חזירי בר בחיפה (צילום: אוהד צויגנברג)
חזירי בר בחיפה (צילום: אוהד צויגנברג)

"לא ננקטו פעולות משמעותיות כדי לטפל בבעיית החזירים"

דוח מבקר עיריית חיפה בנושא הטיפול בבעיית חזירי הבר: ממוצע התלונות של תושבים למוקד העירוני בנוגע לחזירים עלה באופן משמעותי, החלפת פחי אשפה בפחים עמידים נגד חזירים היתה מינורית, ופיילוט הגידור בכרמליה לא בוצע. המבקר ציין: "פעולות אינטנסיביות החלו במחצית השנייה של 2020"

פורסם בתאריך: 16.3.21 19:02

יממה לאחר שעיריית חיפה התנערה מאחריותה לתופעת חזירי הבר והאשימה בה את רשות הטבע והגנים (רט"ג), מועצת העיר אישרה הערב (שלישי) את דוח מבקר עיריית חיפה עופר טל בנושא הטיפול בבעיית חזירי הבר. הבדיקה של המבקר נערכה בחודשים מאי ויוני 2020 והיא מתייחסת בעיקר לשנים 2020-2018. בדוח נכתב כי "במקרים מסוימים מוצגים עובדות וממצאים הנכונים לשנים קודמות יותר" ופעולות שביצעה העירייה במחצית השנייה של שנת 2020 לאחר שהסתיימה הבדיקה. עוד נכתב כי "הביקורת בחנה את הצעדים השונים שננקטו על ידי העירייה לצורך טיפול בבעיית חזירי הבר בשנים 2020-2018, את היקף הפעולות הננקטות, את מידת יעילותן ואת פניות התושבים בנוגע לבעיות הנובעות מנוכחות חזירי הבר בתוך העיר".

בדיקת המבקר התמקדה בצעדים שאותם נקטה העירייה בהתמודדות עם התופעה, ובהם הגבלת מקורות מזון לחזירי הבר על ידי קיבוע פחי זבל; תוכנית חינוכית בבתי ספר להכרת החזירים ולחשיבות בהימנעות מהאכלתם ובהשארת שאריות מזון בשטח; מחקר וסקר אקדמיים רחבי היקף (בסדר גודל עולמי) בניהולו של פרופ' דן מלקינסון מאוניברסיטת חיפה; העסקת אקולוג – איש מקצוע שיעסוק בקונפליקט; הפעלת סיירת מתנדבים לליווי תושבים המפוחדים ולהסברה להורדת גורמי משיכה; גידור בנקודות מפתח ומעברי מנע לבקר על מנת למנוע ולצמצם חדירה של חזירים לשטח העיר; פיתוח והפעלת תוכנית הייזינג (הפחדה) לחזירים באישור של הרט"ג לצורך החזרת הפחד הטבעי מהאדם.

דילול אוכלוסיית חזירי הבר: לפי הדוח ביצעה העירייה פעולות דילול של חזירים משנת 2009 ועד 31 באוגוסט 2019, אז הורתה קליש רותם להפסיק את הדילול באמצעות ירי. בדוח נכתב כי "ראש העיר מסרה לביקורת שבדיקות שנעשו על ידי הנהלת העירייה הנוכחית העלו כי פעולות הציד שבוצעו אינן חוקיות. מבלי להיכנס לסוגיה המשפטית, האופן שבו נוהל הדילול במשך השנים אינו תקין, שכן אין בידי העירייה אסמכתאות או אישורים בכתב, לא של הרט"ג לביצוע ציד במרחק של פחות מ-500 מטר מיישוב ולא של משטרת ישראל". עם זאת, המבקר העיר כי "לא ננקטו פעולות משמעותיות כדי לטפל בבעיית חזירי הבר במקביל להפסקת הדילול (קיבוע פחי אשפה, החלפת פחי אשפה בגנים ציבוריים, גידור גנים ציבוריים). פעולות כאלה החלו באופן אינטנסיבי במחצית השנייה של שנת 2020".

תלונות ופניות הציבור: לפי הדוח, בשנים 2018-2014 ממוצע התלונות של תושבים למוקד העירוני בנוגע לחזירי בר עמד על 1,436, אך "השנים 2019 ו-2020 מסתמנות כשנים עם הרבה מאוד פניות – 2,225 ו-3,575 בהתאמה". בתגובה מסרה ראש העיר למבקר כי "לא ניתן להסיק ממספר הפניות לגבי מספר החזירים אלא על חוסר שביעות רצון של התושבים. ייתכן שעל אותם החזירים קיימות פניות רבות, ויש לקחת בחשבון שהלך רוח ציבורי וכתבות בתקשורת יכולים לעודד תושבים להתלונן".

החלפת פחי אשפה בגנים ציבוריים: המבקר כתב כי בשנת 2019 תכנן מנהל מחלקת הגנים להחליף כ-200 פחי אשפה בגנים ציבוריים על קו הרכס ובפארקים הגדולים בפחי אשפה כבדים ועמידים נגד חזירי בר, אך התקציב לכך לא אושר. מסגרת תקציבית של 500,000 שקל להחלפת פחי אשפה בגינות ציבוריות אושרה בתקציב הפיתוח של שנת 2020. ב-23 במרץ 2020 הוגשה בקשה לקבלת הרשאה של 250,000 שקל ממסגרת זו, אך גם בקשה זו לא אושרה. כתוצאה מכך הוחלפו בשנת 2019 כ-35 פחים בלבד בגינות הציבוריות, ובשנת 2020 (עד למועד סיום הביקורת) רק כעשרה פחים. לדבריו של המבקר, במחצית השנייה של שנת 2020 החלו כאמור להתבצע פעולות אינטנסיביות יותר, ונכון ל-15 בדצמבר 2020 הוחלפו כ-100 פחים. "בפגישה עם מנהל אגף התברואה נמסר לביקורת כי בשנת 2018 לא הורגש הצורך בקיבוע הפחים ולכן לא ביקשו תקציב מיוחד לכך. לקראת סוף שנת 2019 החריפה התופעה של פחי אשפה הפוכים, כאשר בין 50 ל-70 עגלות אשפה נמצאו הפוכות בכל בוקר ברחובות העיר. עקב כך, עלה הצורך בביצוע קיבוע נרחב לעגלות אשפה".

 

חזירי בר בחיפה (צילום: אוהד צויגנברג)

חזירי בר בחיפה (צילום: אוהד צויגנברג)

 

 

חסימת מעברים: בדוח נכתב כי אחד מהפתרונות שהומלצו על ידי הרט"ג לעירייה לצמצום החדירה של חזירי בר לשטח העיר הוא חסימת מעברים מהוואדיות לעיר באמצעות גדרות ומעברי מנע. כמו כן הומלץ לגדר גינות ציבוריות. המבקר מציין כי "בסוף שנת 2019 הותקנה גדר מנע לבקר אחת בלבד בכניסה לנחל שיח. בחודש ינואר 2020 החל שלב א' של פיילוט גידור בשכונת כרמליה, ובמסגרתו גודרו עשר נקודות. תקציב לצורך ביצוע עבודות אלה – 48,465 שקל – נלקח מיתרות תקציביות שנשארו בסעיף 'עבודות שיפוץ שונות ופינות גן' של מחלקת גנים ונוף ולא ממסגרת תקציבית ייעודית לגידור נגד חזירי בר, שכן נושא זה לא תוקצב בשנת 2019 ותקציב שנת 2020 טרם אושר במועד זה. מבדיקת הביקורת עולה כי שלב ב' של פיילוט הגידור בשכונת כרמליה אשר כלל גידור, הצבת שערים ורשימת גינות ציבוריות שיש לגדר לא בוצע".

באשר לגידור של גינות ציבוריות קבע המבקר כי "פעולות הגידור אשר בוצעו הן מועטות מאוד. בשנת 2019 לא גודרה אף גינה ציבורית, ונכון ל-15 בדצמבר 2020 גודרו שלוש גינות ציבוריות". עם זאת מציין המבקר שבסוף שנת 2020 יזמה העירייה מתן מענה לטיפול בבעיית החזירים באמצעות הקמה של קרן גידור, שבמסגרתה משתתפת העירייה בהקמת גידור נגד חזירים בחצרות של בנייני מגורים.

החלפת צמחייה עירונית בצמחייה שלא מושכת חזירי בר: בנושא זה מצא המבקר כי "העירייה טרם גיבשה תוכנית להחלפת צמחייה, וטרם גובשה ערכת ייעוץ והנחייה עבור בעלי גינות פרטיות בדבר סוגי גידולים וגידור אפשריים".

סיירת המתנדבים: המבקר כתב כי "הסיירת החלה לפעול ב-31 באוקטובר 2019 וכללה כמה עשרות מתנדבים. עם תחילת מגיפת הקורונה פחתה הפעילות של הסיירת באופן משמעותי. המתנדבים צוידו על ידי העירייה במשרוקיות כאמצעי להפחדה ולגירוש של חזירי בר מהשטח. אמצעי זה עלול להיות מסוכן ולגרום לחזיר בר לתקוף".

שיטת הייזינג: באשר לכוונתה של העירייה להקים צוות להרחקת חזירים בשיטת ההייזינג (הפחדה) שכוללת שילוב של השמעת רעש והגדלת מימדי הגוף (צעקות, מחיאות כפיים, רקיעות הרגליים, רעשנים, הרמת ידיים או שימוש בחפץ מרעיש שגם מגדיל את מימדי הגוף) הדגיש המבקר כי "אין ידע מהשטח או ידע מחקרי בעולם על יעילות ההייזינג של חזירי בר, ומדובר בניסוי ראשוני. לדבריו של מנהל השירות הווטרינרי, לא נעשה מחקר על יעילות השימוש באמצעי זה במסגרת הטיפול בבעיית חזירי בר. הייזינג עלול להיות מסוכן ולגרום לחזיר בר להתנהגות תוקפנית ובלתי צפויה. גם לדעתה של האקולוגית העירונית אין להשתמש בכלי זה מכיוון שהוא לא בטיחותי, לא נוסה על חזירי בר ולא קיים רקע מדעי התומך בו".

הקמת תחנות האכלה מותאמות לחתולים בלבד: בנושא זה כתב המבקר כי "בחודש מאי 2020 הוצבו 20 תחנות האכלה המותאמות לחתולים כפיילוט בשכונת כרמליה. מנהל השירות הווטרינרי מסר כי הפרויקט לא ימשיך בשל חוסר שיתוף הפעולה של המאכילים. נוסף על כך, חזירוני בר נצפו אוכלים מתחנות אלה – עובדה המצביעה על חוסר יעילות של פתרון זה. עלות הפיילוט הסתכמה ב-97,868 שקל".

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "דוח מבקר העירייה חושף לאחר בדיקה יסודית ומעמיקה כי כפי שטענה הנהלת העירייה מאז נבחרה לתפקידה, הירי בחזירי הבר שבוצע לאורך שנים באש חיה סמוך לבתי מגורים לא היה יעיל ונעשה באופן בלתי תקין. המבקר אף מוסיף כי דילול חזירי הבר בוצע ללא אסמכתאות וללא אישורים בכתב, לא של רשות הטבע והגנים לביצוע ציד במרחק של פחות מ-500 מטר מיישוב ולא של משטרת ישראל. עוד מוסיף המבקר כי הגוף האחראי על פי חוק לחיות הבר הוא רשות הטבע והגנים שהוקמה למימוש חוק הגנים הלאומיים ושמורת הטבע, והיא הגוף האמון על השמירה והטיפול בחיות הבר בישראל".

עוד נמסר כי "בתוך כך קובע המבקר שהנושא נמצא בסדר עדיפות גבוה של הנהלת העירייה שמקיימת שורה ארוכה של צעדים להרחקת חזירי הבר משכונות המגורים לאחר שלמדה את הנושא לעומק. במסגרת זו מפרט המבקר את הצעדים המשמעותיים שאותם נוקטת העירייה, ובכלל זה אכיפה, החלפת אשפתונים, גידור גנים ציבוריים, קיבוע פחי אשפה ופעולות הסברה".

יצוין כי נציגי רט"ג שהוזמנו לישיבת המועצה, לא הגיעו אליה. מרט"ג נמסר: "הרשות ביקשה להבין מהם הנושאים שיעלו לדיון לצורך היערכות ותיאום ציפיות, אך העירייה סירבה להעביר פרטים".

 

חזיר בר בחיפה (צילום: אוהד צויגנברג)

חזיר בר בחיפה (צילום: אוהד צויגנברג)

 


 

 


 

אולי יעניין אותך גם

תגובות

18 תגובות
 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  הגיע הזמן לחסל את החזירים
  תופעה מסכנת אוכלוסיה.

 2. הרוב הדומם

  לרוב אוכלוסיית העיר חזירי הבר מהווים לכל היותר אקזוטיקה ותו לא. מיעוט רעשני של שונאי טבע ובע"ח ממקד את תיסכוליו בייצור בלתי מזיק זה.

 3. אוריאל.

  הגיע הזמן לתת לכל משפחה רוסית שמצביע לליברמן,חזיר כחיית מחמד הביתה.אני מקווה שזה לא שוחד בחירות.

 4. אביב העמים

  קאליש נרדמה בשמירה עלינו !
  חיה בהזיה בשנת 2040 עם תוכניות הזויות במקום לתת פתרונות לבעיות בוערות כאן ועכשיו
  עוד שנתיים היא חוזרת לחלום במשרדה הפרטי.

 5. עדי

  נחכה לבחירות ונקווה שראש העיר הבא יהיה יותר אסרטיבי גם עם החזירים והתנים .

 6. מני

  תגובתי לאוריאל
  הם כבר רגילים לפגוש חזיר בשם ליברמן, נראה לי שזה כבר דיי והותר…

 7. המום. שנתיים לא עשו כלום!

  הבחירות היו באוק' 2018.
  התלונות הרבות החלו באמצע 2019, בדיוק כשהופסק הדילול.
  עד קיץ 2020 משך שנה וחצי לא נעשה בעצם כלום.
  עכשיו כשיש ריבוי של אלפי חזירי בר נוספים שכולנו רואים ברחובות השכונות, ראש העיר טוענת שריבוי התלונות לא בגלל התרבות החזירים אלא כתבות..
  יש לי שאלה אחת:
  באיזו פלנטה את חיה ראש העיר?
  האם את לא מסתובבת בעיר?
  לא יצא לך לראות חזירים בתוך השכונות בשבוע האחרון?
  את מוזמנת לאחוזה פה יש מדי ערב עשרות.
  כנראה הכותרת ששמת "לא עובדת בשביל אף אחד" נכונה

 8. זו דעתי לאור נה שקורה בעיר

  עינת קליש = יאיר לפיד.
  הרבה דיבור על סילוק ראש עיר/ראש ממשלה קיים
  הרבה הצטלמות, שלטים, קמפיין, דיבור והבטחות.
  הרבה התלהמות על הקיים כדי להסתיר חוסר נסיון.
  הסתמכות מוגזמת על יועצים ורקורד בעייתי מהעבר.
  בקיצור נפלנו בעירייה,
  לא נאפשר דבר זהה בממשלה.
  גדעון סער הוא היחיד בעל נסיון טוב וערכי.

 9. בולבול

  בלגן גדול ערב ערב לילה לילה ברחוב חולדה 270 מדרגות מלא חזירי בר עוברים שנים על גבי שנים סכנה ממשית במדרגות זה מה יש לידיעת עיריית חיפה.

 10. קראו לילד בשמו

  צפיתי אתמול בדיון במועצת העיר בנושא החזירים ולא האמנתי: ברברת, ברברת, קליש ודובריה מסירים מעצמם כל אחריות למחדל שקליש, ביהירותה, יצרה כאשר הפסיקה את הדילול למרות שלעירייה היה אישור מבית משפט לדלל חזירים (שהשיג יונה יהב). קליש קיימה פסטיבל שלם של הפסקת הדילול והסבירה בתרועות ומצילתיים שאלו חזירים עירוניים שיש ללמוד לחיות איתם. כיום מאשימה את הרט"ג. חושבת שלכולם יש זכרון קצר.

 11. תשובה ל"רוב הדומם".

  כנראה שאתה גר במקום שאפילו החזירים לא רוצים להגיע לשם.

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  מתבייש להיות חיפאי לאור ההזנחה התברואתית הקשה ואי דילול מושבות חזירי הבר.אני שמח להיות חיפאי זו הגדרת גנאי.זה כמו להגיד אני שמח להיות אידיוט.
  תודה לך ראשת העיר שחלקח בהגדרת הגנאי הזו גדולה ותרשם בתולדות העיר.אולי נמליץ לקרוא סימטה צדדית על שמך ואהבת החזירים שלך.פועלך למען העיר אדירה לעולם גם לא נשכח גם את הלבניה הקרועה של בתי זיקוק.איזה מבנה מהמם.
  מה עשית למען העיר עברו כבר כמה שנים מאז שהתיישבת על כסא ראשת העיר

 13. ללא שם

  בואו נצא עם משאל -עם, בעד סילוקה המיידי בלי להמתין לבחירות.היא תחריב לנו את העיר עד סוף הקדנציה.

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  לכל המתלוננים. הוכח שהדילול רק מגביר התרבות – זו גם טענת הרט"ג. יש לטפל בבעיה בשיתוף פעולה. להעביר חלק מהם ולהעמיד לרשות האחרים אוכל ומים בואדיות תוך פיזור פתיונות נגד התרבות באזורי ההאכלה שם. פתרון הומאני ולא יקר.

 15. ירוקת

  התלהמות של שונאי בעלי חיים בניצוחם של הירוקים של חיפה יאלה תעופו

🔔

עדכונים חמים מ"כלבו - חיפה והצפון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר