עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)
עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה)

היועץ המשפטי לממשלה: "העבירות בהן הורשעה קליש רותם חמורות"

בהודעה שהוגשה לבית המשפט העליון מטעם היועץ המשפטי לממשלה, במסגרת העתירה לבג"ץ שהגישה עמותת "שומרי הסף", מתייחס היוהמ"ש לעבירות על חוק התכנון והבנייה, בהן הורשעה קליש רותם. לדברי היוהמ"ש בבחינת הדברים בדיעבד, היה מקום לשקול בזמנו הגשת ערעור על ההחלטה לא להטיל על קליש קלון. מנציגי שר הפנים היושבים בוועדה המקומית מבקש היועץ המשפטי לממשלה לעדכנו אם קליש רותם מפעילה סמכויות הנתונות ליושב ראש הוועדה המקומית ושנאסר עליה להפעילן

פורסם בתאריך: 9.5.21 13:26

עמותת "שומרי הסף" הגישה עתירה לבג"ץ, שבה היא מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה הסברים מדוע בפסק הדין שניתן ב-2018, והרשיע את ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם בעבירות על חוק התכנון והבנייה, לא פעל היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 44ב לחוק התכנון והבנייה, שקובע כי אדם שהורשע בעבירות בנייה לא יוכל לכהן כחבר במוסד תכנון, אם לא חלפו שבע שנים מיום הרשעתו, וכן אם בית המשפט לא קבע זאת בפסק הדין המרשיע – "רשאי היועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה לעניין זה, שתוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין, ואם הוגש ערעור – לבית המשפט שלערעור".

כמו כן, מבקשת העמותה בעתירתה לדעת מדוע בזמן שסעיף זה לא הופעל – הגיע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ, להסכמה עם עיריית חיפה, לפיה קליש רותם לא תוכל לשמש יו"ר הוועדה המקומית חיפה ולא תהיה חברה בוועדת המשנה של הוועדה המקומית עד לסוף שנת 2021, אך, מנגד, תוכל לשמש חברה במליאת הוועדה המקומית.

עו"ד ליאור דץ

עו"ד ליאור דץ

בהודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כפי שהוגשה לבית המשפט העליון, באמצעות בא כוחו, הממונה על ענייני בג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד דניאל מארקס, הוא הודיע כי הגיע להסכמה עם העותרת למחיקת העתירה, תוך שהוא מבהיר את עמדתו ביחס לעבירות שביצעה קליש רותם ולהתנהלותה."היועץ המשפטי לממשלה רואה את העבירות שביצעה המשיבה בחומרה, והדברים באו לידי ביטוי במסגרת ההליך הפלילי שהתנהל בעניינה, בו התובע מטעם הוועדה המקומית, המונחה על ידי המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, התנגד לאי הרשעתה של המשיבה. זאת ועוד, על אף שהוחלט שיש קושי בלתי מבוטל בפנייה עדכנית לבית המשפט המרשיע לפי סעיף 44ב(ב)  ברי שלנוכח מהות העבירות שבביצוען הורשעה המשיבה, וכן לנוכח ההיבטים הציבוריים שבדבר, סוכם עימה, כי היא לא תכהן כיושבת ראש ועדת התכנון המקומית ואף לא תהיה חברה בוועדת המשנה, עד 1 בינואר 2022. הנה כי כן, היועץ המשפטי לממשלה סבר, ועודנו סבור, כי העבירות בהן הורשעה המשיבה הן חמורות.

"בשים לב לחומרה שרואה היועץ המשפטי לממשלה בעבירות דוגמת אלו שביצעה המשיבה (קליש רותם – ב"כ), הרי שהיה מקום לבחון הגשת ערעור, ולו ביחס לקביעת בית המשפט באשר לקלון הנלווה לעבירות".

בהודעת מנדלבליט נכתב עוד, כי בשל טעות בשיקול דעת לא הונחה התובע במשפט "להפנות את תשומת לב בית המשפט לסמכויותיו מכוח סעיף 44ב", לפיו לא תוכל קליש לשמש חברה בכל ועדת תכנון.

בנוגע למתווה, עליו הוסכם בין העירייה למשנה ליועץ המשפטי לעירייה, לפיו קליש לא תוכל לשמש יו"ר הוועדה המקומית עד לסוף שנת 2021, אך כן תוכל לשמש חברה במליאת הוועדה, נכתב בהודעת מנדלבליט: "בהמשך לטענות העותרת (עמותת "שומרי הסף" – ב"כ), לפיהן המשיבה (קליש – ב"כ) אינה עומדת במתווה שהוסכם על ידה, פנה היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות מינהל התכנון לנציגי שר הפנים היושבים בוועדה המקומית מכוח סעיף 18ב(1) לחוק התכנון והבנייה, וביקשם לעדכנו אם המשיבה פועלת בניגוד למתווה המוסכם ומפעילה סמכויות הנתונות ליושב ראש הוועדה המקומית. למותר לציין, כי אם יועבר דיווח שיעלה, כי המשיבה מפרה את התחייבותה, הדברים ייבחנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה".

 

 

המשנה ליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד קרן גולדשמידט, כתבה בתגובתה לבית המשפט על עמדת היועץ המשפטי לממשלה: "המשיבים (קליש רותם, העירייה, הוועדה המקומית והיועץ המשפטי של העירייה) סבורים, כי "החלטת היועץ המשפטי לממשלה, נשוא העתירה, מגלמת התייחסות מקיפה לסוגיה ומשקפת איזון הולם בין מדיניות משפטית ראויה לבין הנסיבות הפרטניות העומדות בבסיס העתירה".

עמותת "שומרי הסף" הגישה בתגובתה להודעת היועץ המשפטי לממשלה, השגות, ובהן היא מבקשת ממנו להבהיר לקליש רותם, כי היא "לא רק שמנועה מלהפעיל את הסמכויות הנתונות ליו"ר הוועדה המקומית במהלך ישיבות הוועדה המקומית, אלא שהיא אף מנועה מלפעול בנושא גם מחוץ לישיבות הוועדה". מהודעת העמותה: "ישנן אינדיקציות שהמשיבה (קליש רותם – ב"כ) פועלת בנושא מחוץ לישיבות הוועדה, כך שלמעשה היא מאיינת את הדיונים בוועדה, אשר הופכים לפורמאליים בלבד". כמו כן מבקשת העמותה להאריך את התקופה שבה נאסר על קליש רותם לשמש יו"ר הוועדה המקומית וחברה בוועדת המשנה מעבר ל-1 בינואר 2022.

עו"ד ליאור דץ מעמותת "שומרי הסף" מסר בתגובה לדברים: "צריך לזכור כי הודעת היועץ המשפטי לממשלה נובעת מהנחיית בג"ץ ליועץ המשפטי לממשלה להגיע איתי להסדר. לכן, ההודעה של היועץ המשפטי לממשלה היא נוסח שאני אישרתי, שבה למעשה התקבלה עמדתי, כי המעשים של קליש הם חמורים וכי היועץ המשפטי לממשלה טעה, כאשר בזמן אמת לא דרש לפסוק נגדה ולסלק אותה מחברות בוועדה המקומית. ככל שהיועץ המשפטי לממשלה היה אומר בזמן אמת, כי המעשים של קליש הם חמורים במישור הפלילי, קליש לא הייתה יכולה לטעון במערכת הבחירות שמדובר בעבירה פעוטה, והציבור בחיפה היה יודע לפני הבחירות את מה שהוא יודע היום. למעשה, היועץ המשפטי, בטעותו, השפיע לרעה על תוצאות הבחירות בחיפה. יתרה מזאת, אם היועץ המשפטי לממשלה היה פועל לפני הבחירות לטפל בתלונתי, קליש הייתה מנועה מלהיות חברה בוועדה המקומית, ומכאן שלא הייתה יכולה להתמודד לראשות העיר.

דץ הוסיף: "צר לי שעל הטעות של היועץ המשפטי, משלמים תושבי חיפה, שקיבלו ראש עירייה מורשעת בפלילים שמצפצפת על החוק ומינהל תקין גם כיום. עמדת העירייה, כפי שהוגשה לבג"ץ, למעשה מסכימה עם הודעת היועץ המשפטי לממשלה, שבה הוא מותח ביוקרת קשה על התנהלותה של קליש וקובע כי המעשים שלה חמורים, פלילית. מדובר בהודאה של קליש עצמה, אמנם במשתמע, בכך שמעשיה חמורים ביותר. למעשה, זו הפעם הראשונה שקליש לוקחת אחריות על המעשים שלה. אני מקווה, כי מדובר בהתפכחות ולא בתרגיל משפטי".

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

3 תגובות
 1. ישראל סביון

  עבריינית מורשעת בפליליים !
  קליש !
  גם היום היא עוברת על החוק !
  מעורבת בהחלטות של תוכניות בניה למרות שאסור לה !

 2. טוב אחי

  כמה שאתם מתאמצים להציג את העבירה של קליש בתור משהו חמור כאשר מעשית היא לא עשתה שום דבר פסול במקרה מלבד לסמוך על אדם אחר שיעשה משהו שהוא אמור לעשות.

  ואתה – ישראל סביון, כאשר יתגלו כל הקומבינות שלך וכל הכספים שאתה הרווחת ומרוויח על חשבון תושבי העיר, רק אז ארצה לשמוע את מה שיש לך להגיד. חוצפן.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר