בית הספר דגניה (צילום מתוך דף הפייסבוק של בית הספר דגניה)
בית הספר דגניה (צילום מתוך דף הפייסבוק של בית הספר דגניה)

דרישה לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דגניה

חברי האופוזיציה במועצת העיר יגישו למזכירת העיר ברכה סלע בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין שתדון בשני נושאים - העתקת פעילותו של בית הספר דגניה בקרית חיים לשטח בית הספר גורדון והאלימות בחיפה בכלל ובשכונת הדר בפרט

פורסם בתאריך: 7.3.21 08:08

חברי האופוזיציה במועצת העיר מתכוונים להגיש בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין שעל סדר יומה יעלו שני נושאים – העתקת פעילותו של בית הספר דגניה בקרית חיים והאלימות בחיפה בכלל ובשכונת הדר בפרט.

בבקשה, שתוגש למזכירת העיר ברכה סלע, כתבו חברי האופוזיציה: "לפני כמה שבועות צצו שמועות על כך שיש ניסיון להעתיק את פעילותו של בית ספר דגניה לתוך בית ספר גורדון. ב-22 בפברואר נערכה ישיבת זום של ועדת החינוך שאליה הוזמנו חברי הוועדה, היו"רים של ועדי ההורים של בתי הספר דגניה וגורדון, חברי מועצת העיר מקרית חיים מוטי בליצבלאו, אלי בן דיין, הילה לאופר וסופי נקש, וגורמים נוספים. בדיון, כאשר עלתה טענה כי יש שמועות על סגירת בית הספר והעתקת פעילותו, נאמר על ידי מחזיקת התיק החינוך סיגל ציוני כי 'כל מידע שנמסר ולא באמצעות הגורמים המקצועיים – אנו לא ניקח אחריות עליו. רק לאחר שהיו"רים וחברי המועצה ביקשו לדעת אם יש תוכנית סדורה הועלתה על ידי ציוני החלופה של בית הספר גורדון, שאליו יעתיקו את הפעילות של בית ספר דגניה וישלבו בו את הילדים, או שמי שיבחר יוכל להירשם על בסיס מקום פנוי לבתי הספר האחרים בקריה, קרי ארלוזורוב ומגינים שנמצאים בקריה המזרחית".

חברי האופוזיציה החתומים על הבקשה הדגישו את נושא שיתוף הפעולה שהובטח להם, לטענתם, מול ההורים בהליך קבלת ההחלטות: "יש לציין כי לאורך כל הדיון חזרו מחזיקת התיק וראש העיר עינת קליש רותם על כך שלא תהיה פטרונות וכי מהלך כזה ייעשה רק לאחר הסכמת הורי בית ספר דגניה". אלא שאז, "להפתעתנו הרבה התגלה לנו כי במועצת העיר שהתקיימה ב-2 במרץ היתה אמורה לעלות הצעה לסדר בנושא העתקת הפעילות של דגניה – הצעה שנשלחה ב-13 בנובמבר 2020 ושאותה שכחה לציין מחזיקת תיק החינוך בישיבת הזום. יתרה מכך – בעוד שלישיבת הוועדה הוזמנו יו"ר ועד ההורים של גורדון ומנהלת גורדון מתוך כוונה להעביר לשם באופן זמני את ילדי דגניה, הרי שהצעתה של ציוני שהיתה אמורה להידון במועצת העיר כללה אמירה ערטילאית על הצורך בהחלת תהליך שיתוף עם ההורים בדבר העתקת דגניה ורגבים באופן זמני, ללא אזכורו של בית ספר גורדון. יודגש – הגם שהוגשה הצעה לסדר רשמית למועצת העיר, בוועדת החינוך נעשו ניסיונות כושלים לגרום למשתתפים להבין כי מדובר בשיח ראשוני בלבד וכי הכל יתבצע בשיתוף מול ההורים. התנהלות זו וחוסר השקיפות גורמים לדאגה רבה ולחוסר ודאות אצל ההורים והילדים".

חברי האופוזיציה ביקשו להתייחס גם להעתקה אל גורדון דווקא, שלדבריהם "הוא בית ספר שבנוי על קומה אחת ללא מיגון וללא אולם ספורט. יתרה מזו – שתי כיתות שחוברו יחדיו משמשות אולם ספורט. בוועדת החינוך עלה כי גם בגורדון גם בדגניה לא מעוניינים בפתרון זה. אמנם בדיון ציינה ראש העיר שמדובר בפתרון זמני, אך כששאלנו כמה זמני ענתה ראש העיר שהיא לא יודעת להבטיח. גם מחזיקת התיק ציינה שאין להם תוכנית סדורה עבור דגניה. כמו כן נאמר בפירוש שלא ייעשה שום מהלך מבלי שההורים ייתנו את הסכמתם".

בסיום בקשתם בנושא כתבו חברי האופוזיציה: "אין ספק שיש בעיה מהותית וקשה בקיומו של בית הספר דגניה בקרבה למיכלים של תש"ן, אך הפתרון אינו בפינוי הילדים אלה בפינוי המיכלים. די אם נזכיר כי אותם ילדים חוזרים לביתם ברחוב דגניה, ואת מרבית שעות היממה הם ממשיכים לחיות לצד המיכלים. במאבק בטיפול בזיהום אוויר יש להפנות המשאבים כולם לפינוי של תש"ן ולא להרים ידיים ולפנות תושבים. פינוי של דגניה והעתקת פעילותו או פיזור של התלמידים לא יפתרו את בעיית זיהום האוויר, שכן אין כוונה להעביר את התושבים כולם, את העסקים ואת העירונית, ולכן לא הגיוני שנפנה את כל הרחוב או האזור. מצופה מהרשות שתפעל מול הממשלה וראש הממשלה לפינוי חוות המיכלים ולא לפנות את הילדים ואת התושבים. במקביל תפעל הרשות לבניית בית ספר נוסף בקרית חיים מערבית שישמש את דגניה, ועד שזה יקרה היא תמצא שטח חליפי שבו ימוקמו מבנים יבילים ויוקם בית ספר חליפי על כל המשתמע מכך".

הצעת ההחלטה כוללת שישה סעיפים, ולפיה "מועצת העיר מורה לגורמים המקצועיים בעירייה לאתר מיד שטח חליפי ולהכין תוכנית להקמת בית ספר חליפי לדגניה; מועצת העיר מורה לראש העיר כי כאשר יימצא מקום חליפי וידונו בהעתקתו של בית ספר דגניה יש לכלול מערך הסעות לילדים ולא לפגוע בתנאים ובהטבות שלהם זוכים הילדים; יש לשמר את סמל המוסד של דגניה; מועצת העיר מחליטה כי כל עוד לא נמצא שטח חליפי והוקם בית ספר חליפי לא יועתק בית הספר דגניה ולא יפוזרו התלמידים, וכי הרישום ובקשות העברה ייבחנו ויינתנו כפי שהיה עד היום ולפי אותם הקריטריונים, וזאת כדי למנוע זליגת תלמידים והפיכתן של בית הספר דגניה ללא רלוונטי; מועצת העיר מורה לגורמים המקצועיים לקיים שיח שוטף ופתוח על כל שלב מול הוריהם של תלמידי דגניה וגורדון; מועצת העיר מורה לראש העיר לפעול בכל אמצעי שהוא מול חברת תש"ן לפינויה של חוות המיכלים, ועד אז לפעול לכך שלא יאוחסנו חומרים מזהמים כדוגמת נפט גולמי בשתי שורות המיכלים הראשונות הגובלות עם שדרות דגניה".

 

 

הנושא השני בבקשת לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין הוא כאמור נושא האלימות בעיר בכלל ובהדר בפרט. "בישיבת מועצת העיר האחרונה התרחש מקרה אלימות – תקיפה של שני חברי מועצת העיר איציק בלס והילה לאופר", נכתב בבקשה, "שניהם הותקפו באלימות פיזית ומילולית על ידי נערים צעירים שניסו לגנוב מהם כסף ומפתחות רכב, ככל הנראה ניסו לשבור את שמשת רכבה של לאופר. לאחר מכן הם שלפו סכין על דר רחוב אומלל, ואילולא הגיע מאבטח לא ברור איך היה נגמר הסיפור הזה".

בהמשך הפנו חברי האופוזיציה טענות קשות על אוזלת ידה של העירייה בטיפול בבעיית האלימות: "עברה שנה מאז העלינו לדיון מיוחד את נושא האלימות והפשיעה נגד אזרחים, ומה השתנה? האלימות רק גברה. מה ראש העיר עשתה מאז? איך ראש העיר קידמה שיתוף פעולה עם כל גורמי האכיפה והגורמים המקצועיים האמונים על ביטחונם של התושבים? לפי המציאות בשטח, לא נעשה דבר. הפשיעה לא החלה עם היכנסה של ראש העיר לתפקיד, אך כרגע זו אחריותה לייצר שינוי ולטפל בכך ביסודיות. המצב הזה לא יכול להימשך יותר. חיפה עולה לכותרות כשמתרחש אירוע ירי או דקירה, אבל מה עם אותם מקרים יומיומיים שלא מדווחים? אילו לא חברי המועצה היו מותקפים, מי היה שומע על כך בכלל? האירועים האלו מתרחשים מדי יום בחיפה בכלל ובהדר בפרט".

חברי האופוזיציה כתבו כי הם "מצפים מראש העיר לפעול ללא מורא ולהחליט שהיא עושה הכל כדי למגר את הפשיעה בחיפה ושהיא מנקה בעזרת כל הגורמים הרלוונטיים את חיפה מפשע. זו משימה חשובה, אולי הכי חשובה. לא ייתכן שאזרח יחשוש לצאת מביתו. לא נקבל את המציאות הזו, ואם ראש העיר מרגישה שזה גדול עליה, תתכבד ותעביר את המושכות למי שכן יוכל לקחת על עצמו את המשימה. לא נתנגד אם ראש העיר תחליט שזה גדול עליה ותמנה גורם מקצועי שייקח על עצמו את כל הטיפול בפשיעה".

הצעת החלטה כוללת שמונה סעיפים, ולפיה "המועצה תכיר בכך כי חלה החמרה קשה בכל הקשור לאלימות וכי הגיע הזמן לטפל בזה כראוי ולהכריז על מצב חירום עירוני שדורש התגייסות מיוחדת, שכן הטיפול הנוכחי לא מסייע להקטנת היקף הפשיעה; יש לכנס בהקדם את ועדת הביטחון ביחד עם הוועדה למיגור אלימות ולצרף את כל הגורמים לדיון שממנו נצא עם החלטות לפעולה; ועדת הביטחון וועדת מיגור האלימות יתכנסו אחת חודש בחצי שנה הקרובה כדי לתת סקירה חודשית ולעשות סיעור מוחות; העירייה בשילוב עם המשטרה תדאג להגדלה משמעותית של סיורי הביטחון שכן נוכחות של שוטרים ומתנדבים שיוכשרו לתפקיד תעזור להחזיר לתושבים את הביטחון האישי שאבד להם; העירייה תגדיל את מספר רכבי הסיור העירוניים באופן מיידי, והם יפעלו בשכונות המועדות לפורענות; העירייה תדרוש מהמשטרה להחזיר מיד את פרויקט השיטור העירוני; העירייה תפעיל את מחלקת החינוך שתבנה תכנים להרצאות ותוכניות יומיות בבתי הספר בנושא האלימות בחברה והשלכותיה; העירייה תתגבר את העיר במצלמות ובמערכות כריזה".

 

זירת ירי ברחוב שבתאי לוי בהדר (צילום: דוברות המשטרה)

זירת ירי ברחוב שבתאי לוי בהדר (צילום: דוברות המשטרה)

 


 

 


 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

תגובה אחת
  1. חדווה

    הדר תמיד היה אלימה, שכונה בהידרדרות גדולה בשנים האחרונות.

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר