעיף בחוק לא מסמיך לעשותה או שהפעולה בוצעה לא בכפוף לתנאים הקבועים בו. בנסיבות האמורות יתבקש בית המשפט לקבוע כי פעולתה של המשיבה 1 היתה בחוסר סמכות ודינה להתבטל מטעמים אלה בלבד".

העמותה מבקשת "להורות על בטלות החלטותיה של המשיבה 1 בכל הנוגע לתוצאות המכרז להקצאת הקרקע, לקבוע כי העותרת היא הזוכה במכרז להקצאת הקרקע, ולחלופין לערוך את המכרז מחדש". כמו כן מתבקש בית המשפט "לקבוע כי החלטת המשיבה 2 להעניק למשיבות 3 ו-4 היתר בנייה היא בטלה ומבוטלת לנוכח הנימוקים שפורטו בדבר אי חוקיותו של ההליך התכנוני המדובר".

בבקשה למתן צו ביניים מבקשת העמותה מבית המשפט ליתן צו שיאסור על קיום כל פעילות במקום הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות הקצאת הקרקע ועל קיום כל פעילות הנוגעת לשיט ו/או לספורט ימי במקום מטעמן של המשיבות 3 ו-4; להורות על "ביטול כל הפעולות שנעשו שלא כדין, ומדובר בלא מעט כאלה"; להורות למשיבה 1 להקפיא את הליכי הקצאת הקרקע; ולהורות על הקפאת תוקפו של היתר הבנייה למשיבות 3 ו-4, הכולל בתוכו מתן ההיתר להצבת המכולות על חוף הים והפעלת מועדון גלישה וספורט ימי.

מעיריית חיפה לא נמסרה תגובה.

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

4 תגובות
 1. שלמה שחר

  שום דבר לא עובד לפי החוק בעיר הזו.
  רק המקורבים לקליש ונחשון זוכים בכל הקופה
  עיר של יועצים לא מקצועים

 2. יאיר שוורץ

  ראש העיר שטענה שתנקה אורוות בספורט הביאה חזירים שהביאו מקורבים. מתגעגעים ליונה

 3. איפה המשטרה?

  האם היא חוקרת? מאזינה? שלחה בלשים? פרצה לטלפונים? קראה אימיילים? האם נדע איי פעם איך קורים דברים כאלו? יש כאן אינטרס ציבורי ברור לחקור את הפרשה

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר